0112-KDIL2-2.4011.761.2022.2.MM - Opracowanie nowych wzorów produktów jako niestanowiące działalności badawczo-rozwojowej

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 21 grudnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-2.4011.761.2022.2.MM Opracowanie nowych wzorów produktów jako niestanowiące działalności badawczo-rozwojowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej

Dnia 8 września 2022 r. wpłynął Państwa wniosek wspólny z 8 września 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 13 grudnia 2022 r. (wpływ 13 grudnia 2022 r.). Treść wniosku wspólnego jest następująca:

Zainteresowani, którzy wystąpili z wnioskiem

1) Zainteresowany będący stroną postępowania: A (...)

2) Zainteresowany niebędący stroną postępowania: B (...)

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

(...) SPÓŁKA JAWNA swoją działalność rozpoczęła w (...) roku jako firma rodzinna. Wspólnikami Spółki są osoby fizyczne - A i B. Spółka jawna jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy (...) Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod nr KRS (...), NIP (...), REGON (...).

Spółka nie prowadzi działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Spółka nie posiada statusu centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1710, z 2016 r. poz. 1206 oraz z 2017 r. poz. 1089 i 2201). Spółka przekazuje do GUS sprawozdania z działalności badawczo-rozwojowej - PNT-01. Spółka przekazuje do GUS sprawozdania o innowacjach w przemyśle - PNT-02.

Spółka działa na terytorium Polski, prowadząc działalność w zakresie produkcji wysokiej jakości opakowań z tworzyw sztucznych dla przemysłu kosmetycznego, spożywczego, farmaceutycznego i chemicznego. (...) specjalizuje się w produkcji tub polietylenowych, tub laminatowych, tub (...), butelek i saszetek, do których wykorzystuje zróżnicowane i bardzo zaawansowane technologie produkcyjne. PKD działalności Spółki: 22.22.Z - Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych.

Do produkcji opakowań Spółka korzysta z najnowocześniejszego zaplecza sprzętowego, w tym między innymi:

- wytłaczarki do wytłaczania rur polietylenowych jednowarstwowych lub wielowarstwowych (...),

- główczarki, w tym dostępne główki z barierą (...),

- drukarki offsetowe - (...),

- drukarki flexo - (...),

- drukarki do sitordruku - (...),

- 2 maszyny do hot-stampingu - (...),

- 2 linie do metalizacji zakrętek,

- 2 maszyny do drukowania tub laminatowych, etykiet, saszetek,

- wtryskarki.

Przedsiębiorstwo systematycznie prowadzi działania mające na celu zapewnienie swoim klientom produktów o wysokiej jakości, przy uwzględnieniu zmieniających się warunków rynkowych oraz preferencji konsumentów. Produkty wykonane są tylko z najwyższej jakości materiałów i komponentów, które spełniają najbardziej rygorystyczne europejskie i międzynarodowe normy bezpieczeństwa. Spółka posiada najnowocześniejsze maszyny oraz wykorzystuje zróżnicowane i bardzo innowacyjne technologie, które pozwalają produkować wysokiej jakości opakowania. (...) nieustannie wprowadza innowacje. Nadrzędnym celem polityki firmy jest dostarczanie klientom produktów i usług najwyższej jakości, nieustannie dbając o środowisko oraz bezpieczeństwo pracowników i dostawców.

W zakresie dostarczania klientom produktów spełniających ich indywidualne potrzeby występują 2 obszary działalności:

Obszar 1. OPRACOWYWANIE NOWYCH PRODUKTÓW - projekty badawczo-rozwojowe, tj. projekty obejmujące tworzenie nowych lub ulepszonych rozwiązań, które po zakończeniu prac badawczo-rozwojowych będą mogły udoskonalić lub poszerzyć ofertę rynkową Spółki.

Obszar 2. PRODUKCJA WYROBÓW GOTOWYCH - NA BAZIE ZARCHIWIZOWANYCH WZORÓW OPAKOWAŃ - projekty rutynowe.

OBSZAR 1 OPRACOWYWANIE NOWYCH PRODUKTÓW

Proces opracowywania nowych wzorów produktów obejmuje opracowanie receptury odpowiedniego koloru i metody wydruku. W proces ten zaangażowani są pracownicy Działu Przygotowania Produkcji oraz Działu Produkcji Barwników. Każda z osób, biorących udział w realizacji wskazanych zadań, posiada specjalistyczną wiedzę, bogate doświadczenie oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe do pracy na swoim stanowisku. Proces ten składa się z kilku etapów.

Klient, przed etapem projektowania, dostarcza do firmy opis konstrukcji (średnica tubki, rodzaj korka/nakrętki) i ogólne dane co do wymagań dla opakowania, tj. wymiary, kształty, wymagania funkcjonalne do materiału, z jakiego ma zostać wykonane opakowanie oraz charakterystykę produktu opakowywanego. Na podstawie zebranych danych wejściowych zespół pracowników Działu Przygotowania Produkcji przygotowuje wstępną wizualizację dla wyrobu, materiał, określa niezbędne do zatwierdzenia testy, jakie musi przejść wyrób oraz inne właściwości, które są istotne z perspektywy opracowania prototypowych tub. Warunkiem realizacji tego etapu jest posiadanie kompletnych danych projektowych, niezbędnych do wykonania projektu, m.in. wytycznych Klienta, użytecznych informacji o produkcie opakowywanym.

Następnie pracownicy Działu Przygotowania Produkcji koncentrują się, w ramach prowadzonych prac, na tym, aby tworzone opakowanie było funkcjonalne, a jednocześnie atrakcyjne wizualnie. Prowadzone przez specjalistów działanie ma doprowadzić do znalezienia najlepszej koncepcji wizualnej produktu. Ustalenia te dokonywane są z pracownikami Działu Sprzedaży i Obsługi Klienta, po czym przekazywane są do Działu Przygotowania Produkcji. Kolejny etap polega na doborze do zidentyfikowanych w pierwszym etapie wymagań możliwych do zastosowania metod wydruku, z takich jak:

- suchy offset,

- flexo,

- sitodruk,

- hot stamping,

- cold stamping,

- druk cyfrowy.

Kolejno, wymagania dotyczące produktu, podlegają analizom przez grafików, odpowiedzialnych za przygotowanie projektu graficznego, możliwego do zastosowania na dalszych etapach produkcji. W tym celu graficy firmy (...) opracowują projekt graficzny pod kątem odpowiedniej techniki druku. Problemem technologicznym na tym etapie będzie opracowanie odpowiednich matryc drukowych, które będą możliwe do zastosowania przy określonej technice druku. Rodzaj wydruku determinuje każdorazowo układ grafiki na opakowaniu, ponadto również rodzaj opakowania również stanowi wyzwanie technologiczne przy opracowywaniu dedykowanej grafiki. Są to procesy indywidualne dla każdego nowego opakowania oraz grafiki, nie mogą być w żaden sposób adaptowane do innych, odrębnych produktów.

Następnie, tak przygotowany projekt wysyłany jest do Klienta celem jego akceptacji. Każdy z projektów graficznych jest unikatowy. Po akceptacji projektu przez Klienta następuje opracowanie i wykonanie form drukowych pod wybrany rodzaj nadruku - są to czynności unikatowe, dedykowane każdorazowo nowemu projektowi. Wskazanymi czynnościami zajmują się pracownicy Działu Przygotowania Produkcji - (...), odpowiedzialni za konkretne formy druku (w zależności od dedykowanej formy druku): matryce offsetowe, flexowe, sitodrukowe oraz do hot-stampingu i cold-stampingu. Każdy nowy produkt wymaga opracowania dedykowanej formy drukowej, która będzie wykorzystywana tylko i wyłącznie do produkcji danego wyrobu. Otrzymywane na pierwszym etapie informacje zawierają jedynie parametry oraz wytyczne, które dotyczą bowiem samego wyrobu, a nie narzędzi, które muszą zostać w pełni zaprojektowane, opracowane i wytworzone przez firmę.

To w gestii firmy i pracowników Działu Przygotowania Produkcji (jak również w zależności od sytuacji Działu Przygotowania Barwników) pozostaje zatem opracowanie wszystkich procesów odnoszących się do opracowywanych prototypowych form drukowych, począwszy od zaprojektowania aż po skonstruowanie formy, która będzie zapewniała możliwość seryjnego lub prototypowego produkowania opracowywanego wyrobu.

