Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2672724

Wyrok
Sądu Okręgowego w Białymstoku
z dnia 17 października 2013 r.
VIII Ka 555/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Irena Rybska.

Sędziowie: SO Dorota Niewińska, del. SR Beata Maria Wołosik (spr.).

Przy udziale prokuratora Haliny Dyszlatys.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Białymstoku VIII Wydział Karny Odwoławczy po rozpoznaniu w dniu 19 września 2013 r., 16 października 2013 r. sprawy D. A. oskarżonego o czyn z art. 268 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. na skutek apelacji wniesionej przez oskarżonego od wyroku Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 2013 r. sygn. akt III K 1271/12

I. Zaskarżony wyrok zmienia w ten sposób, że:

1. na mocy art. 66 § 1 i 2 k.k., art. 67 § 1 i 3 k.k. warunkowo umarza postępowanie karne w stosunku do oskarżonego D. A. na okres próby wynoszący 1(jeden) rok i zobowiązuje D. A. do uiszczenia na rzecz wspólników spółki cywilnej W. T. M. W. (1) i E. T. tytułem częściowego naprawienia szkody kwoty 500 (pięciuset) złotych w terminie 6 (sześciu) miesięcy od daty niniejszego wyroku;

2. w pozostałym zakresie tj. co do rozstrzygnięcia zawartego w pkt IV części dyspozytywnej wyroku oraz rozstrzygnięcia o kosztach procesu za postępowanie przed Sądem I Instancji z wyłączeniem opłaty, zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy.

3. Zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem opłaty za obie instancje i obciąża go pozostałymi kosztami procesu za postępowanie odwoławcze w wysokości 70 zł (siedemdziesiąt złotych).

Uzasadnienie faktyczne

D. A. został oskarżony o to, że:

W okresie od 01 do 03 lutego 2012 roku w miejscowości B. k/K., gm. Z., woj. (...), nie będąc do tego uprawnionym, usunął w krótkich odstępach czasu z góry powziętym zamiarem tysiąc osiemset dziewięć plików i katalogów:

-1 436.15.09.00.0 - Osłona zawiasu.dxf

-1 436.15.09.00.0 - Osłona zawiasu.pdf

-1.5 436.15.03.00.0 - Osłona lewa.dxf

-1.5 436.15.03.00.0 - Osłona lewa.pdf

-1.5 436.15.04.00.0 - Osłona prawa.dxf

-1.5 436.15.04.00.0 - Osłona prawa.pdf

-1.5 436.15.05.01.0 - Osłona przednia.dxf

-1.5 436.15.05.01.0 - Osłona przednia.pdf

-1.5 436.15.05.02.0 - Żebro.dxf

-1.5 436.15.05.02.0 - Żebro.pdf

-1.5 436.15.07.01.1 - Osłona górna.dxf

-1.5 436.15.07.01.1 - Osłona górna.pdf

-10 436.15.01.01.0 - Podstawa.dxf

-10 436.15.01.01.0 - Podstawa.pdf

-10 436.15.01.02.0 - Żebro.dxf

-10 436.15.01.02.0 - Żebro.pdf

-10 436.15.02.01.0 - Żebro.dxf

-10 436.15.02.01.0 - Żebro.pdf

-2 436.15.07.01.3 - Wspornik wewnętrzny.dxf

-2 436.15.07.01.3 - Wspornik wewnętrzny.pdf [ (...)] B. - kaseton 700x700mn.eml

- 03-002.dwg

- 03-002.dwg

- 03-003.dwg

- 03-003.dwg

- 03-004.dwg

- 03-004.dwg

- 03-005.dwg

- 03-005.dwg

- 03-006.dwg

- 03-006.dwg

- 03-007.dwg

- 03-007.dwg

- 03-008.dwg

- 03-008.dwg

- 03-009.dwg

- 03-009.dwg

- 03-010.dwg

- 03-010.dwg

- 03-011.dwg

- 03-011.dwg

- 03-012.dwg

- 03-012.dwg

- 03-015.dwg

- 03-015.dwg

- (...).17.02.02.0 - Wspornik krańcówki.pdf

- (...).17.02.02.0 - Wspornik krańcówki.pdf

- (...).17.02.02.0 - Wspornik krańcówki-wykrój.dxf

- (...).17.02.02.0 - Wspornik krańcówki-wykrój.dxf

- (...).17.02.02.0 - Wspornik krańcówki-wykrój.pdf

- (...).17.02.02.0 - Wspornik krańcówki-wykrój.pdf

- (...).01.07.00.0 - podkładka śizgowa-wykrój.dxf

- (...).01.07.00.0 - podkładka śizgowa-wykrój.pdf

- (...).04.12.00.0 - podkładka slizgowa-wykrój.dxf

- (...).04.12.00.0 - podkładka slizgowa-wykrój.pdf

- (...).03.01.03.0 - Zaślepka zbiornika.dxf

- (...).03.01.03.0 - Zaślepka zbiornika.dxf

- (...).03.01.03.0 - Zaślepka zbiornika.pdf

- (...).03.01.03.0 - Zaślepka zbiornika.pdf

- 06-001.dwg

- 06-001.dwg

- 06-002.dwg

- 06-002.dwg

- 06-003.dwg

- 06-003.dwg

- 06-004.dwg

- 06-004.dwg

- 06-005.dwg

- 06-005.dwg

- 06-006.dwg

- 06-006.dwg

- 06-007.dwg

- 06-007.dwg

- 06-008.dwg

- 06-008.dwg

- 09-011. (...)

- 09-013. (...)

- 10 szt (...)\

- (...).A5N

- (...).A5N

- (...).A5P

- (...).A5P

- (...).A5N

- (...).A5N

- (...).A5P

- (...).A5P

- (...).A5N

- (...).A5N

- (...).A5O

- (...).A5O

- (...).A5N

- (...).A5N

- (...).A7O

- (...).A7O

- (...).A7O

- (...).A7O

- (...).A7O

- (...).A7O

- (...).A5N

- (...).A5N

- (...).A5O

- (...).A5O

- (...).A7O

- (...).A7O

- (...).A5N

- (...).A5N

- (...).A5O

- (...).A5O

- (...).A7O

- (...).A7O

- (...).A5N

- (...).A5N

- (...).A5O

- (...).A5O

- (...).A7O

- (...).A7O

- (...).B5O

- (...).B5O

- (...).A5O

- (...).A5O

- (...).A5N

- (...).A5N

- (...).A5O

- (...).A5O

- (...).A7O

- (...).A7O

- (...).B5O

- (...).B5O

- (...).A5N

- (...).A5N

- (...).A5O

- (...).A5O

- (...).A7N

- (...).A7N

- (...).A7O

- (...).A7O

- (...).A5O

- (...).A5O

- (...).A7N

- (...).A7N

- (...).A7O

- (...).A7O

- (...).B5O

- (...).B5O

- (...).A7N

- (...).A7N

- (...).A7O

- (...).A7O

- (...).A7O

- (...).A7O

- (...).A7O

- (...).A7O

- (...).A7O

- (...).A7O

- (...).A7O

- (...).A7O

- (...).A7O

- (...).A7O

- 11_08_08 WT.pdf

- 11_08_08 WT.pdf 1200 szt\

- 140.06.03.0 - zawieszka - rozwinięcie.dxf

- 140.06.03.0 - zawieszka.pdf

- (...).A5L

- (...).A5L

- (...).A5N

- (...).A5N

- (...).A5O

- (...).A5O

- (...).A7N

- (...).A7N

- (...).A7O

- (...).A7O

- (...).B5N

- (...).B5N

- (...).A5L

- (...).A5L

- (...).A5N

- (...).A5N

- (...).A7N

- (...).A7N

- (...).A5L

- (...).A5L

- (...).A5N

- (...).A5N

- (...).A5O

- (...).A5O

- (...).A7N

- (...).A7N

- (...).A7O

- (...).A7O

- (...).B5N

- (...).B5N

- (...).A5N

- (...).A5N

- (...).A7N

- (...).A7N

- (...).A5L

- (...).A5L

- (...).A5N

- (...).A5N

- (...).A5O

- (...).A5O

- (...).A7N

- (...).A7N

- (...).A7O

- (...).A7O

- (...).A5L

- (...).A5L

- (...).A5O

- (...).A5O

- (...).A7L

- (...).A7L

- (...).A7N

- (...).A7N

- (...).A7O

- (...).A7O

- (...).A5L

- (...).A5L

- (...).A5O

- (...).A5O

- (...).A7L

- (...).A7L

- (...).A7N

- (...).A7N

- (...).A7O

- (...).A7O

- (...).A7L

- (...).A7L

- (...).A7N

- (...).A7N

- (...).A7P

- (...).A7P

- (...).A7N

- (...).A7N

- (...).A7P

- (...).A7P

- (...).A7N

- (...).A7N

- (...).A7P

- (...).A7P

- (...).A5N

- (...).A5N

- (...).A5N

- (...).A5N

- (...).A5N

- (...).A5N

- (...).A5N

- (...).A5N

- 143PAL. (...)

- dxf

- blachy (...).dwg 20 wrzesnia 2011\

- (...).A5O

- (...).A5O

- (...).A5O

- (...).A5O

- (...).A5O

- (...).A5O

- (...).A5N

- (...).A5N

- (...).A5N

- (...).A5N

- (...).A5N

- (...).A5N

- (...).A5N

- (...).A5N

- (...).A7N

- (...).A7N

- 211.00.15.0 - podkładka 10,1x15x1-wykrój.dxf

- 211.00.15.0 - podkładka 10,1x15x1-wykrój.pdf

- 211.00.16.0 - podkładka 8,1x13x1.pdf

- pdf

- 252.03.01.0 - podtrzymka.dxf

- 252.03.01.0 - podtrzymka.pdf

- 262.05.01.00.0 - wspornik kondensatora kpl.pdf

- 262.05.01.01.0 - ramie wspornika-wykrój.dxf

- 262.05.01.01.0 - ramie wspornika-wykrój.pdf

- 262.05.01.02.0 - ramię osłony kondensatora.pdf

- 262.05.01.02.0 - ramię osłony kondensatora-wykrój.dxf

- 262.05.01.02.0 - ramię osłony kondensatora-wykroj.pdf

- 262.05.01.03.0 - osłona kondensatora.pdf

- 262.05.01.03.0 - osłona kondensatora-wykrój.dxf

- 262.05.01.03.0 - osłona kondensatora-wykroj.pdf

- pdf

- 290.95.00.00.0 - Wspornik osłony bezpieczeństwa l.pdf

- 290.95.00.00.0 - Wspornik osłony bezpieczeństwa 1-wykrój.pdf

- 290.96.00.00.0 - Wspornik osłony bezpieczeństwa l-wykrój.dxf

- 290.96.00.00.0 - Wspornik osłony bezpieczeństwa 2.pdf

- 290.96.00.00.0 - Wspornik osłony bezpieczeństwa 2-wykrój.dxf

- 290.96.00.00.0 - Wspornik osłony bezpieczeństwa 2-wykrój.pdf

- pdf

- pdf

- (...)

- (...)

- (...).A5N

- (...).A5N

- (...).C5N

- (...).A5N

- (...).A5N

- (...).B5N

- (...).B5N

- (...).C5N

- (...).C5N

- (...).A5N

- (...).A5N

- (...).C5N

- (...).A5N

- (...).A5N

- (...).A7N

- (...).A7N

- (...).C5N

- (...).A5N

- (...).A5N

- (...).A7N

- (...).A7N

- (...).A5N

- (...).A5N

- (...).A7N

- (...). (...). (...).A7N

- 326.91.01.00.0 - Panel przedni.pdf

- 326.91.01.00.0 - Panel przedni-wykrój.dxf

- 326.91.01.00.0 - Panel przedni-wykrój.pdf

- 326.91.02.01.0 - D..pdf

- 326.91.02.01.0 - Drzwi-wykrój.dxf

- 326.91.02.01.0 - Drzwi-wykrój.pdf

- 326.91.02.04.0 - Listwa szyby - dolna-wykrój.dxf

- 326.91.02.04.0 - Listwa szyby - dolna-wykrój.pdf

- 326.91.02.07.0 - Listwa szyby - boczna-wykrój.dxf

- 326.91.02.07.0 - Listwa szyby - boczna-wykrój.pdf

- 326.91.03.00.0 - Wspornik krańcówki kpl..pdf

- 326.91.03.01.0 - Wspornik krańcówki.pdf

- 326.91.03.01.0 - Wspornik krańcówki-wykrój.dxf

- 326.91.03.01.0 - Wspornik krańcówki-wykrój.pdf

- 326.91.04.00.0 - Wspornik zatrzasku kpl..pdf

- 326.91.04.01.0 - Wspornik zatrzaski.pdf

- 326.91.04.01.0 - Wspornik zatrzasku-wykrój.dxf

- 326.91.04.01.0 - Wspornik zatrzasku-wykroj.pdf

- 326.92.00.00.0 - Osłona boczna lewa.pdf

- 326.92.00.00.0 - Osłona boczna lewa-wykrój.dxf

- 326.92.00.00.0 - Osłona boczna lewa-wykrój.pdf

- 326.93.00.00.0 - Osłona boczna prawa.pdf

- 326.93.00.00.0 - Osłona boczna prawa-wykrój.dx

- 326.93.00.00.0 - Osłona boczna prawa-wykrój.pdf

- 326.94.01.00.0 - Osłona tylna.pdf

- 326.94.01.00.0 - Osłona tylna-wykrój.dxf

- 326.94.01.00.0 - Osłona tylna-wykrój.pdf

- 326.95.00.00.0 - Pokrywa sworzni.pdf

- 326.95.00.00.0 - Pokrywa sworzni-wykrój.dxf

- 326.95.00.00.0 - Pokrywa sworzni-wykrój.pdf

- (...).C5N

- (...).C5N

- pdf

- (...).A5N

- (...).A5N

- (...).A5N

- (...).A5N

- (...).A7N

- (...).A7N

- (...).A7N

- (...).A7N

- (...).A7N

- (...).A7N

- (...).A7N

- (...).A7N

- (...).A5N

- (...).A5N

- (...).A5N

- (...). (...). (...). (...). (...).A5N

- 399.11.01.00.0 - zawieszka.pdf

- 399.11.01.00.0 - zawieszka-wykrój. dxf

- 399.11.01.00.0 - zawieszka-wykrój.pdf

- R.. (...)

- R.. (...)

- R.. (...)

- R.. (...)

- R.. (...)

- R.. (...)

- wektorowo. (...)

- wektorowo. (...)

- (...)

- (...)

- 3D\

- 3mm Tyranozaur.LCC

- 418.10.11.00.0 - podkładka dźwigni-wykrój.dxf

- 418.10.11.00.0 - podkładka dźwigni-wykrój.pdf

- 436.15.07.01.2 - Osłona boczna.dxf

- 436.15.07.01.2 - Osłona boczna.pdf

- 436.17.03.01.2 - Ramię-wykrój.dxf

- 436.17.03.01.2 - Ramię-wykrój.pdf

- 459.04.00.00.0 - maskownica.dxf

- 459.04.00.00.0 - maskownica.dxf

- 459.04.00.00.0 - maskownica.pdf

- 459.04.00.00.0 - maskownica.pdf

- 461.05.01.00.0 - G. osłony freza.pdf

- 461.05.01.00.0 - G. osłony freza-wykrój.dxf

- 461.05.01.00.0 - G. osłony freza-wykrój.pdf

- 461.05.02.00.0 - Bok osłony freza-wykrój.dxf

- 461.05.02.00.0 - Bok osłony freza-wykrój.pdf

- 461.05.03.00.0 - Bok osłony freza - grawerowany-wykrój.dxf

- 461.05.03.00.0 - Bok osłony frezja - grawerowany-wykrój.pdf

- 467.28.00.00.0 - Maskownica.dxf

- 467.28.00.00.0 - Maskownica.pdf

- 482.04.02.11.0 - maskownica z oscylacją.dxf

- 482.04.02.11.0 - maskownica z oscylacją-wