VIII U 2991/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3068984

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 24 lipca 2020 r. VIII U 2991/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Barbara Kempa.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2020 r. w Łodzi na rozprawie sprawy W. P. z udziałem: K. L., A. P., M. P., A. S. - w upadłości konsumenckiej przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. na skutek odwołania W. P. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. z dnia 2 października 2013 r. znak (...) o odpowiedzialność członka zarządu za zaległości z tytułu składek płatnika (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

1. oddala odwołanie;

2. nie obciąża W. P. kosztami zastępstwa procesowego - za obie instancje.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.