DP/WPA.024/409/02 - Korzystanie z wizerunku.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 14 listopada 2002 r. Min.Kultury DP/WPA.024/409/02 Korzystanie z wizerunku.

"(...) wynagrodzenie za korzystanie z wizerunku nie jest wynagrodzeniem za korzystanie z praw autorskich lub za rozporządzanie nimi. Prawo do wizerunku jest kategorią odrębną od praw pokrewnych. Wynagrodzenie za korzystanie z wizerunku nie może być traktowane jako wynagrodzenie za korzystanie z artystycznego wykonania, bowiem osoba, której wizerunek jest wykorzystywany, nie jest traktowana jako artysta wykonawca."

Opublikowano: LEX nr 3048