Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 14 maja 2001 r.
Ministerstwo Finansów
GN 8/KK/97/2001
Refundacja z PFRON wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

(...)

2. Refundacja wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

Refundacja wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z PFRON (art. 26 i 27 ustawy o rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych - Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776) stanowi pomoc publiczną w rozumieniu ustawy o pomocy publicznej z uwagi na fakt, iż PFRON jest państwowym funduszem celowym dysponującym środkami publicznymi. Zwrot kosztów zatrudnienia powoduje zmniejszenie kosztów przedsiębiorcy, przez co następuje jego uprzywilejowanie w stosunku do konkurentów. (...)

(...)

5. Ulgi podatkowe dla Zakładów Pracy Chronionej.

W związku z uzyskaniem statusu zakładu pracy chronionej, wobec przedsiębiorcy - płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych stosuje się przepis art. 38 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.). Przepis ten stanowi, że za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę 37.024 zł, płatnik przekazuje kwoty pobranych zaliczek:

- w 10% na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a

- w 90% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy o pomocy publicznej jest to pomniejszenie świadczeń należnych od tych przedsiębiorców - płatników na rzecz sektora finansów publicznych i w związku z powyższym stanowi pomoc publiczną. W tym przypadku kwota pomocy dla przedsiębiorcy będzie stanowiła 90% kwoty pobranych zaliczek.

Opublikowano: S.Podat. 2003/2/19