Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3004586

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 kwietnia 2018 r.
VIII SA/Wa 929/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Szymanowicz-Nowak.

Sędziowie WSA: Iwona Owsińska-Gwiazda, Renata Nawrot.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Radomiu sprawy z wniosku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Artura Kota o wyłączenie od orzekania w sprawie ze skargi M. B. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia (...) listopada 2016 r. nr (...) w sprawie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego postanawia: wyłączyć sędziego Artura Kota od orzekania w sprawie VIII SA/Wa 929/17

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.