VIII SA/Wa 658/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - OpenLEX

VIII SA/Wa 658/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2824394

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 stycznia 2015 r. VIII SA/Wa 658/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Fularski.

Sędziowie WSA: Leszek Kobylski, Iwona Owsińska-Gwiazda (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 stycznia 2015 r. sprawy ze skargi Wójta Gminy G. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) kwietnia 2014 r. nr (...) w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.