0114-KDIP2-1.4010.137.2023.2.PP - Ulga B+R w firmie świadczącej usługi doradztwa i HR

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 12 maja 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP2-1.4010.137.2023.2.PP Ulga B+R w firmie świadczącej usługi doradztwa i HR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

9 marca 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 9 marca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej w podatku dochodowym od osób prawnych. Uzupełnili go Państwo w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 19 kwietnia 2023 r. (data wpływu 20 kwietnia 2023 r.) oraz pismem z 12 maja 2023 r. (data wpływu 12 maja 2023 r.).

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawca od momentu powstania jest polską spółką i podlega opodatkowaniu w Polsce od całości osiąganych dochodów, niezależnie od miejsca położenia źródeł przychodów. Wnioskodawca jako osoba prawna prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z przedmiotem działalności określonym w umowie spółki z o.o. w zakresie poniższych kodów PKD: 70.22.Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 66.19.Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 73.20.Z - badanie rynku i opinii publicznej Wnioskodawca nie prowadzi działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, nie prowadzi działalności w ramach Polskiej Strefy Inwestycji i nie prowadzi działalności na podstawie decyzji o wsparciu.

Opis działalności Wnioskodawcy

Wnioskodawca działa w branży rekrutacyjnej, HR oraz pośrednictwa pracy. Od 14.12.2022 Wnioskodawca jest wpisany do rejestru agencji zatrudnienia (KRAZ) pod numerem 28998. Jego klientami są zarówno polskie jak i zagraniczne podmioty gospodarcze zainteresowane pozyskaniem specjalistów do współpracy oraz uzyskaniem wsparcia w obsłudze rekrutacji. Działalność tego typu ma kluczowe znaczenie dla gospodarki i aspektów społecznych kraju, jako że wpływa pozytywnie na płynność rynku pracy. Wnioskodawca działając na branżowym rynku posiada odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do prowadzenia tego typu działalności.

Rodzaje działalności

W 2022 r. Wnioskodawca prowadził zasadniczo trzy rodzaje działalności:

- Działalność gospodarczą w zakresie doradztwa rekrutacyjnego na stanowiska stałe: W tej sferze działalności A. pozyskuje zlecenia, polegające na znalezieniu specjalisty w danej branży, który zainteresowany jest zmianą pracy i pasuje do wymagań klienta pod względami wykształcenia, doświadczenia, stylu pracy, kultury, osobowości, lokalizacji i wymagań płacowych, zazwyczaj pod presją czasu, na jedno lub kilka wskazanych stanowisk. Klientami są różne firmy polskie oraz międzynarodowe firmy konsultingowe.

- Działalność gospodarczą w zakresie doradztwa rekrutacyjnego na stanowiska tymczasowe i realizację projektów tymczasowych. W tej sferze działalności A. pozyskuje zlecenia od klientów, zazwyczaj firm konsultingowych, aby znaleźć osoby zajmujące się przeprowadzaniem badań rynku lub specjalistów w danej dziedzinie i z udziałem tych osób wykonać krótkoterminowe zlecenia (od tygodnia do sześciu miesięcy), które to zlecenia dotyczą m.in. zbadania komercyjnego potencjału konkretnego rynku bądź firmy, zbudowania modelu rozwoju komercyjnego danej branży, przeprowadzeniu i spisaniu wywiadów z najważniejszymi ekspertami z branży bądź stworzenia rekomendacji dla klienta dotyczących działań na rynku bądź ulepszeń w rozpatrywanym podmiocie. Osoby badające rynek i specjaliści muszą być otwarci na krótkoterminowe zlecenia oraz spełniać wymagania klienta, w tym doświadczenia w konsultingu, umiejętności technicznych, znajomości konkretnych języków czy ekspertyzy w danej branży. Czas na znalezienie właściwej osoby jest często mierzony w dniach lub nawet godzinach.

- Działalność badawczo-rozwojową: W tej sferze działalności A. projektuje, tworzy, rozwija oraz wprowadza do użytku innowacyjną Platformę cyfrową, która wspiera, przyspiesza i automatyzuje działania w zakresie doradztwa rekrutacyjnego (dalej jako "Platforma"). Platforma stworzyła warunki techniczne i operacyjne do sprawnego i szybkiego tworzenia danych oraz usprawniania przesyłu informacji wewnątrz zespołu A. oraz pomiędzy A. a zrekrutowanymi specjalistami oraz klientami. Główne działania Platformy to:

- optymalizacja komunikacji,

- optymalizacja selekcji potencjalnych kandydatów do firm konsultingowych z pomocą sztucznej inteligencji ("AI"),

- baza danych kandydatów, którzy zaaplikowali na wybrane stanowisko z możliwością łatwego zarządzania danymi i kandydatami, oraz przetwarzaniem danych dotyczących kandydatów i klientów w sposób bezpieczny i zgodny z RODO,

- optymalizacja procesu doradztwa rekrutacyjnego dla klienta poprzez stworzenie publicznie dostępnych linków do prezentacji wybranych kandydatów,

- zarządzanie projektami i kandydatami w sposób zsynchronizowany pomiędzy zespołem A.

Kluczowe założenia dla efektywności realizacji zleceń na rzecz klientów Wnioskodawcy.

Przychód jest generowany przez Wnioskodawcę tylko w przypadku pozytywnej realizacji pozyskanego od klienta zlecenia. Wnioskodawca najczęściej nie posiada wyłączności na zlecenia klientów, w związku z tym konkurencja zewnętrzna lub wewnętrzny dział rekrutacji klienta potrafili uprzedzić Wnioskodawcę przy realizacji konkretnego zlecenia działając szybciej lub sprawniej. Zazwyczaj czas zakończonej sukcesem realizacji ma kluczowe dla klienta Wnioskodawcy znaczenie. Dlatego w rynkach, w których działa Wnioskodawca, sprawność i produktywność są niezmiernie ważne, a przyspieszenie procesu nawet o minuty potrafi zadecydować o sukcesie projektu i osiągnięciu przychodu przez Wnioskodawcę.

Wnioskodawca polega także na:

- prowadzeniu szerokiej i głębokiej bazy potencjalnych kandydatów, co znacznie przyspiesza czas reakcji,

- utrzymywaniu z nimi kontaktu, aby informacje były aktualne,

- umiejętności wyszukiwania kandydatów spełniających wymagania z użyciem szybkich i przekonujących metod,

- prowadzeniu sprawnej administracji, aby pracownicy znalezieni na stanowiska tymczasowe mogli być szybko i bezbłędnie zatrudnieni u klienta,

- umiejętności optymalnej komunikacji z klientem, aby profile kandydatów przedstawianych przez Wnioskodawcę były dobrze widoczne i łatwo dostępne na tle konkurencji.

Sposób działania

W 2022 r., Wnioskodawca wykonywał powyższe projekty współpracując z kilkoma zleceniobiorcami i wykonawcami, posiadającymi specjalizację w danym typie projektu, danej branży klienta lub poszukiwanego pracownika, lub władających potrzebnymi do danego zlecenia językami. Projektowy charakter pracy oraz różnorodność wymagań poszczególnych projektów (specyfika branż, języków, ról, itp.) nie pozwala na korzystanie w dużej mierze z pracowników zatrudnionych na stałe na podstawie umowy o pracę.

Zmienność zespołu wykonującego projekty Wnioskodawcy także nakłada wymogi na systemy i metody wykorzystywane przez Wnioskodawcę: muszą one być łatwe i szybkie do opanowania oraz powinny pozwalać na pracę zdalną.

Działalność Wnioskodawcy dzieliła się zasadniczo w 2022 r. na pięć działów:

- Dział Rekrutacji na Stanowiska Stałe - z pomocą rektuterów (zleceniobiorców i wykonawców) w zależności od potrzeb,

- Dział Rekrutacji na Stanowiska Tymczasowe - z pomocą rekruterów (zleceniobiorców i wykonawców) w zależności od potrzeb,

- Dział Sprzedaży

- Dział Administracji

- Dział Rozwoju

Wymienione działy posiadały następujące zadania i obowiązki:

- Dział Rekrutacji na Stanowiska Stałe obsługiwał zlecenia klientów dotyczące rekrutacji na stanowiska stałe, jako ośrodek zysku,

- Dział Rekrutacji na Stanowiska Tymczasowe obsługiwał zlecenia klientów dotyczące projektów tymczasowych i rekrutacji na stanowiska tymczasowe, jako ośrodek zysku,

- Dział Sprzedaży zajmował się pozyskiwaniem nowych klientów oraz nowych zleceń od istniejących klientów, jako ośrodek kosztu,

- Dział Administracji wyszukiwał zleceniobiorców i wykonawców do pracy w pozostałych działach i przygotowywał z nimi umowy, dbał o obieg dokumentów z klientami oraz z zewnętrzną firmą rachunkową, podsumowywał i odbierał pracę zleceniobiorców i wykonawców oraz przygotowywał dla nich wypłaty, jako ośrodek kosztu,

- Dział Rozwoju zajmował się działalnością badawczo-rozwojową ukierunkowaną na przygotowanie i wprowadzenie nowych rozwiązań informatycznych (opisanych szczegółowo poniżej) w celu poprawy sprawności i produktywności działalności gospodarczej prowadzonej Wnioskodawcę.

Opis prac badawczo-rozwojowych

Wnioskodawca opracował strategię działalności, w której określono najważniejsze elementy, mające doprowadzić do rozwoju przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w obszarach jego działalności. Z opracowanej strategii wynikało, że sprawność i produktywność są kluczowymi czynnikami sukcesu, nie tylko pozwalającymi na wzrost zyskowności, lecz pozwalającymi na wzrost konkurencyjności i zakończenie z powodzeniem poszczególnych zleceń.

Kluczowym elementem założonej strategii było powstanie Platformy, której głównym celem było stworzenie warunków technicznych, organizacyjnych oraz biznesowych do sprawnego i szybkiego tworzenia danych oraz do usprawniania przesyłu informacji pomiędzy Wnioskodawcą, specjalistami przez niego rekrutowanymi oraz klientami Wnioskodawcy. Co więcej, Platforma ta jest środowiskiem, w którym rekruterzy mogą wspólnie w sposób płynny zarządzać projektami rekrutacyjnymi, pozostając w kontakcie i bliskiej współpracy niezależnie od miejsca pracy.

Ponadto, rozwój Platformy miał pozwolić Wnioskodawcy zwiększyć swoją konkurencyjność na dynamicznie rozwijającym się rynku branżowym i z większym sukcesem konkurować z firmami zagranicznymi, które już wykorzystywały podobne technologie. Co więcej, Platforma przyczynia się do łatwiejszego i szybszego zbierania informacji o kandydatach poprzez zautomatyzowanie wielu procesów. Jeden z modułów Platformy został w znacznym stopniu dostarczony Wnioskodawcy przez zewnętrznego dostawcę - firmę, a w ramach wewnętrznych prac nad tym modułem, w jednym z Działów Wnioskodawcy, kluczowe elementy wpływające na funkcjonalność tego modułu zostały wykonane na zamówienie Wnioskodawcy przez osobę fizyczną w ramach zawartej umowy o dzieło. Moduł ten służy do oceny kandydatów w sposób wyłączający ewentualne uprzedzenia ludzkie poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii sztucznej inteligencji ("AI"). Jeden z konkurentów Wnioskodawcy, firma B z USA (B) szczyci się posiadaniem podobnego systemu i twierdzi, że zmniejsza on o 75% czas potrzebny do rekrutacji pracownika, podwaja dostępność kandydatów i zwiększa o 50% retencję rekrutowanych pracowników. Zdaniem Wnioskodawcy, Platforma jest rozwiązaniem innowacyjnym, optymalizującym czas i koszty działania oraz przyszłościowym.

Zarząd Wnioskodawcy podjął decyzję o zaangażowaniu Wnioskodawcy w powstanie i rozwój Platformy, określono harmonogram realizacji prac związanych z powstaniem i rozwojem Platformy a także wyznaczono osoby odpowiedzialne za dany etap prac badawczo-rozwojowych nad Platformą. Osoby działające w strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy wykonywały czynności związane z powstaniem Platformy osobiście na podstawie umów o dzieło, wykorzystując swoją wiedzę, doświadczenie oraz umiejętności. Większość zadań związanych z rozwojem Platformy została na początku 2022 r. rozpisana na cały rok i powierzona osobie posiadającej szczególną wiedzę informatyczną, która to osoba swoje czynności wykonywała w ramach zawartej z Wnioskodawcą umowy o dzieło. Część zadań dotyczących trenowania systemu sztucznej inteligencji do oceny kandydatów niezbędnego do funkcjonowania Platformy zlecono innej osobie fizycznej z ugruntowaną wiedzą o pracownikach firm konsultingowych w ramach umowy o dzieło. W tym samym czasie Zarząd Wnioskodawcy rozpoczął poszukiwania specjalisty do opracowania pozostałych elementów zapewniających pełną funkcjonalność Platformy, co doprowadziło do zawarcia stosownych umów z jeszcze jedną osobą, specjalistą w projektowaniu funkcjonalnych elementów stron internetowych.

Zasadniczo, działania osoby odpowiedzialnej za informatyczny rozwój Platformy nastawione były na określanie wymagań procesowych, opis architektury wymaganych narzędzi, prace w środowisku (...), w środowisku (...) oraz w języku (...), wyszukanie właściwych już istniejących na rynku webowych narzędzi typu (...), pracę z dostawcami takich narzędzi nad dostosowaniem ich do określonych wymagań Wnioskodawcy, odbiór narzędzi, zaprogramowanie interfejsów pomiędzy nimi oraz opis ich użycia. Natomiast działania pozostałych osób zaangażowanych w powstanie Platformy były bardziej szczegółowe i dotyczyły etapów takich jak: (i) trenowanie systemu oceny kandydatów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, (ii) stworzenie narzędzia do automatyzacji pobierania danych kandydatów, (iii) zaprogramowanie dwóch zakładek funkcjonalnych na stronie internetowej Wnioskodawcy.

Bardziej szczegółowo, na tworzenie Platformy składało się kilka etapów pracy i oddzielnych, lecz skomunikowanych ze sobą narzędzi:

- Narzędzia do komunikacji i przetwarzania danych na stronie internetowej Wnioskodawcy (dla kandydatów oraz osobno dla klientów);

- Elementy strony internetowej oraz materiałów przekazywanych kandydatom i klientom, które poprzez swoje opracowanie graficzne oraz funkcje użytkowe (razem " (...)" lub " (...)") wpływają pozytywnie na szybkość i precyzję odpowiedzi/reakcji;

- Narzędzia do automatyzacji pozyskiwania danych kandydatów, którzy posiadają profile w sieciach społecznościowych;

- Kolaboracyjne narzędzia do zarządzania skomplikowanymi projektami rekrutacyjnymi;

- Narzędzia do składowania i dynamicznego wyszukiwania danych i informacji projektowych;

- Narzędzie do dynamicznego tworzenia ogłoszeń o pracę, na potrzeby różnych portali i katalogów;

- System będący bazą danych o kandydatach, utrzymujący i przetwarzający ich dane w sposób bezpieczny, zgodny z RODO, a zarazem prosty do wyszukania i wprowadzenia zmian w statusach, aktualizujący dane w sposób dynamiczny;

- System do oceny kandydatów na konkretne stanowisko w konsultingu w sposób wyłączający ewentualne uprzedzenia ludzkie poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii sztucznej inteligencji ("AI");

- Narzędzia do komunikacji z klientem o dostępnych kandydatach, umożliwiające klarowne i pełne informacje, dostępne dla klienta z każdego urządzenia o każdej porze;

- W stopniu koniecznym do działania, lecz nie ostatecznym, interfejsy umożliwiające integrację i przepływ informacji pomiędzy powyższymi narzędziami.

Projekt badawczo-rozwojowy obejmujący przygotowanie, zaprojektowanie, zaprogramowanie, zakup licencji i połączenie powyższych narzędzi został wykonany zgodnie z planem w trakcie 2022 r., przeprowadzone w kwartale I i II badania wykazały, że nie każde z narzędzi powinno być wprowadzone w życie w sposób, w jaki zakładały wstępne plany przyjęte przez Wnioskodawcę jeszcze w 2021 r., co doprowadziło do:

- Większego zakresu rozwiązań zakupionych w ramach usług (...), z dostosowaniem do wymagań Wnioskodawcy, gdzie wstępne założenia przewidywały tworzenie większej części tego zakresu od podstaw. W szczególności "System będący bazą danych o kandydatach, utrzymujący i przetwarzający ich dane" został ostatecznie zakupiony w formie licencji (...), gdzie wstępne plany zakładały tworzenie części systemu własnymi siłami. Ta zmiana spowodowała obniżenie zakładanego wcześniej budżetu niezbędnego dla powstania funkcjonującej Platformy oraz ograniczenie wydatków związanych z wytworzeniem kodu programu;

- Zastąpienia jednego wczesnego samoistnego rozwiązania bardziej kompleksowym narzędziem: "Narzędzia do komunikacji z klientem o dostępnych kandydatach" przygotowane wstępnie w środowisku (...) zostały ostatecznie wpisane w zakupioną licencję "Systemu będącego bazą danych o kandydatach, utrzymujący i przetwarzający ich dane", ponieważ dostawca tego systemu posiadał już, jak się okazało w ramach badań rynku, w swoim rozwiązaniu właściwy moduł, co pozwoliło zmniejszyć zakres tworzonych interfejsów oraz obniżyć koszty i złożoność narzędzi składających się na Platformę.

Technicznie rzecz biorąc, na stworzenie wymienionych powyżej narzędzi składały się następujące etapy prac, do których wykorzystano następujące technologie:

Ścieżka prac i terminy

Opracowane narzędzia

Elementy i wykonane prace

Wykorzystane technologie

Ścieżka 1: Narzędzia do zarządzania projektami, ofertami pracy, danymi i komunikacją (wykonane przez wykonawców w ramach umów o dzieło)

Luty - wrzesień 2022

Narzędzia do komunikacji i przetwarzania danych na stronie internetowej Wnioskodawcy (dla kandydatów oraz osobno dla klientów);

Element a:

Zaprojektowanie i zaprogramowanie narzędzi do komunikacji i przetwarzania danych na stronie internetowej Zamawiającego dla kandydatów, dla klientów. Zaprogramowanie zakładek " (...)" i " (...)" z formularzami oraz widokiem ofert w podłączeniu (...).

Projektowanie w systemie (...), programowanie w językach (...) i (...) z użyciem bazy danych (...) w środowisku (...). Praca z (...).

Elementy strony internetowej oraz materiałów przekazywanych kandydatom i klientom, które poprzez swoje opracowanie graficzne oraz funkcje użytkowe (razem " (...)" lub " (...)") wpływają pozytywnie na szybkość i precyzję odpowiedzi / reakcji;

Element b:

Zaprojektowanie i zaprogramowanie elementów strony internetowej oraz materiałów wyświetlanych kandydatom i klientom, które poprzez swoje (...) wpływają pozytywnie na szybkość i precyzję odpowiedzi / reakcji.

Projektowanie w systemie (...), programowanie w językach (...) i (...), testowanie z pomocą narzędzi (...) oraz (...) prowadzące do modyfikacji w kodzie, aby uzyskać optymalny efekt.

Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia do komunikacji z klientem o dostępnych kandydatach, umożliwiające klarowne i pełne informacje, dostępne dla klienta z każdego urządzenia o każdej porze. W szczególności, klient używający narzędzia powinien mieć możliwość selekcji oraz dopisywania własnych komentarzy;

Element c:

Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia do komunikacji z klientem o dostępnych kandydatach

Zaprojektowanie narzędzia w środowisku (...), stworzenie funkcji do importu informacji z bazy (...), stworzenie funkcji do szybkiego filtrowania wyników oraz ograniczania widoku po stronie klienta do właściwych kandydatów.

Wdrożenie narzędzia po stronie klientów.

Zaprojektowanie i wdrożenie kolaboracyjnego narzędzia (typu (...)) do zarządzania skomplikowanymi projektami rekrutacyjnymi, które pozwalają na przejrzystość procesu dla całego zespołu, zrozumienie zbliżających się terminów na wykonanie kolejnych zadań, przypominanie o nich, informowanie o wynikach i problemach, dla co najmniej dwóch najważniejszych typów procesów rekrutacyjnych: tymczasowe i stałe.

Element d:

Zaprojektowanie kolaboracyjnego narzędzia do zarządzania projektami rekrutacyjnymi typu: tymczasowe.

Projektowanie w systemie (...), programowanie wersji próbnych w (...) z wykorzystaniem bazy danych (...) oraz środowiska uruchomieniowego po stronie serwera (...), testowanie użytkowe.

Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia do bezpiecznego i zgodnego z RODO składowania i dynamicznego wyszukiwania danych i informacji projektowych, którego funkcjami będą: systematyczne zapisywanie informacji o projektach włącznie z całym procesem projektowym, możliwość szybkiego odnalezienia informacji takich jak: dane kandydatów z poprzednich projektów, informacje z wewnątrz CV kandydatów (nawet jeżeli zapisane były w pdf), ścieżka kontaktu z klientem, przesłane i podpisane dokumenty, faktury i płatności;

Element e:

Zaprojektowanie narzędzia do bezpiecznego i zgodnego z RODO składowania i dynamicznego wyszukiwania danych i informacji projektowych. Funkcje: systematyczny zapisy informacji o projektach i procesach. Próby i testy narzędzia w porównaniu z narzędziem zewnętrznym, wstępna analiza rynku, decyzje o metodach wdrożeniowych.

Projektowanie w systemie (...) programowanie wersji próbnych w (...) z wykorzystaniem bazy danych (...) oraz środowiska uruchomieniowego po stronie serwera node.js, testowanie użytkowe.

Decyzja o skorzystaniu z systemu zewnętrznego, którego twórcy będą chętni dostosować swój system do wymogów Wnioskodawcy i wykorzystać projekt Wnioskodawcy. Przygotowanie modelu migracji danych. Zakup licencji w modelu (...). Odbiór narzędzi, podłączenie ich i przeprowadzenie migracji danych. Testowanie.

Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia do dynamicznego tworzenia ogłoszeń o pracę, na potrzeby różnych portali i katalogów, którego dane wkładowe będą zaciągane z jednego źródła, lecz parsowane i składane w formaty wymagane przez poszczególne, zewnętrzne, używane przez Zamawiającego, portale i katalogi pośrednictwa pracy

Element f:

Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia do dynamicznego tworzenia ogłoszeń o pracę, na potrzeby różnych portali i katalogów.

Projektowanie w systemie (...). Decyzja o skorzystaniu z systemu zewnętrznego, którego twórcy będą chętni dostosować swój system do wymogów Wnioskodawcy i wykorzystać projekt Wnioskodawcy.

Październik

- grudzień

2022

Prace końcowe: przepływ danych i kartoteki procesów

Prace końcowe:

Przygotowanie i zaprogramowanie interfejsów pomiędzy narzędziami / elementami gwarantujących bezproblemowy przepływ danych i procesów;

Projektowanie przepływu informacji w systemie (...), programowanie przepływu informacji pomiędzy stroną internetową a bazą danych i na odwrót w językach (...) i (...).

Prace końcowe: przepływ danych i kartoteki procesów

Prace końcowe:

Przygotowanie kartoteki procesów do różnych zastosowań zaimplementowanych narzędzi.

Projektowanie i systematyzacja procesów z wykorzystaniem narzędzia (...).

Ścieżka 2: System IT oparty na AI do oceny kandydatów do konsultingu

Styczeń - luty 2022

System IT oparty o AI do oceny kandydatów do konsultingu dla A:

- przegląd wymagań IT i dostępnych na rynku rozwiązań

- przygotowanie opcji systemowych do rozpatrzenia

- seria warsztatów w celu ustalenia specyfikacji systemu i harmonogramu działań

- przygotowanie atrapy (mock-up) docelowego systemu

Przegląd wymagań i dostępnych rozwiązań. (wykonany przez zewnętrzną firmę - koszt nie jest kwalifikowany przez Wnioskodawcę do rozliczenia w ramach ulgi B+R)

Praca z zespołem Wnioskodawcy i badanie rynku.

Ustalenie specyfikacji systemu, przygotowanie atrapy. (wykonane przez zewnętrzną firmę - koszt nie jest kwalifikowany przez Wnioskodawcę do rozliczenia w ramach ulgi B+R)

Zapis specyfikacji.

Przygotowanie atrapy w systemie (...).

Luty - marzec

2022

Zaprogramowanie systemu AI do oceny kandydatów

Zaprogramowanie silnika sztucznej inteligencji, przygotowanie silnika do przyjęcia danych treningowych. (wykonane przez zewnętrzną firmę - koszt nie jest kwalifikowany przez Wnioskodawcę do ulgi B+R)

Programowanie z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego w języku (...) z wykorzystaniem biblioteki (...) w środowisku (...).

Kwiecień - sierpień 2022

Stworzenie bazy danych kandydatów do konsultingu, wpisywanie zebranych danych jako zbiór treningowy do systemu AI

Wykorzystanie danych pochodzących z napływających CV, z bazy (...), z rozmów z kandydatami oraz klientami, z testów. Oczyszczenie i ustrukturyzowanie danych, przygotowanie do użycia jako dane treningowe.

Ścieżka 3: Narzędzie do automatyzacji pozyskiwania aktualnych danych kandydatów (wykonane przez wykonawcę w ramach umowy o dzieło)

Wrzesień - grudzień 2022

Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia do automatyzacji pozyskiwania aktualnych danych kandydatów, którzy posiadają profile na sieciach społecznościowych, w szczególności LinkedIn.

Zaprojektowanie narzędzia do automatyzacji pozyskiwania aktualnych danych kandydatów, którzy posiadają profile na sieciach społecznościowych, w szczególności (...);

Projektowanie modelu pozyskania danych i przepływu informacji w systemie (...).

Zaprogramowanie scenariusza i logiki pozyskiwania danych ze strony (...) (web scraping) ze szczególną uwagą na dane ukryte przy pierwszym załadowaniu strony.

Zaprogramowanie metod web scrapingu w języku (...) z użyciem biblioteki (...).

Zaprogramowanie wtyczki do przeglądarki (...), która uruchamia skrypt pozyskiwania i zapisu danych.

Programowanie w językach (...) i (...).

Zaprogramowanie obiektu API zapisującego pozyskane dane w strukturze bazy danych systemu utrzymującego informacje o kandydatach, przetestowanie i uruchomienie na komputerach zespołu.

Praca z (...) i bazą danych (...).

Wnioskodawca ocenia, że dzięki zastosowaniu Platformy, czas potrzebny na znalezienie oraz zrekrutowanie specjalisty skrócił się o ok. 30% pod koniec 2022 r. w stosunku do tradycyjnych działań, a rekruterzy byli w stanie dotrzeć do większej liczby kandydatów o ok. 50%. W praktyce oznacza to, że Wnioskodawca w tym samym czasie jest w stanie wykonać więcej zleceń, pozyskać większą liczbę kandydatów, obsłużyć większą ilość procesów rekrutacyjnych, oraz więcej procesów zakończyć sukcesem, a tym samym zwiększyć swoje przychody.

W wyniku wprowadzenia Platformy, przykładowy projekt rekrutacyjny na stanowisko tymczasowe zmienił się w trakcie 2022 r. w następujący sposób:

Proces

Stan

w kw. I 2022 r.

Stan na koniec 2022 r.

Poprawa

Tworzenie bazy kandydatów środkami pasywnymi

Mało atrakcyjny i mało selektywny formularz na stronie internetowej. Dosyłanie CV przez kandydatów drogą mailową.

Dzięki "Elementom strony internetowej..., które poprzez swoje... " (...)" wpływają pozytywnie na szybkość i precyzję odpowiedzi / reakcji" szybszy wzrost bazy i większa trafność / lepsze dostosowanie kandydatów. Dzięki "Narzędzia do komunikacji i przetwarzania danych na stronie internetowej Wnioskodawcy" 100% kandydatów przesyła CV przez stronę lub dedykowany link, a CV jest automatycznie częściowo rozczytywane

Przez 8 miesięcy działania strony internetowej przed wrześniem 2022 r., 515 kandydatów w bazie pozyskanych ze strony, z czego 48% zakwalifikowanych pozytywnie. W miesiącach wrzesień - grudzień 2022 r. (4 miesiące) 380 kandydatów ze strony, z czego 67% zakwalifikowanych pozytywnie, czyli wzrost efektywności o 105%.

Czas na procesowanie jednego kandydata: skrócenie z 15-20 minut do 7-10 minut, czyli o połowę.

Tworzenie bazy kandydatów działaniami aktywnymi

Ręczne kopiowanie i wklejanie do bazy kandydatów znalezionych w mediach społ.

Dzięki "Narzędziom do automatyzacji pozyskiwania kandydatów, którzy posiadają profile w sieciach społ.", wpisywanie kandydatów znalezionych w mediach społ. do bazy z użyciem jednego kliknięcia

Czas na procesowanie jednego kandydata: skrócenie z 4-6 minut do 1 minuty, czyli o 80%.

Przyjęcie zlecenia

Zlecenie przyjmowane drogą mailową

Zlecenie przyjmowane drogą mailową lub przez formularz na stronie (dzięki "Narzędziom do komunikacji i przetwarzania danych na stronie internetowej Wnioskodawcy")

Brak wymiernej poprawy - trudność w oszacowaniu czy klienci przesyłający zapytanie / zlecenie przez formularz nie skorzystaliby z drogi mailowej. Czasu na przyjęcie zlecenia bez zmian.

Wyszukanie kandydatów w bazie

Wyszukiwanie na podstawie słów kluczowych w nieustruktury-zowanej bazie (...)

Dzięki "Systemowi będącemu bazą danych o kandydatach, utrzymujący i przetwarzający ich dane...", wyszukiwanie na podstawie słów kluczowych w ustrukturyzowanej tabeli posiadającej ponad 30 atrybutów

Czas na wykonanie jednego przeszukania: skrócenie z 5-15 minut do 1-10 minut, czyli średnio o połowę, przez ograniczenie wyników fałszywie dodatnich, wymagających czytania CV kandydatów

Przygotowanie ogłoszeń dla kandydatów nie będących w bazie

Ręczne przygotowanie grafiki i tekstu ogłoszenia

Przy standardowych ogłoszeniach, dzięki "Narzędziu do dynamicznego tworzenia ogłoszeń", pełna automatyzacja. Przy niestandardowych, metoda bez zmian

Czas na jedno standardowe ogłoszenie: skrócenie z 15-20 minut do 2-3 minut, czyli średnio o 85%. Jednak około 80% ogłoszeń wymaga niestandardowego podejścia

Przyjęcie aplikacji od kandydata

Komunikacja drogą mailową, ręczne wpisanie danych do bazy

Dzięki "Narzędziom do komunikacji" dedykowany link przez który zgłoszenie kandydata wpływa bezpośrednio do bazy i jest częściowo rozczytywane automatycznie

Czas na jedną aplikację: skrócenie z 10-15 minut do 3-5 minut, czyli średnio o 68%

Ocena dopasowania kandydata

Ocena "ekspercka" ze znacznym działaniem czynnika ludzkiego

Dzięki "Systemowi IT opartemu na AI do oceny kandydatów" znaczna część oceny kandydata do konsultingu dzieje się automatycznie, wykorzystując silnik sztucznej inteligencji, dane z życiorysu i odpowiedzi na ustrukturyzowane pytania, bazuje na szczegółowo dobranych danych treningowych.

Wstępne rezultaty wskazują na dwukrotnie szybszą ocenę (z godziny do 30 minut) przy bardziej trafnych wskazaniach.

Komunikacja pomiędzy członkami zespołu

Komunikacja drogą mailową, telefoniczną lub przez komunikator

Dzięki "Kolaboracyjnym narzędziom do zarządzania skomplikowanymi projektami", komunikacja bezpośrednio przez system organizujący projekty rekrutacyjne, z możliwością wystawiania zadań oraz przypomnień dla innych członków zespołu.

Przy projektach, na których pracują 2-3 osoby, czas na serię komunikacji, w tym ustawienie zadań i przypomnień: skrócenie z 40-60 minut do 30-45 minut, czyli średnio o 25%

Przedstawienie kandydatów klientowi

Tworzenie listy kandydatów w Excelu lub w treści maila, wyszukiwanie poprzedniej komunikacji i treści umowy w osobnych systemach. Komentarze klienta o kandydatach także mailowo.

Dzięki "Narzędziom do... wyszukiwania danych i informacji projektowych" podgląd do zlecenia i umowy oraz poprzedniej komunikacji z klientem dla wszystkich członków zespołu.

Dzięki "Narzędziom do komunikacji z klientem o dostępnych kandydatach...", tworzenie jednym kliknięciem linku, pod którym klient może zobaczyć wszystkie informacje o kandydatach i skomentować je.

Przy jednej liście 5 kandydatów, czas na stworzenie listy i sprawdzenie poprzedniej komunikacji: skrócenie z 20-30 minut do 5-10 minut, czyli średnio o 70%

Celem prac badawczo-rozwojowych Wnioskodawcy było opracowywanie nowych systemów i funkcjonalności jak również znaczące ulepszanie istniejących procesów, poprzez opracowywanie nowych narzędzi, które sprawdzają się jako znaczące ulepszenia usług Wnioskodawcy. Jak opisano w dalszej części wniosku, wszelkie prace związane z działalnością Działu Rozwoju spełniają wszystkie przesłanki wskazane w ustawowej definicji działalności badawczo-rozwojowej, a więc stanowią działalność:

- twórczą,

- obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe,

- systematyczną,

- wykorzystującą obecne zasoby wiedzy oraz tworzącą nowe zasoby wiedzy,

- podejmowaną w celu tworzenia nowych zastosowań.

Poniższe wskazuje w jaki sposób Wnioskodawca spełnił powyższe przesłanki w trakcie swoich prac badawczo-rozwojowych nad Platformą.

1. Twórczy charakter prac

Wnioskodawca wskazuje, że działalność prowadzona przez niego w zakresie tworzenia Platformy jest działalnością twórczą polegającą na pracach rozwojowych w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która obejmuje nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów i nie obejmuje rutynowych, odtworzeniowych i okresowych działań oraz zmian wprowadzonych do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Prace Wnioskodawcy w 2022 r. skupiały się na przeniesieniu wszelkich mechanizmów wykorzystywanych przez Wnioskodawcę do własnych autorskich rozwiązań oraz systemów zakupionych (licencjonowanych), które to systemy w znacznym stopniu zostały dostosowane do wymagań Wnioskodawcy. Rozwój Platformy w głównej mierze został podyktowany wprowadzeniem strategii rozwoju a także potrzebą rynku, który oczekuje sprawności i wydajności działania oraz z potrzebą rynku pracy (szczególnie pracy projektowej w jaką wpisuje się działalność Wnioskodawcy), gdzie szczególnie ważna jest możliwość kolaboracyjnej pracy zdalnej i integracji z rozwiązaniami chmurowymi. Tak zdefiniowane potrzeby implikowały przeprowadzenie prac twórczych polegających na zaprojektowaniu i stworzeniu Platformy umożliwiającej szybkie, łatwe i bezpieczne umieszczanie narzędzi do tworzenia bazy kandydatów, utrzymywania bazy kandydatów, utrzymywania bazy projektów, komunikacji wewnątrz zespołu, z kandydatami i z klientami, itp. w obrębie witryn.

Kolejny aspekt twórczej działalności Wnioskodawcy dotyczył wyboru i integracji z Platformą efektywnego silnika wyszukiwania atrybutów kojarzonych z danymi kandydatami. Wybrane atrybuty wyszukiwania musiały być możliwe do automatycznego sczytywania z CV kandydatów oraz informacji umieszczonych na mediach społecznościowych, w szczególności (...). Wyszukiwanie atrybutów wewnątrz Platformy jest kilkukrotnie trafniejsze i bardziej precyzyjne w porównaniu z wykorzystywanym dotychczas mechanizmem dostępnym na (...). Dodatkowe prace twórcze dotyczyły opracowania sposobu bezproblemowej migracji na środowiskach klientów Wnioskodawcy używających starszych metod zapoznawania się z kandydatami i komentowania ich, bez konieczności tworzenia na nowo logiki używanych procesów. Migracja musiała być czytelna dla użytkownika końcowego, jakim jest na przykład dział HR klienta.

Także zdecydowanie twórczym elementem prac nad Platformą było stworzenie systemu sztucznej inteligencji (AI) wytrenowanego na zestawie specjalnie wyselekcjonowanych danych, którego funkcjonalnością jest analiza danych biograficznych oraz odpowiedzi na pytania testowe do stwierdzenia w procentach, do jakiego stopnia dany kandydat jest odpowiedni do pracy w trzech różnych gałęziach konsultingu. Prace nad tym systemem wymagały zebrania i obrobienia danych treningowych, wytrenowania systemu AI na zestawie danych i sprawdzenie czy system właściwie typuje kandydatów do gałęzi konsultingu. Większość elementów poprzedzających te prace została wykonana przez zewnętrzną firmę, jednak zespół projektowy A był odpowiedzialny za stworzenie bazy danych wykorzystanej do trenowania systemu AI, kluczowego etapu powstawania takich systemów. Zespół firmy podszedł twórczo do zadania, tworząc jeden z niewielu podobnych systemów na świecie.

2. Działalność obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe

Realizowany projekt wymagał od Wnioskodawcy podjęcia prac celem opracowania Platformy i przeniesienia wszelkich mechanizmów wykorzystywanych przez zespół Wnioskodawcy do własnych autorskich rozwiązań (a później częściowo do zewnętrznego systemu zmodyfikowanego na wzór badań i prób opracowanych przez Wnioskodawcę) przy jednoczesnym zachowaniu możliwości integracji z innymi systemami używanymi przez Wnioskodawcę.

Podejmowane prace wymagały od zespołu projektowego pracy nad poszczególnymi funkcjonalnościami w celu stworzenia własnej Platformy umożliwiającej użytkownikowi m.in. zautomatyzowane pozyskiwanie kandydatów z sieci społecznościowych, kolaborację przy zarządzaniu skomplikowanymi projektami rekrutacyjnymi, dynamiczne wyszukiwanie danych i informacji projektowych, automatyzacja selekcji kandydatów do firm konsultingowych, dynamiczne tworzenie ogłoszeń o pracę w scentralizowanym portalu aplikacyjnym zbliżonym do rozwiązań stosowanych aktualnie przez wiodących konkurentów.

Prace miały na celu opracowanie całkowicie nowego sposobu definiowania atrybutów dla kandydatów opartego o widoki, które mogą być modyfikowane zarówno przez rekrutera (widoki publiczne) jak i przez klienta (widoki prywatne). Zespół projektowy musiał stworzyć koncepcję witryn Platformy, które mogą być dowolnie kształtowane przez osoby o odpowiednich uprawnieniach i pozwalają na tworzenie pulpitów gromadzących interesujące informacje takie jak: raporty, startowanie procesów, notatki z rozmów, zadania dla innych użytkowników, itd. Prace rozwojowe wymagały również wprowadzenia koncepcji będących logicznym łącznikiem pomiędzy zdefiniowanymi procesami, raportami i formularzami.

Utworzono nowy model integracji z platformami zewnętrznymi o różnych konstrukcjach, np. baza danych w (...) jak i baza danych (...), jak i prosta baza danych w (...) w oparciu o język (...) oraz środowisko uruchomieniowe node.js, a także prace wykonane w (...) z użyciem biblioteki (...) w środowisku (...).

Ponadto, przeprowadzono badania nad wprowadzeniem nowego silnika wyszukiwania, a także wprowadzeniem własnego silnika do analizy wprowadzonych danych, co może być wykorzystane przez Wnioskodawcę w przyszłości. Tak samo narzędzie AI do selekcji kandydatów może być w przyszłości rozszerzane na więcej gałęzi konsultingu i poza konsulting.

Projekt obejmował również elementy zaprojektowane na podstawie informacji zwrotnych od klientów referencyjnych.

Prace rozwojowe dotyczyły m.in. następujących obszarów:

- Automatyczne sczytywane danych z CV, także CV przekazanych w formacie pdf;

- Opracowania graficzne oraz funkcje użytkowe (razem " (...)") wpływające pozytywnie na szybkość i precyzję odpowiedzi / reakcji;

- Automatyzacja pozyskiwania kandydatów, korzystającego z zasobów sieci społecznościowych;

- Kolaboracja w zarządzaniu skomplikowanymi projektami rekrutacyjnymi;

- Właściwy dobór atrybutów kandydatów do przechowania w sposób ustrukturyzowany;

- Selekcja kandydatów do konsultingu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

- Dynamiczne wyszukiwanie danych i informacji;

- Dynamiczne tworzenie ogłoszeń o pracę;

- Właściwe funkcjonalności systemu będącego bazą danych o kandydatach;

- Komunikacja z klientem o dostępnych kandydatach;

- Interfejsy umożliwiające integrację i przepływ informacji pomiędzy narzędziami.

3. Przesłanka systematyczności

Działalność Wnioskodawcy w zakresie tworzenia Platformy było działalnością podejmowaną w sposób zaplanowany i systematyczny przez cały rok 2022 w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań w branży HR i rekrutacyjnej.

Wnioskodawca posiada zorganizowaną strukturę z komórkami odpowiedzialnymi za wykonywanie określonych czynności lub zadań, które wpisują się w zdefiniowaną w ustawie działalność badawczo-rozwojową. Wnioskodawca zatrudnił wysoko wykwalifikowany zespół oraz ma jasno zdefiniowany schemat procesów rozwojowych.

Wnioskodawca już w 2021 r. wyznaczył cele działań i opracowywanych nowych funkcjonalności, które były następnie realizowane w kolejnym roku. W trakcie roku cele były weryfikowane i w razie potrzeby, modyfikowane.

Rozwój Platformy wymagał stworzenia odpowiednich struktur organizacyjnych i określenie zadań związanych z rozwojem Platformy.

Rozwój Platformy w głównej mierze został podyktowany nową polityką rozwoju Wnioskodawcy, która była wymagana dla odpowiedzi na potrzeby rynku.

Wnioskodawca ma przyjęty określony schemat postępowania, według którego planuje, buduje i kontroluje proces rozwoju swoich usług. Systematyka prowadzenia działalności w dużej mierze opiera się na właściwej organizacji działów podejmujących czynności B+R, poprzez przypisanie do danej jednostki wykwalifikowanej kadry, a także zagwarantowany ciągły dostęp do nowoczesnych zasobów technicznych obejmujących środki trwałe, wartości niematerialne i prawne. Prace rozwojowe wykonawców w Dziale Rozwoju prowadzone były w przypisaniu do konkretnego, długofalowego projektu podzielonego na kilkanaście pomniejszych zadań. W rezultacie postęp prac rozwojowych został zapisany. W trakcie pisania kodu programiści oprócz algorytmów tworzyli testy sprawdzające poprawność implementacji stworzonego przez siebie rozwiązania. Działanie to miało na celu ograniczenie przypadków, gdy kolejne zmiany w kodzie powodowałyby błędy w już napisanych częściach. Fragmenty stworzone przez poszczególnych specjalistów były łączone ze sobą, a niezgodności międzymodułowe były rozwiązywane na bieżąco. Efekty prac były łączone w całość i weryfikowane przez zewnętrzne systemy testowe. Wykryte niezgodności były zgłaszane i poprawiane w kolejnych etapach prac. Dopiero przetestowane ostatecznie funkcjonalności dostarczane były do właściwych działów.

4. Działalność wykorzystująca obecne zasoby wiedzy oraz tworząca nowe zasoby wiedzy

Realizowane prace rozwojowe pozwoliły Wnioskodawcy na stworzenie własnej Platformy umożliwiającej zapis i przeglądanie danych, raportów, obiegów dokumentów z wykorzystaniem nowoczesnej technologii. Dzięki realizacji badań Wnioskodawca pozyskał nową wiedzę w zakresie technologii, algorytmiki, integracji baz danych, autentykacji, narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję (szczególnie uczenie maszynowe), narzędzi webowych, narzędzi (...), itd. Prace rozwojowe pozwoliły także Wnioskodawcy na uniezależnienie się od systemów oferowanych przez (...) oraz rozpoznanie i stworzenie nowej aplikacji webowej dla Platformy.

W kontekście obszaru związanego z nowym silnikiem wyszukiwania, zespół Działu Rozwoju musiał nabyć nową dla nich wiedzę z zakresu sczytywania danych z dokumentów pdf, zapisu atrybutów w bazie danych, nowej składni zapytań do silnika wyszukiwania.

Wnioskodawca wykorzystał obecne zasoby wiedzy, przez co proces rozwojowy mógł działać szybko i sprawnie. Obecne zasoby zawierały, na przykład, wiedzę o:

- typowej logice działania systemów typu " (...)" (" (...)"), których Platforma jest (częściowo) przykładem,

- najważniejszych atrybutach, jakie powinien brać pod uwagę silnik wyszukiwania kandydatów,

- atrybutach jakie może wykorzystywać sztuczna inteligencja do podejmowania decyzji przy selekcji kandydatów do konsultingu

- właściwym procesie wymiany informacji pomiędzy firmą rekrutacyjną a klientem / działem HR. Ogólnie, Wnioskodawca korzystał z wiedzy biznesowej na której opierał Platformę oraz z wiedzy o najlepszych praktykach technologicznych stosowanych przez wiodących konkurentów.

5. Działalność podejmowana w celu tworzenia nowych zastosowań

Projekt realizowany przez Wnioskodawcę był ukierunkowany na nowe funkcjonalności, sprawność i efektywność pracy. Dzięki realizacji prac badawczo-rozwojowych Wnioskodawca uzyskał znaczny postęp technologiczny.

Wszelkie prace podejmowane przez zespół wytypowany przez Zarząd i Dział Rozwoju Wnioskodawcy, w celu opracowania wspomnianych rozwiązań były wykonywane samodzielnie przez Wnioskodawcę, (z tym wyjątkiem, że w jednym z ostatnich etapów zdecydowano na zaangażowanie dostawcy zewnętrznego systemu, który zmodyfikował go, wprowadzając wyniki badań, wstępne rozwiązania i wymagania Wnioskodawcy), a osiągnięcie celów nie było możliwe poprzez wykorzystanie dostępnych, gotowych rozwiązań, co świadczy o twórczym charakterze podejmowanej działalności. Gotowe rozwiązania, takie jak systemy (...), w tym system, na którym końcowo zostały oparte niektóre narzędzia Platformy, mają szereg braków wobec Platformy, na przykład: słabo działają ze stroną internetową firmy rekrutacyjnej, nie sczytują informacji z CV w pdf właściwie, nie tworzą ogłoszeń o pracę na potrzeby różnych portali i katalogów, nie aktualizują danych z mediów społecznościowych w sposób dynamiczny, nie potrafią podejmować decyzji o dopasowaniu kandydatów do stanowisk czy firm.

Chociaż metody do wszystkich prac wykonanych przez Wnioskodawcę już istniały, Wnioskodawca wykorzystał je, aby stworzyć nowe zastosowania. Na przykład, kod konieczny do spisywania danych z dokumentów pdf istniał, a zespół Wnioskodawcy napisał jego nową wersję tak, aby jak najwięcej informacji z CV sczytać i ustrukturyzować. Następnie wyniki prac Wnioskodawcy zostały użyte przez zewnętrznego dostawcę, aby wersja Wnioskodawcy jego systemu posiadała precyzyjne narzędzie do sczytywania informacji z CV, już ukierunkowane na potrzeby firmy rekrutacyjnej.

Inny przykład to wykorzystanie znanych metod uczenia maszynowego (rodzaj programu sztucznej inteligencji) do rozpoznania jacy kandydaci najlepiej pasują do pracy w danych gałęziach konsultingu. Dostępne na rynku systemy do automatyzacji selekcji kandydatów nie potrafią się uczyć na zbiorach danych, są mechaniczne w działaniu, natomiast te używające algorytmów uczenia maszynowego nie są w ogóle przystosowane do wąskich specjalizacji, jakimi są rekrutacja do konsultingu strategicznego, konsultingu operacyjnego i konsultingu transformacyjnego, czyli podstawowych specjalizacji A.

Działania rozwojowe opierane są na analizie dostępnej wiedzy oraz wykorzystywanie jej i łączenie, w celu tworzenia nowych zasobów wiedzy i doświadczeń, a także wykorzystania ich do opracowania innowacyjnych rozwiązań. Wszystkie opisane wyżej prace prowadzone przez Dział Rozwoju w 2022 r. ukierunkowane były bezpośrednio na rozwój nowych usług lub udoskonalanie oferowanych już przez Wnioskodawcę usług. Firma ma przyjęty określony schemat postępowania, według którego planuje, buduje i kontroluje proces rozwoju oprogramowania Platformy.

Koszty działalności B+R

Wnioskodawca poniósł w związku z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową, głównie koszty wynagrodzeń, jak również koszty amortyzacji sprzętów wykorzystywanych do pracy programistów, w szczególności urządzeń - komputerów, jak również koszty lokalowe. Jednak Wnioskodawca nie posiada właściwych narzędzi do rozbijania kosztów stałych i sprzętowych na poszczególne projekty, dlatego kwalifikuje do działalności badawczo-rozwojowej jedynie koszty wynagrodzeń wykonawców Platformy, na które to wynagrodzenia składają się wynagrodzenia za prace wykonane przez osoby mające wiedzę i doświadczenie niezbędne Wnioskodawcy do stworzenia Platformy, na podstawie umów o dzieło zawieranymi z osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej.

W odniesieniu do wskazanego w art. 18d ust. 2 Ustawy o CIT katalogu kosztów kwalifikowanych należy zaznaczyć, iż rozliczenie kosztów wynagrodzeń zostało dokonane w takiej części, w jakiej wykonawcy umowy o dzieło przeznaczali swój czas na realizację działalności badawczo-rozwojowej w danym miesiącu. W tym celu Wnioskodawca prowadził i nadal prowadzi specjalną ewidencję, gdzie dla każdego wykonawcy w danym miesiącu określany jest czas przeznaczony stricte na realizację prac badawczo - rozwojowych i uznaje te koszty jako koszty kwalifikowane o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1a Ustawy o CIT

Przepisy podatkowe dają możliwość uznania za koszty kwalifikowane należności z tytułu wynagrodzeń pracownika (lub wykonawcy), który faktycznie wykonuje prace badawczo-rozwojowe. Za pracownika (lub wykonawcę) wykonującego prace w zakresie działalności badawczo-rozwojowej należy uznać pracownika (lub wykonawcę), w zakresie obowiązków którego pozostaje czynne uczestnictwo w prowadzonych pracach badawczo-rozwojowych. Jednakże, istotne jest również, aby pracownik (lub wykonawca) faktycznie wykonywał zadania będące realizacją prac badawczo-rozwojowych.

Wykonawca w celu uzasadnienia swojego stanowiska zawartego w niniejszym wniosku poglądowo prezentuje sposób przedstawienia udokumentowania czasowego rozliczenia prac badawczo rozwojowych nad Platformą. Poniższa tabela wykazuje czasowe rozliczenie umów o dzieło, które odpowiadają poszczególnym zadaniom i etapom projektu, oraz wyszczególnia zadania, zarejestrowany czas pracy, kwotę zapłaconą i datę płatności, które zdaniem Wnioskodawcy składają się na koszty kwalifikowane związane z powstaniem Platformy:

Numer i daty umowy: (...)

Numer i daty umowy: (...)

Numer i daty umowy: (...)

Numer i daty umowy: (...)

W powyższych wykazach prac zawarto jedynie te czynności, które w ocenie Wnioskodawcy stanowią działalność badawczo-rozwojową, a tym samym wydatki z nimi związane stanowią koszty kwalifikowane.

Dodatkowo Wnioskodawca wskazuje, że:

Koszty ponoszone przez Wnioskodawcę, które mogą stanowić koszty kwalifikowane w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, nie zostały i nie zostaną zwrócone Spółce w jakiekolwiek formie;

Ww. koszty związane z zatrudnieniem wykonawców w ramach umowy o dzieło Wnioskodawca rozliczył jako koszty prowadzenia działalności gospodarczej i zakwalifikował do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z przepisami ustawy CIT;

Wnioskodawca nie ponosi i nie planuje ponosić kosztów badań podstawowych;

Prace badawczo-rozwojowe nad Platformą Wnioskodawca rozpoczął w dniu 3 stycznia 2022 r.;

W ramach tworzenia i rozwijania Platformy, prowadzono tylko w niewielkim stopniu (poniżej 1% wartości) czynności wdrożeniowe oraz czynności testowania w zakresie opracowywanych już procesów. Prowadzona przez Wnioskodawcę ewidencja pozwalała ze 100% pewnością wskazać tego rodzaju prace i dokonać ich wykluczenia jako czynności, z którymi poniesione wydatki nie stanowiły kosztów kwalifikowanych prac badawczo-rozwojowych prowadzonych nad Platformą;

W ramach tworzenia i rozwijania Platformy nie prowadził produkcji seryjnej/ produkcji komercyjnej/ bieżącej działalności Spółki, ani też działalności wspomagającej/ pomocniczej, wykraczającej poza zakres prac B+R, ani innych prac dokonywanych już po zakończeniu prac B+R, ani innych prac spoza prac B+R;

Wnioskodawca od 3 stycznia 2022 r. prowadzi ewidencję zgodnie z art. 24a ust. 1b ustawy o CIT, pozwalającą wyodrębnić koszty prac badawczo - rozwojowych od pozostałych kosztów działalności Wnioskodawcy;

Koszty kwalifikowane zostały (zostaną) odliczone jedynie w części, w jakiej wykonawcy realizowali zadania badawczo-rozwojowe związane z Platformą, mimo, iż wykonawcy realizujący takie zadania wykonywali także inne zadania i prace na rzecz Wnioskodawcy;

Wnioskodawca nie posiada statusu centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Nie uzyskał dotychczas żadnych zwrotów wydatków ponoszonych na działalność w zakresie opisanym powyżej;

Wykaże koszty kwalifikowane w zeznaniach podatkowych składanych za poszczególne lata podatkowe (tu za rok 2022). Koszty kwalifikowane, wykazane w zeznaniu podatkowym za dany rok podatkowy, będą jednocześnie stanowiły koszt uzyskania przychodu w tym roku podatkowym;

W chwili składania niniejszego wniosku zamierza nadal prowadzić działalność badawczo-rozwojową polegającą na rozwoju Platformy w przyszłości.

Uzupełnienie opis stanu faktycznego

Wniosek dotyczy tylko stanu faktycznego w nim opisanego.

Wnioskodawca nie uzyskuje przychodów z zysków kapitałowych, w konsekwencji nie korzysta z jakiegokolwiek odliczenia od tego rodzaju przychodów, w tym także w ramach tzw. ulgi na działalność badawczo-rozwojową.

Odliczenie z tytułu ulgi badawczo rozwojowej będzie dokonane zgodnie z limitami wskazanymi w art. 18d ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wydatki na wynagrodzenia wykonawców Platformy zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło Spółka pokryła ze środków własnych i zostały odliczone on od podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych.

Ponoszone przez Spółkę wydatki na wynagrodzenia wykonawców Platformy zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło Spółka planuje odpisać od podstawy opodatkowania na podstawie art. 18d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zeznaniu za 2022 rok, czyli za rok w którym te wydatki poniesiono, zgodnie z limitami.

Przedmiotem pytania nr 1 są wyłącznie prace, które Spółka uważa za prace badawczo-rozwojowe prowadzone przez Spółkę.

Spółka wyodrębnia koszty kwalifikowane w odrębnej ewidencji rachunkowej prowadzonej zgodnie z art. 9 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wydatki na wynagrodzenia wykonawców Platformy wskazane we wniosku dotyczą wypłat dla zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło osób fizycznych które są wypłacane przez Spółkę jako osobę prawną, dlatego też zdaniem Spółki są to poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika - Spółkę składki z tytułu ww. należności określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi związanej z wykonywaniem - tworzeniem Platformy przez te osoby, zgodnie z zakresem wskazanym we wniosku został przeznaczony na wykonanie Platformy.

W konsekwencji Spółka zalicza do ulgi B+R powyższe wynagrodzenia w takiej proporcji w jakiej ww. zatrudnione zajmowały się tworzeniem Platformy.

Pytania

1. Czy opisane w stanie faktycznym aktywności Wnioskodawcy prowadzące do powstania Platformy stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 Ustawy o CIT, która uprawnia do zastosowania ulgi określonej w art. 18d Ustawy o CIT?

2. Czy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę a opisane w stanie faktycznym stanowią koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1a Ustawy o CIT?

Państwa stanowisko w sprawie

1. Opisane w stanie faktycznym aktywności Wnioskodawcy stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 Ustawy o CIT, która uprawnia do zastosowania ulgi określonej w art. 18d Ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 4a pkt 26 Ustawy o CIT, ilekroć jest mowa o działalności badawczo-rozwojowej, oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Art. 4a pkt 28 Ustawy o CIT stanowi, że pracami rozwojowymi są prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zgodnie z którym to przepisem prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany prowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń. Jak zostało wskazane w opisie stanu faktycznego, Wnioskodawca stworzył, rozwinął i wprowadził innowacyjną Platformę, która jest wykorzystywana do świadczenia na bieżąco usług przez Wnioskodawcę na rzecz jego klientów. Platforma ma charakter twórczy, a jej powstanie związane jest z określonym nakładem finansowym, zasobami ludzkimi oraz nakładem czasu. Głównym celem realizowanych przez Wnioskodawcę prac B+R było stworzenie innowacyjnej Platformy, która automatyzuje i optymalizuje procesy rekrutacyjne i HR w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy i może być wykorzystywana w relacjach gospodarczych z klientami Wnioskodawcy, i nadal następuje jej rozwój. Mając na uwadze powyższe przepisy oraz opisane w faktycznym działania należy uznać, iż działania te kwalifikują się jako działalność badawczo-rozwojowa o której mowa w art. 4a pkt 26 Ustawy o CIT. Natomiast na podstawie art. 18d ustawy o CIT, Wnioskodawca ma prawo odliczyć od podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową w ramach skorzystania z tzw. ulgi B+R.

2. Wydatki opisane w stanie faktycznym, poniesione przez Wnioskodawcę z tytułu należności wynikających z umów o dzieło stanowią koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 Ustawy o CIT.

Artykuł 18d ust. 2 ustawy o CIT zawiera wyliczenie kosztów kwalifikowanych mogących zostać rozliczonych w ramach tzw. ulgi B+R. Jak zostało wskazane w stanie faktycznym powyżej, Wnioskodawca poniósł wydatki związane z wynagrodzeniem wykonawców zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło zaangażowanych bezpośrednio w prace badawczo - rozwojowe. Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie w jakim ww. koszty wynagrodzeń są związane z pracami badawczo - rozwojowymi, koszty te stanowią koszty kwalifikowane na podstawie art. 18d ust. 2 pkt 1a Ustawy o CIT.

W odniesieniu do opisanych w stanie faktycznym prac badawczo rozwojowych Wnioskodawca ponosił m.in. koszty osobowe z tytułu wynagrodzenia na rzecz osób realizujących te prace na podstawie umów o dzieło o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych a także finansował składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Ewidencja czasu pracy prowadzona przez Wnioskodawcę pozwala na jednoznaczne ustalenie czasu poświęconego na realizację prac badawczo-rozwojowych przez ww. osoby.

Mając na uwadze powyżej powołane przepisy prawa oraz liczne stanowiska organów podatkowych zbieżne z jego stanowiskiem, zdaniem Wnioskodawcy, koszty opisane w stanie faktycznym a ponoszone przez Wnioskodawcę na realizację prac badawczo rozwojowych stanowią koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust 2 pkt 1a ustawy o CIT.

Wnioskodawca podkreśla, iż opisany przez niego stan faktyczny bez wątpienia uzasadnia zaprezentowane przez Wnioskodawcę stanowisko w sprawie możliwości zaliczenia opisanych we wniosku wydatków jako kosztów kwalifikowanych rozliczanych w ramach ulgi B + R ponieważ działanie Wnioskodawcy opisane w stanie faktycznym było twórcze na skalę przedsiębiorstwa Wnioskodawcy a w ramach prowadzonych prac badawczo-rozwojowych zostały opracowane nowe rozwiązania a także uległy ulepszeniu istniejące już w jego praktyce gospodarczej metody przetwarzania danych kandydatów na pracowników nie funkcjonujące dotychczas w takiej formie u Wnioskodawcy. Rozwiązania te wpisały się w nową koncepcję narzędzi i sposobu prowadzenia działań rekrutacyjnych Wnioskodawcy, które w dużej mierze nie występowały dotychczas w jego praktyce gospodarczej, a jeśli występowały to nowo powstałe były znacząco innowacyjne na tle dotychczas stosowanych przez Wnioskodawcę. Wskazać należy, że działania Wnioskodawcy związane z powstaniem Platformy nie miały charakteru rutynowego i doprowadziły do stworzenia nowej oryginalnej metody, funkcjonującej w ramach Platformy, przetwarzania danych kandydatów na pracowników wykorzystywanej przy świadczeniu usług przez Wnioskodawcę. Dodatkowo wskazać należy, że rozwój Platformy następował i nadal następuje w związku z podejmowaniem działalności o charakterze systematycznym, której systematyczność przejawiała się m.in. w celu jakim było i jest osiągnięcia zamierzonego efektu przyspieszenia przetwarzania danych kandydatów na pracowników. Wnioskodawca przyjął strategię powstania Platformy która to realizacja w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany doprowadziła do powstania funkcjonującej Platformy wykorzystywanej przy bieżącym świadczeniu usług przez Wnioskodawcę.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 4a pkt 26 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2587, dalej: "u.p.d.o.p.", "ustawa o CIT"):

działalność badawczo-rozwojowa oznacza działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W myśl art. 4a pkt 27 u.p.d.o.p.:

ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych, oznacza to:

a.

badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

b.

badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W myśl art. 4 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, badania naukowe są działalnością obejmującą:

a.

badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

b.

badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Stosownie do treści art. 4a pkt 28 u.p.d.o.p.:

ilekroć w ustawie jest mowa o pracach rozwojowych - oznacza to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W myśl art. 4 ust. 3 ustawy z 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Odnosząc powyższe przepisy na grunt analizowanej sprawy należy wskazać, że aby Państwa działalność spełniała przesłanki działalności badawczo-rozwojowej, należy przeprowadzić analizę nakierowaną na zidentyfikowanie przejawów działalności gospodarczej, które mogą zostać uznane za działalność badawczo-rozwojową (tj. tych aktywności podatnika, które spełniają definicje wskazane w art. 4a pkt 26-28 u.p.d.o.p.).

Ustawodawca wprowadził definicję działalności badawczo-rozwojowej w art. 4a pkt 26 u.p.d.o.p., zgodnie z którą (jak już wyżej wskazano), przez działalność badawczo-rozwojową, należy rozumieć działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Kluczowe jest zawarte w definicji działalności badawczo-rozwojowej rozróżnienie, które wskazuje, że taka działalność obejmuje dwa rodzaje aktywności - badania naukowe i badania aplikacyjne zdefiniowane w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 tej ustawy.

Należy zwrócić uwagę na podkreślone wyłączenie w art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zw. z art. 4a pkt 28 u.p.d.o.p., mogące odnosić się do wielu przejawów aktywności podatnika. Zastrzeżenie zostało wprowadzone w celu wyeliminowania z zakresu ulgi na działalność badawczo-rozwojową tych przejawów aktywności podatnika, które pomimo ulepszenia istniejących procesów lub usług z uwagi na brak innowacyjnego charakteru (rutynowość) nie mogą stanowić prac rozwojowych.

Z ustawowej definicji wynika zatem, że taka działalność musi mieć charakter twórczy. Posłużenie się tym sformułowaniem wskazuje, że działalność badawczo-rozwojowa to taka aktywność, która nastawiona jest na tworzenie nowych i oryginalnych rozwiązań, często o charakterze unikatowym, które nie mają odtwórczego charakteru. Jak podaje słownik języka polskiego PWN, działalność twórcza to zespół działań podejmowanych w kierunku tworzenia (działalność - zespół działań podejmowanych w jakimś celu), powstania czegoś (twórczy - mający na celu tworzenie, tworzyć - powodować powstanie czegoś). W doktrynie prawa autorskiego podkreśla się natomiast, że cecha twórczości związana jest przede wszystkim z rezultatem działalności człowieka o charakterze kreacyjnym i jest spełniona wówczas, gdy istnieje nowy wytwór intelektu. Działalność twórcza oznacza, że "ustawodawca za przedmiot prawa autorskiego uznaje tylko rezultat (przejaw) takiego działania, który choćby w minimalnym stopniu odróżnia się od innych rezultatów takiego samego działania, a zatem, że posiada cechę nowości, której stopień nie ma znaczenia". Zatem, twórczość działalności badawczo-rozwojowej może przejawiać się opracowywaniem nowych koncepcji, narzędzi, rozwiązań niewystępujących dotychczas w praktyce gospodarczej podatnika lub na tyle innowacyjnych, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących u podatnika.

Po drugie, z art. 4a pkt 26 u.p.d.o.p., wynika, że działalność badawczo-rozwojowa musi być podejmowana w systematyczny sposób. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN słowo systematyczny oznacza (i) robiący coś regularnie i starannie, (ii) o procesach: zachodzący stale od dłuższego czasu, (iii) o działaniach: prowadzony w sposób uporządkowany, według pewnego systemu; też: o efektach takich działań; planowy, metodyczny. W związku z tym, że w definicji działalności badawczo-rozwojowej słowo "systematyczny" występuje w sformułowaniu "podejmowaną (działalność) w sposób systematyczny", a więc odnosi się do "działalności", czyli zespołu działań podejmowanych w jakimś celu, najbardziej właściwą definicją systematyczności w omawianym zakresie jest definicja obejmująca prowadzenie działalności w sposób uporządkowany, według pewnego systemu. Zatem, słowo systematycznie odnosi się również do działalności prowadzonej w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany. To oznacza, że działalność badawczo-rozwojowa jest prowadzona systematycznie niezależnie od tego, czy podatnik stale prowadzi prace badawczo-rozwojowe, czy tylko od czasu do czasu, a nawet incydentalnie, co wynika z charakteru prowadzonej przez niego działalności oraz potrzeb rynku, klientów, sytuacji mikro i makroekonomicznej. Z powyższego wynika, że spełnienie kryterium "systematyczności" danej działalności nie jest uzależnione od ciągłości tej działalności, w tym od określonego czasu przez jaki działalność taka ma być prowadzona ani też od istnienia planu co do prowadzenia przez podatnika podobnej działalności w przyszłości. Wystarczające jest, aby podatnik zaplanował i przeprowadził chociażby jeden projekt

badawczo-rozwojowy, przyjmując dla niego określone cele do osiągnięcia, harmonogram i zasoby. Taka działalność może być uznana za działalność systematyczną, tj. prowadzoną w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany.

Po trzecie, taka działalność musi mieć określony cel, tj. powinna być nakierowana na zwiększenie zasobów wiedzy oraz ich wykorzystanie do tworzenia nowych zastosowań. Prowadząc działalność badawczo-rozwojową, przedsiębiorca rozwija specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności, które może wykorzystać w ramach bieżących albo przyszłych projektów.

Pamiętać trzeba, że w ramach prac rozwojowych następuje połączenie wyników prac badawczych z wiedzą techniczną w celu wprowadzenia do produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu, nowej technologii czy nowego systemu organizacji. Innymi słowy, prowadzone systematyczne prace opierają się na istniejącej wiedzy, uzyskanej w wyniku działalności badawczej oraz/lub doświadczeń praktycznych i mają na celu wytworzenie nowych materiałów, produktów lub urządzeń, inicjowanie nowych i znaczące udoskonalenie już istniejących procesów, systemów i usług. Podmioty gospodarcze zajmujące się działalnością badawczo-rozwojową realizują ją obok swojej działalności podstawowej (np. przedsiębiorstwa przemysłowe dysponujące własnym zapleczem badawczo-rozwojowym, laboratoria, zakłady i ośrodki badawczo-rozwojowe, działy badawczo-technologiczne, biura konstrukcyjne i technologiczne, zakłady rozwoju technik, biura studiów i projektów itp.). Prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Należy zwrócić uwagę na wyłączenie zawarte w art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, mogące odnosić się do wielu przejawów aktywności podatnika. Zastrzeżenie zostało wprowadzone w celu wyeliminowania z zakresu działalności badawczo-rozwojowej tych przejawów aktywności podatnika, które mimo ulepszenia istniejących procesów lub usług, z uwagi na swoją cykliczność (okresowość) oraz brak innowacyjnego charakteru (rutynowość), nie mogą stanowić prac rozwojowych.

Co oznacza, że aktywność podatnika winna być nastawiona na tworzenie nowych i oryginalnych rozwiązań, często o charakterze unikatowym (które nie mają odtwórczego charakteru), związane z postępem naukowym, czy technologicznym.

Natomiast zgodnie z art. 18d ust. 1 u.p.d.o.p.:

podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej "kosztami kwalifikowanymi". Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Na podstawie art. 18d ust. 2 pkt 1 i 1a u.p.d.o.p., za koszty kwalifikowane uznaje się:

1. poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu;

1a. poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu.

Zgodnie z art. 18d. ust. 5 u.p.d.o.p.:

koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Natomiast zgodnie z treścią art. 18d ust. 6 u.p.d.o.p.:

podatnikowi, który w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia.

Jak stanowi art. 18d ust. 7 u.p.d.o.p., kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

1.

w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w ust. 3a, jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców - 200% kosztów, o których mowa w ust. 2-3a;

2.

w przypadku pozostałych podatników, o których mowa w ust. 3a-200% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4a i ust. 2a-3a, oraz 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 5;

3.

w przypadku pozostałych podatników - 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5, ust. 2a i 3, oraz 200% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 1a.

Według art. 18d ust. 8 u.p.d.o.p.:

odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia. Dokonując odliczenia, o którym mowa w zdaniu drugim, uwzględnia się kwoty pomniejszeń, o których mowa w art. 18db ust. 1.

Należy także zwrócić uwagę na brzmienie przepisu art. 9 ust. 1b u.p.d.o.p., zgodnie z którym:

podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy zamierzają skorzystać z odliczenia, o którym mowa w art. 18d, są obowiązani w ewidencji, o której mowa w ust. 1, wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy należy stwierdzić, że aby podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych przysługiwało prawo odliczenia w zeznaniu podatkowym kosztów kwalifikowanych poniesionych w danym roku podatkowym powinny być łącznie spełnione następujące warunki:

- podatnik poniósł koszty na działalność badawczo-rozwojową,

- koszty na działalność badawczo-rozwojową stanowiły dla podatnika koszty uzyskania przychodów w rozumieniu u.p.d.o.p.,

- koszty na działalność badawczo-rozwojową mieszczą się w zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 18d ust. 2-3 u.p.d.o.p.,

- ww. koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu u.p.d.o.p., przy czym, jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów,

- jeżeli w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia/decyzji o wsparciu, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia/decyzji o wsparciu,

- w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b u.p.d.o.p., podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej,

- podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu,

- kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w u.p.d.o.p.,

- koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Ad. 1.

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy wskazać należy, że:

1. Spółka projektuje, tworzy i rozwija oraz wprowadza do użytku innowacyjną platformę,

2. celem prowadzonych przez Państwa prac badawczo-rozwojowych Wnioskodawcy było opracowywanie nowych systemów i funkcjonalności jak również znaczące ulepszanie istniejących procesów, poprzez opracowywanie nowych narzędzi, które sprawdzają się jako znaczące ulepszenia Państwa usług,

3. Dział Rozwoju zajmował się działalnością badawczo-rozwojową ukierunkowaną na przygotowanie i wprowadzenie nowych rozwiązań informatycznych w celu poprawy sprawności i produktywności działalności gospodarczej prowadzonej przez Państwa,

4.

wszelkie prace związane z działalnością Działu Rozwoju spełniają wszystkie przesłanki wskazane w ustawowej definicji działalności badawczo-rozwojowej, a więc stanowią działalność:

- twórczą,

- obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe,

- systematyczną,

- wykorzystującą obecne zasoby wiedzy oraz tworzącą nowe zasoby wiedzy,

- podejmowaną w celu tworzenia nowych zastosowań,

5.

wskazują Państwo, że działalność prowadzona przez Spółkę w zakresie tworzenia Platformy jest działalnością twórczą polegającą na pracach rozwojowych w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która obejmuje nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów i nie obejmuje rutynowych, odtworzeniowych i okresowych działań oraz zmian wprowadzonych do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń,

6. Państwa działalność w zakresie tworzenia Platformy było działalnością podejmowaną w sposób zaplanowany i systematyczny przez cały rok 2022 w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań w branży HR i rekrutacyjnej,

7.

dzięki realizacji prac badawczo-rozwojowych uzyskali Państwo znaczny postęp technologiczny,

8.

koszty ponoszone przez Państwa, które mogą stanowić koszty kwalifikowane w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, nie zostały i nie zostaną zwrócone Spółce w jakiekolwiek formie,

9.

koszty związane z zatrudnieniem wykonawców w ramach umowy o dzieło rozliczyli Państwo jako koszty prowadzenia działalności gospodarczej i zakwalifikowali do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z przepisami ustawy CIT,

10.

wyodrębnią Państwo koszty kwalifikowane w odrębnej ewidencji rachunkowej prowadzonej zgodnie z art. 9 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

11.

nie posiadają Państwo statusu centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej,

12.

nie prowadzą Państwo działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, nie prowadzą działalności w ramach Polskiej Strefy Inwestycji i nie prowadzą również działalności na podstawie decyzji o wsparciu,

13.

nie uzyskują Państwo przychodów z zysków kapitałowych, w konsekwencji nie korzystają z jakiegokolwiek odliczenia od tego rodzaju przychodów, w tym także w ramach tzw. ulgi na działalność badawczo-rozwojową,

14.

odliczenia z tytułu ulgi badawczo rozwojowej będą Państwo dokonywać zgodnie z limitami wskazanymi w art. 18d ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle powyższego, należy zgodzić się z Państwem, że opisane w stanie faktycznym Państwa aktywności stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 Ustawy o CIT, która uprawnia do zastosowania ulgi określonej w art. 18d Ustawy o CIT.

Zatem Państwa stanowisko w zakresie pytania nr 1 należy uznać za prawidłowe.

Ad. 2

Odnosząc się do kwestii będących przedmiotem pytania nr 2 stwierdzić należy, że przepisy podatkowe dają możliwość uznania za koszty kwalifikowane m.in. należności z tytułu wynagrodzeń wykonawców (zleceniobiorców), którzy realizują wskazany cel, tj. wykonują prace badawczo-rozwojowe. Istotne jest aby wykonawca/zleceniobiorca faktycznie wykonywał zadania będące realizacją prac badawczo-rozwojowych, wówczas wynagrodzenie takiego wykonawcy oraz koszty świadczeń poniesionych na jego rzecz będą mogły stanowić dla Wnioskodawcy koszt kwalifikowany w całości.

Biorąc pod uwagę powyższe, wskazać należy, że koszty wynagrodzeń osób współpracujących z Wnioskodawcą na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło za czas poświęcony na działalność badawczo-rozwojową, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1a ustawy o p.d.o.p., mogą zostać odliczone od podstawy opodatkowania zgodnie z art. 18d ust. 1 ww. ustawy.

Powyższe odnosi się także do sfinansowanych przez płatnika składek z tyt. tych należności określonych w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009 z późn. zm.) odnoszących się do tej części kosztów wynagrodzeń osób współpracujących, którzy faktycznie prace badawczo-rozwojowe.

Zatem, w przypadku, gdy współpracownik (wykonawca/zleceniobiorca) w ramach świadczonej pracy wykonuje obowiązki nie tylko związane z działalnością badawczo-rozwojową, zasadnym jest wyodrębnienie (wyłączenie z ulgi badawczo-rozwojowej) tej części wynagrodzenia oraz świadczeń wypłaconych współpracownikom zajmującym się działalnością badawczo-rozwojową, a także składek od tych przychodów, określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, która nie jest związana z realizacją działalności B+R.

Ustawodawca w treści art. 18d ust. 2 pkt 1a u.p.d.o.p., wskazał, że przepis ten odnosi się do czasu pracy przeznaczonego na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, a zatem do czasu faktycznie poświęconego na ten cel.

Z opisy sprawy wynika, że:

1.

w 2022 r. wykonywali Państwo projekty wskazane w opisie stanu faktycznego współpracując z kilkoma zleceniobiorcami i wykonawcami. Osoby działające w Państwa strukturze organizacyjnej wykonywały czynności związane z powstaniem Platformy osobiście na podstawie umów o dzieło, wykorzystując swoją wiedzę, doświadczenie oraz umiejętności,

2.

rozliczenie kosztów wynagrodzeń zostało dokonane w takiej części, w jakiej wykonawcy umowy o dzieło przeznaczali swój czas na realizację działalności badawczo-rozwojowej w danym miesiącu. W tym celu prowadzili Państwo i nadal prowadzą specjalną ewidencję, gdzie dla każdego wykonawcy w danym miesiącu określany jest czas przeznaczony stricte na realizację prac badawczo - rozwojowych i uznaje te koszty jako koszty kwalifikowane o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1a Ustawy o CIT,

3.

kwalifikują Państwo do działalności badawczo-rozwojowej jedynie koszty wynagrodzeń wykonawców Platformy, na które to wynagrodzenia składają się wynagrodzenia za prace wykonane przez osoby mające wiedzę i doświadczenie niezbędne Państwu do stworzenia Platformy, na podstawie umów o dzieło zawieranych z osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe, należy zgodzić się z Państwem, że wydatki opisane w stanie faktycznym, poniesione przez Państwa z tytułu należności wynikających z umów o dzieło stanowią koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 Ustawy o CIT.

Spółka może więc uznać za koszty kwalifikowane wynagrodzenia osób współpracujących z Państwem na podstawie umowy o dzieło nieprowadzących działalności gospodarczej w części w jakiej obejmują one wykonywanie Platformy, tj. w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy o dzieło w danym miesiącu.

Tym samym, Państwa stanowisko w zakresie pytania nr 2 jest prawidłowe.

Reasumując, Państwa stanowisko w zakresie ustalenia, czy:

- opisane w stanie faktycznym aktywności Wnioskodawcy prowadzące do powstania Platformy stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 Ustawy o CIT, która uprawnia do zastosowania ulgi określonej w art. 18d Ustawy o CIT - jest prawidłowe,

- wydatki poniesione przez Wnioskodawcę a opisane w stanie faktycznym stanowią koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1a Ustawy o CIT - jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego podanym przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Jednocześnie zaznaczenia wymaga, że niniejszą interpretację wydano w oparciu o opis okoliczności faktycznych przedstawionych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest ustalanie stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), stanowi to bowiem domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Organ nie prowadzi postępowania dowodowego, ograniczając się do analizy okoliczności podanych we wniosku. W stosunku do tych okoliczności wyraża swoje stanowisko, które zawsze musi być jednak ustosunkowaniem się do poglądu (stanowiska) prezentowanego w danej sprawie przez Wnioskodawcę. Jeżeli w toku ewentualnego postępowania organ uzna, że zdarzenie opisane we wniosku różni się od zdarzenia występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie Państwa chroniła.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako: "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), za pośrednictwem systemu teleinformatycznego e-Urząd Skarbowy na stronie: https://www.podatki.gov.pl/e-urząd-skarbowy/ (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.) będąc użytkownikiem/wyznaczając użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym.

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl