DP/WPA.024/5/01, Opis pomysłu teleturnieju telewizyjnego. - Pismo wydane przez: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i... - OpenLEX

DP/WPA.024/5/01 - Opis pomysłu teleturnieju telewizyjnego.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 5 lutego 2001 r. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu DP/WPA.024/5/01 Opis pomysłu teleturnieju telewizyjnego.

"(...) jako utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) może być potraktowana co najwyżej załączona do powyższego pisma opisowa prezentacja pomysłu teleturnieju telewizyjnego. Jeżeli chodzi zaś o sam pomysł tego rodzaju teleturnieju, to nie może on stanowić utworu w rozumieniu prawa autorskiego, a jego ochrona może przebiegać jedynie na podstawie ogólnych zasad prawa cywilnego, w tym w oparciu o regulację ochrony dóbr osobistych z art. 23 i art. 24 k.c."

Opublikowano: LEX nr 2879