0115-KDST1-1.450.20.2020.1.AW - WIS TOWAR - kruche ciastko - CN 19 - 5%

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 11 marca 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDST1-1.450.20.2020.1.AW WIS TOWAR - kruche ciastko - CN 19 - 5%

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA (WIS)

Na podstawie art. 13 § 2a pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), zwanej dalej Ordynacją podatkową, i art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), zwanej dalej ustawą, po rozpatrzeniu wniosku (...) z dnia 3 stycznia 2020 r. (data wpływu 7 stycznia 2020 r.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje niniejszą wiążącą informację stawkową.

Przedmiot wniosku: towar - " (...)".

Opis: towar - zgodnie z deklaracją Spółki - ma formę kruchego ciastka z warstwą (...) oraz (...) czekolady na powierzchni. Produkt dostarczany jest w opakowaniach do sprzedaży detalicznej.

Produkt zawiera w swoim składzie m.in.: mąkę pszenną, cukier, tłuszcz (...), syrop glukozowy, tłuszcz (...), (...) mleko w proszku, miazgę kakaową, mąkę (...), substancję spulchniającą, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu.

Rozstrzygnięcie: CN 19

Stawka podatku od towarów i usług: 5%

Podstawa prawna: art. 41 ust. 2a ustawy w związku z poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy

Cel wydania WIS: określenie stawki podatku od towarów i usług

UZASADNIENIE

W dniu 7 stycznia 2020 r. Wnioskodawca złożył wniosek w zakresie sklasyfikowania towaru: "(...)" według Nomenklatury scalonej (CN) na potrzeby określenia stawki podatku od towarów i usług.

W treści wniosku przedstawiono następujący szczegółowy opis towaru.

Produkt ma formę kruchego ciastka z warstwą (...) oraz (...) czekolady na powierzchni. Produkt dostarczany jest w opakowaniach do sprzedaży detalicznej.

Skład surowcowy produktu: mąka pszenna ((...)%), cukier, tłuszcz (...), syrop glukozowy, tłuszcz (...), (...) mleko w proszku, miazga kakaowa, mąka (...), substancje utrzymujące wilgotność ((...)), laktoza, serwatka w proszku (z mleka), tłuszcz (...), syrop glukozowo-fruktozowy, substancja spulchniająca ((...)), sól, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, emulgatory ((...)), stabilizator ((...)), naturalny ekstrakt z wanilii. (...).

W piśmie przewodnim do wniosku WIS-W Spółka wskazała:

I. Uwagi wstępne.

Spółka jest producentem i dystrybutorem produktów z branży słodyczy, (...). Spółka produkuje i sprzedaje na polskim rynku m.in. produkt objęty niniejszym wnioskiem o wydanie WIS. Spółka zaznaczyła, że analogiczne wyroby historycznie zawsze objęte były podstawową stawką podatku, albo

(i) jako wyroby ciastkarskie niebędące świeżymi według ustawy o podatku od towarów i usług (tj. zawierające konserwant, którego rolą było wydłużenie terminu przydatności do spożycia produktu), z terminem przydatności do spożycia powyżej 45 dni, albo

(ii) jako po prostu wyroby cukiernicze.

Spółka zwróciła uwagę, że na rynku jest wiele podobnych wyrobów ciastkarskich, niesprzedawanych przez Spółkę, takich jak: (...), które powinny być klasyfikowane tak samo jak przedmiotowy produkt.

W świetle nowych przepisów, w związku z wprowadzeniem od 1 kwietnia 2020 r. tzw. nowej matrycy stawek VAT, Spółka powzięła wątpliwość, czy prawidłowym jest stosowanie podstawowej, tj. 23%, czy obniżonej, tj. 5%, stawki podatku od towarów i usług dla produktu. Wątpliwości te dodatkowo potęgują noty wyjaśniające do pozycji CN 1905 (stawka VAT 5%) w konfrontacji do not wyjaśniających do CN 1806 (stawka VAT 23%).

Nie bez znaczenia dla klasyfikacji taryfowej tego typu wyrobów, a tym samym poziomu opodatkowania od 1 kwietnia 2020 r. podatkiem od towarów i usług, pozostaje Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1049/2006 z dnia 10 lipca 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej, z którego wynika, iż nie wszystkie produkty, zawierające wyroby piekarnicze, mogą być klasyfikowane do pozycji 1905, o ile ich zawartość nie stanowi o zasadniczym charakterze wyrobu.

Z rozporządzenia tego jednoznacznie wynika, że zarówno podmioty dokonujące obrotu tego typu wyrobami, jak i organy zajmujące się ich klasyfikacją taryfową (tu: Komisja Europejska), powzięły wątpliwości, co do klasyfikacji tego typu towarów. Przedmiotem opinii ww. Rozporządzenia były inne wyroby aniżeli towar będący przedmiotem niniejszego wniosku, a mianowicie:

Produkt składający się z dwóch połączonych ze sobą pustych, półkulistych wafli, wypełnionych mleczną masą, niezawierającą kakao, w której osadzony jest migdał. Produkt ten powleczony jest z wierzchu białą polewą, która składu się z preparatu na bazie cukru, tłuszczu roślinnego, odtłuszczonego mleka i mleka kokosowego i jest pokryty wiórkami kokosowymi. Produkt ten ma kształt kuli o średnicy ok. 2,5 cm. Pieczony wafel, niewidoczny z zewnątrz, ma ok. 2 mm grubości.

Ww. produkt został zaklasyfikowany jako wyrób cukierniczy. A w uzasadnieniu czytamy:

Chociaż produkt jest wytwarzany z wykorzystaniem pieczonego wafla w kształcie kuli, produkt ma charakter wyrobu cukierniczego. (...) Wafle mogą być objęte pozycją 1905 wyłącznie wtedy, gdy mają charakter wyrobu piekarniczego. (...) Jednak wafel nie stanowi o zasadniczym charakterze produktu, ponieważ nadaje mu jedynie kształt i oddziela nadzienie od polewy. W związku z powyższym produkt nie może być klasyfikowany do pozycji 1905.

Niezależnie jednak od tego, że rozporządzenie dotyczyło innych produktów aniżeli będący przedmiotem niniejszego wniosku, na kanwie tej sprawy została wypracowana ogólna dyrektywa interpretacyjna dla wyrobów ciastkarskich/piekarniczych pokrytych polewą czekoladową lub inną tzw. cukierniczą. Wskazówka interpretacyjna sformułowana przez KE, dotyczy okoliczności wysoce ocennej, tj. czy wyrób ciastkarski/piekarniczy w polewie, nadaje całemu wyrobowi zasadniczy charakter, czy też ma mniejsze znaczenie z perspektywy całego produktu.

Do WIS wydawanych przed 1 kwietnia 2020 r. mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od 1 listopada 2019 r. (mimo że będą one stosowane dopiero od 1 kwietnia 2020 r.). W ocenie Spółki, zgodnie z niżej przedstawioną analizą klasyfikacyjną, przepisy te pozwalają twierdzić, że od 1 kwietnia 2020 r. przedmiotowy produkt spożywczy będzie objęty stawką 5% ze względu na klasyfikację CN 1905.

Konkludując, ze względu na powyższe wątpliwości oraz ze względu na fakt, że Spółka przede wszystkim chce od 1 kwietnia 2020 r. rozliczać podatek od towarów i usług w prawidłowej wysokości, nie narażając jednocześnie innych uczestników łańcucha dystrybucji na ryzyko związane z zastosowaniem nieprawidłowej stawki VAT, Spółka zdecydowała się wystąpić z niniejszym wnioskiem o WIS.

II. Klasyfikacja taryfowa i stawka VAT.

W świetle przywołanych przepisów, zdaniem Spółki, odpowiednią pozycją dla wnioskowanego przez Spółkę towaru jest obecnie pozycja taryfy celnej 1905.

Opis towaru.

Przedmiotowy wyrób ma formę kruchego ciastka (słodkiego herbatnika), z warstwą (...) oraz mlecznej (...) na powierzchni. Ciastko nie jest oblane czekoladą ze wszystkich stron.

Wyrób produkowany jest w opakowaniach do sprzedaży detalicznej.

Skład surowcowy produktu:

Mąka pszenna ((...)%), cukier, tłuszcz (...), syrop glukozowy, tłuszcz (...), (...) mleko w proszku, miazga kakaowa, mąka (...), substancje utrzymujące wilgotność ((...)), laktoza, serwatka w proszku (z mleka), tłuszcz (...), syrop glukozowo-fruktozowy, substancja spulchniająca ((...)), sól, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, emulgatory ((...)), stabilizator ((...)), naturalny ekstrakt z wanilii. (...).

Skrócona analiza klasyfikacyjna.

Rozpoczynając analizę klasyfikacyjną, w pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że zgodnie z Regułą 1 Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej (dalej jako "ORINS"), dla celów prawnych klasyfikację towarów należy ustalać zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji lub działów oraz, o ile nie są sprzeczne z treścią powyższych pozycji i uwag, zgodnie z innymi Ogólnymi Regułami Interpretacji.

Spółka podkreśla, że omawiany produkt spełnia wymogi przewidziane dla klasyfikacji do pozycji 1905 Taryfy celnej, zgodnie z brzmieniem tej pozycji, tj. Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki i pozostałe wyroby piekarnicze, nawet zawierające kakao; opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby.

Z kolei, zgodnie z treścią not wyjaśniających do pozycji 1905 (z sekcji IV dział 85 - przetwory ze zbóż, mąki, skrobi łub mleka; pieczywa cukiernicze), do tej pozycji powinny być klasyfikowane:

(A) Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki i pozostałe wyroby piekarnicze, nawet zawierające kakao.

Niniejsza pozycja obejmuje wszystkie wyroby piekarnicze. Najbardziej powszechnymi składnikami tych wyrobów są mąki zbożowe, środki spulchniające i sól, ale mogą one zawierać również inne składniki, takie jak: gluten, skrobia, mąka z warzyw strączkowych, ekstrakt słodowy lub mleko, nasiona takie jak: mak, kminek lub anyż, cukier, miód, jaja, tłuszcze, ser, owoce, kakao w dowolnej ilości, mięso, ryby, polepszacze piekarskie itd. Polepszacze piekarskie stosowane są głównie w celu ułatwienia przygot owania ciasta, przyspieszenia fermentacji, poprawy właściwości i wyglądu produktów oraz przedłużenia ich trwałości. Produkty objęte niniejszą pozycją mogą być również otrzymane z ciasta bazującego na mące, mączce lub proszku, z ziemniaków.

Niniejsza pozycja obejmuje następujące produkty:

(8) Herbatniki. Zazwyczaj otrzymane są z mąki i tłuszczu z ewentualnym dodatkiem cukru lub innych substancji wymienionych poniżej w podpunkcie (10). Są pieczone przez długi czas w celu przedłużenia trwałości i zazwyczaj występują w zamkniętych opakowaniach. Jest wiele typów herbatników, włączając:

a) Zwykłe herbatniki zawierające mało lub niezawierające substancji słodzącej, ale stosunkowo dużą ilość tłuszczu; ten typ obejmuje herbatniki śmietankowe i herbatniki na wodzie.

b) Słodkie herbatniki, które są delikatnymi wyrobami piekarskimi o długim okresie przechowywania, otrzymanymi z mąki, cukru lub innego środka słodzącego i tłuszczu (te składniki stanowią przynajmniej 50% masy produktu) i nawet zawierającymi dodatek soli, migdałów, orzechów leszczyny, substancji aromatycznych, czekolady, kawy itd. Zawartość wody w produkcie końcowym musi wynosić 12%> masy lub mniej, a maksymalna zawartość tłuszczu 35% masy (przy określaniu tych zawartości nie są brane pod uwagę n adzienia i polewy). Obecne na rynku herbatniki zazwyczaj nie są nadziewane, ale czasami mogą zawierać stałe lub inne nadzienie (cukier, tłuszcz roślinny, czekolada itd.). Są one prawie zawsze produktami wytwarzanymi przemysłowo.

(10) Produkty cukiernicze, ciasta i ciastka, zawierające składniki takie jak mąka, skrobie, masło lub inne tłuszcze, cukier, mleko, śmietanka, jaja, kakao, czekolada, kawa, miód, owoce, likiery, winiaki, albumina, ser, mięso, ryby, substancje aromatyczne, droż dże lub inne środki spulchniające.

Niniejsza pozycja nic obejmuje następujących produktów:

(a) Produktów zawierających więcej niż 20% masy kiełbasy, mięsa, podrobów, krwi, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, lub dowolnej z nich kombinacji (np. paszteciki składające się z mięsa otoczonego ciastem) (dział 16).

(b) Produktów objętych pozycją 2005.

Z uwagi na powyższe, Spółka podkreśliła, że towar objęty niniejszym wnioskiem spełnia kryteria pozycji CN 1905, gdyż, tak jak to przedstawiono w opisie, jest produktem spożywczym w postaci kruchego ciastka, z warstwą (...) i czekolady na powierzchni.

Nie bez znaczenia dla klasyfikacji produktu pozostają noty wyjaśniające do pozycji 1806 taryfy celnej. Noty te wskazują bowiem, że pozycja 1806 - Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao - nie obejmuje:

(a) Białej czekolady (składającej się z masła kakaowego, cukru i mleka w proszku) (pozycja 1704).

(b) Herbatników i innych wyrobów piekarniczych oblewanych czekoladą (pozycja 1905).

Cytowany powyżej pkt (b) noty wyjaśniającej do pozycji CN 1806, w ocenie Spółki, dokładnie opisuje wyrób objęty niniejszym wnioskiem.

Spółka zauważyła, że w przeciwieństwie do przykładu wyrobu przywołanego w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1049/2006 z dnia 10 lipca 2006 r., o którym mowa w uwagach wstępnych, przedmiotowym produktom, zasadniczy charakter nadaje wyrób piekarniczy - kruche ciastko, stanowiące podstawę produktu.

Potwierdzeniem klasyfikacji produktu do pozycji CN 1905 są również dwie decyzje (Wiążące Informacje Taryfowe), które zostały wydane przez niemieckie i holenderskie organy celne, dla wyrobów podobnych, składających się z kruchego ciastka, (...) i polewy czekoladowej. W obu przypadkach, decyzją administracji celnej, towary zostały przypisane do pozycji nomenklatury 1905.

* (...)

* (...)

Mając na względzie treść reguły 1 ORINS, jak również treść powołanych not wyjaśniających i klasyfikacyjnych, Spółka uważa, że produkt powinien być klasyfikowany do pozycji taryfy celnej 1905. W konsekwencji, na podstawie 12 pozycji załącznika nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług, powinien podlegać opodatkowaniu 5% stawką podatku, począwszy od 1 kwietnia 2020 r.

(...)

UZASADNIENIE klasyfikacji towaru

Stosownie do brzmienia art. 5a ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. - Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.) lub w klasyfikacja ch wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są klasyfikowane według Nomenklatury scalonej (CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują działy, pozycje, podpozycje lub kody Nomenklatury scalonej (CN) lub symbole klasyfikacji statystycznych.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej Nomenklatura scalona obejmuje:

a.

nomenklaturę Systemu Zharmonizowanego;

b.

wspólnotowe podpodziały do tej nomenklatury nazywane "podpozycjami CN" w tych przypadkach, gdy określona jest odpowiadająca stawka celna;

c.

przepisy wstępne, dodatkowe uwagi do sekcji lub działów oraz przypisy odnoszące się do podpozycji CN.

