GNP-364-4560-63-1/11/PE/RP - Wykorzystanie dawnych urlopów zaległych do końca września 2012 r.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 16 grudnia 2011 r. Główny Inspektorat Pracy GNP-364-4560-63-1/11/PE/RP Wykorzystanie dawnych urlopów zaległych do końca września 2012 r.

W związku z wejściem w życie ustawy z 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (DzU nr 232, poz. 1378) zmieniającej art. 168 k.p., z 1 stycznia 2012 r. termin wykorzystania urlopu zaległego zostanie wydłużony do 30 września następnego roku kalendarzowego. Oznacza to, że urlop za rok 2011 niewykorzystany do końca roku powinien zostać udzielony pracownikowi najpóźniej do 30 września 2012 r. Możliwość wykorzystania urlopów do końca września 2012 r. nie będzie dotyczyć urlopów zaległych za poprzednie lata.

Urlopy te powinny były zostać udzielone w terminie określonym w art. 168 k.p. w dotychczasowym brzmieniu (urlop za rok 2010 - najpóźniej do końca pierwszego kwartału 2011 r., a urlop za rok 2009 - najpóźniej do końca I kwartału 2010 r.).

Nieudzielenie pracownikowi urlopu zaległego w terminie określonym w art. 168 k.p. stanowi naruszenie obowiązujących przepisów i może skutkować odpowiedzialnością z tytułu popełnienia wykroczenia przeciwko prawom pracownika zagrożonego karą grzywny od 1000 zł do 30000 zł.

Opublikowano: Rzeczposp. PiP 2012/64/7