VIII SA/Wa 229/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - OpenLEX

VIII SA/Wa 229/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2796496

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 lipca 2017 r. VIII SA/Wa 229/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Leszek Kobylski (spr.).

Sędziowie WSA: Iwona Szymanowicz-Nowak, Iwona Owsińska-Gwiazda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 lipca 2017 r. w Radomiu sprawy ze skargi A. K. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia (...) września 2016 r. nr (...) w przedmiocie gleboznawczej klasyfikacji gruntów oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.