I-2/443-12/03 - Usługi w podatku od towarów i usług

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 21 marca 2003 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze I-2/443-12/03 Usługi w podatku od towarów i usług

W związku z pismem dot. podatku od towarów i usług, Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) informuje, że usługi szaletów publicznych są zwolnione od podatku od towarów i usług na mocy załącznika Nr 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) a zaklasyfikowane są pod symbolem PKW i U - ex 90.00.12.

Opublikowano: www.iszgora.mf.gov.pl