VIII SA/Wa 491/20, Niezgodność z prawem nałożenia sankcji administracyjnej (kary pieniężnej) za naruszenie obowiązku zakrywania nosa i ust. Kontrola nad stosowaniem wyjątku wynikającego z art. 10 § 2 k.p.a. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3103904

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.