Jednolitemu stosowaniu zarówno Systemu Zharmonizowanego (HS), jak i Nomenklatury scalonej (CN), służą Noty wyjaśniające.

Klasyfikacja towarów w Nomenklaturze scalonej podlega regułom zawartym w Ogólnych regułach interpretacji Nomenklatury scalonej zapewniającym jednolitą interpretację, co oznacza, że dany towar jest zawsze klasyfikowany do jednej i tej samej pozycji i podpozycji z wyłączeniem wszelkich innych, które mogłyby być brane pod uwagę. Reguła 1 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej (ORINS) wskazuje, że tytuły sekcji, działów i poddziałów mają znaczenie wyłącznie orientacyjne. Dla celów prawny ch klasyfikację towarów ustala się zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji lub działów oraz zgodnie z Ogólnymi regułami interpretacji Nomenklatury scalonej.

Zgodnie z tytułem działu 19 Nomenklatury scalonej, dział ten obejmuje "Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze". Natomiast Noty wyjaśniające do HS wskazują - "Niniejszy dział obejmuje szereg przetworów zwykle używanych do żywności, które są wyprodukowane albo bezpośrednio ze zbóż objętych działem 10., z produktów objętych działem 11., lub ze spożywczej mąki, mączki i proszku pochodzenia roślinnego, objętych innymi działami (zbożowa mąka, kasze i mączki, skrobie, owocowe I ub roślinne mąki, mączki i proszki), albo z produktów objętych pozycjami od 0401 do 0404. Niniejszy dział obejmuje również pieczywa cukiernicze i herbatniki, nawet jeśli nie zawierają mąki, skrobi lub innych produktów zbożowych".

Uwzględniając powyższe, przedmiotowy towar spełnia kryteria i posiada właściwości dla towarów objętych działem CN 19. Klasyfikacja towaru została dokonana zgodnie z postanowieniami 1 reguły Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej.

UZASADNIENIE zastosowania stawki podatku od towarów i usług

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jak stanowi art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6% stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Z kolei na mocy art. 41 ust. 2a ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), stawka podatku wynosi 5%.

W załączniku nr 10 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%, w poz. 12 wskazano CN 19 "Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze".

W związku z powyższym, ponieważ opisany we wniosku towar w postaci kruchego ciastka z warstwą (...) oraz (...) czekolady na powierzchni klasyfikowany jest do działu 19 Nomenklatury scalonej (CN), jego dostawa, import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie podlega opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 5%, na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług, w zw. z poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy.

Informacje dodatkowe

Niniejsza WIS jest ważna, jeśli w przedmiotowej sprawie nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, o których mowa w art. 43-81 i art. 113 ustawy albo w przepisach wydanych na podstawie art. 82 ustawy (art. 42a ustawy). W zakresie wyeliminowania albo zastosowania zwolnienia od podatku Wnioskodawca może zwrócić się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Podmiot, na rzecz którego wydano WIS, może ją stosować wyłącznie do towarów tożsamych pod każdym względem z towarem będącym przedmiotem niniejszej decyzji.

Niniejsza WIS wiąże organy podatkowe wobec podatnika, dla którego została wydana, w odniesieniu do towaru będącego jej przedmiotem, który zostanie sprzedany, zaimportowany lub wewnątrzwspólnotowo nabyty po dniu 31 marca 2020 r. (art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. poz. 1751, z późn. zm.).

Niniejsza WIS wygasa z mocy prawa w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług odnoszących się do towaru, będącego jej przedmiotem, w wyniku której WIS staje się niezgodna z tymi przepisami. Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których WIS stała się z nimi niezgodna (art. 42h ust. 1 ustawy).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji - stosownie do art. 220 § 1 w związku z art. 221 oraz art. 223 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej - służy Stronie odwołanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 Ordynacji podatkowej).

Opublikowano: www.kis.gov.pl