VIII SA/Wa 840/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2812058

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 maja 2016 r. VIII SA/Wa 840/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Wroczyński.

Sędziowie WSA: Sławomir Fularski, Iwona Owsińska-Gwiazda (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 maja 2016 r. w Radomiu sprawy ze skargi M. W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) lipca 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.