DN.WEN.402.24.2019 - Obowiązek wprowadzenia do systemu teleinformatycznego POL-on oświadczeń, o których mowa w art. 343 ust.7 i z art. 265 ust. 5 ustawy z dnia 20.07.2018 r.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 18 lutego 2019 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego DN.WEN.402.24.2019 Obowiązek wprowadzenia do systemu teleinformatycznego POL-on oświadczeń, o których mowa w art. 343 ust.7 i z art. 265 ust. 5 ustawy z dnia 20.07.2018 r.

dziękujemy za zainteresowanie reformą szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Odpowiadając na pytanie (pismo o sygnaturze PWSW/SEK/0700/1/2/2019) o obowiązek wprowadzenia do systemu teleinformatycznego POL-on oświadczeń, o których mowa w art. 343 ust. 7 i z art. 265 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), uprzejmie informujemy, iż jest to zależne od stanowisk, na jakich są zatrudnieni pracownicy uczelni.

Nauczyciel akademicki zatrudniony w uczelni w grupie stanowisk badawczych lub badawczo-dydaktycznych jest osobą prowadzącą działalność naukową (badania naukowe, prace rozwojowe lub działalność w zakresie twórczości artystycznej), niezależnie od tego, czy jest to uczelnia zawodowa, czy akademicka. Taka osoba jest zobowiązana do złożenia oświadczenia o reprezentowanej dyscyplinie/reprezentowanych dyscyplinach oraz oświadczenia o zaliczeniu do liczby N w co najmniej jednej z reprezentowanych dyscyplin. Oświadczenia te rektor uczelni jest zobowiązany wprowadzić do systemu POL-on, w terminach wskazanych w przepisach ww. ustawy. Jest to wymagane niezależnie od tego, czy uczelnia zawodowa będzie składać wniosek o ewaluację jakości działalności naukowej, czy też nie.

Inaczej kwestia ta przedstawia się w przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach dydaktycznych, którzy nie są zobowiązani do prowadzenia działalności naukowej. Ustawa dopuszcza możliwość złożenia przez takich pracowników oświadczeń, jeżeli faktycznie prowadzą oni działalność naukową. W tym przypadku decyzja co do wprowadzenia do systemu POL-on np. oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie należy do rektora uczelni, jednak należy zauważyć, że w przypadku osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego nieodnotowanie oświadczenia o dziedzinie i dyscyplinie w systemie skutkuje pozbawieniem tych osób biernego i czynnego prawa wyborczego do Rady Doskonałości Naukowej.

Opublikowano: NB: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego