0113-KDIPT1-3.4012.261.2022.1.JM, Zwolnienie ze stosowania kas rejestrujących w przypadku sprzedaży internetowej - Pismo wydane... - OpenLEX

0113-KDIPT1-3.4012.261.2022.1.JM - Zwolnienie ze stosowania kas rejestrujących w przypadku sprzedaży internetowej

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 24 sierpnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-3.4012.261.2022.1.JM Zwolnienie ze stosowania kas rejestrujących w przypadku sprzedaży internetowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części prawidłowe i w części nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe w części dotyczącej zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących sprzedaży realizowanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej niebędących Państwa pracownikami i sprzedaży realizowanej na rzecz Państwa pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i nieprawidłowe w części dotyczącej zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących sprzedaży realizowanej na rzecz osób fizycznych, z którymi mają Państwo podpisane umowy cywilnoprawne tj. umowy zlecenia i umowy o dzieło.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

23 maja 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 23 maja 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca, Podatnik, Spółka) prowadzi działalność gospodarczą i jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Przedmiotem działalności Spółki jest: 20.42.Z - Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych 32.50.Z - Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne 47.74.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

Sprzedaż Towarów za pośrednictwem Sklepu

Wnioskodawca prowadzi sklep internetowy (dalej: Sklep), za pośrednictwem którego dokonuje sprzedaży towarów takich jak kosmetyki do mycia i pielęgnacji ciała, produkty do golenia, suplementy diety, chusteczki, czy produkty do higieny jamy ustnej. Sprzedawane przez Podatnika produkty należą do następujących kategorii CN:

21069059 - Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone-pozostałe

33049900 - Preparaty kosmetyczne lub upiększające oraz preparaty do pielęgnacji skóry (inne niż leki), włącznie z preparatami przeciwsłonecznymi lub do opalania; preparaty do manicure lub pedicure - Pozostałe

33051000 - Preparaty do włosów - szampony

33059000 - Preparaty do włosów - pozostałe

33061000 - Preparaty do higieny zębów lub jamy ustnej, włącznie z pastami i proszkami do przytwierdzania protez; nici dentystyczne do czyszczenia międzyzębowego (dental floss), w jednostkowych opakowaniach do sprzedaży detalicznej - środki do czyszczenia zębów

33069000 - Preparaty do higieny zębów lub jamy ustnej, włącznie z pastami i proszkami do przytwierdzania protez; nici dentystyczne do czyszczenia międzyzębowego (dental floss), w jednostkowych opakowaniach do sprzedaży detalicznej - pozostałe

33071000 - Preparaty stosowane przed goleniem, do golenia lub po goleniu, dezodoranty osobiste, preparaty do kąpieli, depilatory i pozostałe preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; gotowe odświeżacze pomieszczeń, nawet perfumowane, lub mające własności dezynfekcyjne - preparaty stosowane przed goleniem, do golenia lub po goleniu

33073000 - Preparaty stosowane przed goleniem, do golenia lub po goleniu, dezodoranty osobiste, preparaty do kąpieli, depilatory i pozostałe preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; gotowe odświeżacze pomieszczeń, nawet perfumowane, lub mające własności dezynfekcyjne - sole kąpielowe perfumowane i pozostałe preparaty kąpielowe

34013000 - Mydło; organiczne produkty i preparaty powierzchniowo czynne, stosowane jako mydło, w postaci kostek lub ukształtowanych kawałków, nawet zawierające mydło; organiczne produkty i preparaty powierzchniowo czynne do mycia skóry, w płynie lub w postaci kremów i pakowane do sprzedaży detalicznej, nawet niezawierające mydła; papier, watolina, filc i włóknina, impregnowane, powleczone lub pokryte mydłem lub detergentem - organiczne produkty i preparaty powierzchniowo czynne, do mycia skóry, w płynie lub w postaci kremów i pakowane do sprzedaży detalicznej, nawet zawierające mydła.

Wnioskodawca nie prowadzi za pośrednictwem Sklepu sprzedaży perfum i wód toaletowych (CN 3303 00 10, 3303 00 90).

Sprzedaż ww. towarów (dalej: Towary) za pośrednictwem Sklepu odbywa się wyłącznie na terenie Polski (Podatnik prowadzi sprzedaż zagraniczną innymi kanałami, jednakże nie jest ona przedmiotem niniejszego wniosku). Nabywcami towarów są zarówno osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej (konsumenci), jak i podatnicy.

Złożenie zamówienia może odbyć się na dwa sposoby:

- klient może założyć konto na stronie internetowej Sklepu. W celu rejestracji ma obowiązek podać dane osobowe: imię, nazwisko, dane kontaktowe oraz ustanowić hasło do profilu i zaakceptować regulamin Sklepu. Profil może zostać uzupełniony o dane adresowe do wysyłki oraz faktury, a jeśli tego nie zrobi - będzie musiał podawać te dane przy każdym zamówieniu. Dane każdego zamówienia są zapisywane i przechowywane w historii konta;

- klient może dokonać zamówienia towarów bez rejestracji. Wówczas podczas składania każdego zamówienia podaje dane takie jak imię, nazwisko, dane kontaktowe, dane adresowe do wysyłki oraz faktury. W przypadku wyboru tej opcji klient również ma obowiązek zaakceptować regulamin, Klient, który nabywa towary w Sklepie, ma możliwość uiszczenia ceny na jeden z wybranych przez siebie sposobów:

1)

za pobraniem

2)

płatnością w systemie A

3)

płatnością w systemie B

4)

przelewem tradycyjnym

5)

przelewem natychmiastowym

6)

kartą płatniczą.

A, jest to operator płatności internetowych, działający jako system, który daje możliwość dokonywania oraz otrzymywania wpłat przez Internet pomiędzy osobami posiadającymi konto e-mail. A daje możliwość płacenia kartą kredytową lub przelewem bankowym. Operator uczestniczy w obrocie pieniężnym tj. przekazuje otrzymane wcześniej od kupującego środki na rzecz Spółki w przelewach zbiorczych na podstawie prowadzonej przez operatora ewidencji osób kupujących.

B, jest to internetowy serwis usługowy, pośredniczący w przekazywaniu przelewów bankowych pomiędzy klientem a sprzedawcą. Serwis ten działa na zasadzie przedpłaty - klient przelewa środki na rachunek B z zastosowaniem wybranej przez siebie metody płatności (przelew tradycyjny, C, płatność kartą) bezpośrednio po złożeniu zamówienia. Na tej podstawie zamówienie jest realizowane. Następnie platforma wpłaca zbiorczo pieniądze konsumentów, którzy dokonali płatności, na rachunek bankowy Spółki, udostępniając w swoim systemie informatycznym dane osób, które opłaciły zamówienia.

Od każdego z operatorów płatności internetowych Spółka otrzymuje zestawienia transakcji dokonanych przez klientów, które zawierają m.in. unikalny numer płatności nadawany przez operatora, powiązany z unikalnym numerem transakcji. Dane te są zawarte również w systemach sprzedażowych na podstawie których są dokonywane wpisy w systemach księgowych. Wpływ każdej kwoty jest zatem widoczny na rachunku bankowym Wnioskodawcy w związku z wcześniejszą sprzedażą, a z prowadzonej ewidencji sprzedaży wynika, jakiej konkretnie transakcji dana zapłata dotyczy.

Opłata za zamówienie pobierana jest w zależności od wybranej formy płatności: w przypadku płatności w systemach A/B/kartą płatniczą następuje co do zasady bezpośrednio po złożeniu zamówienia on-line. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym płatność zazwyczaj jest dokonywana bezpośrednio po złożeniu zamówienia, przy czym w tej formie płatności klient samodzielnie uzupełnia niezbędne dane, w tym wskazuje numer zamówienia w tytule przelewu. W przypadku płatności za pobraniem opłata jest pobierana w momencie doręczenia paczki przez wybranego przewoźnika z zastosowaniem wybranej metody płatności (gotówką lub kartą płatniczą) przy odbiorze. Następnie opłaty za zamówienia są przekazywane przelewem przez firmę kurierską na konto firmowe Wnioskodawcy. W zależności od praktyki firm kurierskich, jest to przeważnie przelew zbiorczy wraz z raportem wskazującym wysokość pobrania oraz danych kupującego.

Zapłata jest z reguły realizowana osobiście przez klienta, który złożył zamówienie. Mogą się jednak zdarzyć sytuacje, w których zapłaty za zamówienie w imieniu klienta dokonuje inna osoba, np. domownik odbierający paczkę. W każdym jednak przypadku Wnioskodawca ma możliwość zidentyfikowania, jakiego konkretnego zamówienia wpłata dotyczy. Wnioskodawca ma pełną możliwość sparowania otrzymanej na rachunek bankowy wpłaty ze sprzedażą zamówionych towarów na rzecz konkretnego klienta

np. przy płatności przelewem tradycyjnym w tytule przelewu bankowego Klient podaje numer identyfikacyjny zamówienia, który jest przypisany wyłącznie do określonego zakupu dokonanego przez Klienta.

Dodatkowo, jak wskazano wcześniej, przy dokonywaniu zamówienia, niezależnie od tego klient dokonuje rejestracji w sklepie, klient jest zobowiązany do wskazania adresu.

Tym samym na podstawie prowadzonej dokumentacji Wnioskodawca ma możliwość ustalenia, jakiego konkretnego zamówienia dotyczy wpłata wpływająca na rachunek Wnioskodawcy oraz na czyją rzecz dana sprzedaż została zrealizowana (dane nabywcy, w tym jego adres znajdują się w bazie danych Sklepu a w oparciu o numery zamówienia i transakcji (płatności) możliwe jest jednoznaczne powiązanie konkretnej dostawy z konkretną płatnością).

Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

- X

- Firmy kurierskiej:

- Paczkomatów.

Aktualnie Wn. dokumentuje sprzedaż za pośrednictwem Sklepu na rzecz konsumentów równocześnie za pomocą paragonów fiskalnych oraz faktur VAT. Do każdego paragonu fiskalnego wystawiana jest faktura elektroniczna, przy czym paragon fiskalny Spółka zatrzymuje w swojej dokumentacji, a faktura elektroniczna jest każdorazowo wysyłana klientowi. Stosowane przez Spółkę rozwiązanie ma swoją podstawę w regulaminie Sklepu, zgodnie z którym akceptacja przez klienta postanowień zawartych w regulaminie oznacza, że klient zgłasza żądanie wystawiania faktury dokumentującej daną sprzedaż (zgodnie z art. 106b ust. 3 ustawy o VAT) oraz wyraża zgodę na otrzymywanie żądanej faktury w postaci elektronicznej. Faktura w postaci elektronicznej jest przesyłana klientowi w sposób przewidziany Regulaminem tj. na wskazany przez Klienta adres e-mail.

Spółka chciałaby jednak ograniczyć konieczność wystawiania paragonów i docelowo zaprzestać dokumentacji z użyciem kas fiskalnych i zastąpić je fakturami VAT.

Sprzedaż Towarów na rzecz pracowników

Wn. zatrudnia pracowników zarówno w oparciu o umowy o pracę, jak i różnego rodzaju umowy cywilnoprawne (umowa zlecenie, umowa o dzieło), w zależności od charakteru współpracy, stopnia samodzielności pracownika, rodzaju i stopnia nadzoru itd. Nie chcąc różnicować sytuacji pracownikóww.spółpracowników od względów formalnych, takich jak rodzaj umowy łączącej ich ze Spółką, Wn. oferuje każdemu z nich benefity pracownicze w postaci m.in. atrakcyjnych zniżek na kosmetyki, w celu wzmocnienia więzi pracowników z firmą oraz dodatkowej promocji marki.

W zakresie sprzedaży prowadzonej na rzecz pracowników, Spółka również chciałaby ograniczyć konieczność wystawiania paragonów i docelowo zaprzestać dokumentacji z użyciem kas fiskalnych i dokumentować w inny dopuszczalny sposób, np. poprzez faktury lub dokumenty wewnętrzne.

Pytania

1. Czy prowadzona przez Podatnika sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu w systemie wysyłkowym korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencji sprzedaży z użyciem kas rejestrujących w oparciu o § 2 ust. 1 w zw. z poz. 36 załącznika do Rozporządzenia w sprawie zwolnień w sytuacji, gdy klient uiszcza zapłatę za towary zakupione w Sklepie za pobraniem, płatnością w systemach A/B, przelewem tradycyjnym/natychmiastowym lub kartą płatniczą?

2. Czy prowadzona przez Podatnika sprzedaż towarów na rzecz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencji sprzedaży z użyciem kas rejestrujących w oparciu o § 2 ust. 1 w zw. z poz. 34 załącznika do Rozporządzenia w sprawie zwolnień?

3. Czy prowadzona przez Podatnika sprzedaż towarów na rzecz pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencji sprzedaży z użyciem kas rejestrujących w oparciu o § 2 ust. 1 w zw. z poz. 34 załącznika do Rozporządzenia w sprawie zwolnień?

Państwa stanowisko w sprawie

Ad. 1) W ocenie Wnioskodawcy, jest on uprawniony do całkowitego zaprzestania dokumentowania sprzedaży z zastosowaniem kas fiskalnych w oparciu o zwolnienie z obowiązku ewidencjowania za pomocą kas, przewidziane w § 2 ust. 1 w zw. z poz. 36 załącznika do Rozporządzenia w sprawie zwolnień w sytuacji, gdy klient uiszcza zapłatę za towary zakupione w Sklepie pobraniowo, płatnością w systemach A/B, przelewem tradycyjnym/natychmiastowym lub kartą płatniczą.

Ad. 2) W ocenie Wnioskodawcy, jest on uprawniony do dokumentowania sprzedaży Towarów na rzecz swoich pracowników z pominięciem kasy rejestrującej, w oparciu o zwolnienie z obowiązku ewidencjowania za pomocą kas, przewidziane w § 2 ust. 1 w zw. z poz. 34 załącznika do Rozporządzenia w sprawie zwolnień w sytuacji, gdy pracownicy ci są zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę.

Ad. 3) W ocenie Wnioskodawcy, jest on uprawniony do dokumentowania sprzedaży Towarów na rzecz swoich pracowników z pominięciem kasy rejestrującej, w oparciu o zwolnienie z obowiązku ewidencjowania za pomocą kas, przewidziane w § 2 ust. 1 w zw. z poz. 34 załącznika do Rozporządzenia w sprawie zwolnień w sytuacji, gdy pracownicy ci są zatrudnieni w oparciu o umowy cywilnoprawne, w tym umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

UZASADNIENIE

Ad. 1)

Zgodnie z art. 111 ust. 1 Ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Regułą jest zatem obowiązek rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej w przypadku świadczenia sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Art. 111 ust. 8 Ustawy o VAT przewiduje jednakże wyjątek od tej zasady. Zgodnie z tym przepisem, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa.

Na podstawie art. 111 ust. 8 Ustawy o VAT wydane zostało Rozporządzenie w sprawie zwolnień. Zgodnie z § 2 ust. 1 tego Rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. Pod pozycją

36 ww. załącznika, ustawodawca wymienił jako zwolnioną z obowiązku ewidencji z zastosowaniem kas rejestrujących dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Przesłankami do zastosowania ww. zwolnienia są więc:

1)

dokonywanie sprzedaży w systemie wysyłkowym (pocztą lub kurierem),

2)

otrzymanie zapłaty za pośrednictwem rachunku bankowego, poczty lub SKOK

3)

możliwość powiązania płatności z konkretnymi dostawami ze wskazaniem odbiorców (dane nabywcy, w tym adres).

Ponadto sprzedawane towary nie mogą należeć do kategorii wyłączonych ze zwolnienia na podstawie § 4 Rozporządzenia w sprawie zwolnień.

Odnosząc ww. przepis do niniejszego stanu faktycznego, Wnioskodawca przede wszystkim wskazuje, że spełnia przesłankę dokonywania sprzedaży w systemie wysyłkowym w zakresie objętym niniejszym wnioskiem. Sprzedaż towarów odbywa się wyłącznie za pośrednictwem platformy internetowej, z dostawą zakupionych towarów pod wskazany przez nabywcę adres. W regulaminie Sklepu zastrzeżono, że dostawa zamówionych towarów realizowana jest za pośrednictwem: X, firmy kurierskiej lub paczkomatów. Regulamin sprzedaży nie dopuszcza możliwości osobistego odbioru zamówień.

Otrzymywana przez Podatnika zapłata jest przekazywana za pośrednictwem rachunku bankowego w przypadku:

- zapłaty w systemach A i B (która odbywa się przelewem bankowym lub kartą płatniczą);

- zapłaty dokonanej za pobraniem podczas odbioru paczki od doręczającej ją X lub firmy kurierskiej, po czym ta firma przekazuje zapłatę przelewem bankowym na konto firmowe Podatnika.

W każdym z ww. przypadków cały przychód ze sprzedaży poprzez Sklep wpływa na konto firmowe Wnioskodawcy poprzez przelewy od pośrednika płatniczego (A/B), czy też zbiorcze przelewy z firm kurierskich, które przekazują towar za pobraniem.

Trzecia z wymienionych przesłanek, tj. możliwość powiązania płatności z konkretnymi dostawami ze wskazaniem odbiorców, jest w niniejszym stanie faktycznym bezsprzecznie spełniona. System sprzedaży wdrożony przez Wnioskodawcę wymusza od klienta podania danych, takich jak imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe, w celu realizacji zamówienia. Dane te są następnie utrwalane w systemie informatycznym Spółki oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej i stanowią podstawę do wystawienia faktury VAT. W przypadku każdej z form regulowania zapłaty za towary, Spółka ma zatem możliwość alokowania takiej zapłaty do określonego zamówienia oraz klienta - na podstawie ewidencji i dowodów dokumentujących zamówienia składane przez Klientów. Nawet jeśli zdarzy się sytuacja, w której to nie klient osobiście uiści opłatę za zamówiony towar, a zrobi to w jego imieniu inna osoba, nie wpływa to na możliwość przyporządkowania płatności do konkretnego zamówienia i klienta.

Wnioskodawca zaznacza, iż nie prowadzi za pośrednictwem Sklepu sprzedaży żadnych towarów wymienionych w § 4 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie zwolnień, podlegających wyłączeniu ze zwolnienia z obowiązku rejestrowania z użyciem kasy, w szczególności nie prowadzi sprzedaży perfum i wód toaletowych (CN 3303 00 10, 3303 00 90). Nie zachodzi więc przesłanka negatywna, która uniemożliwiłaby Spółce skorzystanie ze zwolnienia.

Podsumowując, wskazać należy, iż Spółka spełniła wszystkie przesłanki uznania prowadzonej przez nią sprzedaży wysyłkowej za pośrednictwem Sklepu za zwolnioną z obowiązku ewidencji przy użyciu kasy fiskalnej, niezależnie od wybranego przez nabywcę sposobu zapłaty.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w wielu indywidualnych interpretacjach podatkowych, wydanych przez organy w analogicznych stanach faktycznych. Przykładem takiego stanowiska organów jest m.in. pismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 8 marca 2019 r., sygn. 0111-KDIB3-2.4012.15.2019.1.MN, w treści którego organ potwierdził prawo do zwolnienia z obowiązku rejestrowania sprzedaży z użyciem kasy podatniczce prowadzącej sklep internetowy i pobierającej opłaty za pośrednictwem systemów A/B oraz za pobraniem: "Mając na uwadze powyższy opis sprawy oraz przytoczone przepisy wskazać należy, że w przedmiotowej sprawie zostały spełnione łącznie wszystkie warunki umożliwiające zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży przez Wnioskodawcę towarów w systemie wysyłkowym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w zw. z poz. 36 załącznika do rozporządzenia. Jak wskazano we wniosku, Wnioskodawca całość zapłaty za sprzedaż prowadzoną systemem wysyłkowym otrzymuje na swoje konto bankowe, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana. Przy czym, co istotne towary, które są sprzedawane przez Wnioskodawcę w systemie wysyłkowym nie zostały wymienione w § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia."

Analogiczne stanowisko zajął Dyrektor KIS w Piśmie z dnia 28 stycznia 2020 r.,sygn. 0111-KDIB3-2.4012.772.2019.2.SR, w którym stwierdził, iż "Wnioskodawca ma prawo korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży towarów (innych niż wymienione w § 4 rozporządzenia) w systemie wysyłkowym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej na podstawie § 2 ust. 1 w zw. z poz. 36 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, w sytuacji gdy zapłata za te towary wpływa przez przelew bankowy, płatności elektroniczne - system płatności X, kartę kredytową, oraz za pobraniem na rachunek bankowy Wnioskodawcy, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana."

