WK 3/12, Okres trwania przestępstwa samowolnego oddalenia się żołnierza z jednostki wojskowej. - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1282453

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.