Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2679452

Wyrok
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 28 marca 2019 r.
VIII U 2567/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Agnieszka Olejniczak-Kosiara.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2019 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z wniosku S. M. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. o ustalenie podlegania ubezpieczeniu na skutek odwołania S. M. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. z dnia 30 października 2018 r. numer (...), znak (...)- (...) oddala odwołanie

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.