Orzeczenia sądów
Opublikowano: MSiG 2014/76/4790

Wyrok
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 13 maja 2013 r.
XVII Amc 5654/12
Niedozwolone postanowienia umowne.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Dariusz Dąbrowski.

Protokolant: apl. radc. Paulina Gójska.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2013 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Fundacji Granma w Wolsztynie przeciwko Tadeuszowi Bilińskiemu o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone:

1) uznaje za niedozwolone i zakazuje Tadeuszowi Bilińskiemu wykorzystywania w umowach z konsumentami postanowienia wzorca umowy o treści:

"- zwracany towar należy odesłać razem z dowodem zakupu w stanie nienaruszonym bez oznak użytkowania w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu".