BON-I-52311-217-2-LK/2013, Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. - Pismo wydane przez: Pełn. Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych - OpenLEX

BON-I-52311-217-2-LK/2013 - Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 28 czerwca 2013 r. Pełn. Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych BON-I-52311-217-2-LK/2013 Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych odpowiadając na pismo z 7 czerwca 2013 r. przekazane Biuru przez PFRON informuje, że:

ad1. Nagrody i premie - wchodzą do wynagrodzenia pracownika, a więc zgodnie z art. 2 pkt 4a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.) wchodzą również do kosztów płacy, o których mowa w tym przepisie.

ad2. Jeżeli dotychczas posiadane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie utraciło ważności, nie zostało zmienione ani uchylone lub nie została stwierdzona jego nieważność, to jest dokumentem w obrocie prawnym i jako taki wywołuje skutki prawne (np. w zakresie dokumentowania szczególnych schorzeń, o których mowa w art. 26a ust. 1b ustawy), ponieważ nie istnieją unormowania, które automatycznie (rozwalałyby na zniesienie skutków prawnych poprzednio wydanego orzeczenia.

W sytuacji opisanej przez Państwa w piśmie niewykazanie w nowym orzeczeniu symbolu przyczyny niepełnosprawności mogło wynikać z tego, że dany profil dysfunkcji mógł powodować niepełnosprawność w stopniu innym niż ostatnio orzeczony w odniesieniu do danej osoby.

Opublikowano: Rzeczposp. PiP 2013/9690/4