0113-KDIPT2-2.4011.107.2022.2.ST, Ustalenie możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej - Pismo wydane przez: Dyrektor... - OpenLEX

0113-KDIPT2-2.4011.107.2022.2.ST - Ustalenie możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 19 kwietnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-2.4011.107.2022.2.ST Ustalenie możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

27 stycznia 2022 r. wpłynął Pani wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Uzupełniła go Pani - w odpowiedzi na wezwanie - pismem złożonym 7 kwietnia 2022 r. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Przeprowadziła Pani z mężem inwestycję związaną z termomodernizacją domu jednorodzinnego. Aby możliwe było przeprowadzenie tej inwestycji, konieczna była wymiana dachu, gdyż dom jest z 1970 r. i blacha przylega do domu (nie ma wypustów), dlatego nie ma możliwości ocieplenia budynku bez wymiany dachu. W ramach prac wykonane były następujące etapy: położenie dachu na istniejącą blachę z wydłużeniem dachu (zrobieniem wypustów pozwalających zrobić docieplenie ścian), wymiana rynien i rur spustowych, wykonanie podbitki, docieplenie stropu budynku, ocieplenie domu. Na wykonane prace zostały wystawione faktury.

W związku z powyższym opisem składa Pani wniosek o wydanie interpretacji w sprawie możliwości odliczenia wydatku w uldze termomodernizacyjnej, o której mowa w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, związanego z pokryciem dachu blachodachówką i pracami z tym związanymi. Poniesione wydatki zostały pokryte całkowicie ze środków własnych oraz z programu "Czyste powietrze" i zostaną uwzględnione w związku z korzystaniem z ulgi podatkowej na termomodernizację w rozumieniu Ordynacji Podatkowej i nie będą rozliczane w ramach żadnej innej ulgi.

Zatrudniona jest Pani na umowę o pracę, stąd poniesione koszty nie zostaną zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

W uzupełnieniu wniosku wskazała Pani, że jest współwłaścicielką domu jednorodzinnego wybudowanego w latach 1970-1971. Budynek ten postawiony jest na nieruchomości o powierzchni 450 m2, położonej w..., gmina..., województwo.. Kupiła Pani wraz z mężem tą posesję w 2009 r. i do tej pory nie były przeprowadzone w domu żadne inwestycje termomodernizacyjne. Dom jest pięćdziesięcioletni i było w nim bardzo zimno. W 2021 r. rozpoczęto prace związane z termomodernizacją budynku. Prace te zostały zakończone z końcem 2021 r., nie zostało jeszcze tylko wymienione źródło ciepła, co ma Pani zamiar uczynić w 2022 r. Prace rozpoczęto od wymiany drzwi zewnętrznych, bramy garażowej (garaż w podpiwniczeniu w budynku), drzwi od piwnicy oraz okienek od podpiwniczenia. Na tą inwestycję została wystawiona faktura VAT z dnia 18 maja 2021 r., w kwocie 13 700 zł 01 gr. Następnie było wykonane ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem, styropianem 20 cm (faktura VAT z dnia 31 maja 2021 r., w kwocie 7 600 zł). Obie faktury są wystawione na Pani męża. Faktury te zamierza Pani z mężem odliczyć w uldze termomodernizacyjnej oraz w programie "Czyste powietrze". Ocieplenie zewnętrzne budynku musiała Pani rozpocząć od wykonania pokrycia dachowego, gdyż nie było możliwości docieplenia budynku bez tego. Poprzedni dach był zrobiony praktycznie równo ze ścianami. Położono na ściany 15 cm styropian, wedle wymogów do programu "Czyste powietrze", na którą to inwestycję otrzymała Pani wraz z mężem decyzję o przyznaniu pomocy w kwocie 32 000 zł. Jeszcze nie rozliczyliście się Państwo z tego programu, gdyż nie posiadacie faktury na zakup i wymianę źródła ciepła w domu. Przystąpiła Pani wraz z mężem do termomodernizacji dachu. W ramach tej pracy wykonane były następujące etapy: usunięcie starych rynien i rur spustowych, położenie krokiewek na starą blachę w celu wydłużenia dachu o około 80 cm i przymocowanie krokiewek do starych krokwi, położenie folii ochronnej (zabezpieczającej), nabicie dodatkowych łat i kontrłat, wymiana wyłazu dachowego na nowy, pokrycie nową blachą, obicie kominów blachą i zamontowanie nowych kratek kominowych, wykonanie podbitki, wymiana rynien i rur spustowych.

Po zakończonej inwestycji zamierza Pani skorzystać z odliczenia w zeznaniu rocznym za 2021 r., poniesionych wydatków związanych z termomodernizacją dachu od podstawy obliczenia podatku w oparciu o przepis art. 26h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (wydatki udokumentowane fakturą VAT). Poniesione wydatki zostały pokryte całkowicie ze środków własnych. Za wykonaną pracę została wystawiona na Panią faktura VAT z dnia 19 lipca 2021 r., w kwocie 27 000 zł. Wydatek związany z pokryciem dachu nie będzie odliczany w programie "Czyste powietrze", nie zostanie zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, nie będzie odliczony od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz nie będzie odliczony w ramach innych ulg. Wydatki te również nie będą finansowane, ani też dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub innych funduszy.

W wyniku przeprowadzenia wymiany dachu budynek został lepiej docieplony. Wcześniejszy dach nie był w ogóle docieplony, między krokwiami, a ścianami budynku były duże szpary, przez które uciekało dużo ciepła jak również właz był wykonany ze starych drewnianych desek. Poprzez docieplenie dachu zostały zlikwidowane szpary, wszystko jest szczelnie pokryte, przez co na strychu jest cieplej.

Wymiana dachu w budynku mieszkalnym nie wynikała z projektu budowlanego. Prace termomodernizacyjne budynku nie zwiększyły powierzchni użytkowej budynku, nie wpłynęły na wysokość budynku oraz zmianę przeznaczenia pomieszczeń lub zagospodarowania pomieszczeń o dotychczasowej funkcji niemieszkalnej.

Po wykonaniu wymiany dachu, przystąpiła Pani do następnych etapów termomodernizacji budynku: wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych styropianem grafitowym 15 cm (faktura VAT z dnia 30 listopada 2021 r. na kwotę 46 950 zł, wystawiona na Pani męża). Prace te wykonane zostały w okresie do 3 kolejnych lat od momentu poniesienia pierwszego wydatku. Poniesione wydatki nie zostaną zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, nie będą odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz nie będą odliczone w ramach innych ulg. Wydatki te również nie będą finansowane, ani też dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub innych funduszy. Wszystkie wydatki, które zamierzają Państwo odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej, zostały udokumentowane fakturami VAT, wystawionymi przez podatników niekorzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Wraz z mężem jest Pani podatnikiem opłacającym podatek według skali podatkowej. Fakturę wystawioną za dach chce Pani odliczyć w zeznaniu za 2021 r., natomiast faktury wystawione na Pani męża będą odliczone w zeznaniach za 2021 r. i 2022 r., gdyż nie posiadają Państwo jeszcze faktury za wymianę źródła ciepła w domu. Kwota odliczenia przez Panią w ramach ulgi termomodernizacyjnej w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których jest Pani właścicielem lub współwłaścicielem, nie przekroczy kwoty 53 000 zł, ponieważ zamierza Pani odliczyć wystawioną na Panią jedną fakturę za dach w kwocie 27 000 zł. Kwota wydatków do odliczenia u Pani męża nie przekroczy również 53 000 zł.

W Pani małżeństwie panuje ustrój wspólności majątkowej, wydatki zostały poniesione ze wspólnego majątku. Wydatki poniesione przez Panią oraz męża spowodowały ulepszenie, w wyniku którego nastąpiło zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczoną na potrzeby ogrzewania budynku mieszkalnego.

Wskazuje Pani, że rachunki za ogrzewanie za ten sezon grzewczy zmniejszyły się prawie o połowę. Wymiana pokrycia dachowego była jednym z elementów składowych kompleksowej termoizolacji dachu, bez tego nie było możliwości docieplenia budynku.

Pytanie

Czy wydatki poniesione na materiały i usługi związane z wymianą pokrycia dachowego w kwocie 27 000 zł, może Pani odliczyć od podstawy obliczenia podatku ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426) w ramach ulgi podatkowej związanej z termomodernizacją, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów budowlanych i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2489)?

Pani stanowisko w sprawie

Pani zdaniem, zgodnie z wykazem zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, całość poniesionych przez Panią kosztów związanych z wymianą i termoizolacją pokrycia dachowego może być odliczona od podstawy obliczenia podatku ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426), czyli koszty związane z usługą oraz materiały obejmujące prace konieczne do wymiany dachu. Uważa Pani tak, dlatego, że nie było możliwości ocieplenia domu bez wymiany dachu bo dach przylegał do ścian budynku, a dom ocieplany był styropianem o grubości 15 cm, więc potrzeba była wydłużenie dachu i zastosowanie wypustów. Druga sprawa to, że dach był bardzo nieszczelny (między dachem, a ścianami zewnętrznymi budynku były duże dziury) i przez to sporo ciepła uciekało z domu. Wymiana i uszczelnienie dachu wpłynęło na termomodernizację całego budynku.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 26h ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.), podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

W myśl ww. przepisu adresatami ulgi termomodernizacyjnej są podatnicy podatku dochodowego opłacający podatek według skali podatkowej, 19% stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Ponadto, odliczenie przysługuje pod warunkiem zakończenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w okresie do trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Zauważyć należy, że odliczenie ulgi termomodernizacyjnej należy dokonać od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2 (dochodu) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podstawę obliczenia podatku definiuje art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego przepisu podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30cb i art. 30da-30f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 23o, art. 23u, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4-4e, 6 i 21 lub art. 24b ust. 1 i 2, po odliczeniu kwot:

1)

(uchylony);

2)

składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych:

a)

zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących,

b)

potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, z tym że w przypadku podatnika osiągającego przychody określone w art. 12 ust. 6, tylko w części obliczonej, w sposób określony w art. 33 ust. 4, od przychodu podlegającego opodatkowaniu

- odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku;

2a) składek zapłaconych w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 13a-13c;

2b) wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonanych przez podatnika w roku podatkowym, do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego;

3)

(uchylony);

4)

(uchylony);

5)

dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika;

6)

wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne;

6a) wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł;

7)

(uchylony);

8)

(uchylony);

9)

darowizn przekazanych na cele:

a)

określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele, z zastrzeżeniem ust. 6e,

b)

kultu religijnego,

c)

krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy i litrów oddanej krwi lub jej składników,

d)

kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz publicznym placówkom i centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy

- w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu; 10) (uchylony).

Natomiast, zgodnie z art. 30c ust. 2 podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód ustalony zgodnie z art. 9 ust. 1, 2-3b i 5, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e i ust. 4 zdanie pierwsze lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 23o. Dochód ten podatnicy mogą pomniejszyć o składki na ubezpieczenie społeczne określone w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 2a, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego określone w art. 26 ust. 1 pkt 2b oraz o darowiznę, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. d, w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu. Wysokość składek i wpłat ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.

Stosownie do treści art. 5a pkt 18b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, budynek mieszkalny jednorodzinny, o którym mowa w ww. art. 26h ust. 1 to budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy - Prawo budowlane, ilekroć w ustawie jest mowa o budynku mieszkalnym jednorodzinnym należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Z kolei art. 5a pkt 18c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje przedsięwzięcie termomodernizacyjne jako przedsięwzięcie termomodernizacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554 z późn. zm.).

W myśl art. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, użyte w ustawie określenie przedsięwzięcia termomodernizacyjne oznacza przedsięwzięcia, których przedmiotem jest:

a)

ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,

b)

ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a), do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,

c)

wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a),

d)

całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Katalog wydatków podlegających odliczeniu znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2489), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Odliczeniu podlegają wydatki na materiały budowlane i urządzenia:

1)

materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;

2)

węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury,

3)

kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,

4)

kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,

5)

zbiornik na gaz lub zbiornik na olej,

6)

kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz.Urz.UE.L 193 z dnia 21 lipca 2015 r., s. 100),

7)

przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej,

8)

materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej,

9)

materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,

10)

materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego,

11)

pompa ciepła wraz z osprzętem,

12)

kolektor słoneczny wraz z osprzętem,

13)

ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem,

14)

stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne,

15)

materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Odliczeniem objęte są również wydatki na następujące usługi:

1)

wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,

2)

wykonanie analizy termograficznej budynku,

3)

wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi,

4)

wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej,

5)

docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów,

6)

wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych,

7)

wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,

8)

montaż kotła gazowego kondensacyjnego,

9)

montaż kotła olejowego kondensacyjnego,

10)

montaż pompy ciepła,

11)

montaż kolektora słonecznego,

12)

montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego,

13)

montaż instalacji fotowoltaicznej,

14)

uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin,

15)

regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji,

16)

demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Analiza powyższych przepisów oraz załącznika do wskazanego wyżej rozporządzenia zawierającego wykaz rodzajów materiałów, urządzeń i usług, na które przysługuje ulga prowadzi do wniosku, że wskazana ulga dotyczy wydatków ściśle związanych z termomodernizacją istniejącego budynku, poniesionych na jego docieplenie i modernizację systemu grzewczego.

W myśl art. 26h ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Stosownie do art. 26h ust. 3 ww. ustawy, wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

Zgodnie z art. 26h ust. 4 ww. ustawy, jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Natomiast, zgodnie z art. 26h ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:

1)

sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;

2)

zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Powyższa regulacja wskazuje na brak możliwości odliczenia wydatków, których podatnik nie poniósł, gdyż zostały mu zrefinansowane (zwrócone). Odliczeniu podlegają te wydatki, których ciężar ekonomiczny ponosi podatnik (uszczuplają jego majątek). Nie ma także możliwości odliczenia wydatków, które w jakiejkolwiek formie pomniejszyły już zobowiązanie podatkowe podatnika.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki (art. 26h ust. 6 ww. ustawy).

W myśl art. 26h ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Zgodnie z art. 26h ust. 8 ww. ustawy, podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot. W przypadku niezrealizowania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie, o którym mowa w ust. 1, podatnik dolicza kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął ten termin (art. 26h ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Reasumując, ulga termomodernizacyjna przysługuje właścicielowi lub współwłaścicielowi istniejącego już budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy - Prawo budowlane. Katalog wydatków podlegających odliczeniu znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych i wyłącznie w zakresie tych wydatków, podatnikowi przysługuje ulga termomodernizacyjna. Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem takiego budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

Odliczenie z tytułu ulgi termomodernizacyjnej stosuje się również do przedsięwzięcia termomodernizacyjnego rozpoczętego przed dniem 1 stycznia 2019 r., które zostanie zakończone po dniu 31 grudnia 2018 r., jednak nie później niż w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. W takim przypadku odliczeniu podlegają wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia, w którym upływa okres 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym za rok, w którym poniesiono wydatki.

Należy również podkreślić, że w ramach omawianej ulgi odliczeniu podlegają wyłącznie wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne w budynku mieszkalnym, poniesione po dniu 1 stycznia 2019 r.

W celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadane we wniosku należy przeanalizować zakres prac, które Pani wykonała i użyła przy tych pracach materiały (termomodernizacja dachu, wymiana poszycia dachu), w oparciu o przepisy Prawa budowlanego oraz załącznik do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Jak stanowi art. 3 pkt 6 ustawy - Prawo budowlane, ilekroć w ustawie jest mowa o budowie, należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

W opisie sprawy wskazała Pani, że wymiana dachu w budynku mieszkalnym nie wynikała z projektu budowlanego. Prace termomodernizacyjne budynku nie zwiększyły powierzchni użytkowej budynku, nie wpłynęły na wysokość budynku oraz zmianę przeznaczenia pomieszczeń lub zagospodarowania pomieszczeń o dotychczasowej funkcji niemieszkalnej.

W ramach tej pracy wykonane były następujące etapy: usunięcie starych rynien i rur spustowych, położenie krokiewek na starą blachę w celu wydłużenia dachu o około 80 cm i przymocowanie krokiewek do starych krokwi, położenie folii ochronnej (zabezpieczającej), nabicie dodatkowych łat i kontrłat, wymiana wyłazu dachowego na nowy, pokrycie nową blachą, obicie kominów blachą i zamontowanie nowych kratek kominowych, wykonanie podbitki, wymiana rynien i rur spustowych.

W wyniku przeprowadzenia wymiany dachu budynek został lepiej docieplony. Poprzez docieplenie dachu zostały zlikwidowane szpary, wszystko jest szczelnie pokryte, przez co na strychu jest cieplej. Wydatki poniesione przez Panią spowodowały ulepszenie, w wyniku którego nastąpiło zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczoną na potrzeby ogrzewania budynku mieszkalnego. Rachunki za ogrzewanie za ten sezon grzewczy zmniejszyły się prawie o połowę.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis oraz powołane przepisy prawa, stwierdzić należy, że przysługuje Pani możliwość odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, wskazanej w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatków udokumentowanych fakturami VAT wystawionymi na Pani dane, poniesionych w 2021 r. na wskazane w opisie stanu faktycznego materiały, które użyte zostały do termomodernizacji dachu, wymiany pokrycia dachowego, a także usługę wymiany pokrycia dachowego jako wykorzystanych do ocieplenia przegrody budowlanej związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Zatem, poniesione i udokumentowane ww. wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne może Pani w zeznaniu rocznym odliczyć od dochodu w ramach ulgi termomodernizacyjnej stosownie do art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Panią i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Dodać należy, że na podstawie art. 30c ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podstawę obliczenia podatku ustalają osoby prowadzące działalność gospodarczą w formie podatku liniowego, które składają zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36L. Natomiast jak wynika ze stanu faktycznego Pani jest zatrudniona na umowę o pracę i nie wskazała, że prowadzi działalność gospodarczą. Tym samym w Pani sprawie zastosowanie znajdzie art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie art. 30c ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Organ w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego zajmuje stanowisko tylko w kwestii, która była przedmiotem zapytania. Tym samym, Organ nie odniósł się w tej interpretacji do innych przedstawionych przez Panią wydatków poniesionych przez Panią i Pani męża na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, bowiem okoliczność ta stanowiła element stanu faktycznego.

Końcowo wskazać należy, że załącznik do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju nie zawiera szczegółowego wykazu konkretnych materiałów budowlanych i urządzeń, a jedynie wskazuje ˗ ogólnie ˗ na materiały budowlane i urządzenia wykorzystane do ściśle określonego w rozporządzeniu celu. Tym celem jest m.in. wymiana pokrycia dachowego. Na to wskazują wymienione w rozporządzeniu materiały i urządzenia oraz usługi wchodzące w zakres omawianej ulgi. Interpretacja indywidualna wydawana jest w oparciu o przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe). Organ wydający interpretację przepisów prawa podatkowego nie prowadzi postępowania, ani nie podejmuje rozstrzygnięć zastrzeżonych dla innego typu orzekania, w tym kontroli podatkowej, czy postępowania podatkowego prowadzonego w oparciu o konkretną dokumentację i zebrane dowody. Ewentualna weryfikacja, czy zakres przeprowadzonych prac i użytych materiałów odpowiada zakresowi wskazanemu w przepisach należy do kompetencji innych organów.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Panią w złożonym wniosku. Interpretacja indywidualna wydawana jest jedynie w oparciu o przedstawiony we wniosku stan faktyczny. Organ wydający interpretację przepisów prawa podatkowego nie prowadzi postępowania ani nie podejmuje rozstrzygnięć zastrzeżonych dla innego typu orzekania, w tym kontroli podatkowej czy postępowania podatkowego prowadzonego w oparciu o konkretną dokumentację i zebrane dowody. Ewentualną weryfikację czy zakres przeprowadzonych prac i użytych materiałów budowlanych odpowiadał zakresowi wskazanemu w przepisach będą przeprowadzały inne organy. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pani do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w.. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl