Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 30 sierpnia 2012 r.
Główny Inspektorat Pracy
GNP-110-4560-30-1/12/PE/RP
Najpóźniejszy termin rozpoczęcia zaległego urlopu wypoczynkowego.

Stosownie do art. 168 k.p. urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 k.p. należy pracownikowi udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego; nie dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z art. 1672 k.p.

Wskazany wyżej przepis przewiduje obowiązek udzielenia pracownikowi niewykorzystanego zgodnie z planem urlopu wypoczynkowego najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. Przyjmuje się, że termin ten jest zachowany, jeżeli pracownik rozpoczął urlop przed upływem 30 września danego roku kalendarzowego.

Opublikowano: Rzeczposp. PiP 2012/209/7