0111-KDIB2-1.4010.145.2024.2.AR

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 7 czerwca 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-1.4010.145.2024.2.AR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób prawnych - jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

25 marca 2024 r. za pośrednictwem platformy e-PUAP wpłynął Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

- Czy opisana w treści stanu faktycznego Automatyczna Stacja Paletyzująca spełnia definicję robota przemysłowego, zgodnie z art. 38eb ust. 3 ustawy o CIT,

- Czy opisany w treści stanu faktycznego Przenośnik pozycjonujący, tj. Układ transportowy funkcjonalnie związany z Automatyczną Stacją Paletyzującą, spełnia definicję urządzenia peryferyjnego do robotów przemysłowych, o którym mowa w art. 38eb ust. 4 ustawy o CIT,

- Czy Spółdzielnia ma prawo odliczyć od podstawy opodatkowania kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodu, stanowiących odpisy amortyzacyjne od środka trwałego - Systemu Automatycznej Paletyzacji, składającego się z robota przemysłowego oraz urządzenia peryferyjnego w latach 2022-2026, na podstawie art. 38eb ust. 1 ustawy o CIT,

- Czy odliczeniu na podstawie art. 38eb ust. 1 ustawy o CIT, będą podlegały dokonane w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2026 r. odpisy amortyzacyjne od zakupionego środka trwałego Systemu Automatycznej Paletyzacji.

Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie Organu - 29 maja 2024 r.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą X z siedzibą w (...) (dalej również: Wnioskodawca, Spółdzielnia lub Firma). Spółdzielnia jest rezydentem podatkowym w Polsce posiadającym nieograniczony obowiązek podatkowy. Przedmiotem działalności Firmy jest produkcja leków i wyrobów farmaceutycznych. Wnioskodawca obecny jest na rynku farmaceutycznym od (...). Przez ten czas dzięki doskonałej jakości produktów oraz partnerskiemu podejściu do biznesu zdobył uznanie w środowisku farmaceutycznym.

Wieloletnie doświadczenie w połączeniu z doskonałą kadrą naukową i zarządzającą powoduje ciągły rozwój firmy. Chcąc sprostać wymogom rynku i utrzymać zadowolenie pacjentów, lekarzy i farmaceutów, Spółdzielnia inwestuje w nowe technologie. Jednym z takich obszarów jest rozwój procesów produkcyjnych. Celem większej automatyzacji i robotyzacji, a tym samym znaczącej poprawie zdolności produkcyjnych, a także konkurencyjności na rynku, Firma zawarła w maju 2022 r. umowę wykonania i dostawy urządzenia z wykonawcą (dalej również: Producent), będącym polską spółką posiadającą wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, integrowaniu i uruchamianiu stanowisk zrobotyzowanych w oparciu o roboty (...), sterowniki PLC i komputery przemysłowe. Przedmiotem umowy było zaprojektowanie, wykonanie, dostawa, uruchomienie oraz konfiguracja oprogramowania dla Wnioskodawcy jako Zamawiającego Urządzenie Automatycznej Stacji Paletyzującej wraz z Przenośnikiem pozycjonującym, które łącznie tworzą System automatycznej paletyzacji (dalej również: Urządzenie).

Proces wykonania umowy został podzielony na etapy prac:

- I Etap projekt wykonawczy zrobotyzowanej stacji paletyzującej,

- II Etap przekazanie urządzenia do odbioru FAT,

- III Etap instalacja i przekazanie urządzenia do odbioru SAT.

Urządzenie stanowi fabrycznie nowe urządzenie dedykowane do automatycznej paletyzacji, dostosowane do wymogów cyklu produkcyjnego Wnioskodawcy. Urządzenie przeznaczone jest do wykorzystania stacjonarnego i stanowi element linii produkcyjnej.

System automatycznej paletyzacji inaczej Urządzenie (...) jest stacją zrobotyzowaną przeznaczoną do paletyzacji produktów w Spółdzielni. Zadaniem urządzenia jest paletyzacja produktów, tj. układanie zbiorczych opakowań produktów na paletach. Paletyzacja produktów jest ostatnim etapem procesu produkcyjnego w Firmie.

Zastosowanie Urządzenia Automatycznej Stacji Paletyzującej wraz z Przenośnikiem pozycjonującym pozwoli na zwiększenie wydajności przedsiębiorstwa, a tym samym spowoduje ograniczenie kosztów pakowania i paletyzacji.

Na "System automatycznej paletyzacji" składają się dwa urządzenia:

1. Automatyczna Stacja Paletyzująca (dalej również: Robot, Maszyna), zawierająca:

- Robota (...),

- Komputer przemysłowy (...) na ekran dotykowym 10 cali o wysokiej rozdzielności,

- Szafka elektryczna,

- Podstawa robota z czujnikami - Magistralę/O-link do przycisków, czujników, elementów automatyki,

- Dedykowany chwytak pneumatyczny,

- Oprogramowanie robota,

- Dokumentację techniczno-ruchową oraz oznakowanie CE zgodnie z Dyrektywą Maszynową (...).

Robot współpracujący (...) to ważące jedynie 39 kg smukłe ramię, które jest zdolne wykonywać skomplikowane czynności pobierania, przenoszenia i odkładania w jednym, płynnym ruchu.

Robot funkcjonuje w środowisku przemysłowym Spółdzielni i posadowiony jest w hali produkcyjnej Wnioskodawcy. Proces pakowania stanowi jeden z etapów procesu produkcyjnego Firmy, odrębny od dalszych procesów, tj. logistyki i dystrybucji. Właściwe zapakowanie oferowanych przez Spółdzielnię wyrobów farmaceutycznych w zbiorcze opakowania kończy proces produkcji.

Proces formacji produkcji leków w linii produkcyjnej z paletyzacją obejmuje szereg kroków, które prowadzą do wytworzenia gotowego produktu farmaceutycznego i jego odpowiedniego umieszczenia na palecie. Cały proces produkcyjny obejmuje następujące etapy:

1) Przygotowanie składników: Proces rozpoczyna się od przygotowania wszystkich niezbędnych składników do produkcji leku.

2) Mieszanie i formacja: Następnie składniki są mieszane w odpowiednich proporcjach i procesie formacji, aby stworzyć ostateczną postać leku.

3) Wytworzenie postaci leku: Po zakończeniu formacji, mieszanina jest przenoszona do odpowiednich maszyn i urządzeń w linii produkcyjnej, gdzie odbywa się kolejny etap procesu produkcyjnego. Może to obejmować tabletkowanie, kapsułkowanie, granulowanie, produkcję syropów, czy też innych form leków, w zależności od rodzaju produktu.

4) Pakowanie i etykietowanie: Następnie wytworzone produkty są najpierw pakowane w pojedyncze opakowania i etykietowane zgodnie z przepisami regulującymi produkcję leków, a następnie zapakowywane w opakowania zbiorcze.

5) Paletyzacja: Po etapie pakowania, zbiorcze opakowania z lekami są umieszczane na paletach zgodnie z określonymi procedurami paletyzacji. Roboty lub inne urządzenia automatyczne mogą być wykorzystywane do układania opakowań na palecie w sposób optymalny, minimalizując straty miejsca i zapewniając stabilność ładunku.

Praca Robota polega na pobieraniu w sposób automatyczny z urządzenia poprzedzającego, którym jest Przenośnik pozycjonujący, zapakowane w kartonowe pudełka zbiorcze wytworzone, gotowe produkty i układaniu ich na paletach ustawionych obok stanowiska według określonych schematów. Ramię robota jest zdolne wykonywać skomplikowane czynności pobierania, przenoszenia i odkładania w jednym, płynnym ruchu. Robot jest wysoce odporny na oddziaływanie pyłu oraz oleju maszynowego, występujących w środowisku produkcyjnym. Jest w pełni zgodny ze standardem bezpieczeństwa ISO 10218-1. Dzięki swojej niewielkiej wadze, Robot nadaje się do instalacji w szerokiej gamie aplikacji zrobotyzowanych, w tym na platformach AGV (automated guided vehicles). Urządzenie pracuje w 6 osiach i ma zasięg ramienia 1418 mm.

Elementem niezbędnym do wykonywania szeregu skomplikowanych operacji Robota (...) jest oprogramowanie do konfiguracji oraz sterowania pracą stacji paletyzacji. Oprogramowanie pozwala na prowadzenie procesu paletyzacji opakowań zbiorczych produktów w sposób w pełni zautomatyzowany, niewymagający ingerencji w ten proces pracowników Firmy.

Oprogramowanie to posiada następujące funkcje:

- Kontrola ruchów robota oprogramowanego w środowisku producenta robota.

- Podgląd aktualnego statusu stacji.

- Dedykowany interfejs użytkownika z dużym ekranem dotykowym i dostępem operator/ administrator - graficzny kreator umożliwia tworzenie i konfigurację pudełek, warstw oraz całych układów palet.

- Usuwania szczelin pomiędzy pudełkami.

- Nieorganiczna ilość zapisanych układów/referencji.

- Dostęp do historii oraz statystki pracy robota.

- Możliwość dodania dodatkowej funkcjonalności po ustaleniu z klientem (np. raportowanie w specjalnym formacie wraz z wysyłaniem e-mailem, komunikacja z systemem produkcyjnym, niestandardowa kolorystyka, logo klienta, niestandardowe języki etc.).

- Zdalny dostęp do interfejsu, możliwość dodawania nowych i edycji obecnych referencji.

- Edytowanie parametrów procesowych takich jak rozmiary pudełek, rozstaw w osi X i Y, wysokość palety.

- Możliwość ustawiania pakietów w odpowiedniej rotacji (przykład etykieta/oznaczenie z konkretnej strony).

- Możliwość pracy zdalnej i przygotowania schematów paletyzacji na komputerze, a następnie przeniesienie ich do paletyzer.

- Główne cechy i zadania Automatycznej Stacji Paletyzującej to:

- Współpraca z kartoniarką zbiorczą (maszyna poprzedzająca).

- Transport kartonów zbiorczych.

- Paletyzacja wyrobów zgodnie ze schematami paletyzacji.

- Maszyna przeznaczona jest do paletyzacji pudełek o masie max. 8 kg.

- Czas cyklu uzależniony od rodzaju produkcji i pudełek kartonowych na linii.

- Wydajność 4 kartony zbiorcze/min.

- Kartony zbiorcze układane na paletach o wymiarach 1200 x 800 mm, do maksymalnej wysokości 1500 mm wraz z paletą.

- Praca przy dwóch paletach.

- Schematy ułożenia pudełek na paletach - możliwość własnej aranżacji.

- System automatycznie odlicza ilość ułożonych kartonów na paletach w danej serii.

- Zdalny dostęp do stacji (możliwość dodawania nowych i edycji obecnych referencji), wersja aplikacji pracująca na komputerze PC umożliwiająca zapisywanie nowych układów.

- Chwytak robota jest integralną częścią maszyny i był uwzględniony w analizie bezpieczeństwa.

- Maszyna przewidziana jest do automatycznego załadunku kartonów zbiorczych na układ przenoszenia paczek (wjazd kartonu zbiorczego z maszyny poprzedzającej).

2. Przenośnik pozycjonujący, tj. Układ transportowy funkcjonalnie związany z Automatyczną Stacją Paletyzującą (dalej również: Urządzenie peryferyjne):

- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 3000 x 500 x 730 (mm,

- Możliwość regulacji wysokości +/- 50mm,

- Możliwość sterowania prędkością (szafa sterownicza z falownikiem i potencjometrem),

- Obsługa podajnika zintegrowana z aplikacją Paletyzera.

Układ transportowy do Automatycznej Stacji Paletyzującej, to urządzenie funkcjonalnie związane i współpracujące z Robotem, pełniące rolę stacji załadowczej i odbiorczej. Jest to bowiem Przenośnik pozycjonujący, współpracujący zarówno z Robotem jak i z kartoniarką zbiorczą (urządzenie poprzedzające). W pierwszej kolejności zadaniem Układu transportującego jest odebranie kartonów zbiorczych z kartoniarki zbiorczej. Następnie podajnik rolkowy zapewnia transport gotowych wyrobów zapakowanych w opakowania zbiorcze do punktu odbioru przez Robota, który pobiera zbiorcze opakowania i układa je na paletach. Układ transportowy jest urządzeniem niezbędnym do prowadzenia w pełni zautomatyzowanego procesu paletyzacji produktów w firmie, w tym prawidłowej pracy Automatycznej Stacji Paletyzującej. Układ Transportowy wraz z Automatyczną Stacją Paletyzującą tworzą łącznie Systemu automatycznej paletyzacji.

Główne cechy i zadania układu transportującego:

- Odbiór kartonów zbiorczych z kartoniarki zbiorczej.

- Transport gotowych wyrobów do punktu odbioru przez robota.

- Odpowiednie pozycjonowania paczek na podajniku. W tym celu rolki w układzie transportującym zostały ustawione pod odpowiednim kątem.

- Układ transportujący zapewnia ciągłość zautomatyzowanego procesu produkcyjnego poprzez połączenie z maszyną poprzedzającą.

- Podajnik został wykonany z wykorzystaniem: elektrorolek (...) sterowanych przy użyciu kontrolera (...) oraz rolek biernych (...) produkcji firmy (...).

Robot wraz z Urządzeniem peryferyjnym zostały ujęte jako jeden środek trwały pod nazwą: System automatycznej paletyzacji w prowadzonej ewidencji. Urządzenie zostało zakupione i przyjęte na ewidencję środków trwałych 16 grudnia 2022 r. i będzie amortyzowane od 1 stycznia 2023 r. do 31 lipca 2028 r. Wartość początkową środka trwałego ustalono zgodnie z art. 16g ustawy o CIT.

Wnioskodawca poniósł również koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania Robota wraz z Urządzeniem peryferyjnym oraz koszty usług szkoleniowych związanych z obsługą Robota i Urządzenia peryferyjnego, które zostały uwzględnione w cenie jego montażu i uruchomienia.

Spółdzielnia rozpoczęła dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. Robot wraz Urządzeniem peryferyjnym w momencie zakupu były fabrycznie nowe i przed ich nabyciem nie były w jakiejkolwiek formie używane. Koszty ich nabycia nie zostały Spółce zwrócone w jakiejkolwiek formie.

Z uwagi na powyższe, Wnioskodawca rozważa skorzystanie z ulgi podatkowej, o której mowa w art. 38eb ustawy o CIT, zgodnie z którą podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych może odliczyć od podstawy opodatkowania, kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację, przy czym kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Podsumowując powyższe:

1. Opisany we wniosku System automatycznej paletyzacji składa się z Robota (Automatyczna Stacja Paletyzująca) oraz z Urządzenia peryferyjnego (Przenośnik pozycjonujący) funkcjonalnie z nim związanego.

2. Robot jest: maszyną automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową i stacjonarną, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, w szczególności:

i. Jest automatycznie sterowana poprzez wewnętrzny, niezależny sterownik i szafę elektryczną (sterowniczą) umożliwiającą automatyczne wykonywanie zaprogramowanych sekwencji.

ii. Swobodnie programowalna - posiada odpowiednie oprogramowanie pozwalające na wykonywanie skomplikowanych operacji, sekwencji takich jak: sterowanie ruchem, interakcja z innymi systemami, programowanie zadaniowe, obsługa czujników i wizji, obsługa systemów bezpieczeństwa, które mogą być modyfikowane, zmieniane w zależności od potrzeb.

iii. Wielozadaniowa - wykonuje różne zadania o skomplikowanym charakterze zależne od programowania, związane z paletyzacją produktu, wyrobów Spółdzielni (odbieranie, podawanie, układanie w różnych sekwencjach).

iv. Ma charakter stacjonarny - jest zainstalowana w hali produkcyjnej Wnioskodawcy. Posiada co najmniej 3 stopnie swobody - Robot posiada 6 stopni swobody (pracuje w 6 osiach).

v. Posiada właściwości manipulacyjne - układanie zapakowanych produktów według różnych schematów.

vi. Ma zastosowanie przemysłowe - jest zainstalowana w środowisku przemysłowym Spółdzielni w hali produkcyjnej i bierze udział w ostatnim etapie procesu produkcyjnego jakim jest paletyzacja produktów, a ponadto:

- Wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi, diagnostycznymi, monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania - posiada, w tym zakresie odpowiednie oprogramowanie,

- Połączona jest z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne Wnioskodawcy, w szczególności z systemami zarządzania produkcją - jest wyposażona w komunikację z systemem produkcyjnym, posiada zdalny dostęp do interfejsu - możliwość pracy zdalnej i przygotowania schematów paletyzacji na komputerze, a następnie przeniesienie ich do paletyzer,

- Jest monitorowana (nadzorowana) za pomocą czujników - bezpieczeństwa i zbliżeniowych. Czujniki bezpieczeństwa to w zaawansowane czujniki tensometryczne, które monitorują otoczenie robota w celu wykrywania obecności osób lub przedmiotów w strefie roboczej. Dane te są wykorzystywane do dynamicznego dostosowania ruchu robota w celu zapobieżenia kolizjom i wypadkom. Czujniki zbliżeniowe zaś wykrywają obiekty znajdujące się w określonej odległości od robota. Wykorzystywane są do wykrywania obecności przedmiotów w strefie roboczej (palety, kartony).

- Jest zintegrowana z innymi urządzeniami w cyklu paletyzacji, stanowiącym integralny element procesu produkcyjnego - jest zintegrowana z przenośnikiem pozycjonującym (układ transportowy) oraz z kartoniarka zbiorczą poprzez wyjście przekaźnikowe w Kontrolerze R-30iB Mini Plus.

3. Przenośnik pozycjonujący to urządzenia współpracujące z Robotem spełniające cechy Urządzenia peryferyjnego do robota przemysłowego funkcjonalnie z nim związanego, o którym mowa w art. 38eb ust. 4 pkt 9 ustawy o CIT, tj. stacja załadowcza lub odbiorcza.

Robot jest ściśle zintegrowany i dopasowany do systemów przygotowujących towar przeznaczony do paletyzacji. Układ transportowy do Automatycznej Stacji Paletyzującej warunkuje funkcjonowanie Robota i jest ściśle z nim powiązany. Funkcjonowanie Robota bez układu transportowego byłoby niemożliwe. Urządzenie peryferyjne wchodzące w skład Systemu automatycznej paletyzacji zostało specjalnie zaprojektowane pod funkcjonowanie Robota i ściśle z nim współpracuje, tworząc razem zautomatyzowany i zrobotyzowany system układania zapakowanych w zbiorcze opakowania produktów na palety przygotowanych do kolejnego etapu jakim jest etap logistyki i dystrybucji. Zastosowana technologia i automatyka przemysłowa powoduje, że Przenośnik pozycjonujący może być efektywnie wykorzystany tylko przy współpracy z Robotem.

Jednocześnie Wnioskodawca oświadcza, że:

1. Opisany w stanie faktycznym Robot wraz z Urządzeniem peryferyjnym tworzące razem System automatycznej paletyzacji zostały bezpośrednio nabyte od Producenta urządzenia jako fabrycznie nowe.

2. Robot wraz z Urządzeniem peryferyjnym tworzącymi System automatycznej paletyzacji mają zastosowanie przemysłowe. Produkcja leków i suplementów jest podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej Spółdzielni. System automatycznej paletyzacji przyczynia się do zwiększenia produktywności i konkurencyjności na rynku, zabezpiecza przed ewentualnymi brakami kadrowymi, a tym samym do zagwarantowaniu płynności procesu.

3. Wnioskodawca we wskazanym okresie osiąga i będzie osiągał dochód z innych źródeł niż z zysków kapitałowych, a koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację, podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania, będzie odliczał do wysokości kwoty dochodu uzyskanego przez siebie w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

4. Koszty kwalifikowane objęte wnioskiem nie zostały Spółdzielni zwrócone w jakiejkolwiek formie i nie zostały odliczone przez nią od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym w inny sposób.

5. Nie uzyskuje/nie będziecie uzyskiwać dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej na podstawie zezwolenia (art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT) bądź z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzji o wsparciu (art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT).

6. System Automatycznej Paletyzacji jest środkiem trwałym od grudnia 2022 r.

7. Amortyzacja środka trwałego rozpoczęła się od 1 stycznia 2023 r. i potrwa do 31 lipca 2028 r.

8. Zamierza skorzystać z ulgi podatkowej zgodnie art. 38eb ust. 5 ustawy o CIT w latach 2022-2026, tj. w okresie obowiązywania ulgi.

9. Do kosztów nabycia Systemu Automatycznej Paletyzacji, które Spółdzielnia rozliczy w ramach ulgi na robotyzację, wchodzą również koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych, zgodnie z art. 38eb ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT. Koszty te zostały uwzględnione w wartości początkowej środka trwałego.

10. Do kosztów nabycia Systemu automatycznej paletyzacji, które Spółdzielnia rozliczy w ramach ulgi na robotyzację Wnioskodawca wliczył również koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, zgodnie z art. 38eb ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT. Koszty usług szkoleniowych związanych z obsługą Systemu automatycznej paletyzacji zostały uwzględnione w wartości początkowej środka trwałego.

11. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KST) cała pojedyncza linia do automatycznej paletyzacji (tzn. wszystkie jej elementy ujęte w opisie stanu faktycznego) - została ujęta jako pojedynczy środek trwały (System Automatycznej Paletyzacji) - zakwalifikowany pod symbolem 489-1.

12. Spółka rozlicza odpisy amortyzacyjne od ww. aktywów jako koszty uzyskania przychodu, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

13. W przypadku zbycia środka trwałego przed końcem okresu ich amortyzacji, w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym nastąpiło to zbycie zwiększy podstawę opodatkowania o kwotę odliczeń uprzednio dokonanych na podstawie art. 38eb ust. 1 ustawy o CIT.

Dodatkowo w uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z 29 maja 2024 r. wskazaliście Państwo, że:

1) W ramach nabycia systemu automatycznej paletyzacji Wnioskodawca nabył oprogramowanie, które jest częścią integralną urządzenia i jest zainstalowane na Urządzeniu, służy do konfiguracji oraz sterowania pracą stacji.

Zgodnie z zawartą umową z Producentem Urządzenia, dostarczone w ramach zawartej Umowy oprogramowanie, w tym wszelkie późniejsze aktualizacje, jest dostarczane do użytku przez Zamawiającego (Wnioskodawcę) w celu obsługi dostarczonego Urządzenia i w żadnym innym celu, na następujących zasadach i warunkach: (i) oprogramowanie i wszelkie jego części mogą być wykorzystywane w ograniczonym zakresie, tj. wyłącznie przez Zamawiającego do jego własnych wewnętrznych działań zgodnych z przeznaczeniem oprogramowania; (ii) upoważnienie do korzystania z oprogramowania ma charakter niewyłączny i niezbywalny; (iii) Zamawiający nie może w całości ani w części, kopiować, dekompilować, ani odtwarzać kodu źródłowego żadnego oprogramowania ani dokumentacji opracowanej przez Producenta. Oprogramowanie jest zintegrowane bezpośrednio z urządzeniem. W ramach projektu Wnioskodawca nie nabył innego "osobnego" oprogramowania.

2) Zgodnie z zawartą umową z Producentem Urządzenia, Producent Urządzenia przeprowadził szkolenie z obsługi i konserwacji Urządzenia dla maksymalnie 4 uczestników należących do personelu Wnioskodawcy. Szkolenie zostało przeprowadzone jednokrotnie, a długość szkolenia nie przekroczyło 2 godzin zegarowych. Niniejsze szkolenie odbyło się w terminie Odbioru i przekazania Urządzenia do eksploatacji przez Producenta. Szkolenie dotyczyło obsługi i konserwacji Urządzenia. Nie było osobno organizowanych jakichkolwiek innych szkoleń.

Pytania

1) Czy opisana w treści stanu faktycznego Automatyczna Stacja Paletyzująca spełnia definicję robota przemysłowego, zgodnie z art. 38eb ust. 3 ustawy o CIT?

2) Czy opisany w treści stanu faktycznego Przenośnik pozycjonujący, tj. Układ transportowy funkcjonalnie związany z Automatyczną Stacją Paletyzującą spełniają definicję urządzenia peryferyjnego do robotów przemysłowych, o którym mowa w art. 38eb ust. 4 ustawy o CIT?

3) Czy Spółdzielnia ma prawo odliczyć od podstawy opodatkowania kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodu, stanowiących odpisy amortyzacyjne od środka trwałego - Systemu Automatycznej Paletyzacji składającego się z robota przemysłowego oraz urządzenia peryferyjnego w latach 2022-2026, na podstawie art. 38eb ust. 1 ustawy o CIT?

4) Czy odliczeniu na podstawie art. 38eb ust. 1 ustawy o CIT, będą podlegały dokonane w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2026 r. odpisy amortyzacyjne od zakupionego środka trwałego Systemu Automatycznej Paletyzacji?

Państwa stanowisko w sprawie

Ad. 1

W ocenie Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym opisana w treści stanu faktycznego Automatyczna Stacja Paletyzująca spełnia definicję robota przemysłowego, zgodnie z art. 38eb ust. 3 ustawy o CIT.

Ad. 2

W ocenie Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym opisany w treści stanu faktycznego Przenośnik pozycjonujący, tj. Układ transportowy funkcjonalnie związany z Automatyczną Stacją Paletyzującą spełniają definicję urządzenia peryferyjnego do robotów przemysłowych, o którym mowa w art. 38eb ust. 4 ustawy o CIT.

Ad. 3

W ocenie Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym, Spółdzielnia ma prawo odliczyć od podstawy opodatkowania kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodu, stanowiących odpisy amortyzacyjne od środka trwałego - Systemu automatycznej paletyzacji składającego się z robota przemysłowego oraz urządzenia peryferyjnego w latach 2022-2026, na podstawie art. 38eb ust. 1 ustawy o CIT.

Ad. 4

W ocenie Wnioskodawcy, odliczeniu na podstawie art. 38eb ust. 1 ustawy o CIT, będą podlegały dokonane w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2026 r. odpisy amortyzacyjne od zakupionego środka trwałego Systemu Automatycznej Paletyzacji.

UZASADNIENIE w zakresie pytania nr 1

W myśl art. 38eb ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2805 z późn. zm., dalej: ustawa o CIT), przez robota przemysłowego rozumie się automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową i stacjonarną lub mobilną maszynę, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:

1)

wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;

2)

jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;

3)

jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;

4)

jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.

Zdaniem Wnioskodawcy, zakupione urządzenie - Automatyczna Stacja Paletyzująca spełnia wszystkie wyżej wymienione cechy i warunki, w szczególności:

- Jest automatycznie sterowana poprzez wewnętrzny, niezależny sterownik i szafę elektryczną (sterowniczą) umożliwiającą automatyczne wykonywanie zaprogramowanych sekwencji.

- Swobodnie programowalna - posiada odpowiednie oprogramowanie pozwalające na wykonywanie skomplikowanych operacji, sekwencji, które mogą być modyfikowane, zmieniane w zależności od potrzeb.

- Wielozadaniowa - wykonuje różne zadania o skomplikowanym charakterze zależne od programowania, związane z paletyzacją produktu, wyrobów Spółdzielni (odbieranie, podawanie, układanie w różnych sekwencjach).

- Ma charakter stacjonarny - jest zainstalowana w hali produkcyjnej Wnioskodawcy.

- Posiada co najmniej 3 stopnie swobody - Robot posiada 6 stopni swobody (pracuje w 6 osiach).

- Posiada właściwości manipulacyjne - układanie zapakowanych produktów według różnych schematów.

- Ma zastosowanie przemysłowe - jest zainstalowana w środowisku przemysłowym Spółdzielni w hali produkcyjnej, biorąc udział w ostatnim etapie procesu produkcyjnego jakim jest paletyzacja produktów, a ponadto:

- Wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi, diagnostycznymi, monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania - posiada, w tym zakresie odpowiednie oprogramowanie.

- Połączona jest z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne Wnioskodawcy, w szczególności z systemami zarządzania produkcją - jest wyposażona w komunikację z systemem produkcyjnym, posiada zdalny dostęp do interfejsu - możliwość pracy zdalnej i przygotowania schematów paletyzacji na komputerze, a następnie przeniesienie ich do paletyzer.

- Jest monitorowana (nadzorowana) za pomocą odpowiednich czujników bezpieczeństwa oraz zbliżeniowych.

- Jest zintegrowana z innymi urządzeniami w cyklu paletyzacji, stanowiącego integralny element procesu produkcyjnego.

Mając na względzie dokonany opis urządzenia w stanie faktycznym oraz powyższe potwierdzenie ustawowych warunków, w ocenie Wnioskodawcy, nabyta Automatyczna Stacja Paletyzująca spełnia definicję robota przemysłowego, zawartą w art. 38eb ust. 3 ustawy o CIT.

UZASADNIENIE w zakresie pytania nr 2

Zgodnie z art. 38eb ust. 4 ustawy o CIT, przez maszyny i urządzenia peryferyjne do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związane rozumie się w szczególności:

1)

jednostki liniowe zwiększające swobodę ruchu;

2)

pozycjonery jedno i wieloosiowe;

3)

tory jezdne;

4)

słupowysięgniki;

5)

obrotniki;

6)

nastawniki;

7)

stacje czyszczące;

8)

stacje automatycznego ładowania;

9)

stacje załadowcze lub odbiorcze;

10)

złącza kolizyjne;

11)

efektory końcowe do interakcji robota z otoczeniem służące do:

a)

nakładania powłok, malowania, lakierowania, dozowania, klejenia, uszczelniania, spawania, cięcia, w tym cięcia laserowego, zaginania, gratowania, śrutowania, piaskowania, szlifowania, polerowania, czyszczenia, szczotkowania, drasowania, wykańczania powierzchni, murowania, odlewania ciśnieniowego, lutowania, zgrzewania, klinczowania, wiercenia, handlingu, w tym manipulacji, przenoszenia i montażu, ładowania i rozładowania, pakowania, zagwożdżenia, paletyzacji i depaletyzacji, sortowania, mieszania, testowania i wykonywania pomiarów,

b)

obsługi maszyn: frezarek, wtryskarek, giętarek, robodrilli, wiertarek, tokarek, wrzecion, zginarek i zawijarek, wycinarek, walcarek, przecinarek, szlifierek, wytaczarek, ciągarek, drukarek, pras i wyoblarek.

Brzmienie przywołanych powyżej wymienionych przepisów wskazuje, że ulga na robotyzację obejmuje także koszty uzyskania przychodów poniesione przez Spółkę na urządzenia inne niż roboty przemysłowe. Warunkiem jest w tym przypadku jednak, żeby:

- wydatek był poniesiony na urządzenie peryferyjne bądź maszynę zgodnie z art. 38eb ust. 4 u.p.d.o.p. oraz

- nabyte urządzenie peryferyjne bądź maszyna były funkcjonalnie związane z robotem przemysłowym.

Przenośnik Pozycjonujący (Układ transportowy) to urządzenie współpracujące z Robotem (Automatyczną Stacją Paletyzującą) funkcjonalnie z nim związane. Jest to urządzenie pełniące rolę stacji załadowczej i odbiorczej. Zadaniem Układu transportującego jest bowiem odbieranie kartonów zbiorczych z kartoniarki zbiorczej i dalszy transport gotowych wyrobów zapakowanych w opakowania zbiorcze do punktu odbioru przez Robota. Przenośnik zapewnia odpowiednie pozycjonowania paczek na podajniku. Układ transportowy jest urządzeniem niezbędnym do prowadzenia w pełni zautomatyzowanego procesu paletyzacji produktów w firmie, w tym prawidłowej pracy Automatycznej Stacji Paletyzującej. Zapewnia ciągłość zautomatyzowanego procesu produkcyjnego poprzez integrację z maszyna poprzedzającą (kartoniarka) oraz Robotem. Układ Transportowy wraz z Automatyczną Stacją Paletyzującą tworzą łącznie "Systemu automatycznej paletyzacji".

Praca Przenośnika Pozycjonującego warunkuje optymalne funkcjonowanie Robota przemysłowego i jest z nim ściśle powiązana. Wykorzystanie Robota przemysłowego bez współpracy z Przenośnikiem Pozycjonującym byłoby nieefektywne i zakłócałoby działanie w pełni zautomatyzowanego procesu pakowania produktów. Urządzenie peryferyjne składające się na stację paletyzacji zostało specjalnie zaprojektowane pod funkcjonowanie Robota przemysłowego i ściśle z nim współpracuje, tworząc razem zautomatyzowany i zrobotyzowany system układania zapakowanych, gotowych produktów na paletach przeznaczonych do dostarczenia klientom.

Reasumując, w ocenie wnioskodawcy, Urządzenie współpracujące z Robotem - Przenośnik pozycjonujący stanowi Urządzenia peryferyjne, zgodnie z art. 38eb ust. 4 ustawy o CIT.

UZASADNIENIE w zakresie pytania nr 3

Zgodnie z art. 38eb ust. 1 ustawy o CIT, podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych może odliczyć od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18 ustawy o CIT, kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację, przy czym kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Jednocześnie, przepisy ustawy o CIT definiują pojęcie kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację. Zgodnie z art. 38eb ust. 2 ustawy o CIT, za takie koszty uznaje się:

1)

koszty nabycia fabrycznie nowych:

a)

robotów przemysłowych,

b)

maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych,

c)

maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym, w szczególności czujników, sterowników, przekaźników, zamków bezpieczeństwa, barier fizycznych (ogrodzenia, osłony) czy optoelektronicznych urządzeń ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe),

d)

maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer,

e)

urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych;

2)

koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1;

3)

koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w pkt 1 i 2;

4)

opłaty, o których mowa w art. 17b ust. 1, ustalone w umowie leasingu, o którym mowa w art. 17f, dotyczącej robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego własność tych środków trwałych.

W myśl art. 38eb ust. 5 ustawy o CIT, odliczenie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację w latach 2022-2026.

Z kolei zgodnie z art. 38eb ust. 5a ustawy o CIT, nie podlegają odliczeniu, o którym mowa w ust. 1, koszty uzyskania przychodu poniesione na robotyzację dotyczące działań lub aktywów:

1)

o których mowa w art. 2 ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz.Urz.UE.L 275 z 25.10.2003, str. 32, z późn. zm. - Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 631), z wyjątkiem działań i aktywów, których prognozowane emisje gazów cieplarnianych są poniżej średniej wartości 10% najbardziej wydajnych instalacji w 2016 i 2017 r. (t ekwiwalentu CO2/t) oraz wartości wskaźnika emisyjności (uprawnienia/t) na lata 2021-2025, określonych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447 z dnia 12 marca 2021 r. określającym zmienione wartości wskaźników emisyjności na potrzeby przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji na lata 2021-2025 zgodnie z art. 10a ust. 2 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.Urz.UE.L 87 z 15.03.2021, str. 29);

2)

związanych z działalnością:

a)

górniczą polegającą na wydobywaniu lub magazynowaniu paliw kopalnych oraz działalnością polegającą na przeróbce, dystrybucji lub spalaniu paliw kopalnych, z wyjątkiem projektów w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła oraz związanej z tym infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej, wykorzystujących gaz ziemny, które spełniają warunki określone w załączniku Ili do Wytycznych technicznych KE dotyczących stosowania zasady "Nie czyń poważnych szkód" (2021/C58/01),

b)

składowisk odpadów, spalarni odpadów lub instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.

Stosowanie do art. 38eb ust. 6 ustawy o CIT, podatnik, który zbył środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne wymienione w ust. 2 pkt 1 i 2 przed końcem okresu ich amortyzacji, a w przypadku umowy leasingu, o którym mowa w art. 17f - przed końcem podstawowego okresu umowy leasingu, jest obowiązany w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym nastąpiło to zbycie, do zwiększenia podstawy obliczenia podatku o kwotę odliczeń uprzednio dokonanych na podstawie ust. 1.

Natomiast, zgodnie z art. 38eb ust. 7 ustawy o CIT, podatnik korzystający z odliczenia składa w terminie złożenia zeznania, w którym dokonuje tego odliczenia, informację, według ustalonego wzoru, zawierającą wykaz poniesionych kosztów podlegających odliczeniu.

W myśl art. 38eb ust. 8 ustawy o CIT, w zakresie nieuregulowanym w ust. 1-7 do odliczenia kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację stosuje się odpowiednio przepisy art. 18d ust. 3k, 5, 5a, 6, ust. 8 zdanie pierwsze i drugie.

Jak to już zostało wskazane w stanie faktycznym, Robot wraz Urządzeniem peryferyjnym tworzące razem System Automatycznej Paletyzacji zostały bezpośrednio nabyte od producenta jako urządzenia fabrycznie nowe. Automatyczna Stacja Paletyzująca spełnia wszystkie przesłanki zawarte w art. 38eb ust. 3 aby mogła być uznana za robota przemysłowego (uzasadnienie do pytania nr 1). Ponadto opis urządzenia współpracującego z Robotem - Przenośnik pozycjonujący (układ transportowy) przemawia za uznaniem go za urządzenie peryferyjne, zgodnie z art. 38eb ust. 4 ustawy o CIT (uzasadnienie do pytania nr 2).

Robot wraz z Urządzeniem peryferyjnym są kompletną zrobotyzowaną stacją paletyzującą i są wykorzystywane w procesie paletyzacji produktów Wnioskodawcy. Czynności związane z paletyzacją produktów, stanowią integralny i nieodłączny element procesu produkcyjnego Wnioskodawcy, który jest procesem odrębnym od logistyki i dystrybucji.

W tym kontekście, Wnioskodawca pragnie zwrócić uwagę, że w przepisach dotyczących ulgi na robotyzację, jak i w pozostałych przepisach ustawy o CIT, nie zostało zdefiniowane wyrażenie "dla zastosowań przemysłowych". Szukając definicji ww. wyrażenia należy odnieść się przede wszystkim do jej rozumienia słownikowego, np. w Słowniku PWN (https://sjp.pwn.pl) "przemysł" został zdefiniowany jako "produkcja materialna polegająca na wydobywaniu z ziemi bogactw naturalnych i wytwarzaniu produktów w sposób masowy przy użyciu urządzeń mechanicznych".

Inną definicję zwrotu przemysłu możemy znaleźć w wielkim słowniku języka polskiego PAN (WSJP PAN), gdzie definiuje się "przemysł " jako: "działalność polegająca na wytwarzaniu produktów określonego rodzaju na dużą skalę, przy użyciu maszyn i innych urządzeń technicznych".

Z wyżej wymienionych definicji wynika, że przez przemysł rozumie się najczęściej działalność polegającą na wytwarzaniu na dużą skalę różnego rodzaju produktów (towarów).

Robot wraz z Urządzeniem peryferyjnym został zakupiony dla usprawnienia procesu produkcyjnego Spółdzielni. Bez właściwego opakowania wytworzonych produktów Spółdzielni, nie można mówić o zakończonym lub należycie i zgodnie z jego celem wykonanym, procesie produkcyjnym. Urządzenie funkcjonuje w środowisku przemysłowym Spółdzielni i posadowiony jest w hali produkcyjnej Wnioskodawcy. Proces pakowania stanowi jeden z etapów procesu produkcyjnego Firmy. Paletyzacja jest ostatnim etapem procesu produkcyjnego, odrębny od dalszych procesów, tj. logistyki i dystrybucji. Właściwe zapakowanie oferowanych przez Spółdzielnię wyrobów farmaceutycznych w zbiorcze opakowania kończy proces produkcji.

System Automatycznej Paletyzacji usprawnia proces produkcyjny Spółdzielni - zapewnia szybsze, efektywniejsze i sprawniejsze paletyzowanie produktów (kartonów z zapakowanymi lekami) w sposób umożliwiający ich szybszą dystrybucję - w porównaniu do wykonywania tego procesu w sposób manualny. Zwiększenie sprawności i szybkości procesu paletyzowania, zwiększa produktywność.

W konsekwencji, warunek dotyczący zastosowania przemysłowego zakupionego Robota wraz z Urządzeniem peryferyjnym, należy uznać za spełniony.

Zatem koszty poniesione na zakup Robota oraz Urządzenia peryferyjnego tworzących razem System Automatycznej Paletyzacji spełniają warunki określone w art. 38eb ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT i mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca wskazuje interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 sierpnia 2023 r., Znak: 0111-KDIB1-3.4010.291.2023.2.MBD, w którym uznano stanowisko Spółki za prawidłowe w zakresie nabycia przez nią w drodze umowy wykonania i dostawy robotów przemysłowych i urządzeń peryferyjnych, tworzących dwie odrębne automatyczne linie do paletyzacji kartonów dla linii produkcyjnych o nazwie D oraz G i możliwości skorzystania przez Spółkę z odliczenia od podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 38eb ust. 1 ustawy o CIT:

" (...) Jak wynika ze stanu faktycznego i argumentacji wskazanej w uzasadnieniu niniejszego wniosku, Spółka poniosła koszty nabycia dwóch fabrycznie nowych robotów przemysłowych wraz z funkcjonalnie związanymi z nimi urządzeniami peryferyjnymi, składającymi się łącznie na dwa środki trwałe stanowiące stanowisko/linię do automatycznej paletyzacji. Ponadto, koszty związane z montażem i uruchomieniem tych linii - w konsekwencji te koszty, stanowiące wartość początkową omawianych 2 środków trwałych (linia paletyzacji dla G i linia paletyzacji dla D) mogą zostać odliczone od podstawy opodatkowania, zgodnie z zasadami określonymi w art. 38eb ust. 5 ustawy o CIT.

Należy dodatkowo zauważyć, że w interpretacji z 16 sierpnia 2022 r. Dyrektor KIS (Znak: 0111-KDIB1-2.4010.318.2022.2.DP) zaaprobował w analogicznym stanie faktycznym stanowisko, zgodnie z którym odliczenie o którym mowa w art. 38eb ust. 1 ustawy o CIT (tzw. ulga na robotyzację), ma zastosowanie do stanowiska do paletyzacji, składającego się w szczególności z robota do paletyzacji. Również w interpretacji z 1 lipca 2022 r. (0111-KDIB1-2.4010.9.2022.1.AW) zaakceptowano pogląd, że urządzenie do automatycznego pakowania wyrobów, składające się m.in. z paletyzatora, może korzystać z analizowanej ulgi.

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym, Spółdzielnia ma prawo odliczyć od podstawy opodatkowania kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodu, stanowiących odpisy amortyzacyjne od środka trwałego - Systemu automatycznej paletyzacji składającego się z robota przemysłowego oraz urządzenia peryferyjnego w latach 2022-2026, na podstawie art. 38eb ust. 1 ustawy o CIT.

UZASADNIENIE do pytania 4

Odliczeniu na podstawie art. 38eb ust. 1 ustawy o CIT, będą podlegały dokonane w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 grudnia 2026 r. odpisy amortyzacyjne dla środka trwałego Systemu Automatycznej Paletyzacji.

Jednocześnie, w myśl art. 38eb ust. 5 ustawy odliczenie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację od początku roku podatkowego, który rozpoczął się w 2023 r. (winno być: w 2022 r.), do końca roku podatkowego, który rozpoczął się w 2026 r.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy o CIT, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane zgodnie z art. 16a-16m, przy czym w przypadku spółek nieruchomościowych odpisy dotyczące środków trwałych zaliczonych do grupy 1 Klasyfikacji nie mogą być w roku podatkowym wyższe niż dokonywane zgodnie z przepisami o rachunkowości odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z tytułu zużycia środków trwałych, obciążające w tym roku podatkowym wynik finansowy jednostki.

Z powyższego przepisu wynika, że w przypadku środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych podatnicy zaliczają do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne dokonywane od ich wartości początkowej.

W związku z powyższym, ustawodawca zezwala na odliczenie od podstawy opodatkowania maksymalnie 50% odpisów amortyzacyjnych, w momencie gdy stają się one kosztem uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o CIT. Ponadnormatywne odliczenie przysługuje tylko w odniesieniu do tych odpisów amortyzacyjnych, które stanowią koszt uzyskania przychodu w trakcie obowiązywania ulgi, czyli od początku roku podatkowego, który rozpoczął się w 2022 r., do końca roku podatkowego, który rozpoczął się w 2026 r. Możliwość skorzystania z tej ulgi należy wiązać z momentem, w którym odpis amortyzacyjny uznawany jest za koszt podatkowy, a nie z momentem wprowadzenia składnika majątku do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Przy czym ww. ulga dotyczy odpisów amortyzacyjnych zaliczonych do kosztów uzyskania przychodu.

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy potwierdza również interpretacja podatkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 lutego 2024 r., Znak: 0111-KDIB1- 3.4010.777.2023.2.MBD.

" (...) Zatem, biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że przepis art. 38eb ust. 1 PDOPrU, pozwala na ponadnormatywne odliczenie maksymalnie 50% odpisów amortyzacyjnych, w momencie gdy stają się one kosztem uzyskania przychodu w rozumieniu u.p.d.o.p. Ponadnormatywne odliczenie przysługuje tylko w odniesieniu do tych odpisów amortyzacyjnych, które stanowią koszt uzyskania przychodu w trakcie obowiązywania ulgi. Zatem, podatnik może skorzystać z tego odliczenia, co do zasady, wraz z dokonywaniem odpisów amortyzacyjnych od zakupionego robota."

Należy zauważyć, że odmienne stanowisko przedstawił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który w wyroku z 21 grudnia 2023 r. sygn.: III SA/Wa 1993/23 wskazał, iż dopuszczalne jest jednorazowe odliczenie 50 proc. kosztów nabycia maszyn i urządzeń peryferyjnych, a potem dalsze ich rozliczanie na ogólnych zasadach. Sąd uznał, iż na potrzeby odliczenia w ramach ulgi bez znaczenia pozostaje fakt, że roboty, maszyny oraz urządzenia peryferyjne będą stanowiły środki trwałe. Odliczeniu podlegają bowiem koszty nabycia, a nie dokonane odpisy amortyzacyjne.

" (...) Z uwagi na powyższe nieuzasadnionym jest stanowisko organu podatkowego, zgodnie z którym od podstawy opodatkowania odliczeniu powinny podlegać wyłącznie odpisy amortyzacyjne. Wynika to z faktu, że odpisy amortyzacyjne nie warunkują nabycia danego składnika majątkowego, lecz stanowią wyraz odliczenia w czasie wydatków poniesionych na nabycie konkretnego składnika majątkowego. W przypadku zaś środków trwałych wydatek poniesiony na nabycie dokonywany jest wcześniej, sam zaś fakt rozliczenia wskazanego wydatku w kosztach uzyskania przychodów ma miejsce po jego nabyciu w drodze odpisów amortyzacyjnych. Rację należy przyznać Skarżącej, że w art. 38eb ust. 1 i ust. 2 PDOPrU ustawodawca wyraźnie wskazał, że odliczeniu w ramach ulgi na robotyzację podlegają wydatki poniesione na nabycie fabrycznie nowych robotów przemysłowych, czy też maszyn i urządzeń peryferyjnych ".

Wnioskodawca podkreśla, że odliczenie ma zastosowanie do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację od początku roku podatkowego, który rozpoczął się w 2022 r., do końca roku podatkowego, który rozpoczął się w 2026 r.

Możliwość skorzystania z tej ulgi należy wiązać z momentem poniesienia kosztu uzyskania przychodu. Ulga dotyczy wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodu w latach 2022-2026.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, odliczeniu na podstawie art. 38eb ust. 1 ustawy o CIT, będą podlegały dokonane w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2026 r. odpisy amortyzacyjne od zakupionego środka trwałego Systemu Automatycznej Paletyzacji

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Odstępuje od uzasadnienia prawnego Państwa stanowiska w sprawie.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja rozstrzyga wyłącznie w zakresie wskazanym w sformułowanych przez Państwa we wniosku pytaniach.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Odnosząc się do przywołanego przez Państwa wyroku, zauważyć należy, że orzeczenia sądowe są wiążące jedynie w sprawach, w których zapadły. Natomiast Organ, mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkuje się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów, to nie ma możliwości zastosowania ich wprost, ponieważ nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Państwa sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i muszą się Państwo zastosować do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).

Podstawą prawną dla odstąpienia od uzasadnienia interpretacji jest art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl