Orzeczenia sądów
Opublikowano: MSiG 2014/77/4880

Wyrok
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 25 października 2011 r.
XVII Amc 5374/11
Niedozwolone postanowienia umowne.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodnicząca: Sędzia SO Małgorzata Perdion-Kalicka.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 25 października 2011 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Stowarzyszenia ALEKTO z siedzibą w Katowicach przeciwko Kindze Strońskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą "Happy Animals" w Warszawie o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone:

1. uznaje za niedozwolone i zakazuje Kindze Strońskiej wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowienia zawartego w pkt 3 zd. 3. wzorca umownego o nazwie "Gwarancja" o treści:

"Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu (...)"