Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 20 maja 2004 r.
Strata z tytułu sprzedaży wierzytelności.
Lubuski Urząd Skarbowy w Zielonej Górze
I-3/423/42/AŻ/04

"(...) Zgodnie z zapisem art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności. Wyjątek od tej zasady dotyczy przypadku, gdy wierzytelność była uprzednio zaliczona do przychodów należnych na podstawie art. 12 ust. 3 ww. ustawy.

Jeżeli więc wierzytelność stanowiła uprzednio przychód należny, to podatnik ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów (w momencie sprzedaży) stratę poniesioną z tytułu tej wierzytelności.

Ze stanu faktycznego opisanego przez spółkę wynika, że wierzytelność była zaliczona w wartości netto do przychodów należnych. Należność otrzymana za sprzedaną wierzytelność wynosi 90% wartości nominalnej. Zdaniem spółki poniosła ona stratę na tej transakcji w wysokości 10% wartości nominalnej wierzytelności. Pytanie spółki dotyczy ustalenia wyniku na sprzedaży tej wierzytelności. Czy do kosztów uzyskania przychodów możemy zaliczyć całą kwotę łącznie z zawartym w niej podatkiem VAT, czy też VAT nie stanowi w tym przypadku kosztu uzyskania przychodów, co spowoduje, iż w wyniku tej sprzedaży wystąpi dochód do opodatkowania?

W takim przypadku od wartości otrzymanej ze sprzedaży wierzytelności (90%) należy odjąć wartość netto wierzytelności zaliczonej uprzednio do przychodów należnych. W ten sposób wyliczoną wartość straty spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów".

Opublikowano: S.Podat. 2004/11/33