Orzeczenia sądów
Opublikowano: MSiG 2016/18/1899

Wyrok
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 19 października 2015 r.
XVII Amc 996/15
Niedozwolone postanowienia umowne.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Dariusz Dąbrowski.

Protokolant: sekretarz sądowy Wioleta Żochowska.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po rozpoznaniu w dniu 19 października 2015 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Karoliny Matuszewskiej przeciwko "Grip" Sylwia Zygadło i Andrzej Zygadło spółce jawnej we Wrocławiu o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone:

1. uznaje za niedozwolone i zakazuje "Grip" Sylwia Zygadło i Andrzej Zygadło spółce jawnej we Wrocławiu wykorzystywania w umowach z konsumentami postanowienia wzorca umowy o treści:

"Obuwie do zwrotu przyjmowane jest wyłącznie w oryginalnym, nieposklejanym taśmą opakowaniu (pudełko należy owinąć papierem i dopiero wtedy skleić taśmą). Zniszczenie oryginalnego opakowania odbiera kupującemu prawo zwrotu".