0111-KDSB1-2.440.264.2022.1.JM, WIS TOWAR - wyrób piekarniczy - CN 19 - 0% - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji... - OpenLEX

0111-KDSB1-2.440.264.2022.1.JM - WIS TOWAR - wyrób piekarniczy - CN 19 - 0%

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 12 stycznia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDSB1-2.440.264.2022.1.JM WIS TOWAR - wyrób piekarniczy - CN 19 - 0%

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA (WIS)

Na podstawie art. 13 § 2a pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.), zwanej dalej Ordynacją podatkową i art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, po rozpatrzeniu wniosku (...) z dnia 24 października 2022 r. (data wpływu 14 listopada 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje niniejszą wiążącą informację stawkową.

Przedmiot wniosku: towar - (...)

Opis towaru: Produkt stanowiący mieszankę (...) rodzajów wyrobów piekarniczych oraz (...) wyrobów czekoladowych. Wyroby sprzedawane są łącznie w (...) opakowaniu, zawierającym wypraski z tworzywa sztucznego. Masa netto produktu wynosi wg informacji na opakowaniu (...) g, w praktyce masa może być nieznacznie większa.

Rozstrzygnięcie: CN 19

Stawka podatku od towarów i usług: 0%

Podstawa prawna: § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023 w zw. z poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy

Cel wydania WIS: określenie stawki podatku od towarów i usług

UZASADNIENIE

W dniu 14 listopada 2022 r. Wnioskodawca złożył wniosek w zakresie sklasyfikowania towaru (...) według Nomenklatury scalonej (CN) na potrzeby określenia stawki podatku od towarów i usług.

W treści wniosku przedstawiono następujący szczegółowy opis towaru:

Nazwa handlowa: (...)

1. Skład produktu

Produkt stanowi mieszankę wyrobów piekarniczych składającą się z (...) rodzajów ciasteczek oraz (...) wyrobów czekoladowych (...). Wyroby sprzedawane są łącznie w opakowaniu (...), zawierającym wypraski z tworzywa sztucznego, w których znajdują się wyroby. Masa netto produktu wynosi wg informacji na opakowaniu (...) g, w praktyce masa może być nieznacznie większa.

W skład produktu wchodzą:

a)

(...) (XXX sztuki, masa netto 1 sztuki (...) g. łączna masa netto: (...) g)

b)

(...) (XXX sztuki, masa netto 1 sztuki (...) g, łączna masa netto (...) g)

c)

(...) (XXX sztuki, masa netto 1 sztuki (...) g, łączna masa netto (...) g)

d)

(...) (XXX sztuki, masa netto 1 sztuki (...) g, łączna masa netto: (...) g)

e)

(...) (XXX sztuki, masa netto 1 sztuki (...) g. łączna masa netto: (...) g)

f)

(...) (XXX sztuki, masa netto 1 sztuki (...) g, łączna masa netto: (...) g)

g)

(...) (XXX sztuki, masa netto 1 sztuki (...) g, łączna masa netto: (...) g)

h)

(...) (XXX sztuki, masa netto 1 sztuki (...) g, łączna masa netto: (...) g)

i)

(...) (XXX sztuki, masa netto 1 sztuki (...) g, łączna masa netto: (...) g)

j)

(...) (XXX sztuki, masa netto 1 sztuki (...) g, łączna masa netto: (...) g)

k)

(...) (XXX sztuki, masa netto 1 sztuki (...) g, łączna masa netto: (...) g)

l)

(...) (XXX sztuki, masa netto 1 sztuki (...) g, łączna masa netto: (...) g)

m)

(...) (XXX sztuki, masa netto 1 sztuki (...) g, łączna masa netto: (...) g)

n)

(...) (XXX sztuki, masa netto 1 sztuki (...) g, łączna masa netto: (...) g)

o)

(...). (XXX sztuki, masa netto 1 sztuki (...) g, łączna masa netto: (...) g)

p)

(...) (XXX sztuki, masa netto 1 sztuki (...) g, łączna masa netto: (...) g)

q)

(...) (XXX sztuki, masa netto 1 sztuki (...) g, łączna masa netto: (...) g)

r)

(...) (XXX sztuki, masa netto 1 sztuki (...) g, łączna masa netto: (...) g)

s)

(...) (XXX sztuki, masa netto 1 sztuki (...) g. łączna masa netto: (...) g)

t)

(...) (XXX sztuki, masa netto 1 sztuki (...) g, łączna masa netto: (...) g)

u)

(...) (XXX sztuki, masa netto 1 sztuki (...) g, łączna masa netto: (...) g)

v)

(...) (XXX sztuki, masa netto 1 sztuki (...) g, łączna masa netto: (...) g)

w)

(...) (XXX sztuki, masa netto 1 sztuki (...) g, łączna masa netto: (...) g)

x)

(...) (XXX sztuki, masa netto 1 sztuki (...) g, łączna masa netto: (...) g)

y)

(...) (XXX sztuki, masa netto 1 sztuki (...) g, łączna masa netto: (...) g)

z)

(...) (XXX sztuki, masa netto 1 sztuki (...) g, łączna masa netto: (...) g)

aa) (...) (XXX sztuki, masa netto 1 sztuki (...) g, łączna masa netto: (...) g)

bb) (...) (XXX sztuki, masa netto 1 sztuki (...) g, łączna masa netto: (...) g)

cc) (...) (XXX sztuki, masa netto 1 sztuki (...) g, łączna masa netto: (...) g)

2. Opis składników mieszanki:

(...)

Wyrób piekarniczy ((...)) wypiekany z mieszaniny mąki pszennej, cukru i tłuszczu, przyprawiony (...) pokryty warstwą (...), oblany czekoladą (...). Produkt o konsystencji półmiękkiej w kształcie (...).

Skład procentowy: (...) cukier, (...) mąka pszenna,

(...)

(...)

Wyrób piekarniczy ((...)) wypiekany z mieszaniny mąki pszennej, cukru i tłuszczu, przyprawiony (...) pokryty warstwą (...), oblany czekoladą (...). Produkt o konsystencji półmiękkiej w kształcie (...).

Skład procentowy (...) cukier, (...) cukier brązowy (...).

(...)

Wyrób piekarniczy ((...)) wypiekany z mieszaniny mąki pszennej, cukru i tłuszczu, przyprawiony (...) pokryty warstwą (...), oblany (...) czekoladą. Produkt o konsystencji półmiękkiej w kształcie (...).

Skład procentowy: (...) cukru, (...) mąki owsianej, (...)

(...)

Wyrób piekarniczy ((...)) wypiekany z mieszaniny mąki pszennej, tłuszczu i cukru, z nadzieniem (...) (krem), pokryty warstwą (...) czekolady i udekorowany śladową ilością czekolady (...). Produkt o kruchej strukturze i (...) kształcie.

Skład procentowy: (...) mąka pszenna, (...) cukier (...).

(...)

Wyrób piekarniczy ((...)) wypiekany z mieszaniny mąki pszennej, cukru i tłuszczu, przyprawiony (...) oblany czekoladą. Produkt o konsystencji półmiękkiej w kształcie (...).

Skład procentowy: (...) mąka pszenna, (...) cukier (...).

(...)

Wyrób piekarniczy ((...)) wypiekany z mieszaniny mąki pszennej, cukru i tłuszczu, przyprawiony (...) oblany czekoladą z (...). Produkt o konsystencji półmiękkiej w kształcie (...).

Skład procentowy: (...) cukier, (...) mąka pszenna, (...)

(...)

Wyrób piekarniczy ((...)) wypiekany z mieszaniny mąki pszennej, miodu, cukru i tłuszczu, przyprawiony (...) (...). Produkt o konsystencji półmiękkiej w kształcie (...).

Skład procentowy: (...) mąka pszenna, (...) cukier, (...).

(...)

Wyrób piekarniczy ((...)) wypiekany z mieszaniny mąki pszennej, cukru i tłuszczu, migdałów, przyprawiony (...), pokryty (...), oblany czekoladą. Produkt o konsystencji półmiękkiej w kształcie (...).

Skład procentowy: (...) migdały, (...) cukier, (...) mąka pszenna, (...)

(...)

Wyrób piekarniczy ((...)) wypiekany z mieszaniny mąki pszennej, tłuszczu i cukru, oblany (...) czekoladą oraz udekorowany posypką (...). Produkt o kruchej strukturze w kształcie (...).

Skład procentowy: (...) mąka pszenna, (...) cukier, (...)

(...)

Wyrób piekarniczy ((...)) wypiekany z mieszaniny mąki pszennej, tłuszczu i cukru, oblany (...) czekoladą oraz udekorowany posypką (...). Produkt o kruchej strukturze w kształcie (...).

Skład procentowy: woda (...) mąka pszenna (...), cukier (...)

(...)

Wyrób piekarniczy ((...)) wypiekany z mieszaniny mąki pszennej, tłuszczu i cukru, pokryty warstwą czekolady i udekorowany śladową ilością (...) czekolady. Produkt o kruchej strukturze i (...).

Skład procentowy: woda (...), cukier (...)

(...)

Wyrób piekarniczy ((...)) wypiekany z mieszaniny mąki pszennej, tłuszczu i cukru, oblany czekoladą oraz udekorowany posypką (...). Produkt o kruchej strukturze w kształcie (...).

Skład procentowy: woda (...) mąka pszenna (...), cukier (...)

(...)

Wyrób piekarniczy ((...)) wypiekany z mieszaniny mąki pszennej, cukru i tłuszczu, przyprawiony (...) i (...) oblany czekoladą. Produkt o konsystencji półmiękkiej w kształcie (...).

Skład procentowy: woda (...) cukier (...).

(...)

Wyrób piekarniczy ((...)) wypiekany z mieszaniny mąki pszennej, tłuszczu i cukru, pokryty warstwą (...) czekolady, udekorowanej wytłoczeniem z (...) czekolady. Produkt o kruchej strukturze w kształcie (...).

Skład procentowy: (...) mąka pszenna, (...) cukier (...).

(...)

Wyrób piekarniczy ((...)) wypiekany z mieszaniny mąki pszennej, tłuszczu i cukru, pokryty warstwą (...) czekolady, udekorowanej wytłoczeniem z (...) czekolady. Produkt o kruchej strukturze w kształcie (...).

Skład procentowy: (...), mąka pszenna (...), cukier (...), woda (...).

(...)

Wyrób piekarniczy ((...)) wypiekany z mieszaniny mąki pszennej, tłuszczu i cukru, pokryty z wierzchu warstwą (...) czekolady. Produkt o kruchej strukturze, w kształcie (...).

Skład procentowy: (...) mąka pszenna (...) cukier, (...)

(...)

Wyrób piekarniczy ((...)) wypiekany z mieszaniny mąki pszennej, tłuszczu i cukru, pokryty z wierzchu warstwą (...) czekolady udekorowany polewą czekoladową. Produkt o kruchej strukturze, w kształcie (...).

Skład procentowy: (...) mąka pszenna (...) cukier, (...)

(...)

Wyrób piekarniczy ((...)) wypiekany z mieszaniny mąki pszennej, miodu, cukru i tłuszczu, przyprawiony (...) oblany czekoladą. Produkt o konsystencji półmiękkiej w (...) kształcie.

Skład procentowy: (...) mąka pszenna, (...) cukier, (...)

(...)

Wyrób piekarniczy ((...)) wypiekany z mieszaniny mąki pszennej, tłuszczu i cukru, z nadzieniem (...) (krem), pokryty warstwą mlecznej czekolady i udekorowany śladową ilością (...) czekolady. Produkt o kruchej strukturze i (...) kształcie.

Skład procentowy: woda (...), (...), mąka pszenna (...)

(...)

Wyrób piekarniczy ((...)) wypiekany z mieszaniny mąki pszennej, tłuszczu i cukru, pokryty warstwą (...) czekolady i udekorowany śladową ilością polewy z (...) czekolady. Produkt o kruchej strukturze i (...) kształcie.

Skład procentowy: (...) mąka pszenna, (...) cukier, (...)

(...)

Wyrób piekarniczy ((...)) wypiekany z mieszaniny mąki pszennej, tłuszczu, cukru i kakao, oblany (...) czekoladą. Produkt o kruchej strukturze w kształcie (...).

Skład procentowy: woda (...), (...) mąka pszenna (...), cukier (...).

(...)

Wyrób piekarniczy ((...)) wypiekany z mieszaniny mąki pszennej, miodu, cukru i tłuszczu, przyprawiony (...) oblany czekoladą (...) oraz udekorowany śladową ilością czekolady (...). Produkt o konsystencji półmiękkiej o (...) kształcie.

Skład procentowy: (...) mąka pszenna, (...) cukier, (...)

(...)

Wyrób piekarniczy ((...)) wypiekany z mieszaniny mąki pszennej, tłuszczu i cukru, pokryty warstwą (...) czekolady i udekorowany śladową ilością (...) czekolady. Produkt o kruchej strukturze i (...) kształcie.

Skład procentowy: (...) mąka pszenna, (...) cukier, (...)

(...)

Wyrób piekarniczy ((...)) wypiekany z mieszaniny mąki pszennej, tłuszczu, kakao i cukru. Produkt o kruchej strukturze w kształcie (...).

Skład procentowy: (...) mąka pszenna, (...) cukier, (...)

(...)

Wyrób piekarniczy składający się z wypiekanej mieszaniny (...), cukru oraz tłuszczu, od spodu oblany (...) czekoladą. Zawartość (...). Produkt nie zawiera mąki.

Skład procentowy: (...) cukier, (...).

(...)

Wyrób piekarniczy składający się z wypiekanej mieszaniny (...), cukru oraz tłuszczu, od spodu oblany (...) czekoladą. Zawartość (...). Produkt nie zawiera mąki.

Skład procentowy: (...) cukier, (...)

(...)

Wyrób piekarniczy ((...)) wypiekany z mieszaniny mąki pszennej, tłuszczu i cukru, o kruchej strukturze, w kształcie podłużnej (...), skład procentowy: (...) cukier, (...) mąka pszenna, (...)

(...)

Wyrób piekarniczy ((...)) składający się z wafli, wypiekany z mieszaniny mąki pszennej, tłuszczu i cukru, z kremem (...) oraz oblany czekoladą. Produkt o kruchej strukturze, w kształcie (...).

Skład procentowy: (...) mąka pszenna, (...) cukier, (...)

(...)

Praliny czekoladowe nadziewane (...). Produkt o konsystencji twardej, o (...) kształcie.

Skład procentowy: (...) cukru, (...)

3. Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie reguł interpretacji nomenklatury scalonej: a) reguła 3b ORINS

Zgodnie z regułą 3 ORINS, Jeżeli stosując regułę 2 b) lub z innego powodu, towary na pierwszy rzut oka są klasyfikowane do dwóch lub więcej pozycji, klasyfikacji należy dokonać

w następujący sposób:

a) pozycja określająca towar w sposób najbardziej szczegółowy ma pierwszeństwo przed pozycjami określającymi towar w sposób bardziej ogólny. Jednak, gdy dwie lub więcej pozycji odnosi się tylko do części materiałów lub substancji zawartych w mieszaninie lub w wyrobie złożonym lub tylko do części artykułów

w zestawie pakowanym do sprzedaży detalicznej, pozycje te należy uważać za jednakowo właściwe w odniesieniu do tych towarów, nawet gdy jedna z nich daje bardziej pełne lub bardziej dokładne określenie tego towaru; b) mieszaniny, wyroby złożone składające się z różnych materiałów lub wytworzone z różnych składników oraz wyroby pakowane w zestawy do sprzedaży detalicznej, które nie mogą być klasyfikowane przez powołanie się na regułę 3 a), należy klasyfikować tak, jak gdyby składały się one z materiału lub składnika, który nadaje im ich zasadniczy charakter, o ile takie kryterium jest możliwe do zastosowania;

Z wyjątkiem (...) wyrobów (...), wszystkie pozostałe (...) wyrobów składających się na produkt " (...)" są ciasteczkami kruchymi bądź piernikami (wyrobami piekarniczymi) i należą do jednego kodu CN 1905, który w całości podlega opodatkowaniu stawką 5% (zgodnie z art. 146da. ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) do 31 grudnia 2022 r. 0% VAT). Do niektórych z tych produktów Wnioskodawca otrzymał decyzje ws. WIS, potwierdzające powyższą klasyfikację do kodu 1905 CN. Wyroby (...) są wyrobami czekoladowymi, które podlegają stawce 23% VAT.

Zgodnie z przytoczoną powyżej regułą 3b) ORINS, produkt należy uznać za mieszaninę, i przyporządkować kod CN właściwy dla produktu jednorodnego nadającego mu zasadniczy charakter. Nie ulega wątpliwości że za taki produkt nadający zasadniczy charakter muszą być uznane wyroby piekarnicze (o kodzie CN 1905). Zatem cały produkt należy zaklasyfikować do stawki 5% VAT (do 31 grudnia 2022 r. 0% VAT).

b) reguła 5b ORINS

Zgodnie z regułą 5b ORINS opakowania i pojemniki opakowaniowe, jeżeli są zazwyczaj stosowane do tego rodzaju towarów, należy klasyfikować razem z tymi towarami. Postanowienie to nie ma jednak zastosowania, jeżeli opakowania nadają się w sposób oczywisty do ponownego użytku.

Produkt " (...)" sprzedawany jest w zwykłym (...) opakowaniu, zazwyczaj stosowanym do tego typu produktów. Zatem nie ulega wątpliwości, że opakowanie to należy klasyfikować razem z towarem będącym przedmiotem niniejszego wniosku o WIS.

W przedmiotowym wniosku wskazano proponowaną klasyfikację towaru według Nomenklatury scalonej do 1905 CN.

(...)

UZASADNIENIE klasyfikacji towaru

Stosownie do brzmienia art. 5a ustawy towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. - Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.) lub w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są klasyfikowane według Nomenklatury scalonej (CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują działy, pozycje, podpozycje lub kody Nomenklatury scalonej (CN) lub symbole klasyfikacji statystycznych.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej Nomenklatura scalona obejmuje:

a)

nomenklaturę Systemu Zharmonizowanego;

b)

wspólnotowe podpodziały do tej nomenklatury nazywane "podpozycjami CN" w tych przypadkach, gdy określona jest odpowiadająca stawka celna;

c)

przepisy wstępne, dodatkowe uwagi do sekcji lub działów oraz przypisy odnoszące się do podpozycji CN.

Jednolitemu stosowaniu zarówno Systemu Zharmonizowanego (HS), jak i Nomenklatury scalonej (CN) służą Noty wyjaśniające.

Klasyfikacja towarów w Nomenklaturze scalonej podlega regułom zawartym w Ogólnych regułach interpretacji Nomenklatury scalonej zapewniającym jednolitą interpretację, co oznacza, że dany towar jest zawsze klasyfikowany do jednej i tej samej pozycji i podpozycji z wyłączeniem wszelkich innych, które mogłyby być brane pod uwagę.

Reguła 1 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej (ORINS) wskazuje, że tytuły sekcji, działów i poddziałów mają znaczenie wyłącznie orientacyjne. Dla celów prawnych klasyfikację towarów ustala się zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji lub działów oraz zgodnie z Ogólnymi regułami interpretacji Nomenklatury scalonej.

Zgodnie z regułą 3. ORINS: Jeżeli stosując regułę 2 (b) lub z innego powodu, towary na pierwszy rzut oka klasyfikowane do dwóch lub więcej pozycji, klasyfikacji należy dokonać w następujący sposób:

(a) Pozycja określająca towar w sposób najbardziej szczegółowy ma pierwszeństwo przed pozycjami określającymi towar w sposób bardziej ogólny. Jednak, gdy dwie lub więcej pozycji odnosi się tylko do części materiałów lub substancji zawartych w mieszaninie lub w wyrobie złożonym lub tylko do części artykułów w zestawie pakowanym do sprzedaży detalicznej, pozycje te należy uważać za jednakowo właściwe w odniesieniu do tych towarów, nawet gdy jedna z nich daje bardziej pełne lub bardziej dokładne określenie tego towaru.

(b) Mieszaniny, wyroby złożone składające się z różnych materiałów lub wytworzone z różnych składników oraz wyroby pakowane w zestawy do sprzedaży detalicznej, które nie mogą być klasyfikowane przez powołanie się na regułę 3 (a), należy klasyfikować tak, jak gdyby składały się one z materiału lub składnika, który nadaje im ich zasadniczy charakter, o ile takie kryterium jest możliwe do zastosowania.

(c) Jeżeli towary nie mogą być klasyfikowane przez powołanie się na regułę 3 (a) lub (b), należy klasyfikować do pozycji, pojawiającej się w kolejności numerycznej jako ostatnia z tych, które jednakowo zasługują na uwzględnienie".

Ponadto stosownie do reguły 5 (b) ORINS, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w regule 5 (a), opakowania i pojemniki opakowaniowe, jeżeli zazwyczaj stosowane do tego rodzaju towarów, należy klasyfikować razem z tymi towarami. Postanowienie to nie ma jednak zastosowania, jeżeli opakowania nadają się w sposób oczywisty do ponownego użytku.

Biorąc pod uwagę powołane Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury scalonej (ORINS) wskazać należy, że oferowany przez Wnioskodawcę produkt, jakim jest XXX spełnia warunki klasyfikacyjne wynikające z reguły 3 (b) ORINS. Towar ten jest bowiem mieszaniną wyrobów piekarniczych oraz wyrobów czekoladowych pakowanych razem. Towar ten oferowany jest do sprzedaży w kartonowym opakowaniu zawierającym wypraski z tworzywa sztucznego, bez dodatkowych (np. metalowych) elementów, które nie stanowi trwałego, nadającego się w sposób oczywisty do ponownego użytku opakowania.

Wobec powyższego, w niniejszej sprawie mamy do czynienia z jednym towarem, tj. mieszaniną wyrobów, zapakowanych zbiorczo w kartonowe opakowanie zawierające wypraski z tworzywa sztucznego charakterystyczne dla tego typu produktów. Towar ten zatem należy klasyfikować zgodnie z postanowieniami reguł 1, 3 (b) i 5 (b) ORINS, a zatem uwzględniając przede wszystkim zasadniczy charakter towaru przy jednoczesnym ustaleniu proporcji składników wyrobu.

Zgodnie z tytułem działu 18 Nomenklatury scalonej, dział ten obejmuje Kakao i przetwory z kakao.

Jednocześnie uwagi do działu 18 informują, że:

1. Niniejszy dział nie obejmuje:

(a) przetworów spożywczych zawierających więcej niż 20% masy kiełbasy, mięsa, podrobów, krwi, owadów, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, lub dowolnych kombinacji z nich (dział 16);

(b) przetworów objętych pozycją 0403, 1901, 1902, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 lub 3004.

2. Pozycja 1806 włącza wyroby cukiernicze zawierające kakao oraz, z uwzględnieniem uwagi 1. do niniejszego działu, pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao.

Natomiast Noty wyjaśniające do HS do działu 18 wskazują, że Niniejszy dział obejmuje kakao (włącznie z ziarnem kakaowym) we wszystkich postaciach, masło kakaowe, tłuszcz i olej oraz przetwory spożywcze zawierające kakao (w dowolnej proporcji), z wyjątkiem:

(...)

(e) Ciast, ciastek, herbatników i innych wyrobów piekarniczych, zawierających kakao (pozycja 1905).

Z brzmienia pozycji 1806 CN wynika, że obejmuje ona Czekoladę i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao.

Ponadto Noty wyjaśniające do HS do pozycji CN 1806 wskazują m.in., że (...) Niniejsza pozycja obejmuje również wszystkie wyroby cukiernicze zawierające kakao w dowolnej proporcji (włącznie z nugatem czekoladowym), słodzony proszek kakaowy, czekoladę w proszku, czekoladową pastę do smarowania i, zasadniczo, wszystkie przetwory spożywcze zawierające kakao (inne niż te, które zostały wyłączone w Uwagach ogólnych Not wyjaśniających do niniejszego działu).

Z kolei zgodnie z tytułem działu 19 Nomenklatury scalonej, dział ten obejmuje Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze.

Ponadto z Not wyjaśniających do HS do działu 19 wynika, że: Niniejszy dział obejmuje szereg przetworów zwykle używanych do żywności, które wyprodukowane albo bezpośrednio ze zbóż objętych działem 10., z produktów objętych działem 11., lub ze spożywczej mąki, mączki i proszku pochodzenia roślinnego, objętych innymi działami (zbożowa mąka, kasze i mączki, skrobie, owocowe lub roślinne mąki, mączki i proszki), albo z produktów objętych pozycjami od 0401 do 0404. Niniejszy dział obejmuje również pieczywa cukiernicze i herbatniki, nawet jeśli nie zawierają mąki, skrobi lub innych produktów zbożowych.

Pozycja CN 1905 obejmuje Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki i pozostałe wyroby piekarnicze, nawet zawierające kakao (...).

Natomiast z Not wyjaśniających do pozycji CN 1905 wynika, że:

Niniejsza pozycja obejmuje wszystkie wyroby piekarnicze. Najbardziej powszechnymi składnikami tych wyrobów mąki zbożowe, środki spulchniające i sól, ale mogą one zawierać również inne składniki, takie jak: gluten, skrobia, mąka z warzyw strączkowych, ekstrakt słodowy lub mleko, nasiona takie jak: mak, kminek lub anyż, cukier, miód, jaja, tłuszcze, ser, owoce, kakao w dowolnej ilości, mięso, ryby, polepszacze piekarskie itd. Polepszacze piekarskie stosowane głównie w celu ułatwienia przygotowania ciasta, przyspieszenia fermentacji, poprawy właściwości i wyglądu produktów oraz przedłużenia ich trwałości. Produkty objęte niniejszą pozycją mogą być również otrzymane z ciasta bazującego na mące, mączce lub proszku, z ziemniaków.

Niniejsza pozycja obejmuje następujące produkty:

(...)

(10) Produkty cukiernicze, ciasta i ciastka, zawierające składniki takie jak mąka, skrobie, masło lub inne tłuszcze, cukier, mleko, śmietanka, jaja, kakao, czekolada, kawa, miód, owoce, likiery, winiaki, albumina, ser, mięso, ryby, substancje aromatyczne, drożdże lub inne środki spulchniające. (...)

Biorąc pod uwagę wskazany we wniosku skład oraz proporcję składników towaru, zasadniczy charakter nadają mu wyroby piekarnicze.

Uwzględniając powyższe, towar (...), spełnia kryteria i posiada właściwości dla towarów objętych działem CN 19. Klasyfikacja towaru do tego działu jest zgodna z ww. postanowieniami 1, 3 (b) i 5 (b) reguły Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej. Zgodnie z regułą 3 (b) wyroby piekarnicze nadają produktowi zasadniczy charakter.

UZASADNIENIE zastosowania stawki podatku od towarów i usług

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146ea pkt 1 ustawy, w roku 2023 stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2, art. 110 i art. 138i ust. 4, wynosi 23%.

Na podstawie art. 146ef ust. 1 pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do końca roku, w którym suma wydatków wymienionych w art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655, 974 i 1725) określonych na ten rok w ustawie budżetowej, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 lipca tego roku, oraz planie finansowym Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych przedłożonym zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny albo projekcie tego planu przedstawionym do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej zgodnie z art. 42 ust. 2 i 3 tej ustawy, jeżeli plan ten nie został przedłożony zgodnie z art. 42 ust. 4 tej ustawy, po wyłączeniu planowanych przepływów finansowych w ramach tej sumy wydatków, jest wyższa niż 3% wartości produktu krajowego brutto określonego zgodnie z art. 40 ust. 2 tej ustawy stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2, art. 110 i art. 138i ust. 4, wynosi 23%.

Natomiast zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), stawka podatku wynosi 5%, z zastrzeżeniem art. 138i ust. 4.

Na podstawie art. 146ee ust. 1 ustawy, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, w roku 2023 może obniżać stawki podatku do wysokości 0%, 5% lub 8% dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług albo dla części tych dostaw lub części świadczenia usług oraz określać warunki stosowania obniżonych stawek.

Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2495, z późn. zm.), obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do towarów spożywczych wymienionych w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56).

W myśl § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia, przepisu ust. 1 nie stosuje się, w przypadku gdy towary, o których mowa w tym przepisie, są przedmiotem importu towarów, o którym mowa w art. 138i ust. 1 ustawy.

W załączniku nr 10 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%, w poz. 12 wskazano CN 19 Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze.

W związku z powyższym, ponieważ opisany we wniosku towar (...) klasyfikowany jest do działu 19 Nomenklatury scalonej (CN), jego dostawa, import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 0%, na podstawie § 8 ust. 1 rozporządzenia z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023 w związku z poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy.

Informacje dodatkowe

Niniejsza WIS jest ważna, jeśli w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe od podatku od towarów i usług (art. 42a ustawy). W zakresie wyeliminowania lub zastosowania zwolnienia Wnioskodawca może zwrócić się o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Podmiot, na rzecz którego wydano WIS, może ją stosować wyłącznie do towarów tożsamych pod każdym względem z towarem będącym przedmiotem niniejszej decyzji.

Niniejsza WIS wiąże organy podatkowe wobec podmiotu, dla którego została wydana, w odniesieniu do towaru będącego jej przedmiotem, który zostanie sprzedany, zaimportowany lub wewnątrzwspólnotowo nabyty po dniu, w którym WIS została doręczona (art. 42c ust. 1 pkt 1 ustawy), z wyjątkiem następujących przypadków:

- podmiot ten złożył fałszywe oświadczenie, że w dniu złożenia wniosku o WIS, w zakresie przedmiotowym tego wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (art. 42b ust. 3 ustawy),

- towar, będący przedmiotem niniejszej WIS, stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy (art. 42ca ustawy).

Niniejsza WIS jest ważna przez okres 5 lat licząc od dnia jej wydania (art. 42 ha ustawy), przy czym wygasa ona z mocy prawa przed upływem tego terminu w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług odnoszących się do towaru, będącego przedmiotem tej WIS, w wyniku której WIS staje się niezgodna z tymi przepisami. Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których stała się z nimi niezgodna (art. 42h ust. 1 ustawy).

Do liczenia terminów okresu ważności WIS stosuje się odpowiednio art. 12 Ordynacji podatkowej.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji - stosownie do art. 220 § 1 w związku z art. 221 oraz art. 223 § 2 Ordynacji podatkowej - służy Stronie odwołanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała, lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: (KIS/SkrytkaESP lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego e-Urząd Skarbowy na stronie: https://www.podatki.gov.pl/e-urząd-skarbowy) będąc użytkownikiem/wyznaczając użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym.

W przypadku wnoszenia odwołania w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP oraz e-Urząd Skarbowy.

Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 Ordynacji podatkowej).

Opublikowano: www.kis.gov.pl