Orzeczenia sądów
Opublikowano: MSiG 2014/76/4789

Wyrok
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 4 lipca 2013 r.
XVII Amc 3851/12
Niedozwolone postanowienia umowne.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Jolanta de Heij-Kaplińska.

Protokolant: sekretarz sądowy Jadwiga Skrzyńska.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2013 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Stowarzyszenia na rzecz Podnoszenia Świadomości Konsumenckiej "Executio Iuris" z siedzibą w Katowicach przeciwko Henrykowi Głowackiemu o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone

I. uznaje za niedozwolone i zakazuje Henrykowi Głowackiemu wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umownego o nazwie: "Regulamin sklepu internetowego" o treści:

"Zwrotowi nie podlega opłata udziału w kosztach wysyłki i obsługi o ile taka miała miejsce.".