VIII SA/Wa 5/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2807425

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 lutego 2016 r. VIII SA/Wa 5/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.).

Sędziowie WSA: Justyna Mazur, Renata Nawrot.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Radomiu sprawy z wniosku referendarza sądowego Moniki Kramek o wyłączenie od wykonywania czynności w zakresie postępowania o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi P. M.- wspólnika spółki cywilnej (...) na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. z dnia (...) października 2015 r. Nr (...) w przedmiocie płatności bezpośrednich za 2009 rok postanawia: wyłączyć referendarza sądowego Monikę Kramek od wykonywania czynności w zakresie postępowania o przyznanie prawa pomocy w sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 5/16

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.