Dalsze prace rozwojowe polegają na podziale całego projektu graficznego na poszczególne barwy podstawowe, których liczba uzależniona jest od wybranej metody wydruku i określa również liczbę form drukowych (matryc), które wykorzystywane będą dalej w procesie produkcji poszczególnych opakowań. Każda metoda druku posiada maksymalną liczbę matryc, które mogą być jednocześnie zastosowane, aby zrealizować założenia projektu na produkcie gotowym (suchy offset to maksymalnie 8 matryc, sitodruk 7, flexo druk to 11, hot i cold stamping to 1 sztuka, natomiast druk cyfrowy nie wymagania produkcji matryc).

W zależności od wybranej formy druku do produkcji form wykorzystywane są następujące maszyny:

- suchy offset - laser do grawerowania firmy (...),

- flexo druk - laser do grawerowania firmy (...) lub naświetlarka firmy (...) z kopioramą firmy (...) oraz procesora myjącego (...),

- sitodruk - naświetlarka firmy (...), suszarka oraz naciągacka emulsji firmy (...),

- hot stampling - laser do grawerowania firmy (...) oraz frezarka firmy (...),

- cold stampling - naświetlarka firmy (...) z kopioramą firmy (...) oraz procesora myjącego (...).

Jednocześnie, po akceptacji projektu przez Klienta (proces jest koordynowany przez Kierownika Działu Przygotowania Produkcji lub oraz Zastępcę Kierownika Działu Przygotowania Produkcji), do przygotowania odpowiedniej farby do procesu produkcji włączana jest komórka organizacyjna Działu Przygotowania Produkcji - Mieszalnia farb. Zadaniem pracowników Mieszalni jest przygotowanie, zgodnej z danym projektem, receptury gwarantującej uzyskanie wymaganego koloru. Równocześnie, jeżeli tuby mają być barwione w masie, Dział Produkcji Barwników opracowuje i przygotowuje recepturę próbnego barwnika do akceptacji dla Klienta.

Po akceptacji barwników przez Klienta przygotowywane są półprodukty pod akceptacje nadruków. Próbki te są przygotowywane z wykorzystaniem maszyn produkcyjnych (...) oraz (...). Na tych próbkach w kolejnym etapie przeprowadzane są próby nadruków. Kolejnym etapem procesu jest próbne uruchomienie pilotażowej produkcji gotowych opakowań, tzw. Akceptacja nadruków, bezpośrednio na linii produkcyjnej lub na maszynie wyłączonej z produkcji i przeznaczonej do celów wstępnej weryfikacji w warunkach procesu technologicznego i dalszej akceptacji. Proces ten jest koordynowany przez Kierownika Działu Przygotowania Produkcji lub oraz Zastępcę Kierownika Działu Przygotowania Produkcji. Celem wytworzenia serii próbnej wyrobów gotowych wykorzystywanych jest od 30 do 100 sztuk tub. Wielkość partii próbnej jest uzależniona od wielu czynników, związanych przede wszystkim z dopasowaniem nadruku do wzornika (...) lub próbki dostarczonej przez Klienta, jak również, czy separacje kolorów są dobrze spasowane. Każde przesunięcie chociaż jednego koloru generuje konieczność wykonywania kolejnej odbitki.

Niejednokrotnie konieczna jest podczas akceptacji zmiana/modyfikacja farby tak, aby uzyskać oczekiwany rezultat. Dlatego też jeden przedruk na maszynie, podczas akceptacji, to od 30 do 100 sztuk próbek. Zależy to także od maszyny, na której jest wykonywana akceptacja nadruku. Nie ma możliwości odbić jednej sztuki, ponieważ, aby farba dobrze się rozprowadziła na powierzchni tuby, musi najpierw równomiernie rozprowadzić się na wałkach w maszynie i dopiero po kilku odbitkach daje wiarygodny kolor. Próbna produkcja realizowana jest przez Kierownika Działu Przygotowania Produkcji lub jednego z jego zastępców.

Do produkcji wykorzystywany jest park maszynowy składający się z:

- suchy offset - wolnostojąca drukarka Firmy (...),

- sitodruk - drukarka produkcyjna (...),

- flexo - drukarka produkcyjna (...) lub (...),

- hot-stamping - maszyna produkcyjna firmy (...),

- cold-stamping - drukarka produkcyjna (...),

- druk cyfrowy - drukarka produkcyjna firmy (...).

Po osiągnięciu zamierzonych efektów, zgodnych z projektem graficznym, wytworzone prototypowe próbki wysyłane są do Klienta celem ich ostatecznej akceptacji. Jeżeli klient na jakimkolwiek etapie procesu zakwestionuje wyniki otrzymanych prac, projekt ten natychmiast poddawany jest niezbędnym poprawkom. Podkreślić należy, że prace twórcze odbywają się wyłącznie po stronie spółki (...), a klient jedynie akceptuje na poszczególnych etapach, czy produkt spełnia jego wymagania.

To w gestii firmy i pracowników Działu Przygotowania Produkcji oraz Działu Przygotowania Barwników pozostaje zatem opracowanie wszystkich procesów odnoszących się do opracowywanych projektów i narzędzi prototypowych w postaci form, począwszy od zaprojektowania aż po skonstruowanie formy, która będzie zapewniała możliwość seryjnego lub prototypowego produkowania wyrobu.

Tego rodzaju działalność - o której mowa we wniosku w zakresie opracowania nowych wzorów produktów - NIE sprowadza się do profesjonalnego świadczenia usług wytworzenia produktu zgodnie z wytycznymi zamawiającego. Co prawda, Spółka wykorzystuje posiadane zaplecze do prowadzenia tej działalności, tj. specjalistyczna wiedza i umiejętności oraz bogate doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje zawodowe, ale jej efektem jest projektowanie i tworzenie przez Spółkę produktów, które - w stosunku do dotychczasowej jej działalności - mają nowy, bardziej innowacyjny, ulepszony charakter. Wytworzone wzory produktów w znacznym stopniu odróżniają się od tych dotychczas funkcjonujących w ofercie Spółki.

W wyniku realizacji ww. prac pracownicy poszczególnych działów, zaangażowanych w opisany proces, każdorazowo zyskali nowe doświadczenia oraz pogłębili swoją wiedzę w temacie tworzenia i projektowania nowych wzorów opakowań, która będzie stanowiła nową wiedzę i podstawę do rozwoju zasobów wiedzy w kolejnych projektach. Zatem działalność prowadzona przez Spółkę jest ukierunkowana na nowe odkrycia - umożliwia pozyskanie nowej wiedzy, w szczególności w kontekście rozwoju nowych koncepcji i pomysłów związanych z projektowaniem nowych produktów.

Działalność każdorazowo prowadzi/będzie prowadzić do uzyskania wyników, które mogą być powtórzone/możliwe do odtworzenia. Aby rozpocząć produkcję seryjną opakowań, ostatnim etapem prac, w Dziale Przygotowania Produkcji, jest przygotowanie tzw. pudełka, w którym znajdują się gotowe matryce, receptury mieszania farb oraz próbne nadruki zaakceptowane przez Klienta. Pudełko, w takim kształcie, trafia na linię produkcyjną, gdzie wykorzystywane jest podczas produkcji seryjnej tub. Dokumenty oraz pudełka są archiwizowane, aby umożliwić ich wykorzystanie w realizacji zamówień standardowych (Obszar 2).

OBSZAR 2. PRODUKCJA WYROBÓW GOTOWYCH - NA BAZIE ZARCHIWIZOWANYCH WZORÓW OPAKOWAŃ

W przypadku produktów, dla których nowe wzory opakowań były już wcześniej opracowane w spółce (...), proces produkcji opakowań z tym wzorem odbywa się z pominięciem procesu opracowywania nowego wzoru na opakowaniu i opiera się na matrycach wypracowanych wcześniej w przedsiębiorstwie i zarchiwizowanych. Na etapie opracowywania nowego wzoru opakowania, w jego końcowej fazie, w Dziale Przygotowania Produkcji występuje przygotowanie tzw. pudełka, w którym znajdują się gotowe matryce, receptury mieszania farb oraz próbne nadruki zaakceptowane przez Klienta.

Zarchiwizowane w ten sposób opracowane nowe wzory opakowania, w momencie ponownego wznowienia produkcji na życzenie klienta tego samego wyrobu, bezpośrednio trafia na linię produkcyjną, gdzie wykorzystywane jest podczas produkcji seryjnej tub i nie ma potrzeby wykonywania procesu opracowania nowego wzoru opakowania od początku. W etapie tym nie występuje praca twórcza oraz pozyskiwanie nowej wiedzy. Jest to proces odtwórczy, wykorzystujący opracowane wcześniej narzędzia i matryce produkcyjne, zatem nie zalicza się do działalności badawczo-rozwojowej.

Powyżej opisana działalność, dotycząca produktu, który już wcześniej został opracowany w Dziale Przygotowania Produkcji spółki (...), stanowi działalności powtarzalną i odtwórczą. Jednak - co należy podkreślić - aby możliwe było wznawianie danego wzoru opakowania i jego produkcja seryjna, niezbędne jest opracowanie pierwszego wzoru opakowania, który może w kolejnych okresach być wznawiany na życzenie klienta (a więc stanowić PRODUKCJĘ WYROBÓW GOTOWYCH - NA BAZIE ZARCHIWIZOWANYCH WZORÓW OPAKOWAŃ).

Natomiast działalność związana z opracowaniem nowego wzoru produktu stanowi działalność unikatową, dedykowaną konkretnemu zamówieniu i indywidualną, na zlecenie indywidualne klienta. Tego rodzaju działalność - o której mowa we wniosku w zakresie opracowania nowych wzorów produktów, NIE sprowadza się w istocie do profesjonalnego świadczenia usług wytworzenia produktu zgodnie z wytycznymi zamawiającego. Co prawda, Spółka wykorzystuje posiadane zaplecze do prowadzenia tej działalności, tj. specjalistyczna wiedza i umiejętności oraz bogate doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje zawodowe, ale jej efektem jest projektowanie i tworzenie przez Spółkę produktów, które - w stosunku do dotychczasowej jej działalności - mają nowy, bardziej innowacyjny, ulepszony charakter. Wytworzone wzory produktów w znacznym stopniu odróżniają się od tych, dotychczas funkcjonujących w ofercie Spółki. Ponadto, jest ukierunkowana na nowe odkrycia - umożliwia pozyskanie nowej wiedzy, w szczególności w kontekście rozwoju nowych koncepcji i pomysłów związanych z projektowaniem nowych produktów. Dopiero w taki sposób opracowany wzór może stanowić podstawę do dalszych produkcji i tym samym zwiększa zasoby wiedzy przedsiębiorstwa.

Ponadto w uzupełnieniu do wniosku udzielili Państwo odpowiedzi na następujące pytania:

Jakie skutki podatkowe chcieliby Państwo wywieść z faktu otrzymania interpretacji indywidualnej w zakresie zadanego pytania?

Otrzymana interpretacja indywidualna w zakresie zadanego pytania pozwoli Państwu potwierdzić prawidłowość kwalifikacji przedmiotowego obszaru do działalności B+R wg definicji określonej w ustawie o PIT, a tym samym umożliwi Państwu skorzystanie z ulgi B+R.

Czy zarówno Pan, jak i Zainteresowany niebędący stroną postępowania mają nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce?

Tak, zarówno Wnioskodawca, jak i Zainteresowany niebędący stroną postępowania mają nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce.

Jakiego okresu (roku) podatkowego dotyczy złożony przez Państwa wniosek?

Planowane jest skorzystanie z ulgi na działalność badawczo-rozwojową w roku podatkowym 2021 (korekta) oraz w latach przyszłych.

Czy spółka jawna, w której Państwo wspólnikami (dalej: Spółka), jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych; jeżeli tak - to od kiedy?

Spółka jawna nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Jeżeli prowadzona przez Spółkę działalność obejmuje działalność polegającą na badaniach naukowych, to proszę wyjaśnić, czy:

- do 30 września 2018 r. były to badania naukowe w rozumieniu art. 5a pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obejmujące:

a)

badania podstawowe, czyli oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,

b)

badania stosowane, czyli prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce,

c)

badania przemysłowe, czyli badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych;

- od 1 października 2018 r. są to badania naukowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.), tj.:

a)

badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

b)

badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń?

Prowadzona działalność, której dotyczy wniosek, stanowi i będzie stanowić badania naukowe i/lub prace rozwojowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.).

Jeżeli podjęta przez Spółkę działalność obejmuje działalność polegającą na pracach rozwojowych, to proszę jednoznacznie wskazać, czy:

- do 30 września 2018 r. były to prace rozwojowe w rozumieniu art. 5a pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. prace polegające na nabywaniu, łączeniu, kształtowaniu i wykorzystywaniu dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:

a)

opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,

b)

opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna;

- od 1 października 2018 r. w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest to działalność obejmująca nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń?

Prowadzona działalność, której dotyczy wniosek, stanowi i będzie stanowić badania naukowe i/lub prace rozwojowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.).

Czy wszystkie czynności wykonywane przez Spółkę, tj. czynności realizowane przez wyodrębnione w strukturze organizacyjnej Działy: Przygotowania Produkcji oraz Produkcji Barwników (Obszar 1 Opracowywanie Nowych Produktów) w ramach prac B+R nie stanowiły/nie stanowią/nie będą stanowić:

a)

rutynowych i okresowych zmian,

b)

czynności wdrożeniowych w zakresie opracowywanych już produktów i usług,

c)

produkcji seryjnej/produkcji komercyjnej/bieżącej działalności Spółki,

d)

działalności wspomagającej/pomocniczej, wykraczającej poza zakres prac B+R,

e)

czynności:

- testowania produktu/produktów,

- wykonanie badań produktu/produktów,

- oceny produktu/produktów,

- bądź innych tego typu prac,

dokonywanych już po zakończeniu prac B+R w ramach danego Projektu,

f)

czynności serwisowych,

g)

czynności mających wyłącznie charakter pośredniej działalności wspomagającej/pomocniczej, wykraczające poza zakres prac B+R,

h)

innych prac spoza prac B+R?

TAK, wszystkie czynności wykonywane przez Spółkę, tj. czynności realizowane przez wyodrębnione w strukturze organizacyjnej Działy: Przygotowania Produkcji oraz Produkcji Barwników (Obszar 1 Opracowywanie Nowych Produktów) w ramach prac B+R nie stanowiły/nie stanowią/nie będą stanowić:

a)

rutynowych i okresowych zmian,

b)

czynności wdrożeniowych w zakresie opracowywanych już produktów i usług,

c)

produkcji seryjnej/produkcji komercyjnej/bieżącej działalności Spółki,

d)

działalności wspomagającej/pomocniczej, wykraczającej poza zakres prac B+R,

e)

czynności:

- testowania produktu/produktów,

- wykonanie badań produktu/produktów,

- oceny produktu/produktów,

- bądź innych tego typu prac, dokonywanych już po zakończeniu prac B+R w ramach danego Projektu,

f)

czynności serwisowych,

g)

czynności mających wyłącznie charakter pośredniej działalności wspomagającej/pomocniczej, wykraczające poza zakres prac B+R,

h)

innych prac spoza prac B+R.

Czy próbna produkcja produktu/produktów, produkcja prototypów wymagały dalszych prac projektowych, technologicznych, konstrukcyjnych, innowacyjnych itp. oraz czy były wykonywane w ramach prac noszących znamiona działalności B+R i stanowiły ostatni ich etap, czy też były dokonane już po zakończeniu ww. prac noszących znamiona B+R i nie wnosiły żadnych zmian, ulepszeń, innowacji do produktu/produktów?

TAK, próbna produkcja produktu/produktów, produkcja prototypów wymagały dalszych prac projektowych, technologicznych, konstrukcyjnych, innowacyjnych itp. oraz były wykonywane w ramach prac noszących znamiona działalności B+R i stanowiły ostatni ich etap.

W jaki sposób dzięki działalności Spółki zwiększają się zasoby wiedzy, w jakim zakresie wiedza ulega zwiększeniu oraz w czym (w jakich czynnościach, zadaniach) przejawia się wykorzystanie posiadanych już zasobów wiedzy?

Każda z osób, biorących udział w realizacji czynności z zakresu prac B+R, posiada specjalistyczną wiedzę, bogate doświadczenie oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe do pracy na swoim stanowisku. Pozyskiwana przy każdym nowym zamówieniu (produkcie) wiedza jest następnie wykorzystywana do realizacji innych zamówień i zwiększa zasoby wiedzy i doświadczenia każdego pracowników, biorących udział w tym procesie.

Pozyskiwanie nowej wiedzy następuje w czynnościach takich, jak:

- przygotowanie wstępnej wizualizacji dla wyrobu, materiał, niezbędne do zatwierdzenia testy, jakie musi przejść wyrób oraz inne właściwości, które są istotne z perspektywy opracowania prototypowych tub,

- dobór do zidentyfikowanych wymagań możliwych do zastosowania metod wydruku,

- analiza wymagań pod kątem możliwości graficznych pod kątem rozmieszczenia poszczególnych elementów, które powinny znaleźć się na opakowaniu tak, aby możliwe było zastosowanie wybranej metody druku,

- opracowanie i wykonanie form drukowych pod wybrany rodzaj nadruku - każdy nowy produkt WYMAGA OPRACOWANIA DEDYKOWANEJ FORMY DRUKOWEJ, KTÓRA BĘDZIE WYKORZYSTYWANA TYLKO I WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI DANEGO WYROBU. To w gestii firmy i pracowników Działu Przygotowania Produkcji (jak również w zależności od sytuacji Działu Przygotowania Barwników) pozostaje zatem opracowanie wszystkich procesów odnoszących się do opracowywanych prototypowych form drukowych, począwszy od zaprojektowania aż po skonstruowanie formy, która będzie zapewniała możliwość seryjnego lub prototypowego produkowania opracowywanego wyrobu,

- podział całego projektu graficznego na poszczególne barwy podstawowe, których liczba uzależniona jest od wybranej metody wydruku i określa również liczbę form drukowych (matryc), które wykorzystywane będą dalej w procesie produkcji poszczególnych opakowań,

- przygotowanie odpowiedniej receptury, a następnie farby do procesu produkcji, zgodnej z danym projektem, gwarantującej uzyskanie wymaganego koloru. Jeżeli tuby mają być barwione w masie, opracowuje się i przygotowuje recepturę próbnego barwnik do akceptacji dla Klienta,

- próbne uruchomienie pilotażowej produkcji gotowych opakowań, tzw. Akceptacja nadruków, bezpośrednio na linii produkcyjnej lub na maszynie wyłączonej z produkcji i przeznaczonej do celów wstępnej weryfikacji w warunkach procesu technologicznego i dalszej akceptacji. Każde przesunięcie chociaż jednego koloru generuje konieczność wykonywania kolejnej odbitki.

W wyniku realizacji ww. prac, pracownicy poszczególnych działów, zaangażowanych w opisany proces, każdorazowo zyskują nowe doświadczenia oraz pogłębiają swoją wiedzę w temacie tworzenia i projektowania nowych wzorów opakowań, która będzie stanowiła nową wiedzę i podstawę do rozwoju zasobów wiedzy w kolejnych projektach. Zatem działalność prowadzona przez Spółkę jest ukierunkowana na nowe odkrycia - umożliwia pozyskanie nowej wiedzy, w szczególności w kontekście rozwoju nowych koncepcji i pomysłów związanych z projektowaniem nowych produktów.

Czy opisana we wniosku działalność Spółki związana z opracowywaniem nowych wzorów produktów wpisuje się we wszystkie niżej wymienione kryteria - jeżeli tak, to dlaczego:

- jest oparta na oryginalnych koncepcjach i hipotezach (działalność twórcza wykluczająca wszelkie rutynowe, odtwórcze działania związane np. z późn. zm. w produkcie) - proszę opisać, jakie to koncepcje i jakie to hipotezy oraz na czym polega ich oryginalność,

- jest zaplanowana formalnie i uwzględniona w budżecie (działalność systematyczna - przeprowadzana w sposób zaplanowany, przy użyciu określonych zasobów ludzkich i finansowych),

- brak jest pewności co do jej wyniku końcowego (działalność w warunkach niepewności)?

TAK, opisana działalność w ramach prowadzonych projektów była/jest/będzie oparta na oryginalnych koncepcjach i hipotezach.

Proces opracowywania nowych wzorów produktów obejmuje opracowanie receptury odpowiedniego koloru i metody wydruku. W proces ten zaangażowani są pracownicy Działu Przygotowania Produkcji oraz Działu Produkcji Barwników. Każda z osób, biorących udział w realizacji wskazanych zadań, posiada specjalistyczną wiedzę, bogate doświadczenie oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe do pracy na swoim stanowisku.

Klient, przed etapem projektowania, dostarcza do firmy opis konstrukcji (średnica tubki, rodzaj korka/nakrętki) i ogólne dane co do wymagań dla opakowania, tj. wymiary, kształty, wymagania funkcjonalne do materiału, z jakiego ma zostać wykonane opakowanie oraz charakterystykę produktu opakowywanego. NA PODSTAWIE ZEBRANYCH DANYCH WEJŚCIOWYCH ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW DZIAŁU PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI PRZYGOTOWUJE WSTĘPNĄ WIZUALIZACJĘ DLA WYROBU, MATERIAŁ, OKREŚLA NIEZBĘDNE DO ZATWIERDZENIA TESTY, JAKIE MUSI PRZEJŚĆ WYRÓB ORAZ INNE WŁAŚCIWOŚCI, KTÓRE SĄ ISTOTNE Z PERSPEKTYWY OPRACOWANIA PROTOTYPOWYCH TUB - czynności te stanowią oryginalne hipotezy i koncepcje, które są indywidualne dla każdego nowego produktu.

Następnie pracownicy Działu Przygotowania Produkcji koncentrują się, w ramach prowadzonych prac, na tym, aby tworzone opakowanie było funkcjonalne, a jednocześnie atrakcyjne wizualnie. Prowadzone przez specjalistów działanie ma doprowadzić do znalezienia najlepszej KONCEPCJI WIZUALNEJ I FUNKCJONALNEJ PRODUKTU, co również stanowi oryginalną i indywidualną koncepcję dla każdego nowego produktu.

Kolejny etap polega na doborze do zidentyfikowanych w pierwszym etapie wymagań możliwych do zastosowania metod wydruku, z takich jak:

- suchy offset,

- flexo,

- sitodruk,

- hot stamping,

- cold stamping,

- druk cyfrowy.

Kolejno, wymagania dotyczące produktu podlegają analizom przez grafików, odpowiedzialnych za przygotowanie projektu graficznego, możliwego do zastosowania na dalszych etapach produkcji. W tym celu graficy firmy (...) opracowują projekt graficzny pod kątem rozmieszczenia poszczególnych elementów, które powinny znaleźć się na opakowaniu, tak, aby możliwe było zastosowanie wybranej metody druku. Problemem technologicznym na tym etapie będzie opracowanie takiego układu graficznego, który będzie możliwy do zastosowania przy określonej formie druku. Rodzaj wydruku determinuje każdorazowo układ grafiki na opakowaniu, ponadto również rodzaj opakowania również stanowi wyzwanie technologiczne przy opracowywaniu dedykowanej grafiki. SĄ TO PROCESY INDYWIDUALNE DLA KAŻDEGO NOWEGO OPAKOWANIA ORAZ GRAFIKI, NIE MOGĄ BYĆ W ŻADEN SPOSÓB ADAPTOWANE DO INNYCH, ODRĘBNYCH PRODUKTÓW.

Następnie, tak przygotowany projekt, wysyłany jest do Klienta celem jego akceptacji. KAŻDY Z PROJEKTÓW JEST UNIKATOWY, TJ. SPÓŁKA KAŻDORAZOWO WYPRACOWUJE ROZWIĄZANIA NIEWYSTĘPUJĄCE W JEJ DOTYCHCZASOWEJ PRODUKCJI I OFERCIE HANDLOWEJ. Po akceptacji projektu przez Klienta następuje opracowanie i wykonanie form drukowych pod wybrany rodzaj nadruku - są to czynności unikatowe, dedykowane każdorazowo nowemu projektowi. Wskazanymi czynnościami zajmują się pracownicy Działu Przygotowania Produkcji - POLIMEROWNIA, odpowiedzialni za konkretne formy druku (w zależności od dedykowanej formy druku): matryce offsetowe, flexowe, sitodrukowe oraz do hot-stampingu i cold-stampingu.

Każdy nowy produkt WYMAGA OPRACOWANIA DEDYKOWANEJ FORMY DRUKOWEJ, KTÓRA BĘDZIE WYKORZYSTYWANA TYLKO I WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI DANEGO WYROBU. Otrzymywane na pierwszym etapie informacje zawierają jedynie parametry oraz wytyczne, które dotyczą bowiem samego wyrobu, a nie narzędzi, które muszą zostać w pełni zaprojektowane, opracowane i wytworzone przez firmę. To w gestii firmy i pracowników Działu Przygotowania Produkcji (jak również w zależności od sytuacji Działu Przygotowania Barwników) pozostaje zatem opracowanie wszystkich procesów odnoszących się do opracowywanych prototypowych form drukowych, począwszy od zaprojektowania aż po skonstruowanie formy, która będzie zapewniała możliwość seryjnego lub prototypowego produkowania opracowywanego wyrobu.

Dalsze prace rozwojowe polegają na podziale całego projektu graficznego na poszczególne barwy podstawowe, których liczba uzależniona jest od wybranej metody wydruku i określa również liczbę form drukowych (matryc), które wykorzystywane będą dalej w procesie produkcji poszczególnych opakowań. Każda metoda druku posiada maksymalną liczbę matryc, które mogą być jednocześnie zastosowane, aby zrealizować założenia projektu na produkcie gotowym (suchy offset to maksymalnie 8 matryc, sitodruk 7, flexo druk to 11, hot i cold stamping to 1 sztuka, natomiast druk cyfrowy nie wymagania produkcji matryc).

Jednocześnie, po akceptacji projektu przez Klienta (proces jest koordynowany przez Kierownika Działu Przygotowania Produkcji lub oraz Zastępcę Kierownika Działu Przygotowania Produkcji), do przygotowania odpowiedniej farby do procesu produkcji włączana jest komórka organizacyjna Działu Przygotowania Produkcji - Mieszalnia farb. Zadaniem pracowników Mieszalni jest przygotowanie, zgodnej z danym projektem, receptury gwarantującej uzyskanie wymaganego koloru.

Równocześnie, jeżeli tuby mają być barwione w masie, Dział Produkcji Barwników opracowuje i przygotowuje recepturę próbnego barwnika do akceptacji dla Klienta, CO STANOWI INDYWIDUALNĄ I ORYGINALNA KONCEPCJĘ DLA KAŻDEGO NOWEGO PRODUKTU.

Kolejnym etapem procesu jest próbne uruchomienie pilotażowej produkcji gotowych opakowań tzw. Akceptacja nadruków, bezpośrednio na linii produkcyjnej lub na maszynie wyłączonej z produkcji i przeznaczonej do celów wstępnej weryfikacji w warunkach procesu technologicznego i dalszej akceptacji. Proces ten jest koordynowany przez Kierownika Działu Przygotowania Produkcji lub oraz Zastępcę Kierownika Działu Przygotowania Produkcji). Celem wytworzenia serii próbnej wyrobów gotowych wykorzystywanych jest od 30 do 100 sztuk tub. Wielkość partii próbnej jest uzależniona od wielu czynników, związanych przede wszystkim z dopasowaniem nadruku do wzornika (...) lub próbki dostarczonej przez Klienta, jak również, czy separacje kolorów są dobrze spasowane. Każde przesunięcie chociaż jednego koloru, generuje konieczność wykonywania kolejnej odbitki. Niejednokrotnie konieczna jest podczas akceptacji zmiana/modyfikacja farby tak, aby uzyskać oczekiwany rezultat. Dlatego też jeden przedruk na maszynie, podczas akceptacji, to od 30 do 100 sztuk próbek. Nie ma możliwości odbić jednej sztuki, ponieważ, aby farba dobrze się rozprowadziła na powierzchni tuby, musi najpierw równomiernie rozprowadzić się na wałkach w maszynie i dopiero po kilku odbitkach daje wiarygodny kolor. WSKAZANE CZYNNOŚCI, W RAMACH PRODUKCJI PILOTAŻOWEJ, STANOWIĄ DEDYKOWANY, INDYWIDUALNY PROCES DLA KAŻDEGO NOWEGO PRODUKTU, JEDNOCZEŚNIE SĄ OBARCZONE NIEPEWNOŚCIĄ - Z UWAGI NA WERYFIKACJĘ OPRACOWANEJ KONCEPCJI W WARUNKACH RZECZYWISTYCH. DOPIERO WYKONANIE SERII PRÓBNEJ POZWALA ODPOWIEDZIEĆ, ZDEFINIOWAĆ DLA KAŻDEGO ZAMÓWIENIA HIPOTEZĘ DOTYCZĄCĄ ZAPROPONOWANEJ KONCEPCJI I JEJ PRAWIDŁOWOŚCI.

Po osiągnięciu zamierzonych efektów, zgodnych z projektem graficznym, wytworzone prototypowe próbki wysyłane są do Klienta celem ich ostatecznej akceptacji. Jeżeli klient na jakimkolwiek etapie procesu zakwestionuje wyniki otrzymanych prac, projekt ten natychmiast poddawany jest niezbędnym poprawkom. Podkreślić należy, że prace twórcze odbywają się wyłącznie po stronie spółki (...), a klient jedynie akceptuje na poszczególnych etapach, czy produkt spełnia jego wymagania. To w gestii firmy i pracowników Działu Przygotowania Produkcji oraz Działu Przygotowania Barwników pozostaje zatem opracowanie wszystkich procesów odnoszących się do opracowywanych projektów i narzędzi prototypowych w postaci form, począwszy od zaprojektowania aż po skonstruowanie formy, które będzie zapewniało możliwość seryjnego lub prototypowego produkowania wyrobu.

W wyniku realizacji ww. prac, pracownicy poszczególnych działów, zaangażowanych w opisany proces, każdorazowo zyskali nowe doświadczenia, oraz pogłębili swoją wiedzę w temacie tworzenia i projektowania nowych wzorów opakowań, która będzie stanowiła nową wiedzę i podstawę do rozwoju zasobów wiedzy w kolejnych projektach. Zatem działalność prowadzona przez Spółkę jest ukierunkowana na nowe odkrycia - umożliwia pozyskanie nowej wiedzy, w szczególności w kontekście rozwoju nowych koncepcji i pomysłów związanych z projektowaniem nowych produktów.

Wskazane powyżej czynności stanowią hipotezy badawcze, oryginalne i indywidualne dla każdego z projektów. Produkty tworzone przez Zainteresowanych są w każdym przypadku oryginalne i nie stanowią powielenia dotychczas znanych rozwiązań.

TAK, opisana działalność, była/jest/będzie zaplanowana formalnie i uwzględniona w budżecie Spółki (działalność systematyczna - przeprowadzana w sposób zaplanowany, przy użyciu określonych zasobów ludzkich i finansowych).

TAK, opisaną działalność, cechowała/cechuje/będzie cechować brak pewności co do jej wyniku końcowego (działalność w warunkach niepewności).

Czy "opracowywane nowe wzory produktów" były/są/będą tworzone wyłącznie w ramach badań naukowych/prac rozwojowych?

TAK, "opracowywane nowe wzory produktów" były/są/będą tworzone wyłącznie w ramach badań naukowych/prac rozwojowych.

Czy prowadzone były/są/będą odrębne badania naukowe lub prace rozwojowe w celu wytworzenia każdego poszczególnego "nowego wzoru produktu"?

TAK, były/są/będą prowadzone odrębne badania naukowe lub prace rozwojowe w celu wytworzenia każdego poszczególnego "nowego wzoru produktu".

Czy wytworzone "nowe wzory produktów" zawsze były/są/będą efektem prac rozwojowych lub badań naukowych w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce realizowanych w ramach prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej?

TAK, wytworzone "nowe wzory produktów" zawsze były/są/będą efektem badań naukowych lub prac rozwojowych w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce realizowanych w ramach prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej.

Pytanie

Czy opisane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym prace związane z opracowywaniem nowych wzorów produktów prowadzone przez Spółkę stanowią działalność badawczo-rozwojową, o której mowa w art. 5a pkt 38 ustawy o PIT?

Państwa stanowisko w sprawie

W Państwa ocenie - opisane w stanie faktycznym prace wykonywane przez Spółkę spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, określoną w art. 5a pkt 38 ustawy o PIT, zgodnie z którą przez działalność badawczo-rozwojową rozumie się działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Zgodnie z art. 5a pkt 39 ustawy o PIT badania naukowe to:

a)

badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

b)

badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zgodnie z powołanymi przepisami ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dalej: "PSWiN"), odpowiednio art. 4 ust. 2 pkt 1 oraz 2 stanowią, że badania naukowe to działalności obejmujące:

a)

badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

b)

badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Natomiast art. 5a pkt 40 ustawy o PIT stanowi, że prace rozwojowe to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Z kolei art. 4 ust. 3 PSWiN stanowi, że prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Przedstawione w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego prace badawczo-rozwojowe prowadzone w Spółce mają na celu tworzenie nowych wzorów produktów, tj. tub polietylenowych, tub laminatowych, tub (...), butelek i saszetek.

Jak stanowią przytoczone powyżej przepisy, działalnością badawczo-rozwojową jest działalność twórcza, obejmująca m.in. badania przemysłowe i prace rozwojowe, podejmowane systematycznie i w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Ponadto, w myśl przepisów, działalnością badawczo-rozwojową jest działalność twórcza, obejmująca m.in. badania aplikacyjne i prace rozwojowe, które nastawione są na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub też znaczących ich ulepszeń jak również, które nie mają charakteru rutynowego w celu uzyskania nowej wiedzy lub wykorzystania zasobów wiedzy już posiadanych.

Zgodnie z treścią opisu stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, w ramach Spółki nie funkcjonują działy, które prowadzą prace badawczo-rozwojowe. Prace o charakterze B+R są prowadzone przede wszystkim w ramach Działu Przygotowania Produkcji oraz Działu Przygotowania Barwników. W tym kontekście należy wskazać, że głównym celem realizowanych przez Spółkę projektów badawczo-rozwojowych w ramach wymienionych wyżej działów są prace mające na celu opracowanie wszystkich procesów odnoszących się do opracowywanych projektów i narzędzi prototypowych w postaci form, począwszy od zaprojektowania aż po skonstruowanie formy, które będzie zapewniało możliwość seryjnego lub prototypowego produkowania tub polietylenowych, tub laminatowych, tub (...), butelek i saszetek.

Zgodnie z zamierzeniami Spółki - rezultatem prowadzonych prac badawczo-rozwojowych jest wprowadzenie do sprzedaży nowych wzorów produktów. Prace podejmowane w ramach działalności badawczo-rozwojowej wynikają bezpośrednio z potrzeb obecnych i potencjalnych klientów Spółki. Realizowane projekty dotyczą rozwiązań technologicznych, stosowanych na etapie produkcji oraz opracowywania i wykonywania nowych wzorów produktów spełniających wymagania klientów. Prace opisane powyżej były/są/będą zdarzeniami unikalnymi/innowacyjnymi w skali co najmniej Spółki. Prace badawczo-rozwojowe realizowane przez Spółkę nie są nakierowane na uzyskanie rutynowych/okresowych zmian produktów. Działalność Spółki nakierowana jest na zwiększanie atrakcyjności, poszerzanie gamy wytwarzanych produktów poprzez wprowadzanie innowacyjnych wzorów produktów.

W swojej działalności Spółka wykorzystuje zarówno dostępną aktualnie wiedzę i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej, jak również podejmuje własne badania celem zdobycia nowej wiedzy oraz umiejętności. Przedstawione w opisie stanu faktycznego czynności podejmowane przez pracowników Spółki w ramach opisanej w niniejszym wniosku działalności Spółki mają w ocenie Wnioskodawców charakter działalności badawczo-rozwojowej, polegającej na wykorzystywaniu istniejących zasobów wiedzy oraz ich poszerzaniu dla celów rozwijania oferty Spółki poprzez opracowywanie nowych produktów oraz ulepszania istniejących.

W ramach Spółki prowadzonych jest szereg prac zmierzających do rozwoju produktów od początkowych prac koncepcyjnych, poprzez wykonanie i weryfikację projektów i rozwiązań, aż do momentu wdrożenia opracowanego rozwiązania. Charakter tych prac naznaczony jest niepewnością badawczą oraz nie są to prace rutynowe, czy też mające charakter jedynie okresowych zmian.

Podkreślenia wymaga fakt, że nowe wzory produktów, o których mowa powyżej, powstają w wyniku twórczej pracy pracowników Spółki, którzy samodzielnie muszą znaleźć optymalne rozwiązania stawianych wyzwań. Realizowane prace badawczo-rozwojowe mają charakter twórczy, są prowadzone w sposób systematyczny, według określonych planów i harmonogramów, przez zatrudnione w tym celu osoby posiadające odpowiednie kompetencje i wykształcenie, których głównym zadaniem jest zwiększenie zasobów wiedzy oraz wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia nowych

Jak zostało przedstawione w opisie stanu faktycznego, rezultatem prowadzonych prac badawczo-rozwojowych jest wprowadzenie do sprzedaży nowych wzorów produktów. Podkreślić należy, że w świetle legalnej definicji sens pojęcia prac rozwojowych zawiera się w ich celu, którym jest tworzenie nowego produktu/procesu (ulepszeniu istniejącego) i sposobie osiągania tego celu, czyli wykorzystywaniu, nabywaniu oraz łączeniu wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin. Jeżeli uwzględnić dodatkowe przesłanki zawarte w końcowej części legalnej definicji, w szczególności ich oczywisty przedprodukcyjny charakter ("prototypy", "projekty pilotażowe", "demonstracje", "testowanie" i "walidacja"), to można wnioskować, że prace rozwojowe kończą się w momencie powstania nowego wzoru produktu w sensie zdolności do jego wytwarzania w skali komercyjnej.

Z tej perspektywy analizowane w niniejszym wniosku działania w procesie tworzenia nowego wzoru produktu mają charakter prac badawczo-rozwojowych ze względu na ich wspólny cel, jakim jest stworzenie nowego produktu, oraz z uwagi na fakt użycia do tego celu wiedzy i umiejętności. Działalność badawczo-rozwojowa obejmuje zarówno tworzenie prototypów, testowanie, jak również walidację stworzonych rozwiązań, Wnioskodawcy zaznaczają, że działania te są częścią podejmowanej pracy twórczej, zmierzającej do wypracowania innowacyjnych (co najmniej w skali przedsiębiorstwa Wnioskodawców) rozwiązań. Działania te kumulatywnie stanowią o istocie działalności badawczo-rozwojowej, a mianowicie są prowadzone w celu zwiększenia zasobów wiedzy, wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań i weryfikacji, czy prowadzone działania przyniosły zamierzone rezultaty.

Z uwagi na powyższe argumenty, Wnioskodawcy stoją na stanowisku, że wskazane w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego prace Spółki, polegające na projektowaniu i tworzeniu nowych wzorów produktów, stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu Ustawy o PIT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku, jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1467):

Użyte w ustawie określenia oznaczają: spółka osobowa - spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną.

W myśl art. 22 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych:

Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową.

Zgodnie z art. 5a pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647):

Ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę inną niż określona w pkt 28.

W myśl natomiast art. 5a pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w ustawie jest mowa o spółce - oznacza to:

a)

spółkę posiadającą osobowość prawną, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251),

b)

spółkę kapitałową w organizacji,

c)

spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d)

spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania,

e)

spółkę jawną będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Dochody spółek niebędących osobami prawnymi nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników takiej spółki. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce niebędącej osobą prawną uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Dlatego też, w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki jawnej niebędącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, podatnikiem podatku dochodowego nie jest spółka tylko poszczególni wspólnicy. Zatem na nich, a nie na spółce jawnej ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stosownie do art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do:

1)

rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat;

2)

ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną.

Na podstawie powyższego - wielkość przychodów przypadających na podatnika (wspólnika spółki niebędącej osobą prawną) określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. Taką samą zasadę należy zastosować przy określaniu kosztów uzyskania przychodów oraz ulg podatkowych związanych z prowadzoną przez tę spółkę działalnością gospodarczą.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przedmiotem Państwa wątpliwości jest kwestia ustalenia, czy opisana we wniosku działalność spółki jawnej, w której są Państwo wspólnikami (dalej: Spółka), spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i tym samym, czy są Państwo uprawnieni do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 26e tej ustawy.

W myśl art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności badawczo-rozwojowej - oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

I tak, stosownie do art. 5a pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych - oznacza to:

a)

badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

b)

badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zgodnie z art. 5a pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w ustawie jest mowa o pracach rozwojowych - oznacza to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.):

Badania naukowe są działalnością obejmującą:

1)

badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

2)

badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

W myśl art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

Prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Zatem z pracami badawczo-rozwojowymi mamy do czynienia wówczas, gdy wykorzystuje się dostępną wiedzę z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do tworzenia nowych lub ulepszania istniejących produktów/usług oraz procesów i technologii produkcji.

Przenosząc powyższe na grunt Państwa sprawy, wyraźnie podkreślam, że w celu stwierdzenia, czy prowadzą Państwo działalność badawczo-rozwojową, należy przeprowadzić analizę nakierowaną na zidentyfikowanie przejawów działalności gospodarczej, które mogą zostać uznane za działalność badawczo-rozwojową (tj. tych aktywności podmiotu, które spełniają definicję wskazaną w art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Z ustawowej definicji zawartej w regulacjach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że działalność badawczo-rozwojowa musi mieć charakter twórczy. Jak podaje słownik języka polskiego PWN, działalność twórcza to zespół działań podejmowanych w kierunku tworzenia (działalność - zespół działań podejmowanych w jakimś celu), powstania czegoś (twórczy - mający na celu tworzenie, tworzyć - powodować powstanie czegoś). W doktrynie prawa autorskiego podkreśla się natomiast, że cecha twórczości związana jest przede wszystkim z rezultatem działalności człowieka o charakterze kreacyjnym i jest spełniona wówczas, gdy istnieje nowy wytwór intelektu. Działalność twórcza oznacza, że "ustawodawca za przedmiot prawa autorskiego uznaje tylko rezultat (przejaw) takiego działania, który choćby w minimalnym stopniu odróżnia się od innych rezultatów takiego samego działania, a zatem, że posiada cechę nowości, której stopień nie ma znaczenia". Zatem twórczość działalności badawczo-rozwojowej może przejawiać się opracowywaniem nowych koncepcji, narzędzi, rozwiązań niewystępujących dotychczas w praktyce gospodarczej podmiotu lub na tyle innowacyjnych, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących u tego podmiotu.

Kolejnym kryterium działalności badawczo-rozwojowej jest prowadzenie tej działalności w sposób systematyczny. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN słowo systematyczny oznacza (i) robiący coś regularnie i starannie, (ii) o procesach: zachodzący stale od dłuższego czasu, (iii) o działaniach: prowadzony w sposób uporządkowany, według pewnego systemu; też: o efektach takich działań; planowy, metodyczny. W związku z tym, że w definicji działalności badawczo-rozwojowej słowo "systematyczny" występuje w sformułowaniu "podejmowaną (działalność) w sposób systematyczny", a więc odnosi się do "działalności", czyli zespołu działań podejmowanych w jakimś celu, najbardziej właściwą definicją systematyczności w omawianym zakresie jest definicja obejmująca prowadzenie działalności w sposób uporządkowany, według pewnego systemu. Zatem słowo systematycznie odnosi się również do działalności prowadzonej w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany. To oznacza, że działalność badawczo-rozwojowa jest prowadzona systematycznie niezależnie od tego, czy podmiot stale prowadzi prace badawczo-rozwojowe, czy tylko od czasu do czasu, a nawet incydentalnie, co wynika z charakteru prowadzonej przez niego działalności oraz potrzeb rynku, klientów, sytuacji mikro i makroekonomicznej. Z powyższego wynika, że spełnienie kryterium "systematyczności" danej działalności nie jest uzależnione od ciągłości tej działalności, w tym od określonego czasu, przez jaki działalność taka ma być prowadzona ani też od istnienia planu co do prowadzenia przez podmiot podobnej działalności w przyszłości. Wystarczające jest, aby podmiot zaplanował i przeprowadził chociażby jeden projekt badawczo-rozwojowy, przyjmując dla niego określone cele do osiągnięcia, harmonogram i zasoby. Taka działalność może być uznana za działalność systematyczną, tj. prowadzoną w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany.

Powyżej omówione dwa kryteria działalności badawczo-rozwojowej dotyczą charakteru i organizacji prowadzenia tej działalności, podczas gdy ostatnie, trzecie kryterium, dotyczy rezultatu prowadzenia tej działalności, tj. zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. W konsekwencji - głównym zadaniem dla zarządzającego projektem badawczo-rozwojowym jest zlokalizowanie i zidentyfikowanie zasobów wiedzy przed rozpoczęciem działań projektowych; zasobów w ujęciu funkcjonalnym i celowościowym, czyli podlegającym zwiększeniu oraz możliwym i właściwym do wykorzystania zwiększonej wiedzy do nowych zastosowań. Lokalizacja i identyfikacja wiedzy obejmuje szereg działań, w tym określenie stanu wiedzy, miejsca, sposobu jej wykorzystania oraz selekcji pod względem przydatności do realizacji celu projektu. Prowadząc działalność badawczo-rozwojową, przedsiębiorca rozwija specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności, które może wykorzystać w ramach bieżących albo przyszłych projektów.

Kluczowe jest zawarte w definicji działalności badawczo-rozwojowej rozróżnienie, które wskazuje, że taka działalność obejmuje dwa rodzaje aktywności, tj.: (i) badania podstawowe i badania aplikacyjne zdefiniowane w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz (ii) prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 tej ustawy.

Zwracam uwagę na wyłączenie zawarte w art. 4 ust. 3 tej ustawy, mogące odnosić się do wielu przejawów aktywności podatnika. Zastrzeżenie zostało wprowadzone w celu wyeliminowania z zakresu działalności badawczo-rozwojowej tych przejawów aktywności podmiotu, które mimo ulepszenia istniejących procesów lub usług, z uwagi na swoją cykliczność (okresowość) oraz brak innowacyjnego charakteru (rutynowość), nie mogą stanowić prac rozwojowych.

Tymczasem z opisu sprawy przedstawionego we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji wynika, że Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji wysokiej jakości opakowań z tworzyw sztucznych dla przemysłu kosmetycznego, spożywczego, farmaceutycznego i chemicznego. Spółka systematycznie prowadzi działania mające na celu zapewnienie swoim klientom produktów o wysokiej jakości, przy uwzględnieniu zmieniających się warunków rynkowych oraz preferencji konsumentów. W zakresie dostarczania klientom produktów spełniających ich indywidualne potrzeby występują w Spółce dwa obszary działalności: opracowywanie nowych produktów - projekty badawczo-rozwojowe, tj. projekty obejmujące tworzenie nowych lub ulepszonych rozwiązań, które po zakończeniu prac badawczo-rozwojowych będą mogły udoskonalić lub poszerzyć ofertę rynkową Spółki (obszar 1) oraz produkcja wyrobów gotowych - na bazie zarchiwizowanych wzorów opakowań - projekty rutynowe (obszar 2). Jak wynika z wniosku, działalność w zakresie opracowania nowych wzorów produktów nie sprowadza się do profesjonalnego świadczenia usług wytworzenia produktu zgodnie z wytycznymi zamawiającego. Spółka wykorzystuje posiadane zaplecze do prowadzenia tej działalności, tj. specjalistyczną wiedzę i umiejętności oraz bogate doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje zawodowe, ale jej efektem jest projektowanie i tworzenie przez Spółkę produktów, które - w stosunku do dotychczasowej jej działalności - mają nowy, bardziej innowacyjny, ulepszony charakter. Wytworzone wzory produktów w znacznym stopniu odróżniają się od tych dotychczas funkcjonujących w ofercie Spółki. W wyniku realizacji tych prac pracownicy poszczególnych działów, zaangażowanych w opisany proces, każdorazowo zyskali nowe doświadczenia oraz pogłębili swoją wiedzę w temacie tworzenia i projektowania nowych wzorów opakowań, która będzie stanowiła nową wiedzę i podstawę do rozwoju zasobów wiedzy w kolejnych projektach. Działalność prowadzona przez Spółkę jest ukierunkowana na nowe odkrycia - umożliwia pozyskanie nowej wiedzy, w szczególności w kontekście rozwoju nowych koncepcji i pomysłów związanych z projektowaniem nowych produktów. Działalność każdorazowo prowadzi/będzie prowadzić do uzyskania wyników, które mogą być powtórzone/możliwe do odtworzenia. Działalność Spółki w ramach prowadzonych projektów była/jest/będzie oparta na oryginalnych koncepcjach i hipotezach. Ponadto działalność Spółki była/jest/będzie zaplanowana formalnie i uwzględniona w budżecie Spółki (działalność systematyczna - przeprowadzana w sposób zaplanowany, przy użyciu określonych zasobów ludzkich i finansowych). Działalność tę cechowała/cechuje/będzie cechować brak pewności co do jej wyniku końcowego (działalność w warunkach niepewności). Opracowywane przez Spółkę nowe wzory produktów" były/są/będą tworzone wyłącznie w ramach badań naukowych/prac rozwojowych. Wskazali Państwo również, że w celu wytworzenia każdego poszczególnego "nowego wzoru produktu" były/są/będą prowadzone odrębne badania naukowe lub prace rozwojowe, a wytworzone "nowe wzory produktów" zawsze były/są/będą efektem badań naukowych lub prac rozwojowych w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce realizowanych w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Prowadzona działalność, której dotyczy wniosek, stanowi i będzie stanowić badania naukowe i/lub prace rozwojowe w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W odpowiedzi na moje pytanie zawarte w wezwaniu, w jaki sposób dzięki działalności Spółki zwiększają się zasoby wiedzy, w jakim zakresie wiedza ulega zwiększeniu oraz w czym (w jakich czynnościach, zadaniach) przejawia się wykorzystanie posiadanych już zasobów wiedzy, wskazali Państwo m.in., że każda z osób, biorących udział w realizacji czynności z zakresu prac badawczo-rozwojowych, posiada specjalistyczną wiedzę, bogate doświadczenie oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe do pracy na swoim stanowisku. Pozyskiwana przy każdym nowym zamówieniu (produkcie) wiedza jest następnie wykorzystywana do realizacji innych zamówień i zwiększa zasoby wiedzy i doświadczenia każdego z pracowników biorących udział w tym procesie. Wskazali Państwo również, w jakich czynnościach pozyskiwanie nowej wiedzy następuje, także, że w wyniku realizacji prac badawczo-rozwojowych pracownicy poszczególnych działów, zaangażowanych w opisany proces, każdorazowo zyskują nowe doświadczenia oraz pogłębiają swoją wiedzę w temacie tworzenia i projektowania nowych wzorów opakowań, która będzie stanowiła nową wiedzę i podstawę do rozwoju zasobów wiedzy w kolejnych projektach.

Podkreślam, że "pozyskiwanie przy każdym nowym zamówieniu (produkcie) wiedzy, która jest następnie wykorzystywana do realizacji innych zamówień i zwiększa zasoby wiedzy i doświadczenia każdego z pracowników" przez podmiot gospodarczy wpisane jest w jego normalną działalność i nie oznacza w każdym takim przypadku, że działalność takiego podmiotu prowadzi do zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań w rozumieniu definicji działalności badawczo-rozwojowej.

Zwracam bowiem uwagę, że nie każde przeprowadzone doświadczenie jest badaniem empirycznym, nie każde rozważania oparte na wiedzy są analizą naukową i nie każde tworzenie nowego produktu czy nowego rozwiązania w oparciu o wiedzę stanowi działalność badawczo-rozwojową.

Wyjaśniam też, że choć prowadzona przez Państwa działalność dotycząca opracowania nowych wzorów produktów zawiera elementy twórcze wymagające specjalistycznej wiedzy (co wskazują Państwo we wniosku), to prowadzona przez Państwa produkcja w tym obszarze nie stanowi działalności badawczo-rozwojowej, tj. działań mających na celu zwiększenie zasobów wiedzy lub wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań, tj. tworzenia nowych, zmienionych lub usprawnionych produktów, procesów lub usług.

W mojej ocenie działalność ta sprowadza się właśnie do profesjonalnego wytwarzania produktu zgodnie z wytycznymi zamawiającego, czemu służy posiadane zaplecze Spółki do prowadzenia takiej działalności gospodarczej, tj. specjalistyczna wiedza i umiejętności oraz wykorzystywane bogate doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje zawodowe pracowników.

Wskazali Państwo również, że opisana działalność w ramach prowadzonych projektów była/jest/będzie oparta na oryginalnych koncepcjach i hipotezach. Jednak nie wskazali Państwo na żadną konkretną koncepcję czy hipotezę, nie mówiąc już o opisaniu, na czym polega oryginalność takiej koncepcji/hipotezy. Jednocześnie przedstawiony został we wniosku proces opracowywania nowych wzorów produktów obejmujący szereg czynności, koncepcji, które są indywidualne dla każdego nowego produktu.Jak Państwo wskazują: wskazane czynności, w ramach produkcji pilotażowej, stanowią dedykowany, indywidualny proces dla każdego nowego produktu, jednocześnie są obarczone niepewnością - z uwagi na weryfikację opracowanej koncepcji w warunkach rzeczywistych. Zatem wskazujecie Państwo oraz podkreślacie jedynie indywidualność podejmowanych przez Spółkę projektów. Fakt, że są one indywidualne, tworzone na potrzeby konkretnego klienta nie oznacza automatycznie, że każdy taki projekt stanowi działalność badawczo-rozwojową.

W tym miejscu wskazuję również, że aby dana działalność mogła zostać zaklasyfikowana jako działalność badawczo-rozwojowa, konieczne jest tu spełnienie m.in. kryterium twórczości, tj. opieranie się na oryginalnych, nieoczywistych koncepcjach i hipotezach.

W mojej ocenie - wskazany przez Spółkę proces opracowywania nowych wzorów produktów pod indywidualne zamówienie klienta Spółki stanowi o profesjonalizmie Spółki przejawiającym się właśnie w przygotowaniu nowego wzoru produktu wg indywidualnych potrzeb klienta, wymagającym od Spółki indywidualnego "podejścia" do konkretnego zamówienia - co jednak nie oznacza, że taka działalność jest działalnością badawczo-rozwojową.

Dlatego stwierdzam, że prace realizowane przez Państwa w ramach projektów opracowania nowych wzorów produktów nie wypełniają definicji działalności badawczo-rozwojowej. Opisana we wniosku działalność wpisuje się w zakres "standardowej" działalności umożliwiającej przeprowadzenie procesu opracowania nowych produktów.

Tym samym, prace podejmowane w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej, w części dotyczącej obszaru Opracowania nowych wzorów produktów nie stanowiły, nie stanowią i nie będą stanowić działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uprawniającej do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową na podstawie art. 26e tej ustawy.

Reasumując - opisane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym prace związane z opracowywaniem nowych wzorów produktów prowadzone przez Spółkę nie stanowią działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym nie mogą Państwo skorzystać z odliczenia w ramach tzw. ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 26e tej ustawy.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili, i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili, i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego. Z funkcji ochronnej będą mogli skorzystać Ci z Państwa, którzy zastosują się do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację przez Zainteresowanego, który jest stroną postępowania

Pan A (Zainteresowany będący stroną postępowania - art. 14r. § 2 Ordynacji podatkowej) ma prawo wnieść skargę na tę interpretację indywidualną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a, art. 14b § 1 i art. 14r. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl