Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 21 maja 2004 r.
Zwolnienie od podatku od nieruchomości.
Urząd Miejski w Węgorzewie
Fn.3119/1/2004

Pytanie podatnika - czy spółka może korzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości w sytuacji gdy tą nieruchomość wydzierżawia?

Działając na zasadzie art. 14 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) informuję, że Wasza spółka nie może korzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002, nr 9 poz. 84 z późn. zm.).

Art. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych określa krąg podatników podatku od nieruchomości. Zgodnie z nim obowiązek podatkowy ciąży, między innymi, na właścicielach nieruchomości.

Właścicielem przedmiotowego hangaru wraz z terenem przyległym jest Wasza firma, a nie W.T.R.

"C. M." S.A. nie spełnia warunków zwolnienia od podatku od nieruchomości określonych w art. 7 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl