0113-KDIPT1-1.4012.178.2022.2.MG - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - OpenLEX

0113-KDIPT1-1.4012.178.2022.2.MG

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 27 maja 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-1.4012.178.2022.2.MG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

4 marca 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 2 marca 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług w zakresie uznania składników majątkowych i niemajątkowych będących przedmiotem aportu za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu w art. 2 pkt 27e ustawy i w konsekwencji uznania zamierzonej transakcji wniesienia aportu do spółki za czynność wyłączoną z opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy. Uzupełnił go Pan pismem z 9 maja 2022 r. (data wpływu 12 maja 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

I. Dane techniczne Wnioskodawcy

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegającą obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce ich osiągania.

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, pod firmą A, w zakresie poligrafii tradycyjnej oraz druku etykiet... (NIP:.., REGON:..).

Stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest B....., ul... Dodatkowym stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej jest również C, nr..

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem, w myśl ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.; dalej: ustawy o VAT), a jego działalność jest opodatkowana podatkiem VAT.

II. Wydzielone piony przedsiębiorstwa

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawca wykorzystuje dwa zorganizowane zespoły składników materialnych i niematerialnych:

A. Poligrafia tradycyjna "D" - B

Wspomniany pion przedsiębiorstwa, prowadzonego przez Wnioskodawcę, obejmuje, w szczególności:

a) KŚT grupa 4 m.in.

- serwer,

- komputer...,

- kamera,

- moduł...,

- drukarki...,

- urządzenie...,

- komputer...,

- macierz dyskowa 2 szt.,

- komputer...,

- laptop...,

- pompa próżniowa łopatowa,

- giętarka...;

b) KŚT grupa 5 m.in.

- kotłownia,

- linia do zbierania i szycia,

- urządzenie do przegniat,

- automaty falcujące...,

- maszyna poligraficzna,

- okrawek do naroży,

- maszyna do wycinania registr.,

- maszyna do rowkowania,

- maszyna do zawieszenia,

- niciarka...,

- trójnóż,

- oklejarka...,

- wklejarka do składek,

- złamywarka...,

- oklejarka...,

- wklejarka do składek,

- złamywarka...,

- perforówka,

- przepycharka,

- zbieraczka...,

- automat sztan....,

- masz. do grzbietów książ.,

- kaszerówka...,

- perforatorka...,

- zaciskarka spiral...,

- maszyna...,

- wyposażenie...,

- odwracarka stosu,

- maszyna do foliowania,

- złociarka...,

- masz. do okładek,

- masz. do banderol.,

- system...,

- ...,

- System...,

- ...,

- linia do krojenia tektury,

- wstrzeliwarka przekładek,

- sztanctygiel,

- prasa introligatorska,

- owijarka...,

- maszyna poligraficzna,

- ryglówka elektroniczna,

- masz....,

- system...,

- linia do cięcia,

- utrząsarka...,

- transporter taśmowy,

- zestaw lakierniczy,

- giętarka...,

- masz. do zaokrąglania rogów okładek,

- urządzenie produkcyjne...,

- maszyna do klejenia pudełek,

- maszyna do nanoszenia taśm -...;

c) KŚT grupa 6 m.in.

- kompresor...,

- sprężarka,

- sprężarka hermetyczna...;

d) KŚT grupa 7 m.in.

- wózek magazynowy,

- samochód...,

- sam. osob....,

- samochód ciężarowy...,

- wózek widłowy...,

- sam. osob....;

e)

środki pieniężne zgromadzone w kasie i na firmowych rachunkach bankowych;

f)

należności oraz zobowiązania;

g)

prawa wynikające z innych umów i porozumień handlowych;

h)

baza klientów oraz dostawców;

i)

domeny internetowe i mailowe;

j)

prawa autorskie do publikacji zamieszczonych na stronie firmowej;

k)

konta w mediach społecznościowych;

l)

prawa i obowiązki wobec pracowników zatrudnionych w działalności Wnioskodawcy wraz z dokumentacją pracowniczą;

m)

dokumenty księgowe związane z prowadzeniem działalności;

n)

nieruchomość przy ul.... w B, na której posadowiono budynek biurowy wraz z konieczną zabudową m.in. parking, zestaw do monitoringu, windy, urządzenia telefoniczne, stacja transformatorowa, urządzenia wentylacyjne, klimatyzatory, instal. sprężonego powietrza, centrala optima, chłodnica freonowa, stacja nawilż. powietrza, instal. telef., transformator, moder. system. alarmowego, telewizja przemysłowa... (dalej też Nieruchomość).

B. Druk etykiet... "E" - C

Wspomniany pion przedsiębiorstwa, prowadzonego przez Wnioskodawcę, obejmuje, w szczególności:

a) KŚT grupa 3 m.in.

- panele fotowoltaiczne;

b) KŚT grupa 4 m.in.

- drukarka...,

- komputery,

- komputer...,

- ...,

- ...,

- ...,

- sprężarka promieniowa (element maszyny),

- drukarka...,

- serwer,

- owijarka do palet,

- ...;

c) KŚT grupa 5 m.in.

- ...,

- ...,

- system koronowania (dotacja),

- ...,

- urządzenia do plazmowania,

- maszyny...,

- mieszalnik,

- krajarka,

- ploter...,

- owijarka,

- falcerka,

- linia do zbierania i szycia,

- maszyna...,

- odwracarka...,

- komp. urządz. introligat.,

- wałek rastowy,

- ...,

- ...,

- maszyny...,

- kosiarka...,

- spektrofometry urządz. kontr.-pomiar.,

- ...,

- agregat...,

- naświetlarka...,

- maszyny...,

- ...,

- maszyna bigująco-wykrawająca,

- ploter...,

- ... (maszyna do sztancowania),

- ... (maszyna offsetowa),

- ploter tnący...,

- laminator...,

- maszyna...,

- rozwijak przemysłowy do...,

- maszyna...,

- ...;

d) KŚT grupa 6 m.in.

- linia filtrów,

- waga,

- agregat...,

- telewizor...,

- żuraw...,

- ...,

- podnośnik używany...,

- ...,

- napinacz...;

e) KŚT grupa 7 m.in.

- rower,

- sam. osob....,

- sam. osob....,

- sam. cięż....,

- wózek widłowy...,

- wózek widłowy...,

- wózek widłowy...,

- sam. osob....,

- sam. cięż....,

- sam. osob....,

- samochód osob....,

- sam. osob....,

- samochód osob....;

f) KŚT grupa 8 m.in.

- regał,

- fotele obrotowe,

- biurka,

- szafki,

- komody,

- zestawy szaf,

- stół konferencyjny,

- lampa LED dekoracyjna,

- chłodziarka...,

- łóżko...,

- ...,

- rusztowania,

- automat szor.-zbier....,

- automat szor.-zbier....,

- urządzenie optyczne,

- sprzęty optyczne,

- kanapa + 2 fotele,

- roleta metalowa,

- chłodnia,

- urządzenie termowizyjne,

- urządzenie obserwacyjne;

g)

środki pieniężne zgromadzone w kasie i na firmowych rachunkach bankowych;

h)

należności oraz zobowiązania;

i)

prawa wynikające z innych umów i porozumień handlowych;

j)

baza klientów oraz dostawców;

k)

domeny internetowe i mailowe;

l)

prawa autorskie do publikacji zamieszczonych na stronie firmowej;

m)

konta w mediach społecznościowych;

n)

prawa i obowiązki wobec pracowników zatrudnionych w działalności Wnioskodawcy wraz z dokumentacją pracowniczą;

o)

dokumenty księgowe związane z prowadzeniem działalności;

p)

zabudowa gospodarcza: budynek druk... i..., zabudowa aluminiowa, modernizacja fundamentów przy hali produkcyjnej, parking..., klimatyzacja, system nawilżania powietrza, modem. I rozb. syst. klimat., transformator 1250k-VA, klimatyzacja... (biura), instalacja nawiewna.

Powyższe wyliczenia nie mają charakteru wyczerpującego i mogą obejmować również inne składniki, odnoszące się do działalności w zakresie poligrafii tradycyjnej lub druku wtryskowego.

Wyodrębnienie w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa A części "D" - B oraz "E" - C wynika z regulaminu organizacyjnego, który statuuje:

- prowadzenie działalności gospodarczej w odrębnych nieruchomościach;

- oddzielne ewidencjonowanie dla celów informacyjnych działalności w zakresie poligrafii tradycyjnej oraz druku wtryskującego (osobne konta bankowe, niezależna numeracja faktur);

- przypisywanie do poszczególnych pionów kosztów za media (Internet, prąd, woda, podatek od nieruchomości);

- podział pracowników na pracujących wyłącznie w "D" - B (61 osób) i "E" - C.

III. Cel reorganizacji przedsiębiorstwa

Wnioskodawca zamierza zrestrukturyzować swoją działalność poprzez wniesienie aportem ww. zorganizowanego zespołu składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), wykorzystywanego obecnie w tej działalności, do nowo utworzonej Spółki Komandytowo-Akcyjnej (dalej też Spółka), w której komplementariuszem będzie Wnioskodawca.

Opisywana we wniosku działalność poligraficzna jest prowadzona nieprzerwanie od 1993 r. W związku z niniejszym, Wnioskodawca chciałby częściowo ograniczyć swoją aktywność zawodową zapewniając jednocześnie ciągłość prowadzonego biznesu oraz uniknąć potencjalnych sporów, związanych ze spadkobraniem, rzeczonych zorganizowanych zespołów składników materialnych i niematerialnych.

Celem planowanego aportu jest przede wszystkim kontynuacja prowadzenia działalności gospodarczej, ale w formie spółki osobowej, co ma pozwolić na zwiększenie zdolności kredytowej i inwestycyjnej, efektywizację procesów biznesowych i poprawienie wizerunku przedsiębiorstwa w ocenie kontrahentów oraz klientów. Wnioskodawcy zależy na tym, aby przedsiębiorstwo mogło kontynuować bezpiecznie (prawnie i podatkowo) swoją działalność, a zarazem, aby mogło się dalej organicznie rozwijać.

IV. Aport poligrafii tradycyjnej "D" - B

W ramach przedmiotowej restrukturyzacji, Wnioskodawca wniesie aportem do Spółki Komandytowo-Akcyjnej zespół składników, w skład którego wejdą składniki materialne i niematerialne związane z prowadzeniem przez Wnioskodawcę jego podstawowej działalności, polegającej na poligrafii tradycyjnej (wg stanu na dzień aportu), tj. odpowiednio:

a) KŚT grupa 4 m.in.

- Serwer,

- komputer...,

- kamera,

- moduł...,

- drukarki...,

- urządzenie...,

- komputer...,

- macierz dyskowa 2 szt.,

- komputer...,

- laptop...,

- pompa próżniowa łopatowa,

- giętarka...;

b) KŚT grupa 5 m.in.

- kotłownia,

- linia do zbierania i szycia,

- urządzenie do przegniat.,

- automaty falcujące...,

- maszyna poligraficzna,

- okrawek do naroży,

- maszyna do wycinania registr.,

- maszyna do rowkowania,

- maszyna do zawieszenia,

- niciarka...,

- trójnóż,

- oklejarka...,

- wklejarka do składek,

- złamywarka...,

- perforówka,

- przepycharka,

- zbieraczka...,

- automat sztan....,

- masz. do grzbietów książ.,

- kaszerówka...,

- perforatorka...,

- zaciskarka spiral...,

- maszyna...,

- wyposażenie...,

- odwracarka stosu,

- maszyna do foliowania,

- złociarka...,

- masz. do okładek,

- masz. do banderol.,

- system...,

- ...,

- System...,

- ...,

- linia do krojenia tektury,

- wstrzeliwarka przekładek,

- sztanctygiel,

- prasa introligatorska,

- owijarka...,

- maszyna poligraficzna,

- ryglówka elektroniczna,

- masz....,

- system...,

- linia do cięcia,

- utrząsarka...,

- transporter taśmowy,

- zestaw lakierniczy,

- giętarka...,

- masz. do zaokrąglania rogów okładek,

- urządzenie produkcyjne...,

- maszyna do klejenia pudełek,

- maszyna do nanoszenia taśm -...;

c) KŚT grupa 6 m.in.

- kompresor...,

- sprężarka,

- sprężarka hermetyczna...;

d) KŚT grupa 7 m.in.

- wózek magazynowy,

- samochód...,

- sam. osob....,

- samochód ciężarowy...,

- wózek widłowy...,

- sam. osob....;

e)

środki pieniężne zgromadzone w kasie i na firmowych rachunkach bankowych;

f)

należności oraz zobowiązania;

g)

prawa wynikające z innych umów i porozumień handlowych;

h)

baza klientów oraz dostawców;

i)

domeny internetowe i mailowe;

j)

prawa autorskie do publikacji zamieszczonych na stronie firmowej;

k)

konta w mediach społecznościowych;

l)

prawa i obowiązki wobec pracowników zatrudnionych w działalności Wnioskodawcy wraz z dokumentacją pracowniczą;

m)

dokumenty księgowe związane z prowadzeniem działalności;

n)

nieruchomość przy ul.... w B, na której posadowiono budynek biurowy wraz z konieczną zabudową m.in. parking, zestaw do monitoringu, windy, urządzenia telefoniczne, stacja transformatorowa, urządzenia wentylacyjne, klimatyzatory, instal. sprężonego powietrza, centrala optima, chłodnica freonowa, stacja nawilż. powietrza, instal. telef., transformator, moder. system. alarmowego, telewizja przemysłowa..

Po dokonaniu aportu do Spółki Komandytowo-Akcyjnej pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy staną się pracownikami Spółki Komandytowo-Akcyjnej. Z punktu widzenia pracowniczego dojdzie do przejścia zakładu pracy zgodnie z art. 23 (1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).

V. Podsumowanie

Docelowo, Wnioskodawca chciałby stopniowo ograniczyć swoją działalność operacyjną w jednoosobowej działalności gospodarczej. Z myślą o przyszłej emeryturze, Wnioskodawca zamierza systematycznie zwiększać swoje dochody pasywne. W tym celu, Wnioskodawca nabywa liczne nieruchomości użytkowe, aby móc je następnie odpłatnie udostępniać w ramach umowy najmu bądź dzierżawy. Z czasem działalność w niniejszym zakresie będzie przynosiła Wnioskodawcy znaczną część dochodów, będąc jego źródłem utrzymania.

W związku z powyższym, przedmiotem aportu objęte zostanie wszystko, co jest niezbędne do realizowania w sposób samodzielny określonych zadań gospodarczych w ramach działalności związanej z poligrafią tradycyjną.

W konsekwencji, Spółka Komandytowo-Akcyjna, po wniesieniu do niej wkładu niepieniężnego będzie mogła w pełni kontynuować działalność "D" - B, prowadzoną obecnie przez Wnioskodawcę, natomiast Wnioskodawca ograniczy w tej części swoją aktywność gospodarczą.

Pytanie

Czy planowany przez Wnioskodawcę aport zespołu składników majątkowych i niemajątkowych poligrafii tradycyjnej "D" - B do nowo utworzonej Spółki Komandytowo-Akcyjnej będzie stanowił transakcję zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a w konsekwencji, czy zamierzona transakcja będzie wyłączona z opodatkowania VAT na podstawie art. 2 pkt 27e w zw. z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT?

Pana stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, planowany przez Wnioskodawcę aport zespołu składników majątkowych i niemajątkowych poligrafii tradycyjnej "D" - B do nowo utworzonej Spółki Komandytowo-Akcyjnej będzie stanowił transakcję zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a w konsekwencji, planowana transakcja będzie wyłączona z opodatkowania VAT na podstawie art. 2 pkt 27e w zw. z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z kolei w świetle art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Jednocześnie przepis art. 6 ustawy o VAT wskazuje na wyłączenie określonych czynności z zakresu zastosowania przepisów ustawy o VAT. Są tutaj wylistowane te czynności, które co do zasady należą do grupy czynności podlegających opodatkowaniu VAT, mieszcząc się w zakresie odpłatnej dostawy towarów, niemniej z uwagi na przedmiotowe wyłączenie nie podlegają opodatkowaniu VAT.

I tak, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów tej ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W ustawie o VAT brak jest definicji pojęcia "transakcja zbycia". Uwzględniając zakres przedmiotowy ustawy o VAT pojęcie to należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu "dostawa towarów" w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, a zatem "zbycie" obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np.: sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego. W uzupełnieniu do powyższego należy zauważyć, iż zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, o której mowa w art. 353 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740; dalej: Kodeksu cywilnego), a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej.

Poza tym, wykładnia przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, wymaga jego ścisłego odczytania, gdyż wszelkiego rodzaju wyłączenia, zwolnienia i ulgi podatkowe są wyjątkiem od zasady powszechnego obowiązku płacenia podatków (art. 84 Konstytucji RP) i brak jakichkolwiek podstaw by przesłanki ich zastosowania interpretować rozszerzająco. Oznacza to, iż powinien on obejmować wyłącznie przypadki zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Należy zauważyć, że powyższa regulacja stanowi implementację art. 19 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE. L Nr 347, str. 1, z późn. zm.; dalej: Dyrektywy VAT). Zgodnie z art. 19 ust. 1 i 2 Dyrektywy VAT, w przypadku przekazania, odpłatnie lub nieodpłatnie lub jako aportu do spółki całości lub części majątku, państwa członkowskie mogą uznać, że dostawa towarów nie miała miejsca i że w takim przypadku osoba, której przekazano towary, będzie traktowana jako następca prawny przekazującego. W przypadkach, gdy odbiorca nie podlega w pełni opodatkowaniu, państwa członkowskie mogą przedsięwziąć środki niezbędne w celu uniknięcia zakłóceń konkurencji. Mogą także przyjąć wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec uchylaniu się od opodatkowania lub unikaniu opodatkowania poprzez wykorzystanie przepisów niniejszego artykułu.

W świetle powyższego, kwestią wymagającą interpretacji w niniejszej sprawie jest ustalenie istnienia lub nieistnienia podstaw do zastosowania przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

W pierwszej kolejności, należy zauważyć, iż ustawa o VAT nie zawiera definicji przedsiębiorstwa. Jedynie w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT ustawodawca zdefiniował zorganizowaną część przedsiębiorstwa jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespól składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Zgodnie jednak z powszechnie przyjętym poglądem pojęcie "przedsiębiorstwo" na potrzeby ustawy o VAT należy rozumieć zgodnie z definicją przyjętą na gruncie Kodeksu cywilnego - "Także w doktrynie jednolicie przyjmuje się, iż właściwą definicją przedsiębiorstwa jest definicja przyjęta w Kodeksie cywilnym. Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej". (T. Michalik, VAT. Komentarz Wyd. 13, Warszawa 2017). Potwierdzają to także sądy administracyjne, np. w wyroku z dnia 9 maja 2013 r., sygn. akt I SA/Sz 944/1), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie stwierdził, że: "Odnosząc się do wyłączenia z opodatkowania przewidzianego w tym artykule, zauważyć należy, że w VATU nie określono definicji "przedsiębiorstwa", zasadnie więc organ uznał, że pojęcie to należy interpretować zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego".

W świetle powołanych przepisów można wyodrębnić następujące przesłanki, po spełnieniu których określony zespół składników może zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, tj.

- istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań;

- zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;

- składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;

- zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarczej.

W zakresie wyodrębnienia, istotne jest więc, aby zachodziło ono na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

I. Wyodrębnienie organizacyjne

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma określone miejsce w strukturze organizacyjnej danego przedsiębiorstwa.

Należy podkreślić, że pojęcie wyodrębnienia organizacyjnego nie jest równoznaczne z wyodrębnieniem organizacyjno-prawnym. W związku z tym do uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa z pewnością nie jest konieczne wyodrębnienie części przedsiębiorstwa w formie oddziału zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym, czy wskazanie dodatkowego miejsca prowadzenia biznesu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dany zespół składników majątkowych uważa się za wyodrębniony organizacyjnie, jeśli w strukturze danego przedsiębiorstwa został utworzony, np. wydział, zakład czy dział. Takie wyodrębnienie organizacyjne może (ale nie musi) wynikać ze statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze. Czasami wyodrębnienie organizacyjne danej części przedsiębiorstwa może mieć wyłącznie charakter faktyczny (Tak, m.in. B Brzeziński, Wykładnia i stosowanie prawa podatkowego węzłowe problemy, LEX 2013).

Z wyodrębnieniem organizacyjnym mamy przykładowo do czynienia w sytuacji, w której w danym przedsiębiorstwie zostały wydzielone dwa piony, które prowadzą inną działalność - podobne stanowisko jest prezentowane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z 29 października 2018 r. nr 0113-KDIPT2-3.4011.416.2018.5.GG, Organ podatkowy uznał, iż "Wyodrębnienie organizacyjne sprowadza się do odmiennego przedmiotu działalności obu zorganizowanych części przedsiębiorstwa w ramach jednej działalności gospodarczej". W takim wypadku każdy pion przedsiębiorstwa może być uznany za organizacyjnie wyodrębnioną zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego wynika, że przenoszone składniki majątkowe spełniają definicję wyodrębnienia organizacyjnego. Wskazuje na to ustanowiony regulamin organizacyjny, który wprowadza wyraźny rozdział pomiędzy działalnością poligrafii tradycyjnej, a działalnością druku etykiet... do wtryskiwania w opakowania polipropylenowe, np. podział pracowników, przypisanie określonych aktywów i pasywów, umiejscowienie zakładów w innych miejscowościach.

II. Wyodrębnienie finansowe

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa (analogicznie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 24 listopada 2017 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.591.2017.2.ABI).

Dla zachowania finansowej odrębności nie jest konieczne wyodrębnienie wszystkich przychodów i kosztów oraz wszystkich należności i zobowiązań. Z definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa wynika bowiem jedynie, że zespół składników materialnych i niematerialnych musi być na tyle zorganizowany i kompletny, aby mógł funkcjonować jako samodzielne przedsiębiorstwo, prowadzące określony rodzaj działalności gospodarczej (Tak również NSA w wyroku z 27 marca 2013 r., sygn. akt II FSK 1896/11).

Odnosząc powyższe warunki wyodrębnienia finansowego na grunt niniejszego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego należy uznać, że warunki te są spełnione, ponieważ Wnioskodawca jest w stanie wyodrębnić należności/zobowiązania oraz przychody/koszty funkcjonalnie związane z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa. Wskazują na to takie okoliczności, jak przypisywanie wydatków na media do poszczególnych pionów przedsiębiorstwa, prowadzenie osobnych kont bankowych, posiadanie niezależnej numeracji faktur za sprzedaż i usługi.

III. Wyodrębnienie funkcjonalne

Wyodrębnienie funkcjonalne oznacza, że wyodrębniona część służyć będzie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi zatem stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. W konsekwencji, wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako konieczność przeniesienia wystarczającej ilości aktywów/zobowiązań/pracowników do wyodrębnionej zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ze stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego sprawy jednoznacznie można stwierdzić, że zarówno poligrafia tradycyjna "D" - B, jak i druk wtryskujący "E" - C są funkcjonalnie wyodrębnione, a przemawiają za tym następujące fakty: wykorzystywanie określonych składników majątkowych przez każdy z pionów niezależnie od siebie, przypisanie fachowych pracowników do poszczególnych części, wyraźne rozdzielenie zobowiązań, ze względu na profil prowadzonej działalności gospodarczej.

W związku z niniejszym, zarówno "D" - B oraz "E" - C może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą odpowiednio w zakresie wykonywania poligrafii tradycyjnej oraz druku wtryskującego.

Należy przy tym zauważyć, że dla spełnienia przesłanki wyodrębnienia funkcjonalnego kluczowe jest przejęcie jego funkcjonalnej tożsamości w oparciu o istotne składniki przejętego przedsiębiorstwa. Jednocześnie wyłączenie któregoś ze składników, nawet tych istotnych, możliwe jest w sytuacji, gdy składniki te mogą być łatwo zastępowalne bez naruszania funkcji i tożsamości przedsiębiorstwa (S. Krempa. Sprzedaż przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części. Podatki dochodowe. Warszawa 2007, s. 35).

Zespół składników niematerialnych i materialnych

W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzą aktywa/należności/zobowiązania pozwalające na prowadzenie wyodrębnionej zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako samodzielnego przedsiębiorstwa o charakterze zarówno materialnym i niematerialnym, dla "D" - B są to odpowiednio:

a) KŚT grupa 4 m.in.

- serwer,

- komputer...,

- kamera,

- moduł...,

- drukarki...,

- urządzenie...,

- komputer...,

- macierz dyskowa 2 szt.,

- komputer...,

- laptop...,

- pompa próżniowa łopatowa,

- giętarka...;

b) KŚT grupa 5 m.in.

- kotłownia,

- linia do zbierania i szycia,

- urządzenie do przegniat.,

- automaty falcujące...,

- maszyna poligraficzna,

- okrawek do naroży,

- maszyna do wycinania registr.,

- maszyna do rowkowania,

- maszyna do zawieszenia,

- niciarka...,

- trójnóż,

- oklejarka...,

- wklejarka do składek,

- złamywarka...,

- perforówka,

- przepycharka,

- zbieraczka...,

- automat sztan....,

- masz. do grzbietów książ.,

- kaszerówka...,

- perforatorka...,

- zaciskarka spiral...,

- maszyna...,

- wyposażenie...,

- odwracarka stosu,

- maszyna do foliowania,

- złociarka...,

- masz. do okładek,

- masz. do banderol.,

- system...,

- ...,

- System...,

- ...,

- linia do krojenia tektury,

- wstrzeliwarka przekładek,

- sztanctygiel,

- prasa introligatorska,

- owijarka...,

- maszyna poligraficzna,

- ryglówka elektroniczna,

- masz....,

- system...,

- linia do cięcia,

- utrząsarka...,

- transporter taśmowy,

- zestaw lakierniczy,

- giętarka...,

- masz. do zaokrąglania rogów okładek,

- urządzenie produkcyjne...,

- maszyna do klejenia pudelek,

- maszyna do nanoszenia taśm -...;

c) KŚT grupa 6 m.in.

- kompresor...,

- sprężarka,

- sprężarka hermetyczna...;

d) KŚT grupa 7 m.in.

- wózek magazynowy,

- samochód...,

- sam. osob....,

- samochód ciężarowy...,

- wózek widłowy...,

- sam. osob....;

e)

środki pieniężne zgromadzone w kasie i na firmowych rachunkach bankowych;

f)

należności oraz zobowiązania;

g)

prawa wynikające z innych umów i porozumień handlowych;

h)

baza klientów oraz dostawców;

i)

domeny internetowe i mailowe;

j)

prawa autorskie do publikacji zamieszczonych na stronie firmowej;

k)

konta w mediach społecznościowych;

l)

prawa i obowiązki wobec pracowników zatrudnionych w działalności Wnioskodawcy wraz z dokumentacją pracowniczą;

m)

dokumenty księgowe związane z prowadzeniem działalności;

n)

nieruchomość przy ul.... w B, na której posadowiono budynek biurowy wraz z konieczną zabudową, m.in. parking, zestaw do monitoringu, windy, urządzenia telefoniczne, stacja transformatorowa, urządzenia wentylacyjne, klimatyzatory, instal. sprężonego powietrza, centrala optima, chłodnica freonowa, stacja nawilż. powietrza, instal. telef., transformator, moder. system. alarmowego, telewizja przemysłowa...,

z kolei dla "E" - C są to odpowiednio:

a) KŚT grupa 3 m.in.

- panele fotowoltaiczne;

b) KŚT grupa 4 m.in.

- drukarka...,

- komputery,

- komputer...,

- ...,

- ...,

- ...,

- sprężarka promieniowa (element maszyny),

- drukarka...,

- serwer,

- owijarka do palet,

- ...;

c) KŚT grupa 5 m.in.

- ...,

- ...,

- system koronowania (dotacja),

- ...,

- urządzenia do plazmowania,

- maszyny...,

- mieszalnik,

- krajarka,

- ploter...,

- owijarka,

- falcerka,

- linia do zbierania i szycia,

- maszyna...,

- odwracarka...,

- komp. urządz. introligat.,

- wałek rastowy,

- ...,

- ...,

- maszyny...,

- kosiarka...,

- spektrofometry urządz. kontr.-pomiar.,

- ...,

- agregat...,

- naświetlarka...,

- maszyny...,

- ...,

- maszyna bigująco-wykrawająca,

- ploter...,

- ... (maszyna do sztancowania),

- ... (maszyna offsetowa),

- ploter tnący...,

- laminator...,

- maszyna...,

- rozwijak przemysłowy do...,

- maszyna...,

- ...;

d) KŚT grupa 6 m.in.

- linia filtrów,

- waga,

- agregat...,

- telewizor...,

- żuraw...,

- ...,

- podnośnik używany...,

- ...,

- napinacz...;

e) KŚT grupa 7 m.in.

- rower,

- sam. osob....,

- sam. osob....,

- sam. cięż....,

- wózek widłowy...,

- wózek widłowy...,

- wózek widłowy...,

- sam. osob....,

- sam. cięż....,

- sam. osob....,

- samochód osob....,

- sam. osob....,

- samochód osob....;

f) KŚT grupa 8 m.in.

- regał,

- fotele obrotowe,

- biurka,

- szafki,

- komody,

- zestawy szaf,

- stół konferencyjny,

- lampa LED dekoracyjna,

- chłodziarka...,

- łóżko...,

- ...,

- rusztowania,

- automat szor.-zbier....,

- automat szor.-zbier....,

- urządzenie optyczne,

- urządzenie termowizyjne,

- sprzęty optyczne,

- kanapa + 2 fotele,

- roleta metalowa,

- chłodnia,

- urządzenie obserwacyjne;

g)

środki pieniężne zgromadzone w kasie i na firmowych rachunkach bankowych;

h)

należności oraz zobowiązania;

i)

prawa wynikające z innych umów i porozumień handlowych;

j)

baza klientów oraz dostawców;

k)

domeny internetowe i mailowe;

l)

prawa autorskie do publikacji zamieszczonych na stronie firmowej;

m)

konta w mediach społecznościowych;

n)

prawa i obowiązki wobec pracowników zatrudnionych w działalności Wnioskodawcy wraz z dokumentacją pracowniczą;

o)

dokumenty księgowe związane z prowadzeniem działalności;

p)

zabudowa gospodarcza: budynek druk... i..., zabudowa aluminiowa, modernizacja fundamentów przy hali produkcyjnej, parking..., klimatyzacja, system nawilżania powietrza, modem. I rozb. syst. klimat., transformator 1250k-VA, klimatyzacja... (biura), instalacja nawiewna.

Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 24 listopada 2016 r., sygn. I FSK 1316/15 chodzi tu o taką sytuację, w której "realizacja określonych zadań gospodarczych możliwa jest z wykorzystaniem tego określonego zespołu składników majątkowych, nie zaś dopiero w połączeniu z innymi składnikami majątkowymi, czy też dopiero w połączeniu z przedsiębiorstwem nabywcy".

Sama działalność gospodarcza powinna być natomiast tak postrzegana, jak zostało to wskazane w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Zgodnie z treścią tego artykułu, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W konsekwencji, również przesłanka wyodrębnienia funkcjonalnego jest spełniona. Przedmiotem rozważanego aportu będzie bowiem zorganizowana masa majątkowa, zawierająca składniki materialne i niematerialne oraz mogąca posiadać przymiot niezależnego przedsiębiorstwa.

W ocenie Wnioskodawcy, wszystkie warunki uznania dwóch zespołów przenoszonych składników majątkowych, tj. poligrafia tradycyjna "D" - B oraz druk wtryskujący "E" - C, za zorganizowaną część przedsiębiorstwa są spełnione.

Po pierwsze należy uznać, że przenoszone są wszystkie istotne składniki materialne i niematerialne, przy pomocy których Spółka Komandytowo-Akcyjna, będzie mogła kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej, polegającej na wykonywaniu poligrafii tradycyjnej.

W konsekwencji, przeniesieniu będą podlegać wszystkie materialne i niematerialne składniki, które potrzebne są do kontynuowania prowadzenia działalności - Poligrafia tradycyjna "D" - B. Aport obejmie bowiem środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, należności i zobowiązania, pracowników oraz wszelkie inne niezbędne elementy (składniki).

Ponadto, przeniesione zostaną wszelkie umowy z kontrahentami oraz wiedza dotycząca prowadzonej dotychczas działalności poligraficznej. W związku z tym faktem, Spółka Komandytowo-Akcyjna w ramach swojej działalności gospodarczej będzie mogła w pełni kontynuować dotychczasową działalność wydzielonego pionu przedsiębiorstwa, prowadzonego obecnie przez Wnioskodawcę.

Po drugie należy uznać, że aportowane składniki majątkowe i niemajątkowe stanową zorganizowaną całość (zespół), która pozwala na realizację określonych zadań gospodarczych, a nie zbiór niepowiązanych ze sobą elementów.

Po trzecie stwierdzić należy, iż przenoszone składniki majątkowe i niemajątkowe służą do prowadzenia działalności gospodarczej i pozwalają realizować cele (zadania) gospodarcze.

Zespół tych składników majątkowych i niemajątkowych nie tylko stanowi dwie zorganizowane części przedsiębiorstwa u Wnioskodawcy, ale po przeniesieniu jednego z nich w drodze aportu do nowo utworzonej Spółki Komandytowo-Akcyjnej, będzie stanowić u niej z osobna przedsiębiorstwo, w ramach którego kontynuowana będzie działalność gospodarcza, prowadzona obecnie przez Wnioskodawcę.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, przenoszony w drodze aportu zespół składników majątkowych i niemajątkowych stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

W konsekwencji, planowany aport, opisany w stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym, będzie wyłączony z opodatkowania podatkiem od towarów i usług po stronie Wnioskodawcy zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy VAT.

Zatem skoro przedmiotem aportu będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa, to transakcja ta nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należałoby uznać za prawidłowe.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

Odstępuję od uzasadnienia prawnego tej oceny.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia oraz zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Wskazać należy, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem Pana wniosku (pytania). Inne kwestie przedstawione we wniosku, które nie zostały objęte pytaniem, w szczególności kwestia uznania zespołów składników majątkowych związanych z działalnością w zakresie druku etykiet... "E" - C, za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Tut. Organ zauważa, że publikator ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wskazany przez Pana w opisie sprawy, tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm., jest nieaktualny. Obecnie tekst jednolity ww. ustawy opublikowany został w Dz. U. z 2022 r. poz. 931.

Interpretacja rozstrzyga wyłącznie w zakresie podatku od towarów i usług. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Pana sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego i musi się Pan zastosować do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329, z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Podstawą prawną dla odstąpienia od uzasadnienia interpretacji jest art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl