0111-KDIB1-2.4010.9.2022.1.AW

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 1 lipca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-2.4010.9.2022.1.AW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części prawidłowe i w części nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest w części prawidłowe i w części nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

4 stycznia 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z tej samej daty o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ustalenia, czy wydatki na nabycie Linii pakującej oraz Systemów informatycznych będą stanowić koszty poniesione na robotyzację w rozumieniu art. 38eb ust. 1 oraz ust. 2 ustawy CIT.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca jest wiodącym producentem leków, suplementów diety oraz produktów medycznych należącym do Grupy, która działa w różnych gałęziach branży farmaceutycznej i usług medycznych. W portfolio produktów Wnioskodawcy znajduje się obecnie ponad (...) produktów, które są stale rozwijane oraz ulepszane. Spółka kooperuje zarówno z podmiotami gospodarczymi jak i naukowymi na rzecz rozwoju badań w zakresie innowacji.

Wnioskodawca zajmuje się opracowywaniem i produkcją różnych postaci produktów końcowych, m.in. preparatów naskórnych w postaci maści, kremów i żeli w tym z nośnikami liposomowymi, syropów, zawiesin, roztworów, tabletek w tym tabletek powlekanych, tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej, tabletek do rozgryzania i żucia oraz kapsułek żelatynowych miękkich (dalej: "Wyroby gotowe").

Wnioskodawca nie prowadzi działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, a przychody ze sprzedaży Wyrobów gotowych kwalifikowane są do przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Prowadząc swoją działalność, Wnioskodawca regularnie podejmuje czynności mające na celu optymalizację produkcji Wyrobów gotowych, a ulepszenie procesów produkcyjnych na różnych jej etapach stanowi konsekwencję podejmowania decyzji zmierzających w kierunku rozwoju Spółki.

W celu opracowania nowych oraz rozwoju obecnych produktów Spółka prowadzi zaawansowane prace badawczo-rozwojowe we własnym zakresie, ale nabywa również usługi, know-how, opracowania eksperckie od podmiotów trzecich, w tym zagranicznych.

Wnioskodawca prowadzi następujące prace badawczo-rozwojowe dotyczące:

- formulacji farmaceutycznych,

- produktów dermokosmetycznych i kosmetycznych,

- suplementów diety,

- wyrobów medycznych.

Wnioskodawca zajmuje się opracowywaniem różnych postaci produktów końcowych, m.in. preparatów naskórnych w postaci maści, kremów i żeli w tym z nośnikami liposomowymi, syropów, zawiesin, roztworów, tabletek w tym tabletek powlekanych, tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej, tabletek do rozgryzania i żucia oraz kapsułek żelatynowych miękkich w skali laboratoryjnej oraz półtechnicznej.

Celem większej automatyzacji i robotyzacji procesu produkcyjnego, a tym samym znaczącej poprawy zdolności produkcyjnych, a także konkurencyjności na rynku, Spółka planuje nabycie fabrycznie nowego robota przemysłowego wraz z maszynami i urządzeniami peryferyjnymi w postaci w pełni zrobotyzowanej linii pakującej (dalej: "Linia pakująca"; "Robot przemysłowy").

Ponadto Spółka planuje nabycie także odpowiednich systemów/oprogramowania (czyli wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu przepisów ustawy CIT), które pozwolą na /wpłyną na poprawne uruchomienie i przyjęcie do używania Robota przemysłowego oraz pozostałych maszyn i urządzeń peryferyjnych, tj. Spółka planuje nabycie:

a) Manufacturing Execution System (dalej: "System MES"),

b) Advanced Planning and Scheduling System (dalej: "System APS").

(dalej łącznie: "Systemy informatyczne").

Podsumowując, wydatki na robotyzację w Spółce obejmować będą koszty:

a)

fabrycznie nowych środków trwałych składających się na Linię pakującą w tym ich dostarczenie i montaż;

b)

koszty Systemów informatycznych integralnych z cyklem produkcyjnym Spółki pozwalającym na uruchomienie i zautomatyzowanie Linii pakującej; a także

c)

koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych składających się na Linię produkcyjną.

Ponadto, Spółka wskazuje, że powyższe wydatki zostaną poniesione po 1 stycznia 2022 r. i zostaną odpowiednio ujęte w księgach podatkowych Spółki na podstawie faktur zakupowych wystawionych przez dostawców Robota przemysłowego/Systemów informatycznych/usług szkoleniowych.

Poniżej Spółka przedstawia charakterystykę maszyn i urządzeń składających się na Robota przemysłowego oraz Systemów informatycznych.

A. Na zautomatyzowaną i zrobotyzowaną Linię pakującą składać się będą następujące maszyny i urządzenia, których charakterystykę Spółka przedstawia poniżej:

a) Paletyzer

Linia pakująca zostanie wyposażona w pełni zautomatyzowany/zrobotyzowany system paletyzujący (dalej: "Paletyzer"). Paletyzer służy do układania kartonów zbiorczych na palecie jednostkowej. Posiada ramię robotyczne pracujące w trzech niezależnych płaszczyznach. Wyposażony jest w dwa miejsca do paletyzowania. W przypadku zapełnienia całej palety na pierwszym stanowisku, Paletyzer automatycznie układać będzie kartony zbiorcze na palecie na drugim stanowisku, dzięki temu rozwiązaniu można płynnie odbierać napełnione palety bez konieczności zatrzymywania urządzenia, będzie odbierać zaklejone i zaetykietowane kartony zbiorcze z produktem i umieszczać na palecie o wymiarach 800 x 1200 mm.

Ponadto, Paletyzer będzie wyposażony w program do projektowania systemu ułożenia kartonów zbiorczych na palecie.

b) Kartoniarka zbiorcza CP28

Kartoniarka zbiorcza CP28 (dalej: "Kartoniarka zbiorcza") będzie miała za zadanie zapakować kartoniki jednostkowe w kartony zbiorcze z możliwością pakowania kartoników jednostkowych w jednej lub wielu warstwach.

Kartoniarka zbiorcza posiada magazynek kartonów zbiorczych dostosowany do wymiarów kartonu (długość (mm) x szerokość (mm) x wysokość (mm)) maksymalnych: 500x400x350 oraz minimalnych: 140x120x310. Urządzenie zakleja kartony zbiorcze taśmą klejącą (z folii BOPP pokrytej klejem akrylowym) o szerokości 50mm ± 5mm (o maksymalnej zewnętrznej średnicy rolki: 400mm oraz wewnętrznej średnicy rolki: 76 mm).

Kartoniarka zbiorcza posiada system nadruku etykiet zbiorczych i nanoszenia ich na karton zbiorczy z danymi stałymi (nazwa producenta, logo, adres, numer rejestrowy w BDO, warunki przechowywania) oraz zmiennymi (nazwa produktu, dawka, postać farmaceutyczną, ilość sztuk opakowań jednostkowych w opakowaniu zbiorczym, ilość tabletek w opakowaniu jednostkowym, kolejny numer etykiety zbiorczej, numer serii, termin ważności, kod kreskowy).

Pracę Kartoniarki zbiorczej kontrolują systemy kontrolne poprzez kontrolę (i) minimalnej ilości kartonów zbiorczych, (ii) minimalną ilość taśmy, (iii) minimalną ilość etykiet - w przypadku minimalnej ilości pojawia się sygnalizacja świetlna, a urządzenie pracuje w dalszym ciągu, natomiast w przypadku braku urządzanie zatrzymuje się i pojawia się alarm.

Kartoniarka zbiorcza przygotowana będzie pod instalację systemu agregacji.

c) Kartoniarka Dynamica

Kartoniarka Dynamica będzie automatycznie pakować blistry (tabletek, pastylek, kapsułek miękkich i twardych) w kartoniki jednostkowe o określonych wymiarach wraz z ulotką informacyjną oraz kodować kartoniki jednostkowe unikalnymi znakami alfanumerycznymi. Zgodnie z danymi technicznymi:

- Zakres ulotki informacyjnej - w szerokości od 25 do 40 mm / - długość od 100 do 200 mm / Szerokość ulotki przed złożeniem do 480 mm. / Gramatura ulotki 40-50g/m2;

- Kartonik jednostkowy: możliwości techniczne w zakresie: szerokość (W): od 46 mm do 75 mm / - wysokość (H): od 18 mm do 85 mm długość (L): od 96 mm do 145 mm;

- Kodowanie: nanoszenie na kartoniku jednostkowym numeru serii i daty ważności za pomocą technologii wytłaczania z tuszem. Nanoszenie serii w trzech rzędach w polu kodowania (pole bez lakieru).

Kartoniarka Dynamica posiadać będzie systemy kontroli:

- Kontrolę minimalnej ilości kartoników i ulotek w podajniku (w przypadku minimalnej ilości pojawia się sygnalizacja świetlna, a urządzenie pracuje w dalszym ciągu /w przypadku braku urządzanie zatrzymuje się i pojawia się alarm);

- Kontrolę pobrania kartonika i ulotki;

- Kontrolę Pharmacode na kartoniku jednostkowym i ulotce.

W przypadku wykrycia błędu w trakcie kontroli, podejmowane będą następujące czynności:

- Odrzut niekompletnego opakowania jednostkowego z systemem kontroli dokonanego odrzutu;

- Zatrzymanie urządzenia w przypadku trzech kolejnych błędów Kartoniarki Dynamica wraz z wyświetleniem komunikatu o przyczynie błędu;

- Umożliwienie pracy manualnej urządzenia za pomocą pilota w celu przezbrojenia/ustawienia maszyny.

c) Blistrzarka C40R

Blistrzarka C40R (dalej: "Blistrzarka") ma służyć do pakowania automatycznego produktów (tabletek, pastylek, kapsułek miękkich i twardych) w blistry o określonych wymiarach. Blistrzarka dostosowana będzie do formowania folii transparentnych i barwnych z następujących materiałów:

- PVC/PVDC (250 µm / 40g/m2);

- PVC/PVDC (250 µm / 90g/m2);

- PVC/PVDC (250 µm / 120g/m2);

- PVC/PCTFE/PVC (125 µm / 50,8 µm / 125 µm);

- PVC/PCTFE/PVC (125 µm / 76 µm / 125 µm);

- PVC/PE/PVDC (250 µm / 25 µm / 90g/m2).

Blistrzarka będzie dostosowana do zgrzewania folii formowanej z folią pokrywającą o następujących parametrach:

- folia aluminiowa twarda 20 µm;

- folia aluminiowa twarda 30 µm;

- folia aluminiowa miękka 25 µm.

Poza powyższym, Blistrzarka posiadać będzie możliwość formowania gniazd do głębokości 12 mm, a przy założonej prędkości maksymalnej wypełniać będzie w 99,9% uformowane gniazda tabletkami.

Możliwości techniczne systemu wizyjnego Blistrzarki do kontroli defektów produktu i obecności w gnieździe pozwalają na kontrolę tabletek, kapsułek miękkich i kapsułek twardych.

System wizyjny Blistrzarki oceni produkt umieszczony wytłoczonym paśmie z folii termoformowanej:

- PVC/PVDC biała;

- PVC/PVDC transparentna;

- PVC/PVDC pomarańczowa;

- PVC/PCTFE/PVC transparentna;

- PVC/PE/PVDC transparentna.

System wizyjny oceni produkt umieszczony wytłoczonym paśmie z folii termoformowanej oraz identyfikuje parametry:

- powierzchnia (liczba pikseli na obiekcie);

- kształt 1 (porównanie do okręgu);

- kształt 2 (wydłużenie);

- kształt 3 (asymetria w pierwszej osi);

- kształt 4 (asymetria w drugiej osi);

- długość;

- heksagonalność (różnica pomiędzy okręgiem a sześciokątem);

- różnica między okręgiem a pięciokątem;

- pomiar koloru czerwonego i jego dyspersja;

- pomiar koloru zielonego i jego dyspersja;

- pomiar koloru niebieskiego i jego dyspersja;

- barwa (ton koloru);

- nasycenie (ilość koloru).

System wykrywać będzie także różnorodne stany:

- produkt/obecny;

- gniazdo puste;

- blister całkowicie pusty;

- dwa obiekty w jednym gnieździe;

- tabletki o tym samym kształcie i kolorze, ale innej powierzchni;

- tabletki o tym samym kształcie, ale innym kolorze/odcieniu;

- tabletki okrągłe a tabletki sześciokątne;

- tabletki okrągłe a tabletki pięciokątne lub trójkątne;

- tabletki ukruszone;

- ciemne plamy na tabletkach;

- ciała obce w gnieździe obok produktu w jednym gnieździe;

- kapsułka transparentna bez wsadu i bez części jego wsadu, pęcherz powietrza;

- różne kolory jednej z połówek kapsułki (dla kapsułek dwukolorowych);

- pył na tabletkach.

Pozostałe parametry systemu wizyjnego stanowić będą między innymi:

- minimalna (wykrywalna) różnica powierzchni: 5%;

- wykrywanie ciemnych plam na jasnych tabletkach pod warunkiem:

a)

kropki są przodem do kamery

b)

średnica ciemnej plamy ma przynajmniej 1 mm

c)

ciemna plama jest przynajmniej w odległości 1 mm od krawędzi tabletki

- wykrywanie fragmentów obok produktu w gnieździe pod warunkiem:

a)

fragmenty mają kontakt się z produktem

b)

minimalny rozmiar fragmentów to 10%

- wykrywanie, że jedna z połówek kapsułki ma inny kolor niż powinna;

- wykrywanie pyłu na tabletkach pod warunkiem:

a)

tabletka/kapsułka jest innego koloru niż pył

b)

brudna strona kapsułki/tabletki skierowana jest przodem do kamery

c)

brudny obszar pokrywa przynajmniej 30% powierzchni tabletki/kapsułki

- wykrywanie niekompletnie zamkniętej kapsułki w gnieździe, jeżeli jest poza zadaną tolerancją nie mniej niż 10%;

- wykrywanie zbyt zamkniętej kapsułki w gnieździe, jeżeli jest o 10% krótsza niż poza zadaną tolerancją nie mniej niż 10%;

- jeżeli alarm krytyczny jest wykryty (każdemu produktowi można przypisać inne alarmy krytyczne) - urządzenie zatrzymuje się;

- jeżeli zaprogramowana ilość błędów została wykryta - urządzenie zatrzymuje się;

- urządzenie posiada system dodawanie nowych produktów bazujący na auto programowaniu (operator ma możliwość wprowadzania ustawień nowego produktu).

Z innych funkcjonalności Blistrzarka będzie mieć możliwość w przyszłości dodania modułu, który pozwoli na pakowanie dwóch różnych produktów do jednego blistra.

B. Z kolei charakterystyka Systemów informatycznych, które mają być integralnie związane z cyklem produkcyjnym Spółki jest następująca:

a) System MES (Manufacturing Execution System)

Spółka planuje nabycie systemu klasy MES wykorzystującego technologie informatyczne, oprogramowanie, urządzenia elektroniczne i elementy automatyki, które umożliwiają efektywne zbieranie informacji w czasie rzeczywistym wprost ze stanowisk produkcyjnych i ich transfer na obszar biznesowy. Informacje o realizacji produkcji, etapów, postępów w realizacji będą mogły być pobierane bezpośrednio z maszyn oraz przy udziale pracowników bezpośrednio-produkcyjnych Spółki. Urządzenia produkcyjne będą co do zasady bezpośrednio połączone z Systemem MES i system ten zbierać będzie dane jakościowe, czyli parametry procesu takie jak przykładowo: temperatura, twardość rdzeni, obroty, itp., oraz efektywnościowe, takie jak przykładowo: szybkość pracy urządzenia, jednostki wyprodukowane na minutę/godzinę, itp.

Głównym zadaniem Systemu MES będzie analiza zebranych w czasie rzeczywistym danych, pozwalających na efektywne zarządzanie produkcją, czego końcowym efektem będzie wzrost produktywności. System MES dostarcza pełnych informacji o całym procesie i każdym jego etapie. Pozwala zorientować się w faktycznej wydajności zarówno maszyn, jak i pracowników produkcyjnych, którzy bezpośrednio nimi sterują. Uzyskane z ten sposób dane pomogą wykryć Spółce niepotrzebne operacje, przestoje i zoptymalizować czasy procesów, co zmniejsza ilość strat, zwiększa zdolności produkcyjne Spółki, a końcowo zdolności konkurencyjne Spółki na rynku.

System MES dokonywać będzie analizy stosunku czasu pracy maszyn i ludzi do czasu dostępnego. System ten informować będzie o awariach, przestojach przy uwzględnieniu planowanych przeglądów i konserwacji. Analiza wszystkich tych danych w połączeniu ze sobą pozwoli Spółce optymalnie wykorzystać dostępne moce produkcyjne. Przestoje będą mogły zostać znacznie skrócone, a proces przedprodukcyjny oraz sam proces produkcyjny uproszczony na przykład poprzez wydzielenie czynności równoległych.

System MES pozwoli na częściowe wyeliminowanie dokumentacji w tradycyjnej papierowej formie. Dzięki temu, że wszystkie dane mają formę elektroniczną lub elektroniczną częściowo dołączaną w postaci wydruku do raportu wytwarzania/znacznie poprawia się do nich dostęp i automatyzuje procesy w Spółce.

b) System APS (Advanced Planning and Scheduling System)

System APS to z kolei narzędzie do planowania i harmonogramowania zleceń produkcyjnych, który stanowi uzupełnienie systemów ERP i MES. System APS działać będzie w czasie rzeczywistym i umożliwiać wykonywanie w krótkim czasie skomplikowanych obliczeń, których wynikiem są optymalne plany produkcyjne, zgodne z wyznaczonymi wcześniej założeniami, w tym np.: maksymalnej efektywności procesów produkcyjnych, minimalizacji czasu poświęcanego na przezbrojenia maszyn, najniższych kosztów, przyjętego terminu realizacji zlecenia czy kryterium terminu rozpoczęcia zlecenia.

System APS pobierając dane m.in. o liczbie zamówień, tempie produkcji czy dostępności maszyn, są w stanie przedstawić symulacje różnych sytuacji produkcyjnych. Na tej podstawie planista w Spółce będzie mógł dokonać wyboru najlepszego harmonogramu produkcji, który najbardziej odpowiada aktualnym potrzebom.

Spółka planuje nabycie oprogramowania marki Qguar APS (Advanced Planning & Scheduling System), które zostanie podłączone do procesów produkcyjnych Spółki przy pomocy dedykowanego stanowiska komputerowego. Do oprogramowania należy wprowadzić zasoby, czyli maszyny, stanowiska pracy, pracowników, kooperację między zasobami, tj. składniki aktywów Spółki biorące udział w procesie produkcyjnym. Są to z perspektywy oprogramowania obiekty, na których wykonywane są poszczególne operacje zlecenia produkcyjnego. Dla zasobu należy określić m.in.: identyfikator zasobu, nazwę, dane charakteryzujące jego pracę oraz dzienną i tygodniową zdolność produkcyjną. Każdy zasób musi mieć także przydzielony wcześniej zdefiniowany kalendarz oraz jedną z dostępnych kategorię (maszyna, pracownik, kooperacja, etc.).

System APS pozwala również na zdefiniowanie zasobów podrzędnych. Rodzaje zasobów podrzędnych to: magazyn, miejsce składowania, forma/matryca, narzędzie, osprzęt, transport/trasa przewozu. Zasoby podrzędne posiadają przypisany kalendarz, który w powiązaniu z kalendarzem zasobu głównego, tworzy siatkę służącą do ustalenia harmonogramu. Czas pracy zasobów czy też ich dostępność, określana jest w Systemie APS za pomocą zdefiniowanych kalendarzy przypisanych do zasobu. Aplikacja pozwala na zdefiniowanie przestojów planowanych oraz tych występujących losowo, np.: w przypadku awarii.

Poprzez predefiniowany interfejs, Qguar APS i systemy klasy MES czy np. ERP, wymieniają dane niezbędne do zobrazowania planów produkcji. Zintegrowane systemy APS oraz MES sprawią, że system ERP Spółki pracować będzie na danych rzeczywistych i będzie lepiej wykorzystany.

Pytanie

Czy wydatki na nabycie Linii pakującej oraz Systemów informatycznych będą stanowić koszty poniesione na robotyzację w rozumieniu art. 38eb ust. 1 oraz ust. 2 ustawy CIT?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki będą stanowić koszty poniesione na robotyzację w rozumieniu art. 38eb ust. 1 oraz ust. 2 ustawy CIT.

Zgodnie z art. 38eb ust. 1 ustawy CIT podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych może odliczyć od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację, przy czym kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Zatem aby podatnik mógł skorzystać z ulgi na robotyzację musi spełnić następujące warunki:

1)

podatnik musi uzyskiwać przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych;

2)

podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów przyporządkowane do źródła przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych;

3)

podatnik musi zidentyfikować wśród ww. kosztów uzyskania przychodów koszty uzyskania przychodów poniesione w roku podatkowym na robotyzację, a więc koszty spełniające definicję określoną w art. 38eb ust. 2 ustawy CIT.

W konsekwencji kosztami na robotyzację będą wyłącznie koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy CIT, a więc koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy CIT.

Zgodnie z ugruntowaną linią interpretacyjną, podatnik, oceniając związek wydatku z prowadzoną działalnością gospodarczą, winien zakładać, że dany koszt może obiektywnie przyczynić się do osiągnięcia przychodu. Uznanie danego wydatku za koszt uzyskania przychodów jest możliwe tylko wtedy, gdy z prawidłowo i rzetelnie udokumentowanych zdarzeń wynika ponad wszelką wątpliwość, że jest to wydatek celowy i racjonalnie uzasadniony.

Mając na uwadze powyższe, odnosząc się do określonych powyższej warunków, Spółka wskazuje, że:

1) Spółka uzyskuje i będzie uzyskiwać przychody ze sprzedaży Wyrobów gotowych, które zakwalifikowane będą w rachunku CIT jako przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych;

2) Poniesione wydatki będą stanowić dla Spółki koszty uzyskania przychodów, ponieważ zostaną poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (tj. Robot przemysłowy oraz Systemy informatyczne zostaną przyjęte do użytkowania w Spółce jako środek trwały/ wartości niematerialne i prawne, a następnie będą wykorzystywane bezpośrednio w produkcji Wyrobów gotowych, a więc do prowadzenia podstawowej działalności Spółki).

Spółka poniżej przedstawia zasadność uznania wskazanych wydatków za koszty poniesione na robotyzację.

Zgodnie z art. 38eb ust. 2 ustawy CIT za koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację uznaje się:

1)

koszty nabycia fabrycznie nowych:

a)

robotów przemysłowych,

b)

maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych,

c)

maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym, w szczególności czujników, sterowników, przekaźników, zamków bezpieczeństwa, barier fizycznych (ogrodzenia, osłony) czy optoelektronicznych urządzeń ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe),

d)

maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer,

e)

urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych;

2)

koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1;

3)

koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w pkt 1 i 2;

4)

opłaty, o których mowa w art. 17b ust. 1, ustalone w umowie leasingu, o którym mowa w art. 17f, dotyczącej robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego własność tych środków trwałych.

W myśl art. 38eb ust. 3 ustawy CIT przez robota przemysłowego rozumie się automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową i stacjonarną lub mobilną maszynę, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:

1)

wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;

2)

jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;

3)

jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;

4)

jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.

Z kolei, zgodnie z ust. 4 omawianego przepisu, przez maszyny i urządzenia peryferyjne do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związane rozumie się w szczególności:

1)

jednostki liniowe zwiększające swobodę ruchu;

2)

pozycjonery jedno-i wieloosiowe;

3)

tory jezdne;

4)

słupowysięgniki;

5)

obrotniki;

6)

nastawniki;

7)

stacje czyszczące;

8)

stacje automatycznego ładowania;

9)

stacje załadowcze lub odbiorcze;

10)

złącza kolizyjne;

11)

efektory końcowe do interakcji robota z otoczeniem służące do:

a)

nakładania powłok, malowania, lakierowania, dozowania, klejenia, uszczelniania, spawania, cięcia, w tym cięcia laserowego, zaginania, gratowania, śrutowania, piaskowania, szlifowania, polerowania, czyszczenia, szczotkowania, drasowania, wykańczania powierzchni, murowania, odlewania ciśnieniowego, lutowania, zgrzewania, klinczowania, wiercenia, handlingu, w tym manipulacji, przenoszenia i montażu, ładowania i rozładowania, pakowania, gwożdżenia, paletyzacji i depaletyzacji, sortowania, mieszania, testowania, wykonywania pomiarów,

b)

obsługi maszyn: frezarek, wtryskarek, giętarek, robodrilli, wiertarek, tokarek, wrzecion, zginarek i zawijarek, wycinarek, walcarek, przecinarek, szlifierek, wytaczarek, ciągarek, drukarek, pras, wyoblarek.

Tym samym, Spółka wskazuje, że kierując się definicją robota przemysłowego w rozumieniu art. 38eb ust. 2 pkt 1 w związku z ust. 3 ustawy CIT, Paletyzer będący elementem Linii pakującej:

1)

jest automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową i stacjonarną maszyną;

2)

posiada co najmniej 3 stopnie swobody z uwagi na ramię robotyczne Paletyzera, pracujące w trzech niezależnych płaszczyznach;

3)

posiada właściwości manipulacyjne dla zastosowań przemysłowych,

4)

wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania poprzez pełną integrację z Systemami informatycznymi, które Spółka planuje nabyć;

5)

jest połączony z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne Spółki, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów, tj. poprzez opisane w zdarzeniu przyszłym systemy MES oraz APS połączone bezpośrednio z systemem ERP Spółki. Systemy te sprawią, że system ERP Spółki pracować będzie na danych rzeczywistych i będzie lepiej wykorzystany;

6)

jest monitorowany za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń, tj....;

7)

jest zintegrowany z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym Spółki, tj. z Kartoniarką zbiorczą, Kartoniarką Dynamica oraz Blistrzarką.

Z uwagi na powyższe, zdaniem Spółki paletyzer spełnia definicję robota przemysłowego w rozumieniu art. 38eb ust. 2 pkt 1 w związku z art. 38eb ust. 3 ustawy CIT.

Jednocześnie należy wskazać, że Blistrzarka, Kartoniarka Dynamica, Kartoniarka zbiorcza stanowią maszyny i urządzenia peryferyjne do robotów przemysłowych - Paletyzera - i są funkcjonalnie z nim związane z uwagi na poniższe okoliczności:

a)

wspomniane urządzenia stanowić będą poszczególne elementy Linii pakującej, pozwalające na osiągnięcie optymalnego procesu produkcji;

b)

wspomniane urządzenia służą zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania Paletyzera w całym cyklu Linii pakującej;

c)

wspomniane urządzenia upłynniają i harmonizują pracę Linii pakującej.

Z uwagi na powyższe zdaniem Spółki Linia pakująca spełnia definicje określone w art. 38eb ust. 2 oraz ust. 3 ustawy CIT. W konsekwencji w ocenie Spółki Wydatki będą stanowić koszty poniesione na robotyzację w rozumieniu art. 38eb ust. 1 oraz ust. 2 ustawy CIT.

Ponadto Spółka pragnie wskazać, że wydatki na nabycie Systemów informatycznych również należy uznać za wydatki poniesione na robotyzację zgodnie z art. 38eb ust. 2 ustawy CIT, z tego względu, że:

a) System MES (Manufacturing Execution System):

- umożliwi efektywne zbieranie informacji w czasie rzeczywistym wprost ze stanowisk produkcyjnych i ich transfer na obszar biznesowy;

- połączenie urządzeń produkcyjnych bezpośrednio z Systemem MES umożliwi zbieranie danych jakościowych, czyli parametrów procesu (np. temperatura, twardość rdzeni, obroty, itp.) oraz parametrów efektywnościowych (np. szybkość pracy urządzenia, jednostki wyprodukowane na minutę/godzinę, itp.);

- umożliwi analizę zebranych w czasie rzeczywistym danych, pozwalając na efektywne zarządzanie produkcją, czego końcowym efektem będzie wzrost produktywności;

- dostarczy pełnych informacji o całym procesie i każdym jego etapie;

- pozwali zorientować się w faktycznej wydajności zarówno maszyn, jak i pracowników produkcyjnych.

Podsumowując, System MES umożliwi Spółce przeprowadzenie analizy wszystkich ww. danych, co następnie pozwoli Spółce optymalnie wykorzystać dostępne moce produkcyjne. Przestoje będą mogły zostać znacznie skrócone, a proces przedprodukcyjny oraz sam proces produkcyjny uproszczony na przykład poprzez wydzielenie czynności równoległych.

b) System APS (Advanced Planning and Scheduling System):

- działać będzie w czasie rzeczywistym i umożliwi wykonywanie w krótkim czasie skomplikowanych obliczeń, których wynikiem są optymalne plany produkcyjne, zgodne z wyznaczonymi wcześniej założeniami;

- umożliwi planiście Spółki - na bazie zebranych danych - dokonanie wyboru najlepszego harmonogramu produkcji, który najbardziej odpowiada aktualnym potrzebom.

Dodatkowo należy wskazać, że zintegrowane systemy APS oraz MES sprawią, że system ERP Spółki pracować będzie na danych rzeczywistych i będzie lepiej wykorzystany.

Spółka identyfikuje następujące korzyści płynące z wdrożenia systemów APS i MES:

- szybkie i efektywne zarządzanie dużą ilością danych - automatyczne tworzenie planu z uwzględnieniem technologii, ograniczeń zasobów i aktualnie realizowanej produkcji;

- eliminacja wielogodzinnego harmonogramowania w arkuszach kalkulacyjnych Excel - znaczne odciążenie kierowników i pracowników Nadzoru Produkcji dotychczas angażowanych w procesy planistyczne;

- umożliwienie planistom współtworzenia harmonogramu w czasie rzeczywistym oraz przeprowadzania symulacji "what if/co jeśli" w celu porównania scenariuszy;

- usprawniona komunikacja wewnętrzna - system automatycznie dostarcza informację o realnych terminach i zmianach w realizacji zleceń;

- algorytmy optymalizacji harmonogramu - szybka reakcja na niespodziewane zdarzenia produkcyjne takie jak awarie, zmiana priorytetów czy prognoz sprzedaży;

- planowanie wydajności i wyrównywanie obciążeń - dostosowywanie planu do zdolności produkcyjnych (planowanie średnio-i długoterminowe) oraz identyfikacja wąskich gardeł;

- planowanie zapotrzebowania i kontrola stanów magazynowych - zapobieganie niedoborom i nadwyżkom zapasów;

- automatyzacja przepływu informacji oraz eliminacja dokumentacji w tradycyjnej papierowej formie - znacznie ułatwiony dostęp do dokumentacji w formie elektronicznej;

- długofalowe planowanie mocy produkcyjnych.

Tym samym, z powyższego jednoznacznie wynika, że ww. systemy będą w pełni nadzorowały Robota przemysłowego, w tym będą wymieniały dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi tego Robota przemysłowego w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania.

Charakterystyka obu Systemów informatycznych potwierdza, że połączenie Robota przemysłowego z tymi właśnie Systemami informatycznymi przełoży się na usprawnienie procesów produkcyjnych w Spółce, szczególnie, że Robot przemysłowy połączony będzie z opisanymi powyżej systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów.

Podsumowując opisane powyżej Systemy informatyczne, które Spółka planuje nabyć w celu nadzorowania pracy Robota przemysłowego w pełni umożliwią Spółce:

- poprawne uruchomienie i przyjęcia do używania opisanego powyżej Robota przemysłowego,

- poprawne uruchomienie i przyjęcia do używania innych środków trwałych wymienionych powyżej, tj. maszyn i urządzeń peryferyjnych do Robota przemysłowego funkcjonalnie z nimi związanych, a także maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z Robotem przemysłowym, służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym, także maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania, lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer, itp.,

- wymianę danych w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi tego Robota przemysłowego,

- powyższe zaś umożliwi Spółce zdalne: sterowanie, programowanie, monitorowanie i diagnozowanie cyklu produkcyjnego Spółki,

- co końcowo będzie miało przełożenie na kompleksowe usprawnienie procesów produkcyjnych w Spółce, szczególnie, że Robot przemysłowy połączony będzie z opisanymi powyżej systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów.

Z uwagi na powyższe zdaniem Spółki Systemy informatyczne spełniają definicje określone w art. 38eb ust. 2 ustawy CIT.

W konsekwencji w ocenie Spółki Wydatki będą stanowić koszty poniesione na robotyzację w rozumieniu art. 38eb ust. 1 ustawy CIT.

Z powyższych względów Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska przedstawionego we wniosku.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest w części prawidłowe i w części nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105 z późn. zm.), która weszła w życie 1 stycznia 2022 r., wprowadzono przepisy mające zdynamizować rozwój gospodarczy kraju poprzez system ulg podatkowych. Należy do nich m.in. tzw. "ulga na robotyzację" mająca na celu zachęcenie polskich przedsiębiorstw do unowocześnienia procesów produkcyjnych, promocji rozwoju robotyzacji przemysłowej i wsparcie transformacji cyfrowej.

Regulacje dotyczącą tej ulgi zawiera dodany do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm., dalej: "u.p.d.o.p.") art. 38eb, który w ust. 1 stanowi, że:

Podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych może odliczyć od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację, przy czym kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

W art. 38eb ust. 2 u.p.d.o.p. wymieniono jakie wydatki zalicza się do wydatków na robotyzację, są to m.in. koszty nabycia fabrycznie nowych robotów przemysłowych, maszyn i urządzeń peryferyjnych, koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do prawidłowego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych, koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów i innych środków trwałych itp. Zdefiniowano pojęcie robota przemysłowego a także określono co należy rozumieć przez maszyny i urządzenia peryferyjne do robotów przemysłowych.

Według art. 38eb ust. 2 u.p.d.o.p.:

Za koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację uznaje się:

1)

koszty nabycia fabrycznie nowych:

a)

robotów przemysłowych,

b)

maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych,

c)

maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym, w szczególności czujników, sterowników, przekaźników, zamków bezpieczeństwa, barier fizycznych (ogrodzenia, osłony) czy optoelektronicznych urządzeń ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe),

d)

maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer,

e)

urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych;

2)

koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1;

3)

koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w pkt 1 i 2;

4)

opłaty, o których mowa w art. 17b ust. 1, ustalone w umowie leasingu, o którym mowa w art. 17f, dotyczącej robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego własność tych środków trwałych.

W świetle art. 38eb ust. 3 u.p.d.o.p.:

Przez robota przemysłowego rozumie się automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową i stacjonarną lub mobilną maszynę, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:

1)

wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;

2)

jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;

3)

jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;

4)

jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.

W myśl art. 38eb ust. 4 u.p.d.o.p.:

Przez maszyny i urządzenia peryferyjne do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związane rozumie się w szczególności:

1)

jednostki liniowe zwiększające swobodę ruchu;

2)

pozycjonery jedno-i wieloosiowe;

3)

tory jezdne;

4)

słupowysięgniki;

5)

obrotniki;

6)

nastawniki;

7)

stacje czyszczące;

8)

stacje automatycznego ładowania;

9)

stacje załadowcze lub odbiorcze;

10)

złącza kolizyjne;

11)

efektory końcowe do interakcji robota z otoczeniem służące do:

a)

nakładania powłok, malowania, lakierowania, dozowania, klejenia, uszczelniania, spawania, cięcia, w tym cięcia laserowego, zaginania, gratowania, śrutowania, piaskowania, szlifowania, polerowania, czyszczenia, szczotkowania, drasowania, wykańczania powierzchni, murowania, odlewania ciśnieniowego, lutowania, zgrzewania, klinczowania, wiercenia, handlingu, w tym manipulacji, przenoszenia i montażu, ładowania i rozładowania, pakowania, gwożdżenia, paletyzacji i depaletyzacji, sortowania, mieszania, testowania, wykonywania pomiarów,

b)

obsługi maszyn: frezarek, wtryskarek, giętarek, robodrilli, wiertarek, tokarek, wrzecion, zginarek i zawijarek, wycinarek, walcarek, przecinarek, szlifierek, wytaczarek, ciągarek, drukarek, pras, wyoblarek.

Stosownie do art. 38eb ust. 5 u.p.d.o.p.:

Odliczenie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację od początku roku podatkowego, który rozpoczął się w 2022 r., do końca roku podatkowego, który rozpoczął się w 2026 r.

Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca nie prowadzi działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, a przychody ze sprzedaży Wyrobów gotowych kwalifikowane są do przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Celem większej automatyzacji i robotyzacji procesu produkcyjnego, a tym samym znaczącej poprawy zdolności produkcyjnych, a także konkurencyjności na rynku, Spółka planuje nabycie fabrycznie nowego robota przemysłowego wraz z maszynami i urządzeniami peryferyjnymi w postaci w pełni zrobotyzowanej linii pakującej ("Linia pakująca"; "Robot przemysłowy").

Ponadto Spółka planuje nabycie także odpowiednich systemów/oprogramowania (czyli wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu przepisów ustawy CIT), które pozwolą na /wpłyną na poprawne uruchomienie i przyjęcie do używania Robota przemysłowego oraz pozostałych maszyn i urządzeń peryferyjnych - Systemów informatycznych.

Wydatki na robotyzację w Spółce obejmować będą koszty - poniesione po 1 stycznia 2022 r.

a)

fabrycznie nowych środków trwałych składających się na Linię pakującą w tym ich dostarczenie i montaż,

b)

koszty Systemów informatycznych integralnych z cyklem produkcyjnym Spółki pozwalającym na uruchomienie i zautomatyzowanie Linii pakującej; a także

c)

koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych składających się na Linię produkcyjną.

Biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że poniesione przez Wnioskodawcę, uzyskującego przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych, wydatki na nabycie fabrycznie nowego robota przemysłowego wraz z maszynami i urządzeniami peryferyjnymi będą stanowić koszty poniesione na robotyzację w rozumieniu art. 38eb ust. 1 oraz ust. 2 u.p.d.o.p.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zaliczenia do kosztów poniesionych na robotyzację zgodnie z art. 38eb ust. 1 u.p.d.o.p. wydatków na fabrycznie nowego robota przemysłowego wraz z maszynami i urządzeniami peryferyjnymi w postaci w pełni zrobotyzowanej linii pakującej oraz wydatków na usługi szkoleniowe dotyczące środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych składających się na linię produkcyjną - jest prawidłowe.

Nie można natomiast objąć ulgą wydatków na systemy informatyczne, które - jak wynika z wniosku - mają być integralnie związane z cyklem produkcyjnym. Wnioskodawca planuje zakup systemu MES (Manufacturing Execution System) oraz systemu APS (Adwanced Planning and Scheduling System):

a) System MES (Manufacturing Execution System)

Spółka planuje nabycie systemu klasy MES wykorzystującego technologie informatyczne, oprogramowanie, urządzenia elektroniczne i elementy automatyki, które umożliwiają efektywne zbieranie informacji w czasie rzeczywistym wprost ze stanowisk produkcyjnych i ich transfer na obszar biznesowy. Informacje o realizacji produkcji, etapów, postępów w realizacji będą mogły być pobierane bezpośrednio z maszyn oraz przy udziale pracowników bezpośrednio-produkcyjnych Spółki. Urządzenia produkcyjne będą co do zasady bezpośrednio połączone z Systemem MES i system ten zbierać będzie dane jakościowe, czyli parametry procesu takie jak przykładowo: temperatura, twardość rdzeni, obroty, itp., oraz efektywnościowe, takie jak przykładowo: szybkość pracy urządzenia, jednostki wyprodukowane na minutę/godzinę, itp.

Głównym zadaniem Systemu MES będzie analiza zebranych w czasie rzeczywistym danych, pozwalających na efektywne zarządzanie produkcją, czego końcowym efektem będzie wzrost produktywności. System MES dostarcza pełnych informacji o całym procesie i każdym jego etapie. Pozwala zorientować się w faktycznej wydajności zarówno maszyn, jak i pracowników produkcyjnych, którzy bezpośrednio nimi sterują. Uzyskane z ten sposób dane pomogą wykryć Spółce niepotrzebne operacje, przestoje i zoptymalizować czasy procesów, co zmniejsza ilość strat, zwiększa zdolności produkcyjne Spółki, a końcowo zdolności konkurencyjne Spółki na rynku.

System MES dokonywać będzie analizy stosunku czasu pracy maszyn i ludzi do czasu dostępnego. System ten informować będzie o awariach, przestojach przy uwzględnieniu planowanych przeglądów i konserwacji. Analiza wszystkich tych danych w połączeniu ze sobą pozwoli Spółce optymalnie wykorzystać dostępne moce produkcyjne. Przestoje będą mogły zostać znacznie skrócone, a proces przedprodukcyjny oraz sam proces produkcyjny uproszczony na przykład poprzez wydzielenie czynności równoległych.

System MES pozwoli na częściowe wyeliminowanie dokumentacji w tradycyjnej papierowej formie. Dzięki temu, że wszystkie dane mają formę elektroniczną lub elektroniczną częściowo dołączaną w postaci wydruku do raportu wytwarzania/znacznie poprawia się do nich dostęp i automatyzuje procesy w Spółce.

Celem tego systemu będzie analiza zebranych w czasie rzeczywistym danych pozwalających na efektywne zarządzanie produkcją, co końcowo przełoży się na wzrost produktywności. System MES dostarczy pełnych informacji o całym procesie i każdym jego etapie oraz pozwoli zorientować się w faktycznej wydajności zarówno maszyn jak i pracowników produkcji, którzy nimi sterują. Dane te pomogą wykryć niepotrzebne operacje, przestoje i zoptymalizować czasy procesów co zmniejszy ilość strat, zwiększy zdolności produkcyjne Wnioskodawcy i spółka będzie bardziej konkurencyjna na rynku.

b) System APS (Advanced Planning and Scheduling System)

System APS to z kolei narzędzie do planowania i harmonogramowania zleceń produkcyjnych, który stanowi uzupełnienie systemów ERP i MES. System APS działać będzie w czasie rzeczywistym i umożliwiać wykonywanie w krótkim czasie skomplikowanych obliczeń, których wynikiem są optymalne plany produkcyjne, zgodne z wyznaczonymi wcześniej założeniami, w tym np.: maksymalnej efektywności procesów produkcyjnych, minimalizacji czasu poświęcanego na przezbrojenia maszyn, najniższych kosztów, przyjętego terminu realizacji zlecenia czy kryterium terminu rozpoczęcia zlecenia.

System APS pobierając dane m.in. o liczbie zamówień, tempie produkcji czy dostępności maszyn, są w stanie przedstawić symulacje różnych sytuacji produkcyjnych. Na tej podstawie planista w Spółce będzie mógł dokonać wyboru najlepszego harmonogramu produkcji, który najbardziej odpowiada aktualnym potrzebom.

Spółka planuje nabycie oprogramowania marki Qguar APS (Advanced Planning & Scheduling System), które zostanie podłączone do procesów produkcyjnych Spółki przy pomocy dedykowanego stanowiska komputerowego. Do oprogramowania należy wprowadzić zasoby, czyli maszyny, stanowiska pracy, pracowników, kooperację między zasobami, tj. składniki aktywów Spółki biorące udział w procesie produkcyjnym. Są to z perspektywy oprogramowania obiekty, na których wykonywane są poszczególne operacje zlecenia produkcyjnego. Dla zasobu należy określić m.in.: identyfikator zasobu, nazwę, dane charakteryzujące jego pracę oraz dzienną i tygodniową zdolność produkcyjną. Każdy zasób musi mieć także przydzielony wcześniej zdefiniowany kalendarz oraz jedną z dostępnych kategorię (maszyna, pracownik, kooperacja, etc.).

System APS pozwala również na zdefiniowanie zasobów podrzędnych. Rodzaje zasobów podrzędnych to: magazyn, miejsce składowania, forma/matryca, narzędzie, osprzęt, transport/trasa przewozu. Zasoby podrzędne posiadają przypisany kalendarz, który w powiązaniu z kalendarzem zasobu głównego, tworzy siatkę służącą do ustalenia harmonogramu. Czas pracy zasobów czy też ich dostępność, określana jest w Systemie APS za pomocą zdefiniowanych kalendarzy przypisanych do zasobu. Aplikacja pozwala na zdefiniowanie przestojów planowanych oraz tych występujących losowo, np.: w przypadku awarii.

Poprzez predefiniowany interfejs, Qguar APS i systemy klasy MES czy np. ERP, wymieniają dane niezbędne do zobrazowania planów produkcji. Zintegrowane systemy APS oraz MES sprawią, że system ERP Spółki pracować będzie na danych rzeczywistych i będzie lepiej wykorzystany.

Z opisu powyższych systemów wynika, że będą one służyć zarządzaniu procesami produkcyjnymi oraz planowaniu procesów produkcyjnych, a nie uruchomieniu i przyjęciu do używania robota przemysłowego oraz pozostałych maszyn i urządzeń peryferyjnych, o których mowa w przepisie art. 38eb ust. 2 pkt 2 u.p.d.o.p. Zatem wydatki na nabycie systemów nie są wydatkami na robotyzację objętymi ulgą.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zaliczenia do kosztów poniesionych na robotyzację zgodnie z art. 38eb ust. 1 u.p.d.o.p. wydatków na systemy informatyczne - jest nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej:

Składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Z przepisu tego wynika, że organ interpretacyjny nie jest uprawniony do przeprowadzania postępowania dowodowego, a interpretację wydaje wyłącznie w oparciu o przedstawiony przez wnioskodawcę opis stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Zatem podkreślenia wymaga, iż przedmiotem niniejszej interpretacji nie była kwestia kwalifikacji linii pakującej jako robota przemysłowego - powyższą okoliczność organ przyjął za Wnioskodawcą jako element opisu zdarzenia przyszłego.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Państwa sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i muszą się Państwo zastosować do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.).

Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl