Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2630359

Postanowienie
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 21 stycznia 2019 r.
VIII U 698/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: S.S.O Barbara Kempa.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2019 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z odwołania M. K. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. z dnia 11 stycznia 2018 r. znak (...)-2016 o wysokość kapitału początkowego oraz od decyzji z dnia 12 stycznia 2018 r. znak (...) o wysokość emerytury

postanawia:

umorzyć postępowanie w sprawie w zakresie objętym decyzjami z dni:

15 marca 2018 r., oraz z dnia 23 października 2018 r. - o wysokość kapitału początkowego oraz od decyzji z dni: 19 marca 2018 r. oraz 24 października 2018 r. - o wysokość emerytury

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.