0112-KDIL2-1.4011.781.2022.2.DJ - Realizacja celu mieszkaniowego jako przesłanka ulgi mieszkaniowej

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 9 grudnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-1.4011.781.2022.2.DJ Realizacja celu mieszkaniowego jako przesłanka ulgi mieszkaniowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

10 października 2022 r. wpłynął Pani wniosek z 10 października 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego. Uzupełniła go Pani - w odpowiedzi na wezwanie - pismami, które wpłynęły 28 listopada 2022 r., 29 listopada 2022 r. oraz 1 grudnia 2022 r. Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

(...) 2019 r. zawarła Pani z mężem umowę majątkową małżeńską i ustanowili Państwo rozdzielność majątkową. (...) 2019 r. Pani mąż (...) darował Pani część posiadanych przez siebie nieruchomości. Dwie z darowanych w 2019 r. nieruchomości sprzedała Pani w 2020 r. wskutek czego wystąpi obowiązek podatkowy w postaci podatku dochodowego 19%. W rocznym zeznaniu PIT zadeklarowała Pani, że przychód przeznaczy na realizację własnego celu mieszkaniowego. W 2022 r. chciałaby Pani część przychodu ze zbycia nieruchomości w 2020 r. przeznaczyć na zakup od męża działki budowlanej (...), dla której od 2004 r. obowiązuje plan zagospodarowania, a działka leży na ternie M teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Uchwała nr (...) Rady Gminy (...) z dnia (...) 2004 r. Działka ta należy do majątku osobistego męża, który podjął decyzję o jej sprzedaży. Chciałaby Pani wyżej wspomnianą działkę w (...) kupić od męża oraz przeznaczyć na realizację własnych potrzeb mieszkaniowych.

W pismach, stanowiących uzupełnienia wniosku doprecyzowała Pani opis zdarzenia przyszłego o następujące informacje:

Celem darowizny z dnia 2 sierpnia 2019 r. było wyrównanie statusu majątkowego pomiędzy Panią, a mężem (...).

Lista Nieruchomości darowanych aktem rep. (...) 2019 r.:

1. Udziały w działce nr A zabudowanej kamienicą mieszkalną w (...). Dokładna ilość udziałów (...);

2. Mieszkanie B;

3. Mieszkanie C;

4. Mieszkanie D.

Nieruchomości sprzedane w 2020 r.:

1. Mieszkanie C - data (...) 2020 r.

2. Mieszkanie D - data (...) 2020 r.

Mieszkanie C:

* Nieruchomości zostały nabyte drogą darowizny do majątku prywatnego w celach osobistych, a dokładnie celem zamieszkania w przyszłości. Od października 2019 r. planowali Państwo (Pani z mężem), że Pani przeprowadzi się do tego mieszkania, a mąż będzie mieszkał z synem. Później od marca 2020 r., kiedy zmienili Państwo plany, mieszkanie było wynajmowane. Sprzedaż mieszkania nastąpiła (...) 2020 r.

* Mieszkanie nie było ulepszane.

* Jednoosobową działalność gospodarczą prowadziła Pani od (...) 2019 r. i zawiesiła Pani (...) 2021 r. Działalność została zawieszona, ponieważ przestała Pani uzyskiwać dochody z najmu. PKD Pani działalności podaje Pani poniżej. Jednocześnie od (...) 2019 r. jest Pani wspólnikiem sp. cywilnej (...), która zajmuje się (...).

(...)

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

* Mieszkanie nie było związane bezpośrednio z Pani działalnością gospodarczą, czyli (...). Mieszkanie było wynajmowane, a czynsz był rozliczany w ramach jednoosobowej działalności od (...) 2020 r. do (...) 2020 r. Nie jest Pani pewna, czy w takim razie rozliczanie najmu oznacza, że w mieszkaniach była prowadzona działalność gospodarcza. Mieszkanie było wynajmowane od (...) 2020 r. Mieszkanie zostało wycofane ze środków trwałych (...) 2020 r. przed sprzedażą, a sprzedaż nastąpiła z majątku odrębnego, ponieważ mieszkanie było środkiem trwałym tylko w celu rozliczenia podatku od najmu.

