VIII SA/Wa 225/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2812170

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 maja 2016 r. VIII SA/Wa 225/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Wroczyński (spr.).

Sędziowie WSA: Sławomir Fularski, Iwona Owsińska-Gwiazda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 maja 2016 r. w Radomiu sprawy ze skargi (...) w (...) na decyzję Ministra Finansów z dnia (...) kwietnia 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.