WZ 28/13, Przepis art. 49 § 1 p.u.s.p. a złożenie przez uczestnika postępowania wniosku o wyłączenie sędziego przedstawiającego... - OpenLEX

WZ 28/13, Przepis art. 49 § 1 p.u.s.p. a złożenie przez uczestnika postępowania wniosku o wyłączenie sędziego przedstawiającego w uzasadnieniu tego wniosku własną ocenę postępowania tego sędziego. - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1444348

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.