* Nieruchomości sprzedała Pani, ponieważ zmieniły się Pani plany życiowe i zawodowe i coraz więcej czasu spędza Pani w (...), gdzie będzie Pani chciała też mieszkać. Korzyści jakie Pani otrzymała to kwota (...) PLN.

* W celu sprzedaży skontaktowała się Pani z poleconym agentem nieruchomości.

* Nie była zawierana umowa przedwstępna.

Mieszkanie D:

* Nieruchomości zostały nabyte drogą darowizny do majątku odrębnego w celach osobistych, a dokładnie celem zamieszkania w przyszłości. Razem z mężem planowali Państwo, że w przyszłości zamieszkają Państwo w (...). Od czasu, kiedy stała się Pani właścicielem, mieszkanie było cały czas wynajmowane.

* Mieszkanie nie było ulepszane.

* Jednoosobową działalność gospodarczą prowadziła Pani od (...) 2019 r. i zawiesiła Pani (...) 2021 r. Działalność została zawieszona, ponieważ przestała Pani uzyskiwać dochody z najmu. PKD Pani działalności podaje Pani poniżej. Jednocześnie od (...) 2019 r. jest Pani wspólnikiem sp. cywilnej (...), która zajmuje się (...).

(...)

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

* Mieszkanie nie było związane bezpośrednio z Pani działalnością gospodarczą, czyli (...). Mieszkanie było wynajmowane, a czynsz był rozliczany w ramach jednoosobowej działalności. Nie jest Pani pewna, czy w takim razie rozliczanie najmu oznacza, że w mieszkaniach była prowadzona działalność gospodarcza. Mieszkanie zostało wycofane ze środków trwałych (...) 2020 r. przed sprzedażą, a sprzedaż nastąpiła z majątku odrębnego, ponieważ mieszkanie było środkiem trwałym tylko w celu rozliczenia podatku od najmu. Sprzedaż mieszkania nastąpiła (...) 2020 r.

* Sprzedaż mieszkania nastąpiła (...) 2020 r., ponieważ zmieniła Pani plany i woli Pani docelowo mieszkać w domu jednorodzinnym. Korzyści jakie otrzymała Pani to (...) PLN przychodu.

* W celu sprzedaży skontaktowała się Pani z poleconym agentem nieruchomości.

* Nie była zawierana umowa przedwstępna

Przeniesienie własności działki w (...) planują Państwo na 2023 rok (pierwszy kwartał). Działka położona jest w Polsce. Działka jest budowlana, ma plan zagospodarowania przewidujący budownictwo jednorodzinne i chce Pani na tej działce wybudować dom.

W odpowiedzi na pytanie, czy dokonywała Pani wcześniej sprzedaży jeszcze innych nieruchomości (oprócz ww. 2 nieruchomości wymienionych we wniosku) wskazała Pani następujące nieruchomości:

- Sprzedała Pani 50% udziałów (...) 2019 r. (data z aktu notarialnego) w mieszkaniu w (...) za kwotę (...) zł. Sprzedaż nastąpiła z majątku odrębnego. Mieszkanie było ruiną, stało puste, nie była prowadzona w nim działalność gospodarcza.

* Udziały kupiła Pani do majątku odrębnego dlatego, że drugą połowę posiadał Pani mąż (...), a sprzedający musiał sprzedać swoją część. Cena zakupu (...) zł. Data aktu notarialnego (...) 2019 r. Sprzedali Państwo mieszkanie, bo zmienili Państwo plany i podjęli decyzje, że nie będą Państwo mieszkać w (...).

* Pieniądze ze sprzedaży przeznaczyła Pani na część remontu mieszkania B.

- Mieszkanie E

* Mieszkanie powstało w wyniku podziału i zniesienia współwłasności działki (zabudowanej kamienicą) nr (...) darowanej przez męża (...) 2019 r. Nabyła Pani to mieszkanie do majątku odrębnego i sprzedała w ramach majątku odrębnego. Zniesienie współwłasności i ujawnienie kamienicy w KW nastąpiło aktem notarialnym z dnia (...) 2020 r. Numery mieszkań objętych na skutek podziału i wg posiadanych udziałów to (...), które weszły do majątku odrębnego.

* Mieszkanie zostało nabyte do majątku odrębnego w celach osobistych, a dokładnie celem zamieszkania w przyszłości. W drodze darowizny nabyła Pani udziały w kamienicy mieszkalnej bez zniesionej współwłasności, dlatego do udziałów nie było przypisane żadne konkretne mieszkanie. Chciała Pani, aby w wyniku podziału udało się uzyskać jedno duże mieszkanie dobrze doświetlone i nie na parterze. Bardzo podobała się Pani lokalizacja kamienicy.

* Udziały w kamienicy, jak i późniejsze konkretne lokale mieszkalne zostały nabyte do majątku prywatnego i mieszkanie (...) zostało sprzedane w ramach majątku prywatnego.

* Mieszkanie było wynajmowane.

* Mieszkanie zostało sprzedane (...) 2021 r. Sprzedała je Pani, ponieważ nie udało się porozumieć z pozostałymi współwłaścicielami w trakcie znoszenia współwłasności, tak aby w ramach posiadanych udziałów objąć jedno bardzo duże mieszkanie. Dodatkowo nie udało się objąć mieszkania, które Panią interesowało.

* Została sprzedana jedna nieruchomość.

* Środki ze sprzedaży zostaną przeznaczone na zakup mieszkania, które spełni Pani wymagania oraz na budowę domu.

- Mieszkanie F:

* Mieszkanie powstało w wyniku podziału i zniesienia współwłasności działki (zabudowanej kamienicą) nr (...) darowanej przez męża (...) 2019 r. Nabyła Pani to mieszkanie do majątku odrębnego i sprzedała w ramach majątku odrębnego. Zniesienie współwłasności i ujawnienie kamienicy w KW nastąpiło aktem notarialnym z dnia (...) 2020 r. Numery mieszkań objętych na skutek podziału i wg posiadanych udziałów to (...), które weszły do majątku odrębnego.

* Mieszkanie został nabyte do majątku odrębnego w celach osobistych, a dokładnie celem zamieszkania w przyszłości. W drodze darowizny nabyła Pani udziały w kamienicy mieszkalnej bez zniesionej współwłasności, dlatego do udziałów nie było przypisane żadne konkretne mieszkanie. Chciała Pani, aby w wyniku podziału udało się uzyskać jedno duże mieszkanie dobrze doświetlone i nie na parterze. Bardzo podobała się Pani lokalizacja kamienicy.

* Udziały w kamienicy, jak i późniejsze konkretne lokale mieszkalne zostały nabyte do majątku prywatnego i mieszkanie (...) zostało sprzedane w ramach majątku prywatnego.

* Mieszkanie było częściowo wynajmowane.

* Mieszkanie zostało sprzedane (...) 2021 r. Sprzedała Pani, ponieważ nie udało się porozumieć z pozostałymi współwłaścicielami w trakcie znoszenia współwłasności tak aby w ramach posiadanych udziałów objąć jedno bardzo duże mieszkanie. Dodatkowo nie udało się objąć mieszkania, które Panią interesowało.

* Została sprzedana jedna nieruchomość.

* Środki ze sprzedaży zostaną przeznaczone na zakup mieszkania, które spełni Pani wymagania oraz na budowę domu.

Dodatkowo wyjaśniła Pani, że na chwilę obecną planuje Pani, że w roku 2023, 2024 lub 2025 sprzeda Pani trzecie mieszkanie (...), w zależności od tego kiedy i ile środków będzie Pani potrzebować na budowę do domu i zakup mieszkania (...).

- Mieszkanie G:

* Mieszkanie powstało w wyniku podziału i zniesienia współwłasności działki (zabudowanej kamienicą) nr (...) darowanej przez męża (...) 2019 r. Nabyła Pani to mieszkanie do majątku odrębnego i sprzedała w ramach majątku odrębnego. Zniesienie współwłasności i ujawnienie kamienicy w KW nastąpiło aktem notarialnym z dnia (...) 2020 r. Numery mieszkań objętych na skutek podziału i wg posiadanych udziałów to (...), które weszły do majątku odrębnego.

* Mieszkanie zostało nabyte do majątku odrębnego w celach osobistych, a dokładnie celem zamieszkania w przyszłości. W drodze darowizny nabyła Pani udziały w kamienicy mieszkalnej bez zniesionej współwłasności, dlatego do udziałów nie było przypisane żadne konkretne mieszkanie. Chciała Pani, aby w wyniku podziału udało się uzyskać jedno duże mieszkanie dobrze doświetlone i nie na parterze. Bardzo podobała się Pani lokalizacja kamienicy.

* Udziały w kamienicy, jak i późniejsze konkretne lokale mieszkalne zostały nabyte do majątku prywatnego i mieszkanie (...) zostanie sprzedane w ramach majątku prywatnego.

* W mieszkaniu aktualnie mieszkają (...).

* Mieszkanie zostanie sprzedane w 2023 r., 2024 r. lub 2025 r.

* Została sprzedana jedna nieruchomość.

* Środki ze sprzedaży zostaną przeznaczone na zakup mieszkania, które spełni Pani wymagania oraz na budowę domu.

Pytanie

Czy zakup działki budowlanej od męża będzie stanowić wydatek na własne cele mieszkaniowe?

Pani stanowisko w sprawie

Uważa Pani, że zakup działki budowlanej od męża będzie stanowić wydatek na własne cele mieszkaniowe.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 i pkt 8 ww. ustawy:

Źródłami przychodów są:

- pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3);

- odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a)

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b)

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c)

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d)

innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany (pkt 8).

W myśl art. 10 ust. 2 pkt 3 tejże ustawy:

Przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Natomiast zgodnie z treścią art. 10 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Przepisy ust. 1 pkt 8 mają zastosowanie do odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

Oznacza to, że przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw wymienionych w tym przepisie (tj. art. 10 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) nie są zaliczane do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, tj. do pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeśli były wykorzystywane do jej prowadzenia.

Stosownie do art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących:

a)

środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

b)

składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł,

c)

składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,

d) składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Zgodnie natomiast z art. 14 ust. 2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Do przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie. Przepis art. 30e stosuje się odpowiednio.

Nadmienić należy, że czynność przesunięcia składnika majątku - z prowadzonej działalności gospodarczej (czynność wycofania tego składnika majątku ze środków trwałych) do majątku prywatnego - nie rodzi skutków w postaci powstania przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przekazanie danego środka trwałego na potrzeby własne jest czynnością, która - w myśl przepisu art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - nie wywołuje żadnych skutków podatkowych.

Z opisu sprawy wynika, że (...) 2019 r. zawarła Pani z mężem umowę majątkową małżeńską i ustanowili Państwo rozdzielność majątkową. (...) 2019 r. mąż darował Pani część posiadanych przez siebie nieruchomości. Dwie z darowanych w 2019 r. nieruchomości (mieszkania) sprzedała Pani w 2020 r.

Mając na uwadze przywołane wyżej przepisy prawa oraz opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że odpłatne zbycie w 2020 r. opisanych we wniosku nieruchomości (mieszkań) nie stanowi dla Pani źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Skutki podatkowe sprzedaży tych mieszkań należy rozpatrywać na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do tej regulacji - bieg określonego w nim pięcioletniego terminu rozpoczyna się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie prawa własności nieruchomości. Skoro nabyła Pani w drodze darowizny od męża w 2019 r. nieruchomości (mieszkania), które Pani zbyła w 2020 r. (a więc przed upływem pięcioletniego okresu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy), to odpłatne zbycie ww. mieszkań skutkuje powstaniem przychodu na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na podstawie art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Artykuł 30e ust. 2 cytowanej ustawy stanowi, że:

Podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Stosownie do art. 19 ust. 1 powoływanej ustawy:

Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Artykuł 22 ust. 6d cytowanej ustawy stanowi, że:

Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Do kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, nabytych w drodze spadku zalicza się również udokumentowane koszty nabycia lub wytworzenia poniesione przez spadkodawcę oraz przypadające na podatnika ciężary spadkowe, w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub zbywanego prawa odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych nabytych przez podatnika. Przez ciężary spadkowe, o których mowa w zdaniu drugim, rozumie się spłacone przez podatnika długi spadkowe, zaspokojone roszczenia o zachowek oraz wykonane zapisy zwykłe i polecenia, również w przypadku, gdy podatnik spłacił długi spadkowe, zaspokoił roszczenia o zachowek lub wykonał zapisy zwykłe i polecenia po dokonaniu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c.

W świetle art. 22 ust. 6e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Na gruncie art. 30e ust. 4 wskazanej ustawy:

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

1)

dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub

2)

dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego, w 2022 r. chciałaby Pani część przychodu ze zbycia w 2020 r. nieruchomości (mieszkań) przeznaczyć na zakup od męża (z jego majątku osobistego) działki budowlanej w celu realizacji własnych potrzeb mieszkaniowych (budowę domu). Przeniesienie własności działki zaplanowane jest na 2023 rok.

Zatem, na mocy art. 21 ust. 1 pkt 131 powołanej ustawy:

Wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Dochód zwolniony należy obliczyć według następującego wzoru:

dochód zwolniony = D × W/P

gdzie:

D - dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa,

W - wydatki poniesione na cele mieszkaniowe,

P - przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa.

Należy wyjaśnić, że powyższe zwolnienie obejmuje więc taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia. W sytuacji, gdy przychód z odpłatnego zbycia zostanie w całości przeznaczony na cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Artykuł 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że:

Za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na:

a)

nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

b)

nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

c)

nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,

d)

budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,

e) rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego - położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Zgodnie z art. 21 ust. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Wydatki, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. a-c, uznaje się za wydatki poniesione na cele mieszkaniowe, jeżeli przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, nastąpiło nabycie własności rzeczy lub praw wymienionych w ust. 25 pkt 1 lit. a-c, w związku z którymi podatnik ponosił wydatki na nabycie.

Wedle zaś art. 21 ust. 30 cytowanej ustawy:

Przepis ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzględnił korzystając z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zostały wydatki określone w ust. 25 pkt 1, uwzględnione przez podatnika korzystającego z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Wobec przedstawionych uregulowań prawnych, nie budzi żadnych wątpliwości, że wydatkowany na własne cele mieszkaniowe, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma być konkretnie przychód uzyskany ze zbycia nieruchomości.

Z istoty rozwiązania zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że podstawową okolicznością decydującą o możliwości skorzystania z przedmiotowego zwolnienia jest przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości (ich części oraz udziału) i określonych praw majątkowych nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym została ona dokonana, na wskazane w art. 21 ust. 25 ww. ustawy własne cele mieszkaniowe. Zawarte w tym przepisie wyliczenie tzw. wydatków mieszkaniowych, których realizacja uprawnia do zastosowania ww. zwolnienia ma charakter enumeratywny (wyczerpujący).

Ze zwolnienia tego wypływa także daleko idąca konsekwencja zawarta w stwierdzeniu "własne cele mieszkaniowe". Poprzedzenie wyrażenia "cele mieszkaniowe" przymiotnikiem "własne" świadczy o tym, że ustawodawca przewidując podstawę do zastosowania ww. zwolnienia i dopisując ten przymiotnik podkreślił, że celem nadrzędnym jest zwolnienie tylko takiego przychodu, który wydatkowany zostanie na zaspokojenie "własnych celów mieszkaniowych", rozumianych jako potrzeba zapewnienia sobie dachu nad głową. Tak więc uregulowane w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, zwolnienie od podatku dochodowego w zamierzeniach ustawodawcy realizować ma cel, jakim jest zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika. Wyraz "mieszkaniowe" w wyrażeniu "własne cele mieszkaniowe" należy odnosić podmiotowo do zamiaru zamieszkiwania związanego z różnymi sposobami wydatkowania przychodu, a nie do wydatkowania przychodu w znaczeniu jedynie przedmiotowym. Zamiarem ustawodawcy tworzącego zwolnienie przedmiotowe w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, było zachęcanie podatników do nabywania w miejsce zbywanych praw majątkowych czy nieruchomości, innych nieruchomości lub praw przeznaczonych do zaspokajania ich indywidualnych potrzeb mieszkaniowych. U podstaw omawianego zwolnienia legło założenie, że nie powinny być opodatkowane środki wydane na realizację własnego celu mieszkaniowego. Powyższe wnioski wynikają wprost z brzmienia przepisu normującego powyższe zwolnienie.

Wyjaśnienia także wymaga, że katalog wydatków stanowiących własne cele mieszkaniowe podatnika wskazany w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma charakter zamknięty - jest to wyliczenie enumeratywne. Ustawodawca formułując przedmiotowe zwolnienie w sposób jednoznaczny wskazał cele mieszkaniowe, których realizacja pozwala na zwolnienie z opodatkowania dochodu uzyskanego ze zbycia nieruchomości. W związku z tym tylko wydatkowanie środków ze sprzedaży na realizację celów w nim wskazanych pozwala na skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania. Inne wydatki niż wymienione w tym katalogu nie uprawniają do skorzystania z powyższego zwolnienia.

Odnosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że wydatkując w 2022 r. przychód ze sprzedaży w 2020 r. nieruchomości na poczet ceny nabycia działki budowlanej, w celu realizacji Pani własnych potrzeb mieszkaniowych (budowę domu) - uzyskany z ww. sprzedaży dochód będzie mógł korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale tylko wówczas, jeżeli właściwa umowa przeniesienia własności tej działki (właściwy akt notarialny zakupu ww. działki) nastąpi w okresie trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła sprzedaż, czyli zawarta zostanie do dnia 31 grudnia 2023 r.

Zgodnie bowiem z zacytowanym wyżej art. 21 ust. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatki, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. a-c, uznaje się za wydatki poniesione na cele mieszkaniowe, jeżeli przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, nastąpiło nabycie własności rzeczy lub praw wymienionych w ust. 25 pkt 1 lit. a-c, w związku z którymi podatnik ponosił wydatki na nabycie.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że w sytuacji przedstawionej we wniosku, tj. w przypadku wydatkowania przez Panią w 2022 r. przychodu ze sprzedanych w 2020 r. nieruchomości na zakup od męża działki budowlanej, której przeniesienie własności nastąpi w 2023 r. - spełnia Pani przesłanki, uprawniające Panią do zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, biorąc pod uwagę przedstawiony opis zdarzenia przyszłego i powołane wyżej przepisy prawa, stwierdzić należy, że sprzedaż w 2020 r. mieszkań, nabytych przez Panią w drodze darowizny od męża w 2019 r., stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie podkreślić należy, że skoro - jak wynika z treści Pani wniosku i jego uzupełnienia - część środków pochodzących ze zbycia ww. mieszkań przeznaczy Pani w 2022 r. na zakup działki budowlanej od męża (której przeniesienie własności nastąpi w 2023 r.) w celu realizacji Pani własnych celów mieszkaniowych (budowę domu), to uznać należy, że przeznaczenie przychodu ze sprzedaży ww. mieszkań na zakup tejże działki będzie uprawniało Panią do skorzystania ze zwolnienia od podatku, uregulowanego w treści art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zaznaczyć jednakże należy, że ww. zwolnienie obejmie taką część dochodu uzyskanego z tytułu sprzedaży przedmiotowych nieruchomości jaka proporcjonalnie odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie osiągniętym z odpłatnego zbycia ww. nieruchomości.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pani do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329, z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl