0113-KDIPT1-2.4012.358.2022.4.JSZ, Obowiązek rejestracji jako podatnik VAT, podatnik VAT czynny oraz podatnik VAT-UE oraz... - OpenLEX

0113-KDIPT1-2.4012.358.2022.4.JSZ - Obowiązek rejestracji jako podatnik VAT, podatnik VAT czynny oraz podatnik VAT-UE oraz rozliczenie transakcji dostawy towarów jako dostawy krajowej. Rozliczenie transakcji dostawy towarów w ramach procedury VAT-OSS. Wliczenia do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT wartości sprzedaży towarów

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 19 sierpnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-2.4012.358.2022.4.JSZ Obowiązek rejestracji jako podatnik VAT, podatnik VAT czynny oraz podatnik VAT-UE oraz rozliczenie transakcji dostawy towarów jako dostawy krajowej. Rozliczenie transakcji dostawy towarów w ramach procedury VAT-OSS. Wliczenia do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT wartości sprzedaży towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części prawidłowe i w części nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie:

- obowiązku rejestracji jako podatnik VAT, podatnik VAT czynny oraz podatnik VAT-UE oraz rozliczenia transakcji dostawy towarów jako dostawy krajowej - jest prawidłowe,

- rozliczenia transakcji dostawy towarów w ramach procedury VAT-OSS - jest nieprawidłowe,

- wliczenia do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT wartości sprzedaży towarów - jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

15 maja 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 15 maja 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy obowiązku rejestracji jako podatnik VAT, podatnik VAT czynny oraz podatnik VAT-UE, rozliczenia transakcji dostawy towarów jako dostawy krajowej, rozliczenia transakcji dostawy towarów w ramach procedury VAT-OSS oraz wliczenia do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT wartości sprzedaży towarów, a także podatku dochodowego od osób fizycznych. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismami z 5 sierpnia 2022 r. (wpływ 5 sierpnia 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

13 stycznia 2021 r. założył Pan jednoosobową działalność gospodarczą, polegającą na internetowej sprzedaży wyrobionych przez Pana produktów. Na infolinii Krajowej Informacji Podatkowej w dniu poprzedzającym założenie działalności uzyskał Pan informację, że może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT oraz, że może wybrać Pan opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Poniżej przedstawił Pan opis zaistniałego stanu faktycznego, jak i zdarzeń przyszłych.

Przedmiotem działalności będzie zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna. W zakresie tego kodu PKD wytwarza Pan akcesoria do gier planszowych, organizery jak np. drewniane uchwyty do kart, bądź plansze gracza. Owe wyroby są przez Pana projektowane w programie graficznym, następnie wycinane przy pomocy plotera laserowego CO2, używając sklejek, desek i płyt hdf/mdf, które kupuje Pan we własnym zakresie, po czym ręcznie taki produkt wykańcza tzn. czyści, klei i przygotowuje do użytku.

Pozostając przy tym kodzie PKD w przyszłości chciałby Pan rozszerzyć swoją działalność o wytwórstwo organizerów i artykułów gospodarstwa domowego m.in. takich jak drewniane ozdoby choinkowe, pojemniki na przyprawy. Chciałby Pan również rozszerzyć działalność o produkcję pamiątek, upominków i prezentów okolicznościowych m.in. takich jak ślubne zaproszenia, podziękowania dla gości. To wszystko również będzie Pan własnoręcznie projektował, wycinał przy pomocy własnych maszyn, własnego surowca i własnoręcznie wykańczał.

22.29.Z produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych. W zakresie tego PKD wytwarza Pan akcesoria do gier planszowych jak np. plastikowe pionki do gier korzystając z własnych materiałów (filamentu pla), własnych maszyn oraz ręcznie wykańcza Pan owe przedmioty.

W przyszłości chciałby Pan sprzedawać produkty na platformie. Jest to zagraniczny portal do sprzedaży wytwórskich produktów. W związku czym chciałby Pan eksportować swój towar za granicę Polski. Istotą Pana działalności będzie wytwarzanie nowych przedmiotów według Pana autorskiego projektu przy pomocy własnego parku maszynowego, jak i własnych surowców (zakupionych w internecie). Dzięki temu, iż produkty projektuje Pan sam wyróżniają się one na tle konkurencji. Wszystkie produkty wytworzone w Pana warsztacie sprzedaje Pan na popularnym portalu aukcyjnym i sprzedażowym jakim jest platforma.... W przyszłości zamierza Pan sprzedawać swój asortyment we własnym sklepie internetowym, jak również na innych portalach sprzedażowych, m.in. platformie.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że jest Pan obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i od urodzenia mieszka Pan na terytorium Polski, w związku z czym posiada Pan nieograniczony obowiązek podatkowy w Rzeczypospolitej Polskiej. Z dniem 13 stycznia 2021 r. rozpoczął Pan prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, polegającej na internetowej sprzedaży wyrobionych przez Pana produktów. Pana praca polega na zaprojektowaniu w programie graficznym przedmiotu, następnie wykonaniu go za pomocą odpowiedniego parku maszynowego. Do produkcji przedmiotów używa Pan własnych surowców. Dzięki obróbce mechanicznej surowców powstaje nowy produkt.

15 stycznia 2021 r. złożył Pan Naczelnikowi Urzędu Skarbowego... oświadczenie o wyborze ryczałtu ewidencjonowanego jako formę opodatkowania. Wspomniana działalność gospodarcza nie jest Pana jedynym źródłem dochodu, gdyż jest Pan zatrudniony (do końca sierpnia 2022 r.) w firmie. Spółka z o.o. i z tytułu umowy o pracę otrzymuje Pan comiesięczne wynagrodzenie. W roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczył Pan limitu określonego w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wymienionego w art. 6 ust. 4 pkt 1 wspomnianej ustawy, gdyż Pana przychód wyniósł odpowiednio: z działalności gospodarczej - około 70 tys. zł i z etatu - około 50 tys. zł.

W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej od dnia 13 stycznia 2021 r. korzysta Pan ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Na dzień dzisiejszy nie jest Pan zarejestrowanym podatnikiem VAT-UE oraz nie jest Pan zarejestrowany do procedury VAT-OSS, natomiast zamierza się Pan do niej zarejestrować. Wśród produktów, które Pan sprzedaje nie znajdują się nowe środki transportu; towary, które są instalowane lub montowane z próbnym uruchomieniem lub bez niego przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz; towar, tj. dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie, antyki, towary używane, dla których podstawę opodatkowania ustala się zgodnie z procedurami szczególnymi w art. 120 ust. 4 lub 5 ustawy o podatku od towarów i usług. Wymienione produkty nie są i nie będą przez Pana sprzedawane.

Stosuje się Pan do wyłączeń zawartych w art. 8 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Istotą Pana działalności będzie wytwarzanie nowych przedmiotów według Pana autorskiego projektu przy pomocy własnego parku maszynowego, jak i własnych surowców (zakupionych na...). Dzięki temu, iż produkty projektuje Pan sam wyróżniają się one na tle konkurencji. Wszystkie produkty wytworzone w warsztacie obecnie sprzedaje Pan na popularnym portalu aukcyjnym i sprzedażowym jakim jest platforma... W przyszłości zamierza Pan sprzedawać swój asortyment we własnym sklepie internetowym, jak również na innych portalach sprzedażowych, m.in. platformie... W przyszłości chciałby Pan sprzedawać produkty na platformie. Jest to zagraniczny portal do sprzedaży wytwórskich produktów.

Potencjalnymi klientami będą osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Chciałby Pan eksportować swój towar za granicę Polski do następujących krajów: Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Francja, Hiszpania, Luksemburg, Holandia, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Węgry, Włochy, jednakże sprzedając wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej. Zamówienia będą wysyłane z Polski za pośrednictwem przewoźników takich jak... i. Będzie Pan nadawcą przesyłek, przekaże je Pan firmom transportowym, po czym kurierzy (... i...) dostarczą je klientom w miejscu ich zamieszkania (zależnie od klienta będzie to różne terytorium: Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Francja, Hiszpania, Luksemburg, Holandia, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Węgry, Włochy). Koszt nadania i transportu przesyłek pokrywa kupujący.

Przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej będzie Pan w posiadaniu potwierdzeń przewozowych otrzymanych od przewoźnika, jak również dokumentu potwierdzającego sprzedaż i zapłatę za towar.

Poniżej przedstawił Pan opis zaistniałego stanu faktycznego, jak i zdarzeń przyszłych. Przedmiotem działalności będzie: 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, 32.40.Z Produkcja gier i zabawek, 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet, 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych. Zakres działalności według klasyfikacji PKWiU: 16.29.1 Pozostałe wyroby z drewna, 16.29.12.0 Przybory stołowe i kuchenne, z drewna, 16.29.13.0 Intarsje i mozaiki, kasety i szkatułki na biżuterię lub sztućce i podobne artykuły, statuetki oraz pozostałe ozdoby, z drewna, 16.29.14.0 Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów oraz pozostałe wyroby, z drewna, 32.40 Gry i zabawki, 32.40.39.0 Gry i zabawki, gdzie indziej niesklasyfikowane, 32.40.42.0 Artykuły przeznaczone do gry w bilard, do gier towarzyskich, stołowych lub salonowych; pozostałe gry uruchamiane przez wrzucenie monety lub żetonu, 32.99.59.0 Pozostałe różne wyroby, gdzie indziej niesklasyfikowane, 47.00.57.0 Sprzedaż detaliczna wyrobów z drewna, korka i wikliny, 47.00.69.0 Sprzedaż detaliczna pamiątek i wyrobów artystycznych.

Obecnie w tym zakresie wytwarza Pan akcesoria do gier planszowych, organizery jak np. drewniane uchwyty do kart, bądź plansze gracza. Owe wyroby są przez Pana projektowane w programie graficznym, następnie wycinane i zagrawerowane przy pomocy plotera laserowego CO2, wykorzystując arkusze hdf, które kupuje Pan we własnym zakresie, po czym ręcznie taki produkt Pan wykańcza tzn. czyści, klei i przygotowuje do użytku. W chwili obecnej wytwarza Pan akcesoria do gier planszowych jak np. plastikowe pionki do gier korzystając z własnych materiałów (filamentu pla i żywicy), własnych maszyn oraz ręcznie wykańcza Pan owe przedmioty. W przyszłości chciałby Pan rozszerzyć swoją działalność o wytwórstwo organizerów i artykułów gospodarstwa domowego m.in. takich jak drewniane ozdoby choinkowe, pojemniki kuchenne. Chciałby Pan również rozszerzyć działalność o produkcję pamiątek, upominków i prezentów okolicznościowych m.in. takich jak ślubne zaproszenia, podziękowania dla gości. To wszystko również będzie Pan własnoręcznie projektował, wycinał przy pomocy własnych maszyn, własnego surowca i własnoręcznie wykańczał.

Pytania (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku)

1) Czy do limitu 10 tys. euro może Pan sprzedawać towary poza granicami Polski (na terytorium Unii Europejskiej) bez konieczności rejestracji do VAT-UE i VAT w Polsce oraz czy taką sprzedaż może Pan rozliczyć tak samo jak sprzedaż krajową? (oznaczone we wniosku nr 3)

2) Czy musi Pan być czynnym podatnikiem VAT w Polsce, aby eksportować towary za granicę (na terytorium Unii Europejskiej)? (oznaczone we wniosku nr 4)

3) Czy eksportując towary za granicę Polski (na terytorium Unii Europejskiej) może Pan skorzystać z wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, w związku z czym może Pan korzystać z systemu VAT-OSS? (oznaczone we wniosku nr 5)

4) Czy kwota jaką zarobi Pan ze sprzedaży swoich produktów za granicami Polski wlicza się do limitu 200 tys. zł, który jest limitem zwolnienia podmiotowego z VAT w Polsce? (oznaczone we wniosku nr 6)

Pana stanowisko w sprawie (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku)

Ad. 1

Według zdobytej przez Pana wiedzy możliwa jest sprzedaż za granicę Polski bez rejestracji do celów VAT, lecz warunkiem transakcji poza granicami Polski jest pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o takim zamiarze. Takową sprzedaż można rozliczać jak sprzedaż krajową lecz nie można przekroczyć progu 10 tys. euro (42 tys. zł.)

Ad. 2

Według Pana wiedzy nie musi być Pan czynnym podatnikiem VAT, aby eksportować towary za granicę, lecz musi być Pan zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony.

Ad. 3

W Pana ocenie, może Pan dokonać wyboru czy chce Pan zarejestrować się do VAT w danym kraju, do którego będzie Pan eksportował towary czy do VAT-OSS w Polsce.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług art. 2, 7, 22, 23, 28b, 28c, 28k, 130a-130d, 131, 132, 138a-138j oraz ustawą z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw może Pan skorzystać z VAT-OSS w Polsce.

Ad. 4

Przekroczenie limitu 10 tys. euro nie wpływa jednak na status podatnika VAT w Polsce - może Pan nadal być zwolniony podmiotowo z VAT (dopóki nie przekroczy Pan limitu sprzedaży krajowej 200 tys. zł). Do limitu sprzedaży krajowej - 200 tys. zł - wlicza się tylko polską sprzedaż krajową (nie wlicza się wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem na terytorium kraju).

W praktyce to oznacza, że sprzedaż w Polsce będzie zwolniona z VAT, a sprzedaż WSTO, czyli do innych państw Unii Europejskiej, będzie wykazywana w OSS lub lokalnych deklaracjach. Warto jednak mieć na uwadze, że aby korzystać z OSS w Polsce, należy być zarejestrowanym w Polsce jako podatnik VAT (czynny lub zwolniony). Sugerując się powyższym tekstem cały dochód ze sprzedaży za granicą nie wlicza się do limitu 200 tys. zł w Polsce co skutkuje tym, iż do chwili w której nie przekroczy Pan w Polsce zarobku na poziomie 200 tys. zł może Pan nadal korzystać ze zwolnienia podmiotowego niezależnie od tego ile zarobił Pan za granicą.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku w zakresie:

- obowiązku rejestracji jako podatnik VAT, podatnik VAT czynny oraz podatnik VAT-UE oraz rozliczenia transakcji dostawy towarów jako dostawy krajowej - jest prawidłowe,

- rozliczenia transakcji dostawy towarów w ramach procedury VAT-OSS - jest nieprawidłowe,

- wliczenia do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT wartości sprzedaży towarów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o VAT":

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

1)

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2)

eksport towarów;

3)

import towarów na terytorium kraju;

4)

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5)

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z powyższego przepisu wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają wymienione czynności, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju. W myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy:

Przez terytorium kraju rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a.

Natomiast stosownie do art. 2 pkt 2 ustawy:

Przez państwo członkowskie rozumie się państwo członkowskie Unii Europejskiej, a także Irlandię Północną w zakresie określonym w Protokole w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej do Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz.Urz.UE.L 29 z 31.01.2020 str. 7 z późn. zm.).

W myśl art. 2 pkt 3 ustawy:

Przez terytorium Unii Europejskiej rozumie się terytoria państw członkowskich Unii Europejskiej (...).

Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy:

Przez terytorium państwa członkowskiego rozumie się terytorium państwa wchodzące w skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Jak wynika z art. 2 pkt 6 ustawy:

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie art. 2 pkt 22 ustawy:

Przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zgodnie z art. 2 pkt 22a ustawy:

Przez wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość (dalej WSTO) rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego rzecz, w tym wtedy, gdy dostawca uczestniczy pośrednio w transporcie lub wysyłce towarów, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy, który jest:

a)

podatnikiem podatku od towarów i usług lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od towarów i usług, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub

b)

podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów odpowiadającego wewnątrzwspólnotowemu nabyciu towarów, o którym mowa w art. 9, lub

c) podmiotem niebędącym podatnikiem - pod warunkiem że dostarczane towary nie są nowymi środkami transportu ani towarami, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2.

Według art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy:

Miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią - miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy.

Jak stanowi art. 22 ust. 1 pkt 1a ustawy:

Miejscem dostawy towarów - w przypadku wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość - jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie zakończenia wysyłki lub transportu do nabywcy.

Stosownie do art. 22a ust. 1 ustawy:

Przepis art. 22 ust. 1 pkt 1a nie ma zastosowania, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)

dostawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, a w razie braku takiej siedziby - stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, tylko na terytorium jednego państwa członkowskiego;

2)

towary są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego, o którym mowa w pkt 1;

3)

suma całkowitej wartości dostaw towarów wysyłanych lub transportowanych na terytorium państwa członkowskiego, o którym mowa w pkt 2, oraz całkowitej wartości usług, o których mowa w art. 28k ust. 1, świadczonych na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 28k ust. 2 pkt 2, pomniejszona o kwotę podatku lub podatku od wartości dodanej, nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego ani w poprzednim roku podatkowym kwoty 10 000 euro lub jej równowartości wyrażonej w walucie krajowej państwa członkowskiego, o którym mowa w pkt 1, przy czym w przypadku dostawcy posiadającego siedzibę działalności gospodarczej, a w razie braku takiej siedziby - stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, tylko na terytorium kraju, wyrażona w złotych równowartość kwoty w euro wynosi 42 000 zł.

W myśl art. 22a ust. 3 ustawy:

Dostawca, do którego ma zastosowanie przepis ust. 1, może wskazać jako miejsce dostawy miejsce, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1a. Dostawca, którego towary w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, wskazuje miejsce dostawy przez złożenie zawiadomienia o takim wyborze w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tego wyboru, na zasadach określonych w art. 28p.

Jak wynika z przywołanych przepisów wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość ma miejsce jeżeli towary są wysyłane lub transportowane m.in. przez dostawcę lub na jego rzecz z jednego państwa członkowskiego (nie musi to być Polska) do innego państwa członkowskiego, a dostawa towarów musi być dokonywana na rzecz:

˗ podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem, w przypadku których nie występuje opodatkowania tego nabycia jako wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów,

˗ każdej innej osoby niebędącej podatnikiem.

Przedmiotem WSTO mogą być towary wyprodukowane w UE lub towary, które zostały już dopuszczone do swobodnego obrotu w UE i które znajdują się na jej terytorium i są dostarczane nabywcom w UE. WSTO nie stosuje się w odniesieniu do:

˗ nowych środków transportu,

˗ towarów, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz,

˗ dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich, antyków, towarów używanych - jednak tylko wówczas, gdy podstawę opodatkowania ustala się zgodnie z procedurami szczególnymi określonymi w art. 120 ust. 4 lub 5 ustawy.

Co do zasady miejscem dostawy (opodatkowania) w przypadku WSTO jest kraj w którym towary znajdują się w momencie zakończenia wysyłki lub transportu do nabywcy - czyli kraj konsumenta. Natomiast w sytuacji gdy są spełnione warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1a ustawy, za miejsce opodatkowania dostawy towarów uznaje się kraj rozpoczęcia wysyłki/transportu towarów. Przy czym podatnik uprawniony do stosowania ww. zasady szczególnej może z niej zrezygnować (przez złożenie stosownego zawiadomienia) i rozliczać dostawy na zasadach ogólnych.

Na podstawie art. 22a ust. 7 ustawy:

Warunkiem uznania dostawy towarów w ramach wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość za dostawę dokonaną na terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy, w przypadku gdy towary w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, jest otrzymanie przez dostawcę, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, dowodów, że towary zostały dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu towarów.

W myśl art. 22a ust. 8 ustawy:

Dowodami, o których mowa w ust. 7, są dokumenty:

1) przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju - w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przez dostawcę przewoźnikowi (spedytorowi),

2) potwierdzające odbiór towarów poza terytorium kraju - jeżeli dokumenty te łącznie potwierdzają dostarczenie towarów do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu towarów.

Stosownie do art. 22a ust. 9 ustawy:

W przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 8, nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia towarów do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu towarów, dokumentami wskazującymi, że dostawa towarów została dokonana na terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu towarów, mogą być również inne dokumenty otrzymywane przez dostawcę w tego rodzaju dostawie towarów, w szczególności:

1)

korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie;

2)

dokument potwierdzający zapłatę za towar, a w przypadku gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie - inny dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania.

Ww. przepisy określają warunki, które muszą być spełnione aby opodatkować WSTO w kraju

konsumenta.

Stosownie do art. 96 ust. 1 ustawy:

Podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Z przytoczonego przepisu wynika, że obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego dotyczy podmiotów, które są uznane za podatnika podatku od towarów i usług w myśl art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek nie dotyczy jednak podmiotów korzystających ze zwolnienia z art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług, jak też wykonujących wyłącznie czynności zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy. Jak wskazuje bowiem art. 96 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług:

Podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Zatem w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia określonego art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. zwolnienia podmiotowego, albo wykonujących wyłącznie czynności zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług złożenie zgłoszenia rejestracyjnego w podatku od towarów i usług jest fakultatywne.

Jak wynika z art. 96 ust. 4 ustawy:

Naczelnik urzędu skarbowego po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym rejestruje podatnika jako "podatnika VAT czynnego", a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako "podatnika VAT zwolnionego", i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie.

Zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy:

Podatnicy o których mowa w art. 15, podlegający obowiązkowi zarejestrowania jako podatnicy VAT czynni, są obowiązani przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa w art. 96, o zamiarze rozpoczęcia wykonywania tych czynności.

W myśl art. 97 ust. 3 ustawy:

Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio również do podatników, o których mowa w art. 15, innych niż wymienieni w ust. 1 i 2, którzy:

1)

nabywają usługi, do których stosuje się art. 28b, jeżeli usługi te stanowiłyby u nich import usług;

2)

świadczą usługi, do których stosuje się art. 100 ust. 1 pkt 4, dla podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej.

Stosownie do art. 97 ust. 4 ustawy:

Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podmiot, który dokonał zawiadomienia zgodnie z ust. 1, jako podatnika VAT UE.

Natomiast zgodnie z art. 130a pkt 2 ustawy (na potrzeby rozdziału 6a ustawy - Procedura unijna dotycząca niektórych dostaw towarów oraz świadczenia niektórych usług):

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, które:

a)

dokonują wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość lub

b)

ułatwiają dostawę towarów zgodnie z art. 7a ust. 2, jeżeli wysyłka lub transport towarów będących przedmiotem dostawy rozpoczyna się i kończy na terytorium tego samego państwa członkowskiego, lub

c)

posiadają siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, ale nie posiadają siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego konsumpcji oraz świadczą usługi na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a.

Według art. 130a pkt 2a ustawy:

Przez państwo członkowskie konsumpcji - rozumie się:

a)

w przypadku wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość - państwo członkowskie zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy,

b)

w przypadku dostaw towarów dokonanych przez podatnika ułatwiającego takie dostawy zgodnie z art. 7a ust. 2, jeżeli wysyłka lub transport towarów będących przedmiotem takich dostaw rozpoczyna się i kończy na terytorium tego samego państwa członkowskiego - to państwo członkowskie,

c)

w przypadku świadczenia usług - państwo członkowskie, na terytorium którego ma miejsce świadczenie usług.

Na podstawie art. 130a pkt 2b ustawy:

Przez państwo członkowskie identyfikacji - rozumie się państwo członkowskie:

a)

w którym podatnik posiada siedzibę działalności gospodarczej albo

b)

w którym podatnik posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli nie posiada siedziby działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, albo

c)

w którym podatnik posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, które wybiera w celu złożenia zgłoszenia informującego o zamiarze skorzystania z procedury unijnej, jeżeli nie posiada siedziby działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, ale posiada więcej niż jedno stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, albo

d)

rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów, a w przypadku większej liczby takich państw członkowskich - państwo członkowskie, które podatnik wybiera w celu złożenia zgłoszenia informującego o zamiarze skorzystania z procedury unijnej, pod warunkiem że nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej.

Jak stanowi art. 130a pkt 3 ustawy:

Przez procedurę unijną - rozumie się to rozliczenie VAT należnego z tytułu czynności określonych w pkt 2 lit. a-c państwu członkowskiemu konsumpcji za pośrednictwem państwa członkowskiego identyfikacji.

W świetle przepisu art. 130b ust. 1 ustawy:

Podatnik może złożyć zgłoszenie informujące o zamiarze skorzystania z procedury unijnej w państwie członkowskim identyfikacji. Procedura unijna ma zastosowanie do wszystkich dostaw towarów lub każdego świadczenia usług objętych tą procedurą, dokonywanych przez podatnika na terytorium Unii Europejskiej.

Stosownie do art. 130c ust. 1 ustawy:

Podatnicy zidentyfikowani na potrzeby procedury unijnej są obowiązani składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracje na potrzeby rozliczenia VAT, zwane dalej "deklaracjami VAT", do właściwego urzędu skarbowego, niezależnie od tego, czy dostawy towarów i świadczenia usług objęte procedurą unijną miały miejsce.

W myśl art. 130c ust. 2 ustawy:

Deklaracje VAT składa się za okresy kwartalne w terminie do końca miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Zgodnie z art. 130d ust. 1 ustawy:

Podatnicy zidentyfikowani na potrzeby procedury unijnej są obowiązani prowadzić w postaci elektronicznej ewidencję transakcji objętych procedurą unijną, zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 63c rozporządzenia 282/2011.

Jak stanowi art. 130d ust. 2 ustawy:

Ewidencja, o której mowa w ust. 1, jest udostępniana przez podatnika drogą elektroniczną na każde żądanie państwa członkowskiego identyfikacji oraz państwa członkowskiego konsumpcji. W przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających udostępnienie ewidencji drogą elektroniczną ewidencję udostępnia się w sposób i w terminie wskazanych przez właściwy organ podatkowy.

Ww. przepisy wprowadzają procedurę tzw. One Stop Shop (OSS). Procedura ta ma na celu uproszczenie obowiązków w zakresie podatku VAT nałożonych na podatników dokonujących dostaw towarów i świadczących usługi osobom niebędącym podatnikami (konsumentom) na terytorium UE, poprzez umożliwienie im:

- elektronicznej rejestracji dla celów podatku VAT w jednym państwie członkowskim;

- deklarowania i płacenia należnego podatku VAT w ramach jednej elektronicznej kwartalnej deklaracji;

- współpracy z administracją podatkową państwa członkowskiego siedziby działalności gospodarczej, nawet jeśli dokonywane dostawy/świadczenie usług mają charakter transgraniczny.

Na podstawie ww. procedury podatnicy, m.in. dokonujący WSTO, nie muszą rejestrować się do celów podatku VAT we wszystkich państwach członkowskich, w których dokonywane są dostawy. Zamiast tego podatek VAT należny od tych transakcji mogą zadeklarować i zapłacić w jednym państwie członkowskim (państwie członkowskim identyfikacji) za pośrednictwem OSS.

Z opisu sprawy wynika, że z dniem 13 stycznia 2021 r. rozpoczął Pan prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, polegającej na internetowej sprzedaży wyrobionych przez Pana produktów. W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej korzysta Pan ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Nie jest Pan zarejestrowanym podatnikiem VAT-UE oraz nie jest Pan zarejestrowany do procedury VAT-OSS, natomiast zamierza się Pan do niej zarejestrować. Potencjalnymi klientami będą osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Chciałby Pan eksportować swój towar za granicę Polski do następujących krajów: Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Francja, Hiszpania, Luksemburg, Holandia, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Węgry, Włochy, jednakże sprzedając wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej. Zamówienia będą wysyłane z Polski za pośrednictwem przewoźników takich jak... i. Będzie Pan nadawcą przesyłek, przekaże je Pan firmom transportowym, po czym kurierzy (... i...) dostarczą je klientom w miejscu ich zamieszkania. Koszt nadania i transportu przesyłek pokrywa kupujący.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że w przypadku, gdy transakcje sprzedaży towarów dokonywane będą przez Pana na rzecz klientów będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, a towary będą wysyłane lub transportowane przez Pana lub na Pana rzecz, w tym wtedy, gdy będzie uczestniczył Pan pośrednio w transporcie lub wysyłce towarów, z terytorium Polski na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, to transakcje te będą stanowić wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość w rozumieniu ww. art. 2 pkt 22a ustawy.

Zatem przechodząc do kwestii objętej zakresem pytania nr 1 wniosku należy wskazać, że do czasu przekroczenia limitu kwoty 10 000 euro, o którym mowa w art. 22a ust. 1 pkt 3 ustawy oraz braku wyboru miejsca opodatkowania w państwie zakończenia wysyłki lub transportu poprzez złożenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej formularza VAT-29, dokonywane przez Pana transakcje wewnatrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość będą opodatkowane na terytorium Polski i powinny być rozliczane według zasad obowiązujących dla transakcji krajowych. W powyższej sytuacji nie będzie Pan zobowiązany do rejestracji jako podatnik podatku VAT oraz podatnik VAT-UE.

Jednocześnie w zakresie pytania nr 2 wniosku należy stwierdzić, iż przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie wskazują na obowiązek rejestracji jako czynny podatnik podatku VAT przy dokonywaniu transakcji sprzedaży towarów w ramach wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość. W konsekwencji nie musi Pan być czynnym podatnikiem VAT w Polsce w związku z dostawą towarów w ramach WSTO.

Tym samym Pana stanowisko w zakresie pytania nr 1 i 2 należało uznać za prawidłowe.

Odnosząc się do pytania nr 3 wniosku należy podkreślić, że opisane we wniosku transakcje dostawy towarów - jak wyżej zauważono - będą stanowić wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość w rozumieniu ww. art. 2 pkt 22a ustawy.

Zauważenia wymaga, że procedura unijna OSS stanowi uproszczenie w rozliczeniu VAT należnego państwu członkowskiemu konsumpcji, a więc dotyczy podatku od transakcji, dla których miejsce dostawy/świadczenia przypada na terytorium państwa członkowskiego konsumpcji. Zatem w ramach procedury OSS mogą być rozliczane WSTO opodatkowane w państwie członkowskim zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy.

Z powyższego więc wynika, że zarejestrowanie się do procedury OSS z tytułu dostaw towarów na rzecz konsumentów z UE nie powoduje rezygnacji z opodatkowania WSTO w państwie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy, na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 22a ust. 1 ustawy. Rezygnacja ta jest możliwa dopiero po dokonaniu zawiadomienia na zasadach określonych w art. 28p ustawy (złożenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej formularza VAT-29). Ponadto trzeba mieć na względzie, że korzystanie z ww. procedury szczególnej w odniesieniu do rozliczenia dostaw towarów nie może zmieniać zasad ustalania miejsca opodatkowania WSTO określonych w przepisach ustawy o VAT.

Wobec powyższego w ramach przysługującego limitu kwoty 10 000 euro, o którym mowa w art. 22a ust. 1 pkt 3 ustawy oraz w przypadku braku wyboru miejsca opodatkowania w państwie zakończenia wysyłki lub transportu poprzez złożenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej formularza VAT-29 - wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość będzie opodatkowana w państwie, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy, tj. w Polsce. Zatem takie dostawy towarów spełniające definicję WSTO nie będą mogły być rozliczone poprzez procedurę VAT-OSS.

Natomiast w przypadku spełnienia ustawowych przesłanek do opodatkowania dostaw towarów w ramach WSTO w państwie, w którym towary znajdują się w momencie zakończenia wysyłki lub transportu do nabywcy oraz rejestracji przez Pana do procedury unijnej VAT-OSS, takie dostawy towarów będą podlegały rozliczeniu w ramach procedury VAT-OSS.

Tym samym oceniając całościowo Pana stanowisko w ramach pytania nr 3 wniosku należało uznać je za nieprawidłowe.

W kwestii pytania nr 4 wniosku należy zauważyć, że zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy - zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Stosownie do art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy - do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem na terytorium kraju.

Przy ustalaniu prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ustawy, należy brać pod uwagę wyłącznie wartość sprzedaży towarów i usług podlegającej opodatkowaniu na terytorium kraju. W konsekwencji, przy ustaleniu limitu wartości sprzedaży, po przekroczeniu której podatnik traci ww. zwolnienie, nie uwzględnia się m.in. dostawy towaru, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju.

Zauważyć należy, że w ramach przysługującego limitu kwoty 10 000 euro, o którym mowa w art. 22a ust. 1 pkt 3 ustawy oraz w przypadku braku wyboru miejsca opodatkowania w państwie zakończenia wysyłki lub transportu poprzez złożenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej formularza VAT-29, dokonywane przez Pana transakcje wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość będą opodatkowane na terytorium Polski, na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 22a ust. 1 ustawy.

W konsekwencji wartość dokonywanej przez Pana ww. sprzedaży w ramach WSTO podlegającej opodatkowaniu na terytorium Polski należy wliczać do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy.

Natomiast w przypadku spełnienia ustawowych przesłanek do opodatkowania dostaw towarów w ramach WSTO w państwie, w którym towary znajdują się w momencie zakończenia wysyłki lub transportu do nabywcy, dokonywane przez Pana ww. dostawy towarów będą podlegały opodatkowaniu na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Polska, w świetle art. 22 ust. 1 pkt 1a ustawy.

Tym samym wartość ww. sprzedaży w ramach WSTO niepodlegającej opodatkowaniu na terytorium Polski nie należy wliczać do limitu, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy.

Wobec powyższego oceniając Pana stanowisko w ramach pytania nr 4 wniosku, z którego wynika, że nie wlicza się wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem na terytorium kraju, należało uznać je za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Informuję, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione we wniosku, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Ponadto wskazać należy, że niniejsza interpretacja dotyczy podatku od towarów i usług. Natomiast w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Stosownie do art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329, z późn. zm. - dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.),

albo * w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl