VIII U 566/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2680988

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 29 listopada 2018 r. VIII U 566/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Sędzia SO Sylwestry Przybysz.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2018 r. w Łodzi na rozprawie sprawy A. G. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddziałowi w Ł. w związku z odwołaniem A. G. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w Ł. z dnia 25 stycznia 2018 r. Nr (...) o prawo do rekompensaty w związku z pracą w szczególnych warunkach zmienia decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w Ł. z dnia 25 stycznia 2018 r. w ten sposób, że przyznaje A. G. prawo do rekompensaty w związku z pracą w szczególnych warunkach od dnia 1 stycznia 2018 r.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.