VIII U 1331/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2704090

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 21 czerwca 2019 r. VIII U 1331/18

UZASADNIENIE

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2019 r. w Łodzi na rozprawie sprawy Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. z udziałem J. K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł. na skutek odwołania Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. z udziałem J. K. od decyzji numer (...) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł. z dnia 20 kwietnia 2018 r. o podleganie ubezpieczeniom społecznym oddala odwołanie;

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.