0114-KDIP4.4012.306.2017.9.AS - Stawka VAT dla trwałej zabudowy meblowej w obiektach budownictwa mieszkaniowego

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 15 listopada 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP4.4012.306.2017.9.AS Stawka VAT dla trwałej zabudowy meblowej w obiektach budownictwa mieszkaniowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA po wyroku sądu - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie:

1)

ponownie rozpatruję sprawę Pana wniosku z 30 czerwca 2017 r. o wydanie interpretacji indywidualnej - uwzględniam przy tym wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 28 września 2018 r. sygn. akt III SA/Wa 3542/17 i Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 maja 2022 r. sygn. akt I FSK 382/19; i

2)

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

4 lipca 2017 r. wpłynął Pana wniosek z 30 czerwca 2017 r., który dotyczy opodatkowania właściwą stawką podatku od towarów i usług świadczenia polegającego na wykonaniu trwałej zabudowy meblowej w obiektach budownictwa mieszkaniowego. Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Jest Pan czynnym podatnikiem podatku VAT i prowadzi działalność gospodarczą w zakresie projektowana, wykonania i montażu mebli pod zabudowę, w szczególności szaf wnękowych oraz mebli kuchennych i łazienkowych.

Zabudowa meblowa (szafy, zabudowa kuchenna i łazienkowa) wykonywana jest na indywidualne zamówienie klienta w związku z czym uwzględnia indywidualne cechy pomieszczenia, w którym ma być zamontowana oraz ma charakter trwały, gdyż jest trwale związana z budynkiem i jego elementami konstrukcyjnymi poprzez mocowanie do ścian, podłóg i sufitów.

Usługa kompleksowa wykonywana przez Pana polega na zaprojektowaniu, dopasowaniu oraz trwałym zainstalowaniu zabudowy w obiektach budowlanych lub ich częściach (w lokalach) objętych społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.).

Zabudowa jest wykonywana przy użyciu uprzednio nabytych komponentów takich jak: płyty meblowe, blaty, lustra, szyby, elementy metalowe tzw. okucia, prowadnice oraz elementów elektrycznych - elementów oświetlenia (listwy LED, halogeny itp.). Wnioskodawca we własnym zakresie przygotowuje poszczególne elementy do indywidualnego zamówienia (np. docina), a następnie dokonuje montażu w lokalu klienta. Montaż zabudowy meblowej jest wykonywany z wykorzystaniem w sposób istotny elementów konstrukcyjnych budynku (lokalu), w wyniku czego powstaje trwała, choć możliwa do zdemontowania, zabudowa meblowa, która dopiero wówczas zyskuje pełną funkcjonalność i spełnia określoną funkcję użytkową.

Świadczona usługa wykonania trwałej zabudowy meblowej rozpoczyna się od dokonania pomiaru pomieszczenia, w którym ta zabudowa ma być zamontowana. Po dokonaniu pomiaru powstaje projekt zabudowy z uwzględnieniem charakterystyki danego pomieszczenia, tj. długości, szerokości, wysokości odległości od okien i drzwi, wszelkich wnęk, kominów, istniejących lub planowanych przyłączy elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych itp. oraz indywidualnych życzeń klienta w zakresie samej zabudowy meblowej (frontów, okuć, ilości szuflad, cargo itp.), jak również cech wybranego przez klienta sprzętu AGD.

Podczas montażu nie stosuje się mebli wolnostojących, niezintegrowanych z samą substancją budynku. Wszystkie meble wykonywane są na zamówienie klienta, według ustalonej z nim specyfikacji oraz przy uwzględnieniu indywidualnych cech pomieszczenia klienta.

Meble w zabudowie, w odróżnieniu od mebli wolnostojących, nie są gotowym produktem przywiezionym na miejsce montażu, a posiadają jedynie cechę półproduktu, ponieważ nie stanowią wartości przewidzianej w umowie i nie mają cechy/funkcji produktu finalnego.

Montaż zabudowy polega na ustawieniu szafek dolnych, wypoziomowaniu ich, zespoleniu na stałe między sobą, a także na przytwierdzeniu do ścian, przykryciu blatem kuchennym, wbudowaniu urządzeń takich jak: zlewozmywak, bateria zlewozmywakowa, płyta gazowa lub elektryczna, piekarnik elektryczny, zmywarka, pralka, lodówka, mikrofalówka itp. Instalowanie szafek górnych polega na umocowaniu ich do ścian za pomocą metalowych listew montażowych, połączeniu ich na stałe między sobą, a także unieruchomieniu ich na listwach montażowych, które przytwierdzone są na stałe do ściany. Szafy lodówkowe i gospodarcze zespalają między sobą zabudowę górną i dolną. Montuje Pan również elementy dekoracyjne i wykończeniowe. Tak zamontowane meble stanowią jednolitą całość. Często elementem takiej zabudowy są również różnego rodzaju panele ścienne, takie jak grafika na szkle zamawiana w przestrzeni pomiędzy zabudową górną i dolną w dopasowanej (odpowiedniej) wielkości, montowana między zabudowę i przytwierdzona do ściany na klej montażowy z uwzględnieniem instalacji elektrycznej.

W przypadku niektórych zamówień niezbędne jest przeniesienie przyłączy elektrycznych lub wodnokanalizacyjnych w celu dostosowania ich do projektu zabudowy i umiejscowienia poszczególnych sprzętów AGD.

Po zamontowaniu zabudowy meblowej (zabudowa kuchenna, łazienkowa, szafy) niemożliwe jest jej przesunięcie.

Szafy wnękowe montowane są w podobny sposób z tą różnicą, że tory prowadzące drzwi umocowane są w sposób trwały do podłogi i sufitu, natomiast elementy wnętrza umocowane są w sposób trwały do ściany.

Każda zabudowa meblowa to indywidualny projekt zgodny z oczekiwaniami i preferencjami klientów. Demontaż takiej zabudowy powinien być wykonywany przez wykwalifikowany personel i spowodowałby uszkodzenie zarówno jej elementów, jak również pewne uszkodzenie elementów konstrukcji budynku/lokalu, do których były zamocowane, jak choćby pozostawienie otworów, czy ubytków w tynku posadzce, suficie itp.

Po demontażu zabudowa nie nadaje się do zamontowania w innym pomieszczeniu ze względu na uszkodzenia powstałe w wyniku demontażu jak również ze względu na indywidualne cechy zabudowy meblowej w tym ich wymiar dopasowany wyłącznie do danego pomieszczenia jak i sprzętów AGD klienta. Ze względu na powyższe, po zdemontowaniu zabudowa meblowa traci swoją funkcjonalność, a jej ponowne wykorzystanie jest wyłącznie hipotetyczne, tak jak demontaż oraz ponowny montaż drzwi czy okien.

Zamontowanie trwałej zabudowy meblowej stanowi modernizację pomieszczenia, w którym została zamontowana.

Pytanie

Czy wykonywana przez Pana kompleksowa usługa polegająca na zaprojektowaniu, wykonaniu i montażu stałej zabudowy meblowej (zabudowy kuchennej i łazienkowej), z uprzednio nabytych komponentów, w obiektach budowlanych lub ich częściach zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, a więc w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m2 oraz lokalach mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 150 m2, należy traktować jako usługę modernizacji, polegającą na opodatkowaniu stawką obniżoną podatku od towarów i usług, w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 i ust. 12 ustawy z dnia 14 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 710, z późn. zm.) czy też jako dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, podlegającą opodatkowaniu stawką podstawową, określoną w art. 41 ust. 1 ustawy o VAT?

Potrzeba wydania interpretacji jest konieczna z powodu rozbieżności jakie pojawiły się w orzecznictwie organów skarbowych oraz orzecznictwie sądowoadministracyjnym.

Pana stanowisko w sprawie

Pana zdaniem, wykonywana kompleksowa usługa polegająca na zaprojektowaniu, wykonaniu i montażu stałej zabudowy meblowej z uprzednio nabytych komponentów, w obiektach budowlanych lub ich częściach, zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, należy traktować jako usługę modernizacji, polegającą na opodatkowaniu stawką obniżoną podatku od towarów i usług, w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 i ust. 12 ustawy z dnia 14 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 710, z późn. zm.).

Zgodnie z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie w składzie 7 sędziów NSA z 24 czerwca 2013 r. I FPS 2/13 w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. świadczenie kompleksowe polegające na zaprojektowaniu, dopasowaniu oraz montażu komponentów w sposób tworzący wraz z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego lub jego części trwałą zabudowę meblową, wykonywane w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, stanowi usługę modernizacji opodatkowaną stawką obniżoną podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 12 w związku z art. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Kompleksowa usługa wykonywana przez Pana, polegająca na zaprojektowaniu, dopasowaniu i montażu trwałej zabudowy meblowej, opisana w niniejszym wniosku, wypełnia wszystkie przesłanki potrzebne, aby zostać zaliczona jako usługa modernizacji opodatkowana obniżoną stawką VAT. W szczególności należy zwrócić uwagę na to, że zabudowa meblowa jest montowana przez Pana z wykorzystaniem elementów konstrukcyjnych budynku (lokalu) takich jak ściany, podłogi czy sufit, a także jest na stałe przytwierdzona do tych elementów, co zostało opisane w części G wniosku.

Zwrócić należy uwagę, że usługa wykonywana przez Pana nie może być traktowana jako dostawa towarów, gdyż elementem dominującym jest w tym przypadku ulepszenie lub unowocześnienie obiektu budowlanego lub jego części (lokalu mieszkalnego), wydanie zaś towaru w postaci elementów mebli wykonanych i dopasowanych do konkretnego obiektu, które następnie zostają trwale związane z tym obiektem, ma charakter pomocniczy, niezbędny do wykonania usług, tak jak zamontowanie okien lub drzwi. W szczególności należy zwrócić uwagę, że opisana usługa ma odmienny charakter od dostawy gotowych mebli wolnostojących, które nie mają żadnego trwałego związku z obiektem budowlanym lub jego częścią.

Ponadto istotne jest, że zabudowa nie może być zdemontowana bez naruszenia konstrukcji budynku - ścian, sufitów czy podłogi, do której jest przymocowana.

Istotne jest, że zabudowa meblowa wykonywana jest na indywidualne zamówienie i dostosowana do konkretnego pomieszczenia i że dopiero po wykonaniu całości usługi, w szczególności po dokonaniu montażu, osiąga w pełni swój walor użytkowy. Ponadto samo pomieszczenie, dopiero po zamontowaniu mebli może w pełni spełniać swoją funkcję użytkową. Bez mebli kuchennych, w których zamontowane są sprzęty takie jak kuchenka gazowa czy płyta gazowa, piekarnik, lodówka itp. pomieszczenie kuchenne nie może spełniać swojej funkcji. Jest wówczas jedynie pomieszczeniem przeznaczonym na kuchnię, a nie kuchnią jako taką.

Dodatkowo, w przypadku niektórych zamówień, w celu dostosowania pomieszczenia do zaprojektowanej zabudowy wykonywane jest przeniesienie przyłączy elektrycznych lub wodno-kanalizacyjnych.

Ponadto zwrócić należy uwagę, że zabudowa meblowa ma charakter trwały również dlatego, że montowana jest na wiele lat i stanowi stały element wyposażenia lokalu. Niemożliwe jest jej przesunięcie i nawet w przypadku zbycia lokalu zwykle zabudowa meblowa razem z lokalem przechodzi na nowego właściciela jako stały element lokalu taki jak podłogi, okna czy drzwi.

Nie oznacza to oczywiście, że zabudowa meblowa będzie niemożliwa do zdemontowania. Będzie taka możliwość, podobnie jak możliwe jest zdemontowanie okien, drzwi czy podłogi. Jednakże taki demontaż nie może się odbyć bez naruszenia elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego (lokalu). Ponadto demontaż zabudowy meblowej będzie powodował konieczność dokonania ponownej zabudowy, aby możliwe było osiągnięcie w pełni waloru użytkowego danego pomieszczenia np. kuchni.

Ze względu na powyższe kompleksową usługę świadczoną przez Pana, z całą pewnością, należy traktować jako usługę modernizacji, korzystającą z obniżonej stawki podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 2 i ust. 12 ustawy z dnia 14 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Powyższe stanowisko znajduje odzwierciedlenie w przywołanej powyżej uchwale 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 24 czerwca 2013 r. I FPS 2/13 oraz w utrwalonym orzecznictwie sądów administracyjnych powstałym na bazie analogicznych stanów faktycznych - przykładowo Wyrok NSA w Warszawie z 22 października 2015 r. I FSK 1115/14, Wyrok NSA w Warszawie z 2 marca 2016 r. I FSK 1983/14, Wyrok NSA w Warszawie z 1 lutego 2017 r. I FSK 996/15, Wyrok NSA w Warszawie z 10 czerwca 2016 r. I FSK 1623/14, Wyrok WSA w Krakowie z 15 kwietnia 2014 r. I SA/Kr 181/14, Wyrok NSA w Warszawie z 15 lutego 2017 r. I FSK 1235/15.

Postanowienie o zastosowaniu interpretacji ogólnej

Rozpatrzyłem Pana wniosek - 21 lipca 2017 r. wydałem postanowienie nr 0114-KDIP4.4012.306.2017.1.MPE, stwierdzające, że do zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku ma zastosowanie interpretacja ogólna, w związku z czym wniosek jest bezprzedmiotowy. Postanowienie doręczono Panu 28 lipca 2017 r.

1 sierpnia 2017 r. (data wpływu 3 sierpnia 2017 r.) wniósł Pan zażalenie na ww. postanowienie.

21 sierpnia 2017 r. wydałem postanowienie nr 0114-KDIP4.4012.306.2017.2.MPE.RM o utrzymaniu w mocy ww. postanowienia. Postanowienie doręczono Panu 25 sierpnia 2017 r.

Skarga na interpretację indywidualną

19 września 2017 r. wniósł Pan skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skarga wpłynęła do mnie 26 września 2017 r.

Wniósł Pan o uchylenie postanowienia w całości.

Postępowanie przed sądami administracyjnymi

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie - wyrokiem z 28 września 2018 r. sygn. akt III SA/Wa 3542/17 - uchylił zaskarżone postanowienie z 21 sierpnia 2017 r. nr 0114-KDIP4.4012.306.2017.2.MPE.RM i poprzedzające je postanowienie z 21 lipca 2017 r. nr 0114-KDIP4.306.2017.1.MPE

Wniosłem skargę kasacyjną od tego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie - wyrokiem z 19 maja 2022 r. sygn. akt I FSK 382/19 oddalił skargę kasacyjną.

Wyrok, który uchylił postanowienie o bezprzedmiotowości wniosku stał się prawomocny od 19 maja 2022 r. (data wpływu prawomocnego wyroku 14 września 2022 r.)

Ponowne rozpatrzenie wniosku - wykonanie wyroku

Zgodnie z art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.):

Ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy, których działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia, a także sądy, chyba że przepisy prawa uległy zmianie.

Wykonuję obowiązek, który wynika z tego przepisu, tj.:

* uwzględniam ocenę prawną i wskazania dotyczące postępowania, które wyraził Wojewódzki Sąd Administracyjny oraz Naczelny Sąd Administracyjny w ww. wyrokach;

* ponownie rozpatruję Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej - stwierdzam, że stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejszą interpretację oparto na przepisach prawa podatkowego obowiązujących w dacie zaistnienia zdarzenia oraz w dacie wydania postanowienia o bezprzedmiotowości wniosku z 21 lipca 2017 r., ponieważ niniejsza interpretacja stanowi ponowne rozstrzygnięcie tej samej sprawy w wyniku orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Warszawie z 28 września 2018 r. sygn. akt III SA/Wa 3542/17 oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 19 maja 2022 r. sygn. akt I FSK 382/19.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą:

opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy:

przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy:

przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy:

przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy (...).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy:

stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy:

dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W myśl art. 146a pkt 1 i 2 ustawy:

w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

1)

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;

2)

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W myśl art. 41 ust. 12 ustawy:

stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy:

przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy:

do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

1)

budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;

2)

lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Na podstawie art. 41 ust. 12c ustawy:

w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Z powołanego wyżej przepisu art. 41 ust. 12 ustawy wynika, że warunkiem zastosowania 8% stawki, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji obiektów budowlanych lub ich dostawy. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Zatem w celu ustalenia prawidłowej stawki podatku od towarów i usług do czynności polegających na wykonaniu trwałej zabudowy meblowej należy przede wszystkim zbadać, czy czynności te można zakwalifikować jako usługę modernizacji obiektu budowlanego lub jego części (lokalu) objętego społecznym programem mieszkaniowym, czy też w istocie czynności te sprowadzają się do dokonania dostawy towaru w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z podjętą 24 czerwca 2013 r. przez Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów uchwałą sygn. akt I FPS 2/13, czynności polegające na zaprojektowaniu, dopasowaniu oraz trwałym montażu komponentów meblowych w obiekcie budowlanym lub jego części (lokalu) objętym społecznym programem mieszkaniowym mieszczą się w pojęciu modernizacji obiektów budowlanych lub ich części, jeżeli następuje to z wykorzystaniem w sposób istotny elementów obiektu budowlanego/lokalu. Konstrukcyjne połączenie tych komponentów i elementów obiektu budowlanego lub jego części tworzy trwałą zabudowę spełniającą jako całość określoną funkcję użytkową.

Określając zatem, czy do zabudowy meblowej wykonanej w obiekcie budowlanym lub jego części może mieć zastosowanie stawka VAT w wysokości 8% należy przede wszystkim badać stopień konstrukcyjnego połączenia komponentów meblowych i elementów konstrukcyjnych tego obiektu budowlanego lub jego części (lokalu).

Nie chodzi tutaj o badanie powiązania elementów zabudowy meblowej z konstrukcyjnymi - w rozumieniu techniki budowlanej - elementami obiektu budowlanego lub jego części, ale o tak silne powiązanie konstrukcyjne komponentów meblowych i elementów tego obiektu budowlanego lub jego części, że powstaje trwała zabudowa spełniająca jako całość określoną funkcję użytkową.

Dla całościowej oceny charakteru świadczenia nie ma również znaczenia, czy komponenty meblowe np. korpusy mebli są ze sobą zespolone i ewentualnie jak silne jest to zespolenie, gdyż istotne na potrzeby uznania ich za "modernizację" dla rozliczeń VAT jest dopiero odpowiednio trwałe połączenie tych komponentów meblowych z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego lub jego części.

Podsumowując, w sytuacji, gdy o użytkowych walorach wykonanej zabudowy meblowej decyduje trwałe połączenie wykonanych na indywidualne zlecenie elementów zabudowy z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego lub jego części (lokalu) w sposób uniemożliwiający jej przesunięcie w inne miejsce, natomiast po demontażu zabudowa ta jest niezdatna do użytku, ze względu na to, że same jej elementy (bez występującego przed demontażem trwałego ich przymocowania do elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego lub jego części), nie spełniają pod względem użytkowym przymiotu mebla - wystąpi kompleksowe świadczenie, w którym elementem dominującym jest usługa w zakresie modernizacji obiektu budowlanego. Dostawa towarów (komponentów meblowych) wykonywana w powiązaniu z usługą modernizacji obiektu budowlanego lub jego części (lokalu) będzie miała zasadniczo charakter pomocniczy.

W rozpatrywanej sprawie Pana wątpliwości dotyczą zastosowania stawki podatku w wysokości 8% dla kompleksowej usługi polegającej na zaprojektowaniu, wykonaniu i montażu stałej zabudowy meblowej z uprzednio nabytych komponentów w obiektach budowlanych lub ich częściach zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Uwzględniając powyższe wyjaśnienia należy wskazać, że proces konkretnych czynności skutkujący unowocześnieniem oraz usprawnieniem określonej rzeczy jest modernizacją. Jak wynika z okoliczności sprawy, wykonuje Pan zabudowę meblową na indywidualne zamówienie klienta, w związku z czym uwzględnia ona indywidualne cechy pomieszczenia, w którym ma być zamontowana. Zabudowa jest wykonywana przy użyciu uprzednio nabytych komponentów takich, jak: płyty meblowe, blaty, lustra, szyby, elementy metalowe tzw. okucia, prowadnice oraz elementów elektrycznych - elementów oświetlenia (listwy LED, halogeny itp.). Przygotowuje Pan poszczególne elementy do indywidualnego zamówienia, a następnie dokonuje montażu w lokalu klienta. Montaż zabudowy polega na ustawieniu szafek dolnych, wypoziomowaniu ich, zespoleniu na stałe między sobą, a także na przytwierdzeniu do ścian, przykryciu blatem kuchennym, wbudowaniu urządzeń takich jak: zlewozmywak, bateria zlewozmywakowa, płyta gazowa lub elektryczna, piekarnik elektryczny, zmywarka, pralka, lodówka, mikrofalówka itp. Instalowanie szafek górnych polega na umocowaniu ich do ścian za pomocą metalowych listew montażowych, połączeniu ich na stałe między sobą, a także unieruchomieniu ich na listwach montażowych, które przytwierdzone są na stałe do ściany. Szafy lodówkowe i gospodarcze zespalają między sobą zabudowę górną i dolną. Montuje Pan również elementy dekoracyjne i wykończeniowe. Tak zamontowane meble stanowią jednolitą całość. Często elementem takiej zabudowy są również różnego rodzaju panele ścienne, takie jak grafika na szkle zamawiana w przestrzeni pomiędzy zabudowa górną i dolną w dopasowanej (odpowiedniej) wielkości, montowana między zabudowę i przytwierdzona do ściany na klej montażowy z uwzględnieniem instalacji elektrycznej. W przypadku niektórych zamówień niezbędne jest przeniesienie przyłączy elektrycznych lub wodnokanalizacyjnych w celu dostosowania ich do projektu zabudowy i umiejscowienia poszczególnych sprzętów AGD. Po zamontowaniu zabudowy meblowej (zabudowa kuchenna, łazienkowa, szafy) niemożliwe jest jej przesunięcie.

Szafy wnękowe montowane są w podobny sposób z tą różnicą, że tory prowadzące drzwi umocowane są w sposób trwały do podłogi i sufitu, natomiast elementy wnętrza umocowane są w sposób trwały do ściany.

Zabudowa ma charakter trwały, gdyż jest trwale związana z budynkiem i jego elementami konstrukcyjnymi poprzez mocowanie do ścian, podłóg i sufitów. Demontaż zabudowy musi być wykonywany przez wykwalifikowany personel i spowodowałby uszkodzenie zarówno jej elementów, jak również elementów konstrukcji budynku/lokalu.

Zatem z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że montaż zabudowy meblowej wykonywany jest z wykorzystaniem w sposób istotny elementów konstrukcyjnych budynku (lokalu), w wyniku czego powstaje trwała zabudowa meblowa, która dopiero wówczas zyskuje pełną funkcjonalność i spełnia określoną funkcję użytkową. Nie są to meble samodzielne, które bez elementów konstrukcyjnych budynku mogłyby nadal pełnić funkcję mebla. Ponadto po demontażu zabudowa nie nadaje się do zamontowania w innym pomieszczeniu ze względu na uszkodzenia oraz ze względu na indywidualne cechy zabudowy meblowej, w tym ich wymiar dopasowany do danego pomieszczenia.

Wobec tego należy uznać, że realizowane przez Pana czynności stanowią kompleksowe świadczenie, w którym elementem dominującym jest usługa w zakresie modernizacji obiektu budowlanego, o której mowa w art. 41 ust. 12 ustawy. Natomiast dostawa komponentów meblowych jest wykonywana w powiązaniu z usługą modernizacji obiektu budowlanego lub jego części i ma charakter pomocniczy.

Jak wynika z wniosku, świadczy Pan ww. usługi w obiektach budowlanych lub ich częściach (lokalach) objętych społecznym programem mieszkaniowym.

Tym samym świadczone przez Pana usługi polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu i montażu stałej zabudowy meblowej z uprzednio nabytych komponentów, w sposób trwały i nierozerwalnie związany z konstrukcją budynku w obiektach budowlanych lub ich częściach zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, należy traktować jako usługę modernizacji, podlegającą opodatkowaniu według stawki podatku w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dniu wydania postanowienia o bezprzedmiotowości wniosku z 21 lipca 2017 r.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl