VIII U 1733/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2515015

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 24 maja 2018 r. VIII U 1733/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Jacek Chrostek.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2018 r. w Łodzi sprawy B. W. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. o rentę z tytułu niezdolności do pracy na skutek odwołania B. W. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. z dnia 11 lipca 2017 r. znak (...) oddala odwołanie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.