Kolejnym przykładem podobnego podejścia jest interpretacja indywidualna z dnia 8 listopada 2019 r. sygn. 0114-KDIP1-3.4012.428.2019.2.JG, w której Dyrektor KIS stwierdził, że: "Mając na uwadze powyższy opis sprawy oraz przytoczone przepisy wskazać należy, że w przedmiotowej sprawie zostały spełnione łącznie wszystkie warunki umożliwiające zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży przez Wnioskodawcę towarów w systemie wysyłkowym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w zw. z poz. 36 załącznika do rozporządzenia. Bowiem - jak wskazano we wniosku - dostawa towaru nastąpi w systemie wysyłkowym ((...) lub przesyłkami kurierskimi), towary sprzedawane w sklepie internetowym nie stanowią towarów wymienionych

w § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów. Płatność za zakupiony towar może zostać zrealizowana: za pobraniem - poprzez zapłatę gotówką kurierowi w momencie doręczenia przesyłki pod wskazany przez Klienta adres, następnie pobrana kwota jest wpłacana na firmowy rachunek bankowy przez firmę kurierską, a także w formie przedpłaty - poprzez płatności online np. przelewem bankowym lub kartą kredytową bezpośrednio na firmowy rachunek bankowy. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę za towar jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana, podane są dane nabywcy i jego adres. Reasumując, Wnioskodawca ma prawo korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży towarów (innych niż wymienione w § 4 rozporządzenia) w systemie wysyłkowym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w oparciu o zapis § 2 ust. 1 w zw. z poz. 36 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, gdyż zapłata za te towary wpływa na rachunek bankowy podatnika, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana. W sklepie stacjonarnym natomiast Wnioskodawca zobowiązany jest ewidencjonować sprzedaż przy zastosowaniu kasy fiskalnej."

Uwzględniając powyższe, zdaniem Wnioskodawcy za prawidłowe należy uznać stanowisko, zgodnie z którym w stosunku do sprzedaży opisanej w stanie faktycznym ma on prawo stosować zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących.

Ad. 2)

Jak już wskazano powyżej, zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie zwolnień, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. Pod pozycją 34 ww. załącznika, ustawodawca wymienił jako zwolnioną z obowiązku ewidencji z zastosowaniem kas rejestrujących dostawę towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali.

Przesłanki do zastosowania ww. zwolnienia są więc następujące:

1)

podatnik dokonuje dostawy towarów lub świadczy usługi

2)

nabywcami ww. towarów lub usług są pracownicy podatnika lub:

1)

spółdzielnia mieszkaniowa dokonuje dostawy towarów lub świadczy usługi

2)

nabywcami ww. towarów lub usług są:

* członkowie spółdzielni

* lub inne osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

* lub inne osoby, które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe

* lub inne osoby, które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali.

Ponadto sprzedawane towary nie mogą należeć do kategorii wyłączonych ze zwolnienia na podstawie § 4 Rozporządzenia w sprawie zwolnień, z wyjątkiem towarów wskazanych w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b-k Rozporządzenia.

Na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu stanu faktycznego wskazać należy, że dokonywane przez niego transakcje sprzedaży Towarów na rzecz pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę spełniają wszystkie kryteria zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania z zastosowaniem kas rejestrujących - jest to bowiem dostawa towarów dokonywana przez podatnika na rzecz jego pracowników, a towary te nie zostały wymienione jako wyłączone ze zwolnienia na podstawie § 4 Rozporządzenia w sprawie zwolnień.

Ad. 3)

Zdaniem Wnioskodawcy, poz. 34 załącznika do Rozporządzenia w sprawie zwolnień obejmuje swoim zakresem nie tylko pracowników zatrudnionych w Spółce na podstawie umów o pracę, ale również tych zatrudnionych w oparciu o alternatywne formy zatrudnienia, takie jak umowy cywilnoprawne.

Zdaniem Wnioskodawcy, rodzaj umowy łączącej Podatnika z danym pracownikiem nie może warunkować prawa do zwolnienia, o którym mowa w ww. przepisie. W żadnym wypadku pracownicy, których dotyczy niniejszy wniosek, nie są klientami, czy też kontrahentami biznesowymi Spółki. Okoliczności współpracy z osobami świadczącymi na jej rzecz usługi w zakresie prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej, jak również na podstawie umów cywilnoprawnych, są analogiczne, jak współpraca z pracownikami zatrudnionymi w oparciu o stosunek pracy. Jedyne różnice pomiędzy tymi trzema kategoriami osób, wynikają z przepisów prawa cywilnego oraz prawa pracy i sprowadzają się do różnego zakresu autonomii, odpowiedzialności i nadzoru nad tymi osobami. Forma współpracy wynika z charakteru danego stanowiska. W przypadku, gdy charakter danego stanowiska wymaga osobistego świadczenia pracy w czasie i miejscu wyznaczonym przez Spółkę, pod jej nadzorem i kierownictwem, dany pracownik zatrudniany jest w oparciu o umowę o pracę. W sytuacji natomiast, gdy istnieje potrzeba wykonania zadań, których charakter nie wymaga ścisłego nadzoru, ani określania z góry czasu i miejsca ich wykonywania, bądź też nie istnieje bezwzględny wymóg osobistego świadczenia zadań, wówczas wykorzystywane są inne dostępne formy współpracy w oparciu o umowy cywilnoprawne. Różnice pomiędzy pracownikami sensu stricto, a osobami współpracującymi w oparciu o umowy inne niż umowy o pracę, pozostają bez istotnego wpływu na funkcjonowanie danej osoby w społeczności firmowej i Spółka w celu ograniczenia rotacji pracowników i zwiększenia ich motywacji do pracy, musi konkurować z innymi firmami z branży, m.in. poprzez wdrażanie benefitów pracowniczych dla wszystkich "kategorii" pracowników.

Należy podkreślić, iż kwalifikację umowy cywilnoprawnej jako alternatywnej formy zatrudnienia potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 czerwca 2018 r.,

sygn. I PK 48/17: "Konstytucja RP w art. 24 stanowi, że praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej i Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy. Przepis ten zawiera deklarację, obejmując swoją ochroną warunki, zakres i treść świadczenia i przyjmowania pracy w ramach zarówno stosunku pracy, jak i świadczenia pracy, które odbywa się w obrębie stosunków cywilnoprawnych oraz innego rodzaju zatrudnienia. Z przepisu tego nie wynika brak możliwości ustalenia i oceny, że praca może być świadczona nie tylko w ramach stosunku pracy wynikającego z zawartej umowy o pracę lub z innych aktów kreujących stosunek pracy, ale także na podstawie umów (nazwanych i nienazwanych) prawa cywilnego. (...) Zatrudnienie nie musi mieć charakteru pracowniczego. (...) Prawo pracy nie wyklucza możliwości współpracy podmiotu zatrudniającego i podmiotu świadczącego pracę na zasadach obowiązujących w prawie cywilnym, w tym na podstawie umów zawieranych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. O wyborze rodzaju podstawy prawnej zatrudnienia decydują zainteresowane strony (art. 3531 k.c. w związku z art. 300 k.p.), kierując się nie tyle przesłanką przedmiotu zobowiązania, ile sposobu jego realizacji. Decydujące znaczenie należy przypisać woli stron i zamiarowi ukształtowania w określony sposób treści łączącego je stosunku prawnego, zamiarowi towarzyszącemu zawarciu i kontynuowaniu stosunku umownego."

Osoby współpracujące ze Spółką na podstawie umów cywilnoprawnych należy zatem uznać za pracowników Spółki, wykonujących swoje zadania służbowe w oparciu o alternatywne od stosunku pracowniczego formy zatrudnienia. Charakter zatrudnienia nie zmienia faktu, iż funkcjonują oni w strukturach Spółki w formie zbliżonej do pracowników, którym Wnioskodawca powinien zapewnić typowo pracownicze benefity. Z tego względu stanowisko Spółki o możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencji sprzedaży Towarów z użyciem kas rejestrujących wobec pracowników, niezależnie od rodzaju umowy, która łączy ich ze Spółką, należy uznać za prawidłowe.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe w części dotyczącej zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących sprzedaży realizowanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej niebędących Państwa pracownikami i sprzedaży realizowanej na rzecz Państwa pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i nieprawidłowe w części dotyczącej zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących sprzedaży realizowanej na rzecz osób fizycznych, z którymi mają Państwo podpisane umowy cywilnoprawne tj. umowy zlecenia i umowy o dzieło.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą".

Zgodnie z przepisem art. 111 ust. 1 ustawy:

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Wskazany wyżej przepis art. 111 ust. 1 ustawy, określa generalną zasadę, z której wynika,że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń lub dokonywanych dostaw. Jeżeli nabywcą danej usługi lub danego towaru jest podmiot inny niż wymieniony w art. 111 ust. 1, to taka sprzedaż w ogóle nie jest objęta obowiązkiem ewidencjonowania jej przy użyciu kasy rejestrującej.

Na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust. 8 ustawy:

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

Może zatem zaistnieć sytuacja, w której podatnik będzie ewidencjonował przy zastosowaniu kasy rejestrującej jedynie część swojej sprzedaży, a niektórych czynności nie, bowiem mogą one korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej.

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących od 1 stycznia 2022 r. reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2442 z późn. zm.), zwane dalej "rozporządzeniem".

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących zostało określone w § 2 i § 3 rozporządzenia.

Powyższe zwolnienia wskazują na dwojakiego rodzaju zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, mianowicie zwolnienie dla określonych grup podatników (zwolnienie podmiotowe) i zwolnienie dla konkretnych czynności (zwolnienie przedmiotowe).

Stosownie do § 2 ust. 1 rozporządzenia:

Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W myśl § 2 ust. 2 rozporządzenia:

W odniesieniu do niektórych czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku.

W załączniku do rozporządzenia, stanowiącym wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wskazano w poz. 36:

Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem przedmiotowym, tzn. że dotyczy konkretnych czynności.

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania o którym mowa w przepisach § 2 i § 3 rozporządzenia nie stosuje się w przypadku dostawy towarów i usług, które zostały wymienione w § 4.

Stosownie do § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia:

Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku dostawy:

a)

gazu płynnego,

b)

części do silników (CN 8409 91 00 i 8409 99 00),

c)

silników do napędu pojazdów i motocykli, silników spalinowych tłokowych z zapłonem iskrowym i samoczynnym do różnego rodzaju jednostek, w tym motocykli (CN 8407 i 8408),

d)

nadwozi do pojazdów silnikowych (CN 8707),

e)

przyczep i naczep (CN 8716 10, 8716 31 00, ex 8716 39, 8716 40 00); kontenerów (CN 8609 00),

f)

części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (CN 8716 90),

g)

części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (CN 8708 i 9401 90 80), z wyłączeniem motocykli, to jest do: ciągników; pojazdów silnikowych do przewozu dziesięciu lub więcej osób z kierowcą; samochodów i pozostałych pojazdów silnikowych przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi; pojazdów silnikowych do transportu towarów; pojazdów silnikowych specjalnego przeznaczenia, innych niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów, w szczególności: pojazdów pogotowia technicznego, dźwigów samochodowych, pojazdów strażackich, betoniarek samochodowych, zamiatarek, polewaczek, przewoźnych warsztatów, ruchomych stacji radiologicznych,

h)

komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych oraz silników elektrycznych, prądnic i transformatorów (PKWiU ex 26 i ex 27.11),

i)

sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),

j)

wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą",

k)

zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,

l)

wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol CN,

m)

wyrobów tytoniowych (CN 2401, 2402, 2403), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,

n)

napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5% (bez względu na kod CN), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,

o)

perfum i wód toaletowych (CN 3303 00 10, 3303 00 90), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów.

Na podstawie § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia:

Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku świadczenia usług:

a)

przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,

b)

taksówek (PKWiU 49.32.11.0), z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą,

c)

naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania,

d)

w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

e)

w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,

f)

w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 48 załącznika do rozporządzenia,

g)

prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 27 załącznika do rozporządzenia,

h)

doradztwa podatkowego,

i)

związanych z wyżywieniem (PKWiU ex 56.10, PKWiU 56.21, PKWiU ex 56.29, PKWiU ex 56.30), wyłącznie:

- świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz

- usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),

j)

fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,

k)

kulturalnych i rozrywkowych - wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,

l)

związanych z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,

m)

mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej).

Aby zatem podatnik miał prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 36 załącznika do rozporządzenia, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

- dostawa towarów dotyczy czynności, która następuje w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi),

- zapłata za towar musi być dokonana w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem),

- z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę musi jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności zapłata dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana,

- przedmiotem dostawy nie są towary wymienione w § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia do których nie stosuje się zwolnień.

Niespełnienie jednego z powyższych warunków oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Odnosząc się do sprzedaży będącej przedmiotem Państwa wątpliwości tj. sprzedaży realizowanej w systemie wysyłkowym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, niebędących Państwa pracownikami oraz mając na względzie cyt. przepisy wskazać należy, że zostaną spełnione łącznie wszystkie warunki umożliwiające na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w zw. z poz. 36 załącznika do niego, zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży towarów w systemie wysyłkowym realizowanej na rzecz takich nabywców.

W przypadku prowadzonej przez Państwa sprzedaży internetowej dostawa towarów odbywa się w systemie wysyłkowym (wysyłka za pośrednictwem X, przesyłkami kurierskimi lub do paczkomatów), płatność otrzymywana będzie na rachunek bankowy, a z dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczy i na czyją rzecz będzie zrealizowana (dane nabywcy, w tym jego adres). Ponadto przedmiotem sprzedaży nie są towary o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że będą mieć Państwo prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących w przypadku dostawy towarów realizowanej w systemie wysyłkowym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, niebędących Państwa pracownikami na podstawie § 2 ust. 1 w zw. z poz. 36 załącznika do rozporządzenia. Przy czym w myśl aktualnie obowiązujących przepisów zwolnienie na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia będzie obowiązywało do 31 grudnia 2023 r.

Tym samym Państwa stanowisko w części dotyczącej zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących sprzedaży realizowanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej niebędących Państwa pracownikami jest prawidłowe.

Odnosząc się do prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących w przypadku dostawy towarów realizowanej na rzecz Państwa pracowników należy rozpatrzyć przesłanki w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej dla takiej sprzedaży.

Pod poz. 34 załącznika do rozporządzenia została wymieniona:

Dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali.

Na podstawie § 4 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia:

Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do dostawy towarów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b-k, będącej dostawą towarów, o której mowa w poz. 34 załącznika do rozporządzenia.

W opisie sprawy wskazali Państwo, że Spółka zatrudnia pracowników zarówno w oparciu o umowy o pracę, jak i różnego rodzaju umowy cywilnoprawne (umowa zlecenie, umowa o dzieło), w zależności od charakteru współpracy, stopnia samodzielności pracownika, rodzaju i stopnia nadzoru i oferuje każdemu z nich benefity pracownicze w postaci m. in. atrakcyjnych zniżek na kosmetyki, w celu wzmocnienia więzi pracowników z firmą oraz dodatkowej promocji marki.

Jak już wcześniej wspomniałem, w poz. 34 załącznika do rozporządzenia jako czynności zwolnione z ewidencjonowania na kasie rejestrującej została wymieniona m.in. realizowana przez podatnika dostawa towarów na rzecz jego pracowników.

Przepisy w zakresie podatku od towarów i usług nie regulują definicji pracowników, dlatego w celu rozstrzygnięcia kwestii zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących sprzedaży realizowanej na rzecz osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i sprzedaży realizowanej na rzecz osób fizycznych, z którymi mają Państwo podpisane umowy cywilnoprawne tj. umowy zlecenia i umowy o dzieło, należy odnieść się do przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510).

Zgodnie z art. 2 Kodeksu pracy:

Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

W myśl art. 627 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r.

poz. 1360):

Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Na podstawie art. 734 § 1 Kodeksu cywilnego:

Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.

Wskazany w art. 2 Kodeksu pracy katalog podstaw zatrudnienia jest wyliczeniem zamkniętym i nie zawiera umowy o dzieło ani umowy zlecenia jako formy zatrudnienia pracownika.

Umowa o dzieło i umowa zlecenia są umowami cywilnoprawnymi, do których zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. Są to umowy starannego działania, których przedmiotem jest zobowiązanie do wykonania określonej czynności lub szeregu czynności na rzecz dającego zlecenie bądź wykonania dzieła na rzecz zamawiającego.

W umowie o dzieło i umowie zlecenia brak jest charakterystycznego dla umowy o pracę podporządkowania i pozostawania w dyspozycji zlecającego/zamawiającego, zaś wykonującemu zlecenie/dzieło przysługują jedynie takie uprawnienia jakie wynikają z treści zawartej umowy. Ponieważ do umów zleceń/umów o dzieło nie mają zastosowania przepisy Kodeksu pracy, lecz Kodeksu cywilnego wykonawcy zlecenia/zamówienia nie przysługują uprawnienia pracownicze.

Ponadto umowy cywilnoprawne charakteryzują się niezależnością oraz równorzędnością podmiotów. Osoby wykonujące prace na podstawie umów cywilnoprawnych to np.: kontrahenci, inwestorzy, wykonawcy.

We wniosku sami Państwo wskazali na różnice w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jak i osób wykonujących czynności na podstawie umów cywilnoprawnych. Wskazują też Państwo, że te osoby to osoby współpracujące. Osoby zatrudnione przez Państwa w oparciu o umowy inne niż umowa o pracę mogą być zatrudnione gdy zaistnieje taka potrzeba. Równocześnie przekazywane im zadania nie muszą być wykonywane przez nich bezpośrednio co oznacza, że mogą być przekazane do dalszej realizacji w formie zlecenia komuś innemu. W konsekwencji nie istnieje relacja taka jak pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, tj między konkretnymi osobami. Trudno zatem uznać za pracownika osobę, wobec której nie wymaga się aby to bezpośrednio ona wykonywała dane czynności, aby były wykonane w określonym czasie i miejscu oraz nie muszą podlegać ścisłemu nadzorowi.

Zatem w rozpatrywanej sprawie nie można uznać, że w związku ze sprzedażą realizowaną na rzecz rzecz osób fizycznych, z którymi mają Państwo podpisane umowy cywilnoprawne tj. umowy zlecenia i umowy o dzieło będą Państwo realizować sprzedaż na rzecz pracowników.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane powyżej przepisy prawa stwierdzam, że w związku ze sprzedażą realizowaną na rzecz osób fizycznych, z którymi mają Państwo podpisane umowy cywilnoprawne tj. umowy zlecenia i umowy o dzieło, nie będą mieć Państwo prawa do korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania tej sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 w zw. z poz. 34 załącznika do rozporządzenia.

Tym samym Państwa stanowisko w części dotyczącej zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących sprzedaży realizowanej na rzecz osób fizycznych, z którymi mają Państwo podpisane umowy cywilnoprawne tj. umowy zlecenia i umowy o dzieło jest nieprawidłowe.

W rozpatrywanej sprawie w części dotyczącej zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących sprzedaży realizowanej na rzecz Państwa pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, należy odnieść się do § 4 rozporządzenia, który ustanawia katalog czynności, które muszą być ewidencjonowane przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Wśród czynności, które muszą być ewidencjonowane przy zastosowaniu kas rejestrujących zostały wymienione w przepisie § 4 ust. 1 pkt 1 lit. o rozporządzenia dostawy perfum i wód toaletowych (CN 3303 00 10, 3303 00 90).

Z wniosku wynika, że nie sprzedają Państwo na rzecz pracowników perfum i wód toaletowych (CN 3303 00 10, 3303 00 90). Jeśli zatem sprzedawane przez Państwa towary na rzecz pracowników nie będą mieścić się w § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, to wyłączenia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej ujęte w rozporządzeniu nie będą miały zastosowania.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane powyżej przepisy prawa stwierdzam, że w związku ze sprzedażą realizowaną na rzecz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, będą mieć Państwo prawo do korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania tej sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 w zw. z poz. 34 załącznika do rozporządzenia nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2023 r.

Tym samym Państwa stanowisko w części dotyczącej zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących sprzedaży realizowanej na rzecz Państwa pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja rozstrzyga o prawie do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Interpretacja indywidualna jest wydana przy założeniu, że poprawnie zakwalifikowali Państwo realizowane dostawy towarów do odpowiedniego klasyfikowania CN. Interpretacja nie rozstrzyga o prawidłowości tej klasyfikacji (zasady formalnego przyporządkowania towaru do grupowania CN nie są przepisami prawa podatkowego).

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Ponoszą Państwo ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na opisie zdarzenia przyszłego, z którego wynika, że nie prowadzą Państwo za pośrednictwem Sklepu sprzedaży perfum i wód toaletowych (CN 3303 00 10, 3303 00 90). Powyższe stwierdzenie przyjęto jako element opisanego zdarzenia przyszłego i nie było ono przedmiotem analizy.

W odniesieniu do powołanych przez Państwa we wniosku interpretacji indywidualnych, należy zauważyć, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i niewątpliwie kształtują sytuację prawną tych podatników w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięcia, lecz dotyczą konkretnych stanów faktycznych i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego co oznacza, że należy je traktować indywidualnie.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl