0114-KDIP2-1.4011.233.2022.2.JS, Ulga B+R w firmie świadczącej usługi pogrzebowe - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej... - OpenLEX

0114-KDIP2-1.4011.233.2022.2.JS - Ulga B+R w firmie świadczącej usługi pogrzebowe

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 9 czerwca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP2-1.4011.233.2022.2.JS Ulga B+R w firmie świadczącej usługi pogrzebowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko jest nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

2 marca 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 24 lutego 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie ustalenia, czy czynności podejmowane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej stanowią działalność badawczo-rozwojową. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 31 maja 2022 r. (data wpływu 7 czerwca 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo-Usługowa... zarejestrowaną pod adresem. Przedmiotowa działalność oznaczona kodem... dotyczy pogrzebów i usług pokrewnych, w tym w chwili obecnej w przeważającym zakresie działalności związanej z kremacją zwłok ludzkich.

Do roku 2019 firma trudniła się tylko i wyłącznie kompleksową obsługą ceremonii pogrzebowych.

W związku z licznymi zapytaniami klientów dotyczącymi możliwości pochówku bliskich w drodze kremacji oraz dynamicznym i zyskującym coraz większą popularność sposobem pochówku, wnioskodawca chcąc wprowadzić na rynek zupełnie nową usługę, a ponadto chcąc rozwijać usługi już istniejące oraz motywować swoją firmę i zatrudnionych w niej pracowników poprzez rozwój i ulepszanie procesów wewnętrznych firmy postanowił rozpocząć proces analizy rynkowej w celu przeprowadzenia inwestycji budowy krematorium.

Jak się okazało kremacja zwłok według licznych badań z roku na rok staje się coraz popularniejszą formą pochówku w Polsce.

Do 2008 r. prowadzone były przez... oraz... oficjalne statystyki dotyczące ilości kremacji w Polsce. W 2008 r. wykonano ok.... kremacji, jednakże należy podkreślić, że był to ostatni rok w którym dokonano oficjalnych statystyk. Niemniej jednak tendencja z roku na roku charakteryzuje się dynamicznym wzrostem i według najnowszych szacunków, corocznie wykonywanych jest ponad 100 000 kremacji, co stanowi ponad 30% udział kremacji we wszystkich pogrzebach w całej Polsce. Warto zaznaczyć, że pomimo corocznego wzrostu udziału kremacji w ogólnej liczbie pochówków w porównaniu z wysoce rozwiniętymi krajami europejskimi udział ten jest nadal stosunkowo niski. Dla przykładu, w krajach takich, jak... kremacja dotyczy ok. 80% pochówków.

Wnioskodawca pragnie zauważyć, że powodem dynamicznego wzrostu zainteresowania kremacją w Polsce są nie tylko zmiany kulturowe ale przede wszystkim problemy z dostępnością miejsc na cmentarzach. Tendencja ta w najbliższej przyszłości nie ulegnie żadnej znaczącej poprawie czego finalnym skutkiem będzie możliwość pochówku tylko i wyłącznie w drodze kremacji.

Dodatkowo, analiza rynkowa pokazała, że ilość krematoriów w Polsce a zwłaszcza w... części Polski jest niewystarczająca w stosunku do popytu na usługę kremacji.

Większość z nich zlokalizowana jest przede wszystkim w... części Polski głównie w obrębie..

Biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawca podjął decyzję w sprawie rozwoju swojego przedsiębiorstwa poprzez budowę najnowocześniejszego krematorium zlokalizowanego w miejscowości..., w celu zapewnienia mieszkańcom miasta..., okolicznych gmin, powiatów oraz tej części Polski możliwości pochówku swoich bliskich w drodze kremacji.

Jak się okazało, stworzenie infrastruktury umożliwiającej przeprowadzenie procesu kremacji na wyżej wskazanym obszarze było nie tylko innowacją na skalę lokalną ale również ogólnopolską. Wnioskodawca pragnie podkreślić, że z jego usług kremacyjnych korzysta również znaczna część mieszkańców oraz zakładów pogrzebowych zlokalizowanych na terenie województwa..., które to w swoich granicach nie posiada ani jednego krematorium.

Wnioskodawca w celu rozwoju przedsiębiorstwa oraz wprowadzenia bezapelacyjnie innowacyjnego sposobu pochówku w tej części Polski poczynił szereg działań badawczo-rozwojowych oraz poniósł i nadal ponosi wydatki na inwestycje związane z ulepszaniem usług świadczonych przez swoją firmę.

Pierwszym etapem inwestycji związanej z powstaniem krematorium był zakup gruntu oraz budowa specjalistycznego budynku zgodnie z projektem przystosowanym do wykonywania usługi kremacji. Oprócz zakupu i przygotowania całej infrastruktury około kremacyjnej pozwalającej klientom wnioskodawcy w sposób godny pożegnać swoich bliskich, Wnioskodawca dokonał nabycia pieca kremacyjnego oraz specjalistycznej aparatury, które to były najważniejszym elementem inwestycyjnym, bez którego przeprowadzenie procesu kremacji byłoby niemożliwe. Wnioskodawca dokonał zakupu wyżej wymienionego pieca w formie leasingu operacyjnego, którego finansującym jest "..." Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w... (nr umowy... w dniu...).

Harmonogram spłat zgodnie z wyżej wskazaną umową wygląda następująco:

1) Opłata wstępna w wysokości... złotych netto;

2) Okresowe raty wynagrodzenia o łącznej sumie... rat... złotych netto

- miesięczna wysokość raty-...złotych netto, która ze względu na inflację może ulec zmianie.

3) Jednorazowa opłata administracyjna w wysokości... złotych netto;

4) Jednorazowy wykup po zakończeniu leasingu... złotych netto

Przedmiotem leasingu jest piec kremacyjny hiszpańskiej marki... z siedzibą producenta w.. Model pieca z serii..., który został zakupiony przez Wnioskodawcę jest topowym, najnowocześniejszym modelem dostępnym na rynku europejskim. Technologia, w której zaprojektowany został piec pozwala na zasilanie go zarówno gazem ziemnym jak i energią elektryczną. W sytuacji zasilania gazem ziemnym dzięki zastosowaniu podwójnych komór spalania do atmosfery nie wydobywają się żadne zanieczyszczenia, zapachy ani hałas co potwierdza liczna dokumentacja oraz certyfikaty uzyskane przez producenta w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska.

Wnioskodawca pragnie zauważyć, że przeprowadzenie usługi kremacji jest złożonym procesem wymagającym szczególnej odpowiedzialności, rzetelności, doświadczenia oraz specjalistycznej wiedzy i umiejętności.

Proces kremacyjny rozpoczyna się już w momencie odpowiedniego przygotowania zwłok m.in. odpowiedniego ubioru zmarłego, który nie może zawierać żadnych elementów z tworzyw sztucznych. Następnie ciało w odpowiednio przystosowanej trumnie ekologicznej umieszczane jest za pomocą specjalistycznego podnośnika w piecu kremacyjnym. Cały proces kremacyjny jest nieustannie kontrolowany przez elektroniczne systemy monitorujące sterowane przez wykwalifikowanego pracownika, dzięki którym istnieje możliwość dostosowania odpowiedniej dawki tlenu na danym etapie spalania. W kolejnym etapie dzięki zastosowaniu odpowiednich komór, które wtłaczają zimne powietrze możliwe jest wyciągnięcie z pieca już spopielonych prochów. Dalszym krokiem jest umieszczenie przez pracownika wyżej wymienionych prochów w specjalnym młynku za sprawą którego spopielony proch zamieniany jest na proch równej wielkości oraz granulki.

Końcową fazą procesu kremacji jest staranne przesypanie prochów do urny, jej zaklejenie lub zapieczętowanie w zależności od technologii wykonania urny oraz przygotowanie i przekazanie dokumentacji do dalszych etapów pochówku. W związku z wyżej opisanym procesem kremacji wymagającym odpowiednich kwalifikacji wnioskodawca zatrudnia w ramach umów o pracę osoby posiadające specjalistyczną wiedzę oraz niezbędne doświadczenie do przeprowadzenia całego procesu kremacji. Wnioskodawca powołał zespół, którego celem jest koordynacja, a przede wszystkim optymalizacja oraz ulepszanie wszelkich procesów kremacyjnych i około kremacyjnych, które pozwalają na poprawę jakości świadczonych przez Wnioskodawcę usług. W skład wyżej wymienionego zespołu wchodzą łącznie 3 osoby. 2 osoby odpowiedzialne za przygotowanie zmarłego do kremacji, obsługi pieca kremacyjnego oraz pozostałej specjalistycznej aparatury, a także przeprowadzenie samego procesu, a także kierownik którego zadaniem jest bieżący nadzór prac pozostałych członków zespołu, monitoring całego procesu kremacyjnego oraz szczegółowa analiza różnego rodzaju czynników wpływających na poprawę efektywności jego przebiegu.

Dodatkowo wnioskodawca zauważa, że do procesu kremacji wykorzystywane są trumny o innej specyfikacji niż te używane przy tradycyjnej formie pochówku. Są to trumny wytworzone tylko i wyłącznie z ekologicznych materiałów, takich jak nielakierowane drewno, wiklina czy tektura po to aby proces kremacji był bezdymny, bezzapachowy a co za tym idzie w 100% ekologiczny bez emitowania szkodliwych związków chemicznych do atmosfery. Ponadto stosowanie przez wnioskodawcę trumien wykonanych z różnego rodzaju materiałów ma na celu prowadzenie badań pod względem efektywności spalania. Przede wszystkim chodzi o optymalizację procesu kremacji pod kątem czasowym a także zużycia energii. Stosowanie podczas procesu kremacji trumien wykonanych z różnego rodzaju materiałów, pokazało znaczący wpływ użycia odpowiedniej trumny na czas procesu spalania oraz zapotrzebowanie energii.

Jak wyżej wskazano, technologia w której został wykonany piec kremacyjny zakupiony przez Wnioskodawcę pozwala na wykorzystanie podczas procesu spalania zarówno energii elektrycznej jak i gazowej. Za dobór odpowiedniego rodzaju energii w danym momencie odpowiedzialny jest jak wcześniej opisano kierownik zespołu kremacyjnego Kwestia wyboru odpowiedniej energii po to aby proces spalania odbył się najefektywniej uzależniona jest nie tylko od konkretnego etapu spalania lecz również pory roku, aktualnie panujących warunków atmosferycznych a także ogólnorynkowej sytuacji ekonomicznej m.in. aktualnych cen surowców.

Co istotne, Wnioskodawca zauważa, że bez realizacji całego projektu budowy krematorium, który w ocenie Wnioskodawcy jest Projektem Badawczo-Rozwojowym, możliwe byłoby dalsze prowadzenie działalności gospodarczej przez firmę Wnioskodawcy, niemniej jednak, podjęcie decyzji w sprawie realizacji projektu przyczyniło się przede wszystkim do wprowadzenia innowacyjnej usługi zarówno w skali lokalnej jak i tej części kraju.

Reasumując, Wnioskodawca pragnie zauważyć, że poprzez realizację Projektu Badawczo- Rozwojowego:

1. Przede wszystkim zapewnił w wyżej opisanym regionie Polski nową możliwość pochówku zmarłych w formie kremacji.

2. Po części zaspokoił popyt na usługę kremacji, jednakże aby zwiększyć wielkość podaży koniecznym jest dalszy rozwój działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

3. Stworzył nowe miejsca pracy.

4. W sposób znaczący rozwinął swoje przedsiębiorstwo.

5. Firma stała się (...)

Dodatkowo:

1. Wnioskodawca będzie prowadził działalność w zakresie opisanym powyżej również w przyszłości.

2. Wnioskodawca będzie badał i wprowadzał nowe rozwiązania, których celem będzie poprawa efektywności procesu kremacji oraz rozwój i poprawa jakości świadczonych usług.

3. Wnioskodawca będzie kontynuował ekspansję swojego przedsiębiorstwa na nowe rynki.

4. Wnioskodawca prowadzi działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, jednakże nie korzysta z żadnych ulg i zwolnień podatkowych z tego tytułu.

5. Wnioskodawca nie otrzymał zwrotu w jakiejkolwiek formie wydatków poniesionych na realizację Projektu Badawczo-Rozwojowego

6. W przypadku uznania przez organ podatkowy stanowiska Wnioskodawcy w zakresie prawa do skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej za prawidłowe, Wnioskodawca wykaże koszty kwalifikowane poniesione na realizację Projektu B+R w zeznaniach podatkowych składanych za poszczególne lata podatkowe. Koszty kwalifikowane, wykazane w zeznaniu podatkowym za dany rok podatkowy, będą jednocześnie stanowiły koszty uzyskania przychodu w tym roku podatkowym.

7. Wnioskodawca prowadzi ewidencję pozwalającą na wyodrębnienie kosztów w zakresie opisanym powyżej. W tym kosztów pracowników wchodzących w skład zespołu badawczo-rozwojowego

Ponadto, Wnioskodawca pragnie zauważyć, że do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 1 Ustawy o PIT, związanych z realizowanym Projektem B+R, zaliczane są następujące wydatki:

1. Wynagrodzenie przeznaczone dla Pracowników Zespołu B+R.

2. Koszty amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w tej części, w jakiej są wykorzystywane w prowadzonej działalności związanej z realizacją Projektu B+R - z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością. Wnioskodawca dokonuje i będzie dokonywał odpisów amortyzacyjnych m.in. wózka kremacyjnego, który jest niezbędny do realizacji Projektu B+R.

3. Koszty materiałów wykorzystywanych przy pracy nad realizacją Projektu B+R m.in. zakup trumien kremacyjnych, zakup urn kremacyjnych, zakup niezbędnych materiałów biurowych.

4. Koszty związane z nabyciem energii elektrycznej i gazowej (surowców) przy realizacji Projektu B+R.

5. Koszty związane z opłatą początkową, ratami leasingowymi oraz w przyszłości wykupem pieca kremacyjnego stanowiącego kluczowy element do realizacji Projektu B+R.

Pismem z 31 maja 2022 r. uzupełnił Pan wniosek, udzielając odpowiedzi na nw. pytania tut. Organu:

1) Wyjaśnić, czego dotyczy Pana wniosek w zakresie pierwszego pytania, tj. wskazać:

a)

czy w ramach pytania pierwszego oczekuje Pan oceny, czy "czynności podejmowane przez Pana w ramach Projektu B+R" były/są/będą pracami rozwojowymi, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Postępowanie w sprawie interpretacji indywidualnej nie daje możliwości takiego rozstrzygnięcia);

b)

czy w ramach pytania pierwszego oczekuje Pan oceny, czy "czynności podejmowane przez Pana w ramach Projektu B+R " mieszczą się w kategorii działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.) jako prace rozwojowe, o których mowa w art. 5a pkt 40 u.p.d.o.f.?

Odp.: W ramach pierwszego pytania Wnioskodawca oczekuje odpowiedzi czy podejmowane przez Wnioskodawcę czynności mieszczą się w kategorii działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności czy podejmowane przez Wnioskodawcę czynności były, są i będą pracami rozwojowymi w świetle art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2) Jakiego okresu/lat dotyczy wniosek?

Należy wskazać okres, tj.: dzień, miesiąc, rok rozpoczęcia przez Pana prac, które uważa Pan za działalność badawczo-rozwojowych, o których mowa w treści art. 5a pkt 38-40 u.p.d.o.f. a związanych zagadnieniem objętym treścią złożonego wniosku?

We wniosku z 24 lutego 2022 r. (data wpływu 2 marca 2022 r.) nie podał Pan okresu/lat będących przedmiotem zadanych we wniosku pytań. Zatem winien Pan przedstawić stan faktyczny i zdarzenie przyszłe, w taki sposób, żeby nie budziło ono wątpliwości w ramach dokonywania oceny jego stanowiska.

Odp.: Zdaniem Wnioskodawcy rozpoczęcie działań badawczo-rozwojowych zapoczątkowane było w momencie identyfikacji braku możliwości przeprowadzenia pochówku w formie kremacji na terenie objętym działalnością Wnioskodawcy tj. głównie na obszarze powiatu Przasnyskiego oraz powiatów sąsiednich. Wnioskodawca wskazuje, że powyższe zdarzenie miało miejsce w okolicach kwietnia 2016 r. Dalsza analiza problemu dotyczącego popytu przewyższającego możliwości podaży danej usługi zilustrowała Wnioskodawcy, że problem dotyczy nie tylko głównego obszaru działalności Wnioskodawcy ale również całego kraju, ze szczególnym naciskiem na... obszar Polski. W związku z powyższym Wnioskodawca poczynił szereg działań mających na celu rozwiązanie tego problemu poprzez prowadzenie prac rozwojowych w swoim przedsiębiorstwie, poczynając od przeanalizowania m.in. tego jakie zezwolenia zobligowany jest uzyskać, stworzenia biznesplanu i przeprowadzenie analizy... i..., zakupu gruntu pod budowę krematorium, sporządzenia projektu budynku krematorium, znalezienie producenta pieca kremacyjnego, znalezienie źródeł finansowania, transportu pieca kremacyjnego oraz wiele innych prac towarzyszących tak dużej inwestycji, które nie sposób w całości wymienić i są sprawą oczywistą.

Konkludując punkt 2, Wnioskodawca oświadcza, że nie sposób wskazać precyzyjną datę (dzień/miesiąc/rok) dotyczącej rozpoczęcia działań badawczo-rozwojowych, jednakże wyżej wskazuje organowi przybliżony okres rozpoczęcia prac rozwojowych w swoim przedsiębiorstwie w celu zobrazowania, jak długi okres czasu towarzyszył Wnioskodawcy podczas działań badawczo-rozwojowych, które to warto w tym miejscu nadmienić, były, są i nadal będą wykonywane w sposób systematyczny i nieprzerwany. Natomiast na potrzeby przedmiotowej interpretacji w zakresie uznania poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów w ramach działań badawczo-rozwojowych za koszty kwalifikowane, Wnioskodawca wskazuje, że datą poniesienia pierwszych kosztów podlegających możliwości skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej w rozumieniu Wnioskodawcy jest 15 listopada 2019 r. tj. dzień podpisania umowy leasingu operacyjnego, którego finansującym jest "..." Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (...) (nr umowy... zawarta w dniu 15.11.2019).

3) Czy zgodnie z art. 3 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.), ma Pan nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce?

Odp. Wnioskodawca ma nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce zgodnie z art. 3 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

4) Czy, jest Pan mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców?

Odp.: Wnioskodawca w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r.- Prawo przedsiębiorców jest małym przedsiębiorcą.

5) Czy posiada Pan status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 706 z późn. zm.), w ramach którego to centrum prowadzi prace noszące znamiona działalności badawczo-rozwojowej?

Odp.: Wnioskodawca nie posiada statusu centrum badawczo-rozwojowego o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2009 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

6) Aby uznać prowadzoną przez Pana działalność za działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działalność ta musi spełniać zdefiniowane w tej regulacji następujące cechy:

- obejmować musi działalność twórczą,

- badania naukowe lub prace rozwojowe,

- podejmowana musi być w sposób systematyczny, w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Jednakże, choć w treści wniosku wskazuje Pan m.in., że:

" (...) Wnioskodawca w celu rozwoju przedsiębiorstwa oraz wprowadzenia bezapelacyjnie innowacyjnego sposobu pochowku (...) poczynił szereg działań badawczo-rozwojowych (...)",

to czynności podejmowanych w ramach świadczonych usług - opisanych we wniosku - organ interpretacyjny nie może zidentyfikować jako prac noszących znamiona badawczo-rozwojowych, tym bardziej, że wskazuje Pan we wniosku również, iż: * " (...) Wnioskodawca podjął decyzję w sprawie rozwoju swojego przedsiębiorstwa poprzez budowę najnowocześniejszego krematorium (...) stworzenie infrastruktury umożliwiającej przeprowadzenie procesu kremacji (...) było nie tylko innowacja na skalę lokalną ale również ogólnopolską. (...)".

Proszę zatem, jednoznacznie doprecyzować opis sytuacji faktycznej, tj. wskazać rodzaj podejmowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prac, które uważa Pan za prace badawczo-rozwojowych:

a)

czy w ramach prowadzonej działalności, prowadzi Pan badania naukowe, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jeśli tak, proszę wskazać:

* jakie to badania; co było/jest ich przedmiotem i celem; w jakich okresach je Pan prowadził lub od kiedy je prowadzi;

* jakie metody badawcze stosowała/stosuje Pan w ramach prowadzonej działalności;

* czy badania przyniosły określone efekty (jakie);

b)

czy w ramach tej działalności, prowadzi Pan prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; jeśli tak, proszę wskazać:

* w jakich okresach je Pan prowadził lub od kiedy je Pan prowadzi;

* czego dotyczyły/dotyczą te prace rozwojowe; co było/jest ich celem lub celami; jakie czynności obejmowały/obejmują te prace;

* czy prace rozwojowe, zostały/zostaną zakończone pozytywnym wynikiem; jeśli tak, co jest/będzie tym wynikiem lub wynikami; czy wynik/wyniki prac rozwojowych mają/będą miały jakąś ustaloną formę (jaką); w jaki sposób ten wynik/te wyniki będą wykorzystane lub są wykorzystywane na potrzeby działalności;

* czy w wyniku prac rozwojowych, zaprojektowano i stworzono nowy, zmieniony lub ulepszony: produkt, proces albo usługę (jeśli tak, proszę wskazać jaki konkretny produkt, proces bądź jaką usługę); czy oferuje lub będzie Pan oferować produkty, procesy, usługi, które są wynikiem prac rozwojowych, w swojej działalności gospodarczej;

* czy w stosunku do dotychczasowej działalności, te produkty, procesy lub usługi mają nowy, bardziej innowacyjny, ulepszony charakter; jeśli tak, czy nowy, ulepszony charakter produktów, procesów lub usług nie jest wynikiem działalności obejmującej wprowadzanie rutynowych i okresowych zmian do tych produktów, procesów lub usług;

c)

czy w ramach działalności prowadzone są prace o innym charakterze niż badania naukowe lub prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; jeśli tak, proszę wskazać jakie to działania i kiedy je Państwo prowadzili lub od kiedy je prowadzą;

Odp.: Wnioskodawca w uzupełnieniu do wniosku w odniesieniu do punktu 6 zauważa, że dokonując wykładni ustawowej definicji działalności badawczo-rozwojowej zawartej w art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych szczególną uwagę należy zwrócić na użyty w przepisie zwrot "lub", który w sposób jednoznaczny definiuje, że aby konkretne działania mieściły się w kategorię działalności badawczo-rozwojowej, działalność ta musi obejmować badania naukowe lub prace rozwojowe podejmowane w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Wnioskodawca informuje, iż ilekroć posługiwał się we wniosku zwrotem działalności badawczo-rozwojowej w stosunku do swojej działalności miał na myśli prace rozwojowe, które wykonywał, wykonuje i będzie wykonywał w ramach swojego przedsiębiorstwa, a nie prace naukowe. W związku z powyższym zdaniem wnioskodawcy nie jest zasadnym rozpatrywanie punktu 6a. Idąc dalej, drugim czynnikiem determinującym przynależność do kategorii działalności badawczo-rozwojowej jest wykonywanie danych czynności w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Mając na uwadze powyższe oraz definicję zawartą w przepisach należy stwierdzić, że poprzez prace rozwojowe rozumie się nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. A zatem, zdaniem Wnioskodawcy korzystając z dostępnej wiedzy i łączenia jej z umiejętnościami z dziedziny technologii i działalności gospodarczej, prace rozwojowe, które wnioskodawca systematycznie podejmował, podejmuje i będzie podejmował zwiększyły, zwiększają i będą zwiększać ogólny zasób wiedzy zarówno w skali przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, jak również w szerszej skali obejmującej cały obszar działania terytorialnego Wnioskodawcy, który to został wskazany wyżej oraz we wniosku, poprzez wprowadzenie innowacyjnej usługi jaką bez wątpienia w danym regionie/danej części kraju była usługa procesu kremacji, a także poprzez dalsze jej ulepszanie.

6b)

- Odwołując się do informacji wskazanych przez Wnioskodawcę w punkcie 2 niniejszego pisma, nie sposób wskazać precyzyjnej daty podjęcia pierwszych konkretnych działań badawczo-rozwojowych poczynionych przez Wnioskodawcę, niemniej jednak Wnioskodawca określa datę zidentyfikowania regionalnego problemu dotyczącego braku możliwości pochówku w formie kremacji na kwiecień 2016 r., a następnie podjęcie szeregu prac rozwojowych w ramach swojego przedsiębiorstwa w celu rozwiązania powyższego problemu. Dodatkowo, jak zauważono wyżej dalsze prace mające na celu ulepszanie usługi kremacji oferowanej przez Wnioskodawcę trwają nieprzerwanie do chwili obecnej od momentu wprowadzenia jej na rynek oraz będą kontynuowane z uwagi na fakt rozwoju technologii znajdującej zastosowanie podczas procesu kremacyjnego.

- Celem prac rozwojowych podjętych przez Wnioskodawcę było rozwiązanie problemu dotyczącego braku możliwości pochówku osób bliskich w formie kremacji na terenie działania Wnioskodawcy. W toku prowadzonych analiz wstępnych przed rozpoczęciem inwestycji Wnioskodawca zidentyfikował, że wyżej wymieniony problem jest zjawiskiem nie tylko lokalnym, lecz dotyczy obszaru całej Polski (ze szczególnym naciskiem na obszar północno-wschodniej Polskie m.in...., na którego obszarze nie funkcjonuje ani jedno krematorium), ponieważ popyt na usługę kremacji przewyższa "moce przerobowe" krematoriów już funkcjonujących. Zwiększony popyt na usługę kremacji ma swoje podłożę za sprawą wielu czynników m.in. braku dostępności wolnych miejsc na cmentarzach do pochówku tradycyjnego o czym Wnioskodawca szerzej pisał w stanie faktycznym wniosku. Pomijając fakt, prowadzonych szczegółowych analiz i badań rynku, które to za sprawą wykładni językowej wskazują, że sam fakt przeprowadzenia takowych nosi znamiona działań badawczo-rozwojowych, na początkowym etapie prace rozwojowe skupione były na pozyskaniu niezbędnych informacji potrzebnych do realizacji projektu budowy krematorium. Przechodząc dalej, koniecznym był zakup gruntu pod budowę krematorium.

Kolejnym etapem było uzyskanie wszystkich zezwoleń niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji tego rodzaju oraz znalezienie producenta pieca kremacyjnego, którego produkt charakteryzuje się najwyższymi standardami przede wszystkim pod kątem ekologicznym. Po zakończeniu szeregu robót związanych z wybudowaniem budynku, w którym obecnie znajduje się krematorium, kolejnym krokiem było wyposażenie go w najważniejszy element, bez którego krematorium nie mogłoby funkcjonować tj. w piec kremacyjny oraz pozostałą niezbędną infrastrukturę umożliwiająca klientom Wnioskodawcy pożegnanie swoich bliskich w sposób godny. Kolejnym ważnym elementem prac rozwojowych było powołanie odpowiednich pracowników do zespołu, odpowiedzialnego za przeprowadzanie usługi kremacji. Proces kremacji jest procesem skomplikowanym, wymagającym znajomości obsługi zaawansowanego technologicznie pieca kremacyjnego, a zatem koniecznym było przeprowadzenie odpowiednich szkoleń dotyczących samej funkcjonalności pieca. Ponadto, jak wskazano we wniosku proces kremacji nie polega jedynie na obsłudze pieca kremacyjnego. Jest to proces wieloetapowy podczas którego osoby go wykonujące zobowiązane są zachować szczególną odpowiedzialność i rzetelność. W związku z wyjątkowością usługi, którą usługa kremacji bez wątpienia się charakteryzuje, koniecznym było przeprowadzenie odpowiednich szkoleń pozwalających poszczególnym pracownikom zdobycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności, a także zaznajomienie się z procedurami towarzyszącymi całemu procesowi. Szerzej poszczególne etapy procesu kremacji Wnioskodawca opisał we wniosku oraz wskazał jakie zadania należą do pracowników zespołu badawczo-rozwojowego powołanego w celu obsługi krematorium. Aktualnie prace rozwojowe skupiają się na ulepszeniu usługi kremacji wprowadzonej przez Wnioskodawcę. Warto w tym miejscu wymienić między innymi prace podjęte i nadal podejmowane przez Wnioskodawcę i zespół badawczo-rozwojowy w celu bardziej efektywnego procesu spopielania. Przykładowo, Wnioskodawca zamiennie stosuje tradycyjne kremacyjne trumny drewniane, na bardziej ekologiczne trumny kartonowe. Wnioski płynące z zastosowaniu innego materiału podczas procesu spopielania pokazały, że czas procesu spopielania w dużej mierze uzależniony jest o zastosowania odpowiedniej trumny. Oczywiście zastosowanie takowych rozwiązań, uzależnione jest ze względu na specyfikę oferowanych usług przez Wnioskodawcę od woli Klienta. Jednakże w ramach prac rozwojowych Wnioskodawca w celu poprawy efektywności procesu spopielania dokonuje zakupu trumien od różnych producentów, dzięki czemu jest w stanie porównać, który rodzaj tektury zastosowany do produkcji trumny pozwala na przyspieszenie całego procesu, a co za tym idzie pozwala na zwiększenie "mocy przerobowych" Wnioskodawcy. Ponadto, Wnioskodawca wraz z zespołem badawczo-rozwojowym prowadzi prace dotyczące rodzaju użytej energii wykorzystywanej do procesu spopielania. We wniosku Wnioskodawca nadmienił, że używany przez Wnioskodawcę piec kremacyjny marki... pozwala na zastosowanie do jego rozpalenia i utrzymania zarówno energii elektrycznej jak i pochodzącej z gazu ziemnego, a także stosowanie wyżej wymienionych źródeł energii naprzemiennie w zależności od etapu spopielania. Wstępne wnioski płynące z prac pozwalają stwierdzić, że stosowanie wyżej wskazanych źródeł energii naprzemiennie w zależności od etapu spopielania wpływa w znaczący sposób na koszty związane z utrzymaniem pieca, a co za tym idzie na oszczędności zużycia konkretnych surowców potrzebnych do wytworzenia energii. Dodatkowo, Wnioskodawca prowadzi obecnie działania badawczo-rozwojowe pod kątem zastosowania podczas procesu kremacji energii pochodzących z tak zwanych "czystych źródeł energii".

- Zdaniem Wnioskodawcy część prac rozwojowych zakończyła się wynikiem pozytywnym, natomiast pozostała część jest nadal procedowana. Za sprawą prac rozwojowych, Wnioskodawca wprowadził zupełnie nową usługę na rynek lokalny, dzięki czemu w znacznym stopniu zaspokoił i zaspokaja popyt lokalnych mieszkańców na usługi kremacji. Ponadto, klientami Wnioskodawcy jest większość zakładów pogrzebowych znajdujących się na terenie województw..., które to z kolei w swoim obszarze nie posiada ani jednej jednostki krematorium. A zatem, zasadnym jest twierdzenie, że poprzez prace rozwojowe Wnioskodawca zaspokoił nie tylko popyt lokalny na usługę kremacji, ale również przyczynił się w znacznym stopniu do zaspokojenia popytu w skali całego kraju. Co więcej, skupiając uwagę na działaniach badawczo-rozwojowych przez pryzmat przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, należy zauważyć, że przeprowadzenie wszelkich wyżej opisanych prac rozwojowych przyczyniło się do skokowego wzrostu zasobów wiedzy w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy oraz wpłynęło na rozpoznawalność marki Wnioskodawcy w skali ogólnopolskiej. Należy zauważyć, że wyniki przeprowadzonych prac rozwojowych opisanych w poprzednich fragmentach punktu 6b są obecnie wykorzystywane i nadal będą na potrzeby działalności. Za sprawą prac rozwojowych Wnioskodawca pozyskał odpowiednią infrastrukturę, poszerzył ofertę swoich usług, pozyskał wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników i w znacznym stopniu przyczynił się do rozwoju swojego przedsiębiorstwa. -Jak już wyżej wskazano w wyniku prac rozwojowych stworzona została zupełnie nowa usługa dotycząca kremacji zwłok. Usługa kremacji, która powstała w wyniku prac rozwojowych jest nieprzerwanie oferowana i będzie nadal oferowana w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

- Jak zostało wskazane przez Wnioskodawcę początkowo przedsiębiorstwo Wnioskodawcy świadczyło tylko i wyłącznie usługi związane z kompleksowaną obsługą pogrzebów. Dlatego też zasadnym jest stwierdzenie, że wprowadzenie nowej usługi do oferty w postaci kremacji w stosunku do ówczesnej działalności miało charakter innowacyjny. Natomiast podczas bieżącej działalności wszelkie prace badawczo-rozwojowe podejmowane w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy mają na celu stale ulepszanie oferowanej już usługi. Obszar prac rozwojowych dążących do ulepszenia usługi podejmowanych przez Wnioskodawcę został wskazany we wcześniejszej części pisma i zdaniem Wnioskodawcy nie posiada znamion rutynowych i okresowych zmian co do usługi oferowanej przez Wnioskodawcę.

7) Czy prace, które to prace wiążą się z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej dotyczyły/dotyczą/będą dotyczyć zastosowania praktycznie nowych/unikalnych/innowacyjnych rozwiązań, które cechują się zupełną nowością/innowacyjnością w skali Pana działalności gospodarczej a charakter tych prac stanowi przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze (wyraz własnej twórczości intelektualnej)?

Odp.: Jak wskazano we wcześniejszych punktach niniejszego pisma wszelkie prace rozwojowe prowadzone w ramach działalności badawczo-rozwojowej cechowały się zarówno nowością jak i innowacyjnością w skali działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

8) Czy w ramach etapów prac badawczo-rozwojowych, pracownicy każdorazowo opracowują nowe, modyfikują oraz ulepszają produkty, procesy, usługi niewystępujące dotychczas w Pana praktyce gospodarczej lub na tyle innowacyjne, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już u Pana funkcjonujących?

Odp.: Nawiązując do punktu 6b Wnioskodawca zauważa, że zarówno zespół badawczo-rozwojowy powołany do obsługi procesu kremacyjnego, jak i sam Wnioskodawca przez szereg prac rozwojowych starają się ulepszać funkcjonującą usługę kremacji. Wnioskodawca w punkcie 6b opisuje na czym polegają owe prace rozwojowe. Jednakże aby dokonać pełniejszej odpowiedzi na pytanie zawarte w punkcie 8 Wnioskodawca podając jako przykład fakt zastosowania jako zamiennika tradycyjnych kremacyjnych trumien drewnianych, trumien wykonanych z tektury. Zabieg ten był zdecydowanie innowacją w skali procesu kremacyjnego w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy, a wnioski z niego płynące pokazały, że materiał, z którego wykonana jest trumna w znacznym stopniu wpływa na czas procesu spopielania.

9) Czy działalność, w ramach prac badawczo-rozwojowych nie dotyczyła/nie dotyczy/nie będzie dotyczyć:

i. rutynowych i okresowych zmian?;

ii. czynności wdrożeniowych w zakresie opracowanych już produktów lub usług, rozumianych jako dokonywane już po zakończeniu prac B+R danego Projektu?

Tut. Organ wskazuje, że etap wdrożenia produktu/usługi rozumiany już jako uruchomienie produkcji, uruchomienie produkcyjne systemu itp. nie stanowi działalności badawczo-rozwojowej. Rozumiany w ten sposób etap wdrożenia produktu/usługi jest to moment, który rozpoczyna już proces produkcji, który nie ma charakteru twórczego mającego na celu tworzenie, projektowanie nowej bądź ulepszonej wersji produktu/usługi itd.

Odp.: W tym miejscu trudno zgodzić się z interpretacją organu, który spopielanie zwłok ludzkich utożsamia z produkcją czy też uruchomieniem systemu produkcyjnego. Niewątpliwie działalność Wnioskodawcy charakteryzuje się odmiennością oraz swoją nietypową specyfiką. Działalność w ramach prac-badawczo rozwojowych nie dotyczyła, nie dotyczy i nie będzie dotyczyć rutynowych i okresowych zmian, a także nie dotyczyła, nie dotyczy i nic bezie dotyczyła czynności wdrożeniowych. Wnioskodawca podkreśla, że usługa kremacji w całym swoim zakresie jest usługą wyjątkową, charakteryzującą się zachowaniem nadzwyczajnego respektu, odpowiedzialności i poszanowania, natomiast organ w niefortunny sposób dokonał porównania usługi kremacji zwłok ludzkich do procesu produkcyjnego. Tym samym, Wnioskodawca oczekuje od organu indywidualnego podejścia w przedmiotowej sprawie.

10) Czy prace, które uważa Pan za badawczo-rozwojowe wpisują się we wszystkie niżej wymienione kryteria - jeżeli tak, to dlaczego, (proszę dokładnie wyjaśnić):

* jest ukierunkowana na nowe odkrycia (działalność nowatorska - umożliwia pozyskanie nowej wiedzy, w szczególności w kontekście rozwoju nowych koncepcji i pomysłów związanych z projektowaniem nowych produktów lub procesów),

* jest oparta na oryginalnych koncepcjach i hipotezach (działalność twórcza wykluczająca wszelkie rutynowe, odtwórcze działania związane np. z późn. zm. w produkcie),

* jej efektem jest projektowanie i tworzenie przez Spółkę produktów, procesów, usług, które - w stosunku do dotychczasowej działalności Spółki - mają nowy, bardziej innowacyjny, ulepszony charakter; czy te produkty, procesy, usługi w znacznym stopniu odróżniają się od tych dotychczas funkcjonujących w ofercie prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej albo w ogóle w praktyce gospodarczej,

* prowadzi do uzyskania wyników, które mogą być powtórzone (działalność powtarzalna i/lub możliwa do odtworzenia).

Odp.: Prace rozwojowe, które Wnioskodawca uważa za badawczo-rozwojowe w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej nie wpisują się we wszystkie kryteria wymienione przez organ. Jednakże w tym miejscu należy wrócić do punktu 6 i nadmienić, że aby dane prace mieściły się w ramy działalności badawczo-rozwojowej nie muszą spełniać wszystkich wymienionych kryteriów przez organ łącznie. Dlatego też, Wnioskodawca wskazuje, że prowadzone przez Wnioskodawcę prace badawczo-rozwojowe wpisują się w dwa z czterech wymienionych przez organ kryteriów. Pierwszym z nich jest kryterium dotyczące faktu, że stworzona przez Wnioskodawcę usługa w stosunku do prowadzonej w przeszłości działalności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy ma zupełnie innowacyjny, nowy charakter. Ponadto, dodać należy, że w znacznym stopniu usługa odróżniała się od funkcjonujących w przeszłości w ofercie prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej i była zupełnie innowacyjną i nową usługą w skali przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Nadto, niezbędnym wskazania jest również fakt, że prowadzone obecnie prace rozwojowe polegające na ulepszaniu utworzonej przez Wnioskodawcę usługi, również charakteryzują się znaczną nowością i innowacyjnością w skali przedsiębiorstwa Wnioskodawcy (przykład zastosowania trumien kremacyjnych wyprodukowanych przy użyciu nieoczywistego materiału jakim jest tektura).

Drugim kryterium, które zdaniem Wnioskodawcy charakteryzuje prowadzone przez niego prace badawczo-rozwojowe jest kryterium dotyczące powtarzalności i możliwości odtworzenia. Uzyskane w drodze prac rozwojowych umiejętności i doświadczenie członków zespołu badawczo-rozwojowego odpowiedzialnego za przebieg procesu kremacyjnego pozwalają na każdorazowe odtworzenie podczas procesów kremacyjnych. Ponadto, za sprawą prowadzonych prac rozwojowych Wnioskodawca ustalił schemat, który jest codziennie powtarzalny podczas procesu kremacyjnego dotyczący doboru źródła energii do zasilania pieca kremacyjnego w zależności od etapu procesu kremacji.

11) Czy działalność nosząca znamiona prac badawczo-rozwojowych jest prowadzona w sposób systematyczny, tj. metodyczny, zaplanowany i ciągły?

Odp.: Działalność prowadzona przez Wnioskodawcę nosząca znamiona prac badawczo-rozwojowych jest prowadzona przez Wnioskodawcę w sposób systematyczny i nieprzerwany. Ponadto, w przyszłości dalej będzie w taki sam sposób prowadzona.

12) Czy wszystkie czynności wykonywane w ramach prac noszących znamiona prac badawczo-rozwojowych, były/są/będą związane wyłącznie z nabywaniem, łączeniem, kształtowaniem i wykorzystywaniem aktualnie dostępnej wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów lub procesów, i nie stanowiły/nie stanowią:

- czynności wdrożeniowych w zakresie opracowywanych już produktów i usług,

- bieżącej operacyjnej działalności gospodarczej,

- działalności wspomagającej/pomocniczej, wykraczającej poza zakres prac B+R,

- czynności: testowania produktu/produktów, wykonania badań produktu/produktów, oceny produktu/produktów, bądź innych tego typu prac, dokonywanych już po zakończeniu prac B+R w ramach danego Projektu,

- innych prac spoza prac B+R?

Odp.: Czynności wykonywane w ramach prac noszących znamiona prac badawczo-rozwojowych były, są i będą związane wyłącznie z nabywaniem, łączeniem, kształtowaniem i wykorzystywaniem aktualnie dostępnej wiedzy do tworzenia nowych rozwiązań oraz ulepszania oferowanej już usługi, a nadto nie stanowiły i nie stanowią czynności wymienionych przez organ w punkcie 12.

13) Proszę wskazać, jakie konkretnie Projekty realizował/realizuje/będzie Pan realizować, w ramach prac, które uważa Pan za prace badawczo-rozwojowe, a stanowią przedmiot zapytania zawarty w treści wniosku, z jednoczesnym podaniem dla każdego odrębnego Projektu również niżej wymienionych informacji:

a)

konkretnej daty rozpoczęcia prac nad Projektem B+R,

b)

jakiej konkretnie "innowacji" stanowiącej działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań dotyczy/będzie dotyczył Projekt?,

c)

czy realizowane prace w ramach Projektu obejmowały/obejmują/będą obejmować poszczególne etapy prac B+R, tj.: pilotaż/wersję testową/wersję przedprodukcyjną oraz, czy są/będą Państwo w stanie jednoznacznie wykazać ich bezpośredni związek z pracami badawczo-rozwojowymi w ramach konkretnego Etapu tych prac dotyczących Projektu?

Wyjaśnić w tym miejscu należy, że dopiero na bazie konkretnych Projektów oraz czynności realizowanych w ich ramach prac, które uważa Pan za prace badawczo-rozwojowe, organ interpretacyjny będzie mógł ocenić, czy podejmowane przez Pana prace/działania spełniają przesłanki wymienione w definicji działalności badawczo-rozwojowej aby można było skorzystać z ulgi B+R. We wniosku nie został wskazany żaden konkretny Projekt, a jedynie w sposób ogólny wskazał Pan podejmowane w ramach działalności gospodarczej działania.

Odp.: Wnioskodawca, zarówno we wniosku, a także w całej treści niniejszego pisma w sposób wyczerpujący opisał charakterystykę swojej działalności noszącej znamiona prac badawczo-rozwojowej. Jednakże, Wnioskodawca na potrzeby odpowiedzi na pytanie zawarte w punkcie 13 odpowiada że:

- konkretną "innowacją" obejmującą prace rozwojowe podejmowane w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy był Projekt rozszerzenia oferty przedsiębiorstwa Wnioskodawcy oraz wprowadzenia na rynek usługi kremacji.

- dalsze projekty obejmujące prace noszące znamiona prac rozwojowych mają na celu ulepszenie wprowadzonej przez Wnioskodawcę usługi kremacji o czym więcej w treści niniejszego pisma.

Ponadto, Wnioskodawca zaznacza, że konieczność podania konkretnej daty rozpoczęcia ww. projektów nie jest obwarowana jakimikolwiek przepisami prawnymi i nie wie na jakiej podstawie organ żąda sprecyzowania konkretnej daty rozpoczęcia prac B+R. (por. Broszura ulga na działalność badawczo-rozwojową wydana przez Krajową Informację Skarbową).

14) Czy koszty, które zamierza Pan odliczyć w ramach ulgi badawczo-rozwojowej, stanowiły, stanowią oraz będą stanowić koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym w formie odpisów amortyzacyjnych?

Odp.: Koszty, które wnioskodawca zamierza odliczyć w ramach ulgi badawczo-rozwojowej stanowiły, stanowią i będą stanowić koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym w formie odpisów amortyzacyjnych.

15) Czy kwalifikowane w ramach ulgi B+R wydatki były zaliczone, w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do kosztów uzyskania przychodów danego roku z pozarolniczej działalności gospodarczej?

Odp.: Koszty, które Wnioskodawca poniósł w związku w prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową, w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych były zaliczone do kosztów uzyskania przychodów danego roku z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jednakże Wnioskodawca podkreśla, że przedmiotowe koszty kwalifikowane zostały rozliczone w ramach ulgi badawczo-rozwojowej.

16) Czy ponoszone wydatki odpisywał/planuje Pan odpisać od podstawy opodatkowania na podstawie art. 26e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym w zeznaniach za poszczególne lata podatkowe, w których te wydatki poniesiono?

Odp.: Ponoszone wydatki nie zostały odpisane i Wnioskodawca nie planuje odpisać od podstawy opodatkowania na podstawie art. 26c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z uwagi na fakt, że działalność gospodarcza Wnioskodawcy jest prowadzona w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, a zatem podlega pod reżim innej ustawy.

17) Czy koszty realizowanych prac będących przedmiotem zapytania ponosi Pan ze środków własnych, które nie były/nie będą zwracane w jakiejkolwiek formie lub nie zostały/nie zostaną odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym?

Odp.: Wszelkie koszty realizowanych prac będących przedmiotem zapytania Wnioskodawcy były i są ponoszone tylko i wyłącznie ze środków własnych, które nie były i nie będą zwrócone w jakiejkolwiek formie.

18) Jednoznacznie doprecyzować, czy przedmiotem Pana zapytania są wyłącznie prace noszące znamiona prac B+R realizowane w ramach prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej, tj. prace B+R są realizowane "własnymi siłami", tj. poprzez czynne uczestnictwo swoich pracowników zatrudnionych na umowę/wy o pracę, czyli przez osoby, które faktycznie realizują prace noszące znamiona prac badawczo-rozwojowych?

Odp.: Przedmiotem zapytania są wyłącznie prace noszące znamiona prac badawczo-rozwojowych realizowane w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Dodatkowo Wnioskodawca informuje, że wszelkie prace związane z działalnością badawczo-rozwojową realizowane są własnymi siłami, tj. przez czynne uczestnictwo zatrudnionych na umowy o pracę osób, które faktycznie realizują prace noszące znamiona prac badawczo-rozwojowych.

19) Czy wykonywane przez zatrudnionych przez Pana pracowników czynności podejmowane w ramach prac noszących znamiona prac badawczo-rozwojowych miały/mają/będą miały charakter twórczy, obejmowały/obejmują/będą obejmowały badania naukowe lub prace rozwojowe, były/są/będą podejmowane w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań?

Odp.: Wykonywane przez zatrudnionych przez Wnioskodawcę pracowników czynności podejmowane w ramach prac noszących znamiona prac badawczo-rozwojowych obejmowały, obejmują i będą obejmować prace rozwojowe, które były, są i będą wykonywane w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy wraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Wnioskodawca, w tym miejscu nadmienia, iż wszelkie czynności dotyczące treści niniejszego pytanie zostały wskazane we wcześniejszych odpowiedziach niniejszego pisma.

20) Czy pracownicy, realizujący prace w ramach etapów prac badawczo-rozwojowych wykonują wyłącznie czynności w ramach realizacji działalności noszącej znamiona działalności badawczo-rozwojowej? Jeżeli nie, to czy koszty kwalifikowane zamierza Pan odliczać jedynie w części, w jakiej pracownicy realizowali faktycznie zadania w ramach prac badawczo-rozwojowych?

Odp.: Wnioskodawca, o ile wspomina o pracownikach wykonujących prace noszące znamiona prac badawczo-rozwojowych w treści niniejszego pisma, ma na myśli pracowników, którzy zostali oddelegowani/dedykowani przez Wnioskodawcę do wykonywania tylko i wyłącznie prac noszących znamiona prac badawczo-rozwojowych.

21) Czy będące przedmiotem zapytania wydatki na wynagrodzenia pracowników pozostających w ramach stosunku pracy oraz składki ZUS poniesione z tytułu tych wynagrodzeń (w części finansowanej przez pracodawcę) stanowią po ich stronie należności ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Odp.: Wydatki na wynagrodzenia pracowników pozostających w ramach stosunku pracy stanowią należności wynikające ze stosunku pracy. Natomiast składki ZUS z tytułu tychże wynagrodzeń w części finansowanej przez Wnioskodawcę nie są należnościami pracowników wynikającymi ze stosunku pracy.

22) Czy w skład ww. należności, dotyczących pracowników wchodzą również np. wynagrodzenia za czas choroby, za czas urlopu, za czas opieki nad dzieckiem, wynagrodzenie za czas dyżuru pełnionego w domu, itp. Jednakże nie zamierza je Pan odliczać w ramach ulgi B+R?

Odp.: Wynagrodzenia za czas choroby, czas urlopu i czas opieki nad dzieckiem wchodzą w skład wyżej wymienionych należności wynikających ze stosunku pracy. Wnioskodawca ma zamiar odliczać również wynagrodzenia z tego tytułu w ramach ulgi B+R. Jak wskazano wyżej przez Wnioskodawcę, pracownicy wykonujący prace noszące znamiona prac badawczo-rozwojowych oddelegowani są do wykonywania tylko i wyłącznie tychże prac. W związku z powyższym nie ma podstaw do wykluczenia wynagrodzenia wypłacanego za czas urlopu, choroby z kosztów kwalifikowanych ulgi B+R, gdyż w zamyśle ustawodawcy ulga ta ma dotyczyć kosztów kwalifikowanych związanych z przychodami pracowników ze stosunku pracy, którzy zajmują się działalnością B+R. Zatem w ocenie Wnioskodawcy wszystkie należności wypłacane pracowników na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mogą być zaliczone do kosztów kwalifikowanych ulgi B+R czego potwierdzeniem są liczne stanowiska sądów w tym m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 13 lutego 2019 r., sygn. akt I SA/Sz 835/18, WSA w Olsztynie z 18 grudnia 2018 r., sygn. akt I SA/O1 692/19 oraz WSA w Gliwicach z 20 lutego 2020 r., sygn. akt I SA/G1 1323/19.

23) Czy w przypadku premii, wynagrodzenie pracownika stanowiły/stanowią/będą stanowiły koszt kwalifikowany wyłącznie w części, w jakiej będą powiązane z pracami noszącymi znamiona prac badawczo-rozwojowych, a tym samym nie będą obejmowały wynagrodzenia należnego za czas nieobecności pracownika?

Odp.: Z uwagi na fakt, iż premie zgodnie ze stanowiskiem dyrektora KIS z 14 lutego 2020 r., zawartym w interpretacji indywidualnej o numerze 0111-KDIB1-3.4010.544.2019.2. JKT stanowią koszt kwalifikowany zdaniem Wnioskodawcy stanowiły, stanowią i będą stanowić koszt kwalifikowany.

24) Czy wśród wydatków ponoszonych przez Pana są koszty delegacji pracowników (diety i inne należności za czas podróży służbowej), które mają bezpośredni związek z realizowanymi projektami, które uważa Pan za prace badawczo-rozwojowe i stanowią po stronie pracowników należności ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f.?

Odp.: Dotychczas Wnioskodawca wśród ponoszonych kosztów nie ponosił kosztów delegacji pracowników, ponieważ wszelkie czynności mające bezpośredni związek z realizowanymi pracami badawczo-rozwojowymi odbywały się w miejscu wykonywania działalności przez Wnioskodawcę. Jednakże Wnioskodawca nie wyklucza ponoszenia takich kosztów w przyszłości.

25) Proszę wskazać składniki majątku stanowiące u Pana środki trwałe wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności noszącej znamiona prac badawczo-rozwojowych?

Odp.: Wnioskodawca we wniosku wskazał, że środkiem trwałym wykorzystywanym na potrzeby prac noszących znamiona działalności badawczo-rozwojowych jest specjalistyczny wózek transportowo-załadowczy niezbędny podczas wykonywania procesu kremacji.

26) Czy odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowią/będą stanowić koszt kwalifikowany, wyłącznie w części, w jakiej środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne były/są/będą wykorzystywane w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej i jest Pan w stanie to wykorzystywanie wykazać?

Odp.: Odpisy amortyzacyjne od środka trwałego wskazanego przez Wnioskodawcę stanowią i będą stanowiły koszt kwalifikowany w całości z uwagi na fakt, że wyżej wymieniony przez Wnioskodawcę środek trwały używany jest tylko i wyłącznie do działalności badawczo-rozwojowej co Wnioskodawca jest w stanie wykazać.

27) Proszę wymienić wszystkie "materiały" objęte treścią pytania ozn. we wniosku Nr 4, które zamierza Pan uznać za koszty kwalifikowane.

Odp.: Wnioskodawca używając sformułowania "materiały" w treści pytania ozn. we wniosku Nr 4 ma na myśli trumny kartonowe używane do procesu kremacji. Jak wielokrotnie wskazał Wnioskodawca zastosowanie trumien kremacyjnych wykonanych z kartonu w ramach działalności badawczo-rozwojowej pokazało, że stosowanie materiału z ww. materiału w znacznym stopniu przyspiesza proces spopielania, a co za tym idzie pozwala na zwiększenie efektywności prac noszących znamiona prac badawczo-rozwojowych.

W tym miejscu Wnioskodawca zauważa, że ww. wymienione trumny kremacyjne wykonane z kartonu wykorzystywane są przez Wnioskodawcę tylko i wyłącznie w ramach działalności-badawczo rozwojowej, natomiast w przypadku pochówku w formie tradycyjnej Wnioskodawca używa trumien wykonanych z innego rodzaju materiału.

28) Proszę jednoznacznie wyjaśnić, co Pan rozumie pod pojęciem "kosztów związanych z opłatą początkową, ratami leasingowymi oraz w przyszłości wykupem pieca kremacyjnego", skoro w treści wniosku wskazuje Pan" " (...) piec kremacyjny zakupiony przez Wnioskodawcę (...)"? Proszę wyjaśnić te rozbieżności.

Odp.: Wnioskodawca, informuje, że w tym miejscu nie ma żadnych rozbieżności. W mowie potocznej pojęcie zakupu, nabycia stosowane jest naprzemiennie. Dodatkowo leasingowanie jakiejkolwiek ruchomości również w mowie potocznej i piśmiennictwie jest tożsame ze sformułowaniem zakupu danej rzeczy. Abstrakcją byłoby ciągłe posługiwanie się sformułowaniami zawartymi w definicjach kodeksowych, które i tak są od siebie rozbieżne, przez co brak jest jednej legalnej definicji leasingu. Dla przykładu art. 709 (1) Kodeksu cywilnego definiuje leasing jako umowę za sprawą której finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. Z kolei w ustawie o rachunkowości w art. 3 ust. 4 ustawodawca zaznacza, że z leasingiem mamy do czynienia w sytuacji gdy jednostka wykorzystuje w swojej działalności obce środki trwałe na podstawie umowy, zgodnie z którą jedna ze stron (finansujący) oddaje drugiej stronie (korzystającemu) środki trwałe do odpłatnego używania lub również pobierania pożytków na czas oznaczony. Natomiast... unifikuje w swoich standardach nr... leasing jako umowę, na mocy której w zamian za opłatę lub serie opłat leasingodawca przekazuje leasingobiorcy prawo do użytkowania danego składnika aktywów przez uzgodniony okres. W związku z powyższym Wnioskodawca posłużył się pojęciem zakup, ponieważ akceptowalnym jest zwyczajowe posługiwanie się takim zwrotem. Jednakże w celu sprecyzowania stanu faktycznego. Wnioskodawca odpowiada iż, piec kremacyjny (używany tylko i wyłącznie na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej jako jej niezbędny i nieodłączony element) zgodnie z ustawowymi definicjami wykorzystywany jest przez Wnioskodawcę w swojej działalności na podstawie umowy nr... zawartej w dniu..., zgodnie z którą finansujący Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w... oddał korzystającemu czyli Wnioskodawcy środek trwały do odpłatnego używania na czas oznaczony.

29) Proszę wskazać, czy wskazane i ponoszone przez Pana wydatki w postaci "kosztów związanych z opłatą początkową, ratami leasingowymi oraz w przyszłości wykupem pieca kremacyjnego", dotyczą leasingu operacyjnego? Jeżeli mamy do czynienia z inną sytuacją proszę wyjaśnić jaką.

Odp.: Wskazane przez Wnioskodawcę wydatki w postaci kosztów związanych z opłatą początkową, ratami leasingowymi oraz w przyszłości wykupem pieca kremacyjnego dotyczą leasingu operacyjnego.

30) Proszę jednoznacznie wskazać, czy w przypadku kosztów związanych z opłatą początkową, ratami leasingowymi oraz w przyszłości wykupem pieca kremacyjnego:

a)

ponosi Pan koszty związane z wykorzystywanym w ramach prac prowadzonych w Pana działalności gospodarczej i noszących znamiona prac badawczo-rozwojowych piecem kremacyjnym, którego wykup dokona Pan w przyszłości?, czy

b)

ponosi Pan wydatki na nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, a zakup usługi nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f., bowiem dotyczą/będą dotyczyły kosztów nabycia usług wykonania konkretnych prac przez podmioty trzecie w postaci kosztów prac na tym piecu i będzie Pan w stanie wykazać, że stanowią one u Pana koszty kwalifikowane zgodnie z art. 26e ust. 2 pkt 4a u.p.d.o.f.?

Odp.: Wnioskodawca podkreśla, że ponoszone przez Wnioskodawcę opłaty z tytułu leasingu operacyjnego dotyczą pieca kremacyjnego, który wykorzystywany jest przez Wnioskodawcę wyłącznie w działalności badawczo-rozwojowej. Wobec powyższego, skoro koszty związane z leasingiem operacyjnym tyt. korzystania z aparatury naukowo-badawczej są wykorzystywane wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, to stanowią koszt kwalifikowany podlegający odliczeniu zgodnie z art. 26e ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym cni osób fizycznych. Dodatkowo w tym miejscu Wnioskodawca zaznacza, że korzystanie z ww. aparatury nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Warto również nadmienić, że ustawodawca nie definiuje w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych co należy rozumieć pod podjęciem aparatury naukowo-badawczej.

Potwierdzeniem dla powyższego stanowiska Wnioskodawcy jest wyrażona w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 12 lutego 2021 r. o numerze 0111-KDIB1-3.4010.551.2020.2.BM opinia, w której co prawda organ rozpatruje przedmiotową sprawę na płaszczyźnie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jednakże, punkt zawarty w katalogu kosztów kwalifikowanych dotyczący odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem jest tożsamy z zawartym w katalogu kosztów kwalifikowanych mieszczącym się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

31) Czy w celu skorzystania z odliczenia B+R wyodrębniał, wyodrębnia i będzie Pan wyodrębniał w ewidencji, o której mowa w art. 24a ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty działalności badawczo-rozwojowej, które zamierza odliczać w ramach ulgi B+R?

Odp.: W celu skorzystania z odliczenia B+R Wnioskodawca wyodrębniał i wyodrębnia w dodatkowej ewidencji stworzonej przez Wnioskodawcę koszty działalności badawczo-rozwojowej, które zamierza odliczyć w ramach ulgi B+R. Natomiast w przypadku uznania przez organ stanowiska Wnioskodawcy za prawidłowe Wnioskodawca wyodrębni i będzie wyodrębniał koszty działalności badawczo-rozwojowej, które zamierza odliczyć w ramach ulgi B+R w ewidencji, o której mowa w art. 24a ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto, Wnioskodawca przeformułował własne stanowisko w sprawie do pytania ozn. we wniosku nr 5.

Pytania

1. Czy czynności podejmowane przez Wnioskodawcę w ramach Projektu B+R opisanego w stanie faktycznym stanowią działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art. 5a pkt 38 i pkt 40 u.p.d.o.f. a w konsekwencji Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z dodatkowego odliczenia w ramach tzw. ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 26e u.p.d.o.f.?

2. Czy koszty pracownicze osób wchodzących w skład zespołu B+R opisanego w stanie faktycznym ponoszone przez Wnioskodawcę stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 26e ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f. oraz czy Wnioskodawca może je uwzględnić, a następnie rozliczyć w ramach ulgi badawczo-rozwojowej?

3. Czy koszty amortyzacji środków trwałych niezbędnych do realizacji Projektu B+R opisanego w stanie faktycznym ponoszone przez Wnioskodawcę stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 26e ust. 3 u.p.d.o.f. oraz, czy Wnioskodawca może je uwzględnić, a następnie rozliczyć w ramach ulgi badawczo-rozwojowej?

4. Czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z zakupem niezbędnych materiałów do realizacji Projektu B+R opisanego w stanie faktycznym stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 26e ust. 2 pkt 2 u.p.d.o.f. oraz, czy Wnioskodawca może je uwzględnić, a następnie rozliczyć w ramach ulgi badawczo-rozwojowej?

5. Czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę związane z nabyciem surowców w postaci energii elektrycznej i gazu ziemnego niezbędnych do realizacji Projektu B+R opisanego w stanie faktycznym stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 26e ust. 2 pkt 2 u.p.d.o.f. oraz czy Wnioskodawca może je uwzględnić, a następnie rozliczyć w ramach ulgi badawczo-rozwojowej?

6. Czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę związane z opłatą początkową, ratami leasingowymi oraz w przyszłości wykupem pieca kremacyjnego niezbędnego do realizacji Projektu B+R opisanego w stanie faktycznym stanowią koszty w rozumieniu art. 26e ust. 2 pkt 4a u.p.d.o.f. oraz czy Wnioskodawca może je uwzględnić, a następnie rozliczyć w ramach ulgi badawczo-rozwojowej?

Pana stanowisko w sprawie

Ad. 1

Czynności podejmowane przez Wnioskodawcę w ramach Projektu B+R opisanego w stanie faktycznym stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu artykułu 5a pkt 38 i pkt 40 u.p.d.o.f. przede wszystkim z uwagi na fakt wprowadzenia innowacyjnej usługi związanej z pochówkiem zmarłych zarówno w skali lokalnej jak i dla danej części Polski (wskazanej w stanie faktycznym). Nadto, realizacja Projektu B+R przyczyniła się do znacznego rozwoju przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, stworzenia nowych miejsc pracy, a prowadzone analizy i badania procesu kremacyjnego mają na celu poprawę jego efektywności oraz świadczonych usług. Dodatkowo Wnioskodawca pragnie zauważyć, że działalność związana z projektem B+R będzie w przyszłości stale rozwijana m.in. poprzez ekspansję na nowe rynki oraz wprowadzanie najnowocześniejszych możliwych technologii. W konsekwencji czego Wnioskodawcy przysługuje prawo do dodatkowych odliczeń w ramach tzw. ulgi badawczo-rozwojowej.

Zgodnie z przedstawionym stanowiskiem we wniosku oraz w treści niniejszego pisma zdaniem Wnioskodawcy wszelkie działania opisane przez Wnioskodawcę noszą znamiona działalności badawczo-rozwojowej, ponieważ:

1. Za sprawą działań badawczo-rozwojowych Wnioskodawca wprowadził zupełnie nową, innowacyjną usługę w skali swojego przedsiębiorstwa.

2. Za sprawą działań badawczo-rozwojowych Wnioskodawca zaspokoił lokalny popyt na usługę kremacyjną.

3. Za sprawą działań badawczo-rozwojowych Wnioskodawca w znacznej mierze przyczynił się do zaspokojenia popytu na usługę kremacyjną w północno-wschodniej części Polski w szczególności w obszarze województwa Warmińsko-Mazurskiego.

4. Za sprawą działań badawczo-rozwojowych Wnioskodawca zwiększył ogólny zasób wiedzy, przede wszystkim w skali swojego przedsiębiorstwa.

5. Za sprawą działań badawczo-rozwojowych Wnioskodawca wyodrębnił zespół pracowników, który w rozumieniu Wnioskodawcy nosi znamiona zespołu badawczo-rozwojowego, którzy poprzez zwiększenie zasobów swojej wiedzy, zdobycia odpowiednich umiejętności i doświadczenia wykonują działania badawczo-rozwojowe w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

6. Wnioskodawca wraz z zespołem badawczo-rozwojowym w sposób systematyczny prowadzi i będzie prowadził prace rozwojowe mające na celu ciągłe ulepszanie oferowanej usługi.

7. Za sprawą działań badawczo-rozwojowych przedsiębiorstwo Wnioskodawcy stało się marką rozpoznawalną i cenioną na rynku ogólnopolskim.

Kwestią niemożliwą do pominięcia przy rozpatrywaniu przedmiotowej sprawy przez organ jest również kwestia pandemii Koronawirusa. Wnioskodawca pragnie zauważyć, że skala oraz dynamika sytuacji epidemiologicznej wymusiła na Wnioskodawcy podjęcie szeregu dodatkowych działań noszących znamiona prac badawczo-rozwojowych. Co więcej, pandemia wywołana wirusem Sars-Cov-2 była czymś zupełnie nowym, nigdy wcześniej niespotykanym, dlatego też Wnioskodawca zmuszony był do podjęcia zupełnie nowych działań i opracowania innowacyjnych procedur i rozwiązań. Bez wątpienia proces spopielania zwłok ludzkich wykonywany w ramach działalności badawczo-rozwojowej Wnioskodawcy w znacznym stopniu przyczynił się do zahamowania rozprzestrzeniania się wirusa Sars-Cov-2.

Słowem podsumowania, Wnioskodawca ma świadomość, iż branża którą się trudni jest bez wątpienia branża specyficzną. Jednakże, w ocenie Wnioskodawcy, w świetle ustawy i obowiązujących przepisów opisane czynności w niniejszym piśmie oraz wniosku spełniają wszelkie niezbędne kryteria do uznania za działalność badawczo-rozwojową, co za tym idzie uznania wymienionych przez Wnioskodawcę kosztów ponoszonych w ramach działalności badawczo-rozwojowej za koszty kwalifikowane, które możliwe są do rozliczenia w ramach ulgi B+R.

Ad. 2

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym działalność związana z wykonywaniem Projektu B+R wymaga specjalistycznej wiedzy, odpowiedniego doświadczenia, nadzwyczajnej odpowiedzialności oraz kultury pracy. W związku z czym Wnioskodawca powołał Zespół B+R, w ramach którego zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę 3 pracownicy, którzy za zadanie mają tylko i wyłącznie działania w obrębie Projektu B+R, jego monitorowanie, analizowanie oraz wykonywanie wszystkich z nim związanych czynności. Wnioskodawca w związku z dalszym rozwojem Projektu B+R ma zamiar zatrudnić nowych pracowników, którzy będą zaangażowani w działalność B+R, co wymagało będzie odpowiednich warsztatów i szkoleń. W związku z powyższym Wnioskodawca ponosi i będzie ponosić koszty zatrudnienia specjalistów B+R, w konsekwencji czego, w ocenie Wnioskodawcy, jest on uprawniony do odliczania kosztów w ramach tzw. ulgi badawczo-rozwojowej ponoszonych w związku z zatrudnianiem tychże specjalistów.

Ad. 3

Środkiem trwałym, który Wnioskodawca ma na myśli zadając pytanie jest specjalistyczny wózek transportowo-załadowczy niezbędny do przeprowadzenia czynności w ramach Projektu B+R. Wyżej wymieniony sprzęt wpisany jest w ewidencję środków trwałych prowadzoną w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy oraz amortyzowany zgodnie z odpowiednią stawką amortyzacyjną. Wnioskodawca zauważa, że dany środek trwały został nabyty tylko i wyłącznie w celu przeprowadzania koniecznych czynności związanych z Projektem B+R oraz, że używany jest tylko do jego realizacji, w konsekwencji czego w ocenie Wnioskodawcy koszty związane z amortyzacją tego konkretnego środka trwałego stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 26e ust. 3 u.p.d.o.f., a zatem Wnioskodawca może je uwzględnić, a następnie rozliczyć w ramach ulgi badawczo-rozwojowej

Ad. 4

Wszelkie materiały o których, mowa w opisanym stanie faktycznym tj. specjalne trumny kremacyjne wykonane z różnego rodzaju ekologicznych materiałów, materiały biurowe potrzebne do sporządzenia odpowiedniej dokumentacji nabywane są przez Wnioskodawcę do realizacji Projektu B+R. Dodatkowo Wnioskodawca zauważa, że stosuje trumny wykonane z różnych materiałów, po pierwsze ze względu na wolę osób bliskich zmarłego a po drugie w celu sporządzania analiz, których celem jest optymalizacja procesów zachodzących w ramach Projektu B+R, konkretnie chodzi tu m.in. o wpływ zastosowanego materiału do produkcji trumny pod kątem efektywności procesu spalania. Nadto, Wnioskodawca podkreśla, że wyżej wymienione materiały (trumny kremacyjne) w znaczny sposób różnią się technologią wykonania od trumien tradycyjnych. Są wykonane w sposób w 100% ekologiczny co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo dla ochrony środowiska oraz wykorzystywane są tylko i wyłącznie w ramach Projektu B+R, natomiast przy wyborze tradycyjnej formy pochówku przez klientów Wnioskodawca stosuje zupełnie innego rodzaju trumny. W związku z powyższym w ocenie Wnioskodawcy, z uwagi na fakt wykorzystywania wyżej wskazanych materiałów tylko i wyłącznie do realizacji projektu B+R, materiały wskazane w stanie faktycznym stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 26e ust. 2 pkt 2 u.p.d.o.f., a zatem Wnioskodawca może je uwzględnić, a następnie rozliczyć w ramach ulgi badawczo-rozwojowej.

Ad 5

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że koszty związane z nabyciem surowców w postaci energii elektrycznej i gazu zimnego używanych do zasilania pieca kremacyjnego stanowią odrębne koszty od przykładowo nabycia energii elektrycznej koniecznej do pozostałej działalności przedsiębiorstwa oraz możliwe są do wyodrębnienia. W związku z wyżej opisanym stanem faktycznym w ocenie wnioskodawcy koszty związane z nabyciem surowców wykorzystywanych do realizacji działalności związanej z Projektem B+R można uznać za koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 26e ust. 2 pkt 2 u.p.d.o.f., w konsekwencji czego Wnioskodawca może je uwzględnić, a następnie rozliczyć w ramach ulgi badawczo-rozwojowej. Dodatkowo potwierdzeniem stanowiska Wnioskodawcy w zakresie tego pytania są liczne interpretacje wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej przykładowo interpretacja z dnia 13 marca 2018 r. o sygn. 0111 -KDIB1-3.4010.443.2017.2.MBD.

Ad 6

W ocenie Wnioskodawcy w związku z tym, że przedmiotem leasingu operacyjnego jest piec kremacyjny, który jest kluczowym, niezbędnym elementem Projektu B+R, bez którego cały Projekt B+R nie mógłby wejść w życie koszty związane z opłatą początkową, ratami leasingowymi oraz w przyszłości wykupem pieca kremacyjnego, stanowią koszty w rozumieniu art. 26e ust. 2 pkt 4a u.p.d.o.f., w konsekwencji czego Wnioskodawca może je uwzględnić, a następnie rozliczyć w ramach ulgi badawczo-rozwojowej.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku w zakresie pytania ozn. Nr 1 jest nieprawidłowe.

W związku z powyższym, bezprzedmiotowe jest rozpatrywanie wniosku w zakresie pytań oznaczonych we wniosku od nr 2 do nr 6.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 26e ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.):

Podatnik uzyskujący przychody ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 odlicza od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej "kosztami kwalifikowanymi". Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3.

Ustawodawca wprowadził definicję działalności badawczo-rozwojowej w art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którą:

Przez działalność badawczo-rozwojową należy rozumieć działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W myśl art. 5a pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.), w stanie prawnym obowiązującym do 30 września 2018 r.:

Ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych, oznacza to:

a.

badania podstawowe - oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,

b.

badania stosowane - prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce,

c.

badania przemysłowe - badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.

Stosownie do treści art. 5a pkt 40 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2018 r.:

Ilekroć w ustawie jest mowa o pracach rozwojowych - oznacza to nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:

a.

opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,

b.

opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna.

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, dalej: "Ustawa wprowadzająca"), znowelizowała definicję badań naukowych oraz prac rozwojowych zawartą w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z treścią Ustawy wprowadzającej, nowelizacja powyższych pojęć weszła w życie 1 października 2018 r.

I tak, w myśl art. 5a pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych - oznacza to:

a)

badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619),

b)

badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Z kolei w definicji prac rozwojowych zawartej w art. 5a pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano, że:

Ilekroć w ustawie jest mowa o pracach rozwojowych - oznacza to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.):

Badania naukowe są działalnością obejmującą:

1)

badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

2)

badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Stosownie do art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

Prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Zgodnie z art. 26e ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu od 1 stycznia 2018 r. do chwili obecnej:

Za koszty kwalifikowane uznaje się:

1) poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu;

1a) poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a i c, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu;

2) nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;

2a) nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych;

3)

ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także nabycie od takiego podmiotu wyników prowadzonych przez niego badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej;

4)

odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4;

4a) nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli zakup usługi nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4;

5)

koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione na:

a.

przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego organu, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy,

b.

prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedni zagraniczny organ, poniesione od momentu zgłoszenia do tych organów, w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego,

c.

odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w odpowiednim zagranicznym organie,

d.

opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty walidacji patentu europejskiego.

Zgodnie z art. 26e ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2016 r.:

Za koszty kwalifikowane uznaje się:

1.

należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1, oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, jeżeli te należności i składki dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej;

2.

nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;

3.

ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249 i 1268 oraz z 2016 r. poz. 1020, 1311 i 1933) na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;

4.

odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 25 ust. 1 i 4.

Od 1 stycznia 2017 r. ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1933) w art. 26e w ust. 2 dodała pkt 5 w brzmieniu:

Koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione przez podatnika będącego mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, na:

a.

przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego organu, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy,

b.

prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedni zagraniczny organ, poniesione od momentu zgłoszenia do tych organów, w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego,

c.

odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w odpowiednim zagranicznym organie,

d.

opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty walidacji patentu europejskiego.",

Zgodnie z art. 26e ust. 3 ww. ustawy w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2017 r.:

Za koszty kwalifikowane uznaje się także dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością. Do kosztów, o których mowa w zdaniu pierwszym, przepisu art. 23 ust. 1 pkt 45 nie stosuje się.

Co istotne, stosownie do art. 26e ust. 3 ww. ustawy w aktualnie obowiązującym stanie prawnym od 1 stycznia 2018 r.:

Za koszty kwalifikowane uznaje się także dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

Zgodnie z art. 26e ust. 5 ww. ustawy:

Koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy obliczenia podatku.

W myśl art. 26e ust. 6 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2017 r.:

Prawo do odliczenia nie przysługuje podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

W myśl art. 26e ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. do 29 czerwca 2018 r.:

Podatnikowi, który w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia.

Natomiast, od 30 czerwca 2018 r. ww. art. 26e ust. 6 ww. ustawy otrzymał brzmienie:

Podatnikowi, który w roku podatkowym korzysta ze zwolnień podatkowych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 63a lub 63b, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie tych przepisów.

Artykuł 26e ust. 7 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

1)

w przypadku gdy podatnik jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej - 50% kosztów, o których mowa w ust. 2 i 3

2)

w przypadku pozostałych podatników:

a)

50% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1,

b)

30% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4 i ust. 3.

Artykuł 26e ust. 7 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. do 29 kwietnia 2018 r.:

Kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

1)

w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w ust. 3a, jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej - 150% kosztów, o których mowa w ust. 2-3a;

2)

w przypadku pozostałych podatników, o których mowa w ust. 3a-150% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4a i ust. 2a-3a, oraz 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 5;

3)

w przypadku pozostałych podatników - 100% kosztów, o których mowa w ust. 2-3.

Natomiast, w myśl powyższego przepisu, w brzmieniu obowiązującym od 30 kwietnia 2018 r., który został zmieniony na podstawie art. 27 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 650):

Kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

1)

w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w ust. 3a, jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców - 150% kosztów, o których mowa w ust. 2-3a;

2)

w przypadku pozostałych podatników, o których mowa w ust. 3a-150% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4a i ust. 2a-3a, oraz 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 5;

3)

w przypadku pozostałych podatników - 100% kosztów, o których mowa w ust. 2-3.

Artykuł 26e ust. 7 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r. wskazuje, że:

Kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

1.

w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w ust. 3a, jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców - 200% kosztów, o których mowa w ust. 2-3a;

2.

w przypadku pozostałych podatników, o których mowa w ust. 3a-200% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4a i ust. 2a-3a, oraz 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 5;

3.

w przypadku pozostałych podatników - 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5, ust. 2a i 3, oraz 200% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 1a.

Zgodnie z art. 26e ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2021:

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Zgodnie natomiast z nowym brzmieniem art. 26e ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022:

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia. Dokonując odliczenia, o którym mowa w zdaniu drugim, uwzględnia się kwoty pomniejszeń, o których mowa w art. 26eb ust. 1.

Zgodnie natomiast z ust. 9 ww. artykułu;

Przepisu ust. 8 zdanie drugie i trzecie nie stosuje się, jeżeli podatnik wykaże w zeznaniu kwotę przysługującą mu zgodnie z art. 26ea.

Należy mieć na uwadze brzmienie przepisu art. 24a ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym:

Podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy zamierzają skorzystać z odliczenia, o którym mowa w art. 26e, są obowiązani w prowadzonej księdze albo w prowadzonych księgach rachunkowych, o których mowa w ust. 1, wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej.

Ulga B+R polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania określonej kwoty kosztów podatkowych poniesionych przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową, czyli tzw. "kosztów kwalifikowanych". Oznacza to, że koszty związane z działalnością badawczo-rozwojową dwukrotnie wpływają na wysokość podstawy obliczenia podatku dochodowego u przedsiębiorcy inwestującego w taką działalność (raz jako koszty uzyskania przychodu, a drugi raz jako koszty kwalifikowane) i w efekcie znacznie pomniejszają wysokość opłacanego podatku dochodowego.

W oparciu o wskazane wyżej przepisy, należy stwierdzić, że aby podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych przysługiwało prawo odliczenia w zeznaniu podatkowym kosztów kwalifikowanych poniesionych w danym roku podatkowym powinny być łącznie spełnione następujące warunki:

1.

podatnik poniósł koszty na działalność badawczo-rozwojową,

2.

koszty na działalność badawczo-rozwojową stanowiły dla podatnika koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o PIT,

3.

koszty na działalność badawczo-rozwojową mieszczą się w zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 26e ust. 2-3 ustawy o PIT,

4.

ww. koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu ustawy o PIT, przy czym, jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów,

5.

jeżeli w roku podatkowym podatnik prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia/decyzji o wsparciu, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia/decyzji o wsparciu,

6.

podatnik nie uwzględnił kosztów kwalifikowanych w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie przepisów art. 21 ust. 1 pkt 63a lub pkt 63b ww. ustawy,

7.

w ewidencji, o której mowa w art. 24a ust. 1b ustawy o PIT, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej,

8.

podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu,

9.

kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w ustawie o PIT,

10.

koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy, należy wyraźnie podkreślić, że w celu stwierdzenia, czy Wnioskodawca prowadzi działalność badawczo-rozwojową, należy przeprowadzić analizę nakierowaną na zidentyfikowanie przejawów działalności gospodarczej, które mogą zostać uznane za działalność badawczo-rozwojową (tj. tych aktywności podatnika, które może spełniać definicję wskazane w art. 5a pkt 38-40 ww. ustawy).

Z ustawowej definicji zawartej w regulacjach u.p.d.o.f. wynika, że działalność badawczo-rozwojowa musi mieć charakter twórczy. Jak podaje słownik języka polskiego PWN, działalność twórcza to zespół działań podejmowanych w kierunku tworzenia (działalność - zespół działań podejmowanych w jakimś celu), powstania czegoś (twórczy - mający na celu tworzenie, tworzyć - powodować powstanie czegoś). W doktrynie prawa autorskiego podkreśla się natomiast, że cecha twórczości związana jest przede wszystkim z rezultatem działalności człowieka o charakterze kreacyjnym i jest spełniona wówczas, gdy istnieje nowy wytwór intelektu. Działalność twórcza oznacza, że "ustawodawca za przedmiot prawa autorskiego uznaje tylko rezultat (przejaw) takiego działania, który choćby w minimalnym stopniu odróżnia się od innych rezultatów takiego samego działania, a zatem, że posiada cechę nowości, której stopień nie ma znaczenia". Zatem twórczość działalności badawczo-rozwojowej może przejawiać się opracowywaniem nowych koncepcji, narzędzi, rozwiązań niewystępujących dotychczas w praktyce gospodarczej podatnika lub na tyle innowacyjnych, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących u podatnika.

Kolejnym kryterium działalności badawczo-rozwojowej jest prowadzenie tej działalności w sposób systematyczny.

Zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN słowo systematyczny oznacza (i) robiący coś regularnie i starannie, (ii) o procesach: zachodzący stale od dłuższego czasu, (iii) o działaniach: prowadzony w sposób uporządkowany, według pewnego systemu; też: o efektach takich działań; planowy, metodyczny. W związku z tym, że w definicji działalności badawczo-rozwojowej słowo "systematyczny" występuje w sformułowaniu "podejmowaną (działalność) w sposób systematyczny", a więc odnosi się do "działalności", czyli zespołu działań podejmowanych w jakimś celu, najbardziej właściwą definicją systematyczności w omawianym zakresie jest definicja obejmująca prowadzenie działalności w sposób uporządkowany, według pewnego systemu.

Zatem słowo systematycznie odnosi się również do działalności prowadzonej w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany.

To oznacza, że działalność badawczo-rozwojowa jest prowadzona systematycznie niezależnie od tego, czy podatnik stale prowadzi prace badawczo-rozwojowe, czy tylko od czasu do czasu, a nawet incydentalnie, co wynika z charakteru prowadzonej przez niego działalności oraz potrzeb rynku, klientów, sytuacji mikro i makroekonomicznej.

Z powyższego wynika, że spełnienie kryterium "systematyczności" danej działalności nie jest uzależnione od ciągłości tej działalności, w tym od określonego czasu przez jaki działalność taka ma być prowadzona ani też od istnienia planu co do prowadzenia przez podatnika podobnej działalności w przyszłości. Wystarczające jest, aby podatnik zaplanował i przeprowadził chociażby jeden projekt badawczo-rozwojowy, przyjmując dla niego określone cele do osiągnięcia, harmonogram i zasoby. Taka działalność może być uznana za działalność systematyczną, tj. prowadzoną w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany.

Powyżej omówione dwa kryteria działalności badawczo-rozwojowej dotyczą charakteru i organizacji prowadzenia tej działalności, podczas gdy ostatnie, trzecie kryterium, dotyczy rezultatu prowadzenia tej działalności, tj. zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W konsekwencji, głównym zadaniem jest zlokalizowanie i zidentyfikowanie zasobów wiedzy przed rozpoczęciem działań projektowych; zasobów w ujęciu funkcjonalnym i celowościowym, czyli podlegającym zwiększeniu oraz możliwym i właściwym do wykorzystania zwiększonej wiedzy do nowych zastosowań. Lokalizacja i identyfikacja wiedzy obejmuje szereg działań, w tym określenie stanu wiedzy, miejsca, sposobu jej wykorzystania oraz selekcji pod względem przydatności do realizacji celu projektu. Prowadząc działalność badawczo-rozwojową, przedsiębiorca rozwija specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności, które może wykorzystać w ramach bieżących albo przyszłych projektów.

Kluczowe jest zawarte w definicji działalności badawczo-rozwojowej rozróżnienie, które wskazuje, że taka działalność obejmuje dwa rodzaje aktywności, tj.: badania naukowe lub prace rozwojowe o których mowa w art. 5a pkt 39 i 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w stanie prawnym do 30 września 2018 r.) lub (w stanie prawnym od 1 października 2018 r.) (i) badania podstawowe i badania aplikacyjne zdefiniowane w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz (ii) prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 tej ustawy.

Należy zwrócić uwagę na wyłączenie zawarte ww. przepisy ustawy, mogące odnosić się do wielu przejawów aktywności podatnika. Zastrzeżenie zostało wprowadzone w celu wyeliminowania z zakresu działalności badawczo-rozwojowej tych przejawów aktywności podatnika, które mimo ulepszenia istniejących procesów lub usług, z uwagi na swoją cykliczność (okresowość) oraz brak innowacyjnego charakteru (rutynowość), nie mogą stanowić prac rozwojowych.

Wprowadzona od 1 stycznia 2016 r. do systemu podatkowego ulga badawczo-rozwojowa, uprawnia podatników do obniżenia podstawy opodatkowania, o poniesione przez nich koszty kwalifikowane określone w art. 26e ust. 2-3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, poniesione w związku z prowadzoną przez nich działalnością w obszarze badań i rozwoju. W praktyce, każdy podmiot, który udoskonala swoje produkty, technologie, usługi lub tworzy nowe od podstaw może spełniać przesłanki realizacji działalności B+R kwalifikującej się do ulgi. Kluczowe jest zatem to, żeby to podatnik który ma zamiar skorzystać z ulgi, prowadził działalność badawczo-rozwojową o której mowa w art. 5a pkt 38-40 u.p.d.o.f.

Podkreślić, w tym miejscu należy, że przepisy o działalności badawczo-naukowej należy interpretować ściśle. Zatem, tylko te działania podatnika można zaliczyć do działalności badawczo-rozwojowej, które wyczerpują znamiona definicji zawartej w treści art. 5a pkt 28 u.p.d.o.f., co oznacza, że aktywność podatnika winna być nastawiona na tworzenie nowych i oryginalnych rozwiązań, często o charakterze unikatowym (które nie mają odtwórczego charakteru), związane z postępem naukowym, czy technologicznym.

Z wniosku wynika, m.in. że:

* działalność gospodarcza prowadzona przez Pana dotyczy pogrzebów i usług pokrewnych, w tym w chwili obecnej w przeważającym zakresie działalności związanej z kremacją zwłok ludzkich;

* rozpoczęcie działań, które według Pana stanowią działalność badawczo-rozwojową, zapoczątkowane było w momencie identyfikacji braku możliwości prowadzenia pochówku w formie kremacji na terenie objętym Pana działalnością;

* w związku z powyższym, poczynił Pan szereg działań mających na celu rozwiązanie tego problemu, poczynając od przeanalizowania m.in. tego jakie zezwolenia zobligowany jest uzyskać, stworzenia biznesplanu i przeprowadzenie analizy... i..., zakupu gruntu pod budowę krematorium, sporządzenia projektu budynku krematorium, znalezienie producenta pieca kremacyjnego, znalezienie źródeł finansowania, transportu pieca kremacyjnego oraz wiele innych prac towarzyszących tak dużej inwestycji;

* na początkowym etapie prace skupione były na pozyskaniu niezbędnych informacji potrzebnych do realizacji projektu budowy krematorium;

* kolejnym krokiem było wyposażenie krematorium w piec kremacyjny oraz pozostałą niezbędną infrastrukturę umożliwiającego Pana klientom pożegnanie swoich bliskich,

* następnie powołał Pan odpowiednich pracowników do zespołu, odpowiedzialnego za przeprowadzenie procesu kremacji, który wymaga znajomości obsługi zaawansowanego technologicznie pieca kremacyjnego, w związku z powyższym w firmie przeprowadzono odpowiednie szkolenia pracowników związane z usługą kremacji;

* stosuje Pan zamiennie tradycyjne trumny drewniane, na bardziej ekologiczne trumny kartonowe, a zastosowanie tych rozwiązań uzależnione jest ze względu na specyfikę oferowanych usług przez Pana od woli Klienta. W celu poprawy efektywności procesu spopielania dokonuje Pan zakupu trumien od różnych producentów, dzięki czemu jest w stanie porównać, który rodzaj tektury zastosowany do produkcji trumny pozwala na przyspieszenie całego procesu, a co za tym idzie na zwiększenie "mocy przerobowych" w Pana firmie;

* proces kremacyjny rozpoczyna się już w momencie odpowiedniego przygotowania zwłok m.in. odpowiedniego ubioru zmarłego, który nie może zawierać żadnych elementów z tworzyw sztucznych. Następnie ciało w odpowiednio przystosowanej trumnie ekologicznej umieszczane jest za pomocą specjalistycznego podnośnika w piecu kremacyjnym. Cały proces kremacyjny jest nieustannie kontrolowany przez elektroniczne systemy monitorujące sterowane przez wykwalifikowanego pracownika, dzięki którym istnieje możliwość dostosowania odpowiedniej dawki tlenu na danym etapie spalania. W kolejnym etapie dzięki zastosowaniu odpowiednich komór, które wtłaczają zimne powietrze możliwe jest wyciągnięcie z pieca już spopielonych prochów. Dalszym krokiem jest umieszczenie przez pracownika wyżej wymienionych prochów w specjalnym młynku za sprawą którego spopielony proch zamieniany jest na proch równej wielkości oraz granulki;

* końcową fazą procesu kremacji jest staranne przesypanie prochów do urny, jej zaklejenie lub zapieczętowanie w zależności od technologii wykonania urny oraz przygotowanie i przekazanie dokumentacji do dalszych etapów pochówku;

* ulepszenie usługi kremacji oferowanej przez Pana trwają nieprzerwalnie do chwili obecnie.

Biorąc pod uwagę opis stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego, zawarty we wniosku, należy uznać, że prowadzona przez Pana działalność nie wypełnia definicji działalności badawczo-rozwojowej. Opisana we wniosku działalność wpisuje się w zakres "standardowej" działalności umożliwiającej przeprowadzenie procesu kremacji.

Powyższego nie zmienia fakt, że Pana zdaniem: "(...) korzystając z dostępnej wiedzy i łączenia jej z umiejętnościami z dziedziny technologii działalności gospodarczej" stanowią "prace rozwojowe, które wnioskodawca systematycznie podejmował, podejmuje i będzie podejmował zwiększyły, zwiększają i będą zwiększać ogólny zasób wiedzy w skali przedsiębiorstwa (...), jak również w szerszej skali obejmującej cały obszar działania terytorialnego (...)."

Należy bowiem wyjaśnić, że choć prowadzona przez Pana działalność zawiera elementy innowacyjnego sposobu pochówku (co wskazuje Pan we wniosku), to prowadzone przez Pana usługi, nie stanowią prac rozwojowych, tj. działań mających na celu zwiększenie zasobów wiedzy lub wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań, tj. tworzenia nowych, zmienionych lub usprawnionych produktów, procesów lub usług.

Tego rodzaju działalność - o której mowa we wniosku - sprowadza się w istocie do profesjonalnego świadczenia usług kremacji, czemu służy posiadane zaplecze do prowadzenia tej działalności gospodarczej, wiedza i umiejętności oraz wykorzystywane doświadczenie.

Tym samym, prace podejmowane w ramach prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej, nie stanowiły, nie stanowią i nie będą stanowić działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 48-40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uprawniającej do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową na podstawie art. 26e cyt. ustawy.

W związku z powyższym, stanowisko Pana w zakresie pytania ozn. we wniosku nr 1, należy uznać za nieprawidłowe.

Bezprzedmiotowe jest zatem rozpatrywanie wniosku w zakresie pytań od nr 2 do nr 6, dotyczących oceny poniesionych przez Wnioskodawcę koszów jako kosztów kwalifikowanych, w celu skorzystania z ulgi B+R, o której mowa w art. 26e ust. 2-3 u.p.d.o.f.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy:

* stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia, oraz

* zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe jest zgodny ze stanem rzeczywistym. W ramach postępowania o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego organ nie przeprowadza postępowania dowodowego, lecz opiera się jedynie na stanie faktycznym przedstawionym we wniosku. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

W odniesieniu do powołanych przez Pana interpretacji stwierdzamy, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego tę interpretację.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w.. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl