Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 17 września 2004 r.
Opodatkowanie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego.
Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze
I-2/443-30/2004

Pytanie podatnika

Według jakiej stawki VAT opodatkowane są usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego?

Odpowiedź

W nawiązaniu do udzielonej przez Urząd Skarbowy odpowiedzi na zapytanie z dnia 22.04.2004 r. w sprawie stawki podatku VAT w zakresie usług w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, udzielonej w piśmie z dnia 08.06.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, że w udzielonej odpowiedzi nie została powołana pełna podstawa prawna. W związku z powyższym dokonuje się sprostowania udzielonej odpowiedzi w sposób następujący:

Zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 1 oraz poz. nr 3 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535), zwolnieniem od podatku zostały objęte - usługi pośrednictwa w sprzedaży świadectw funduszy inwestycyjnych sklasyfikowane pod symbolem PKW i U 67.1. Zwolnione od podatku VAT są również - usługi świadczone przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz usług świadczonych w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń - na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 oraz poz. nr 3 załącznika nr 4 do ww. ustawy. Ze zwolnienia od VAT wyłączono usługi doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.20.10-00.20, - 00.30).

A zatem tylko usługi pośrednictwa pomiędzy firmami ubezpieczeniowymi a ich klientami są zwolnione od podatku VAT, świadczenie natomiast usług podmiotom innym niż zakład ubezpieczeń objętych symbolem PKW i U ex 67.20.10-00.20, -00.30 podlega opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 22 %. W sprawie nadania numeru klasyfikacyjnego dla świadczonych usług można zwrócić się do Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze ul. Spokojna 1.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl