DPA.024/315/96, Podręczniki i wypisy. - Pismo wydane przez: Min.Kultury i Sztuki - OpenLEX

DPA.024/315/96 - Podręczniki i wypisy.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 12 września 1996 r. Min.Kultury i Sztuki DPA.024/315/96 Podręczniki i wypisy.

"(...) w celu wydania podręcznika akademickiego w postaci wyboru prac szeregu autorów nie trzeba zawierać z nimi odrębnych umów.

Art. 29 ust. 2 pr. aut. stanowi, iż w celach dydaktycznych i naukowych wolno zamieszczać rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów w podręcznikach i wypisach. Twórcy przysługuje przy tym prawo do wynagrodzenia (art. 29 ust. 3), które powinien otrzymać za pośrednictwem właściwej organizacji zbiorowego zarządzania, reprezentującej jego interesy."

Opublikowano: LEX nr 2938