Orzeczenia sądów
Opublikowano: MSiG 2014/63/3890

Wyrok
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 8 kwietnia 2013 r.
XVII Amc 4181/12
Niedozwolone postanowienia umowne.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Dariusz Dąbrowski.

Protokolant: Anastazja Chojnacka.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2013 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Stowarzyszenia "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu przeciwko Domex Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Dzierżoniowie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone:

1) uznaje za niedozwolone i zakazuje Domex Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Dzierżoniowie wykorzystywania w umowach z konsumentami postanowienia wzorca umowy o treści:

"Organizator zastrzega sobie możliwość (...) skrócenia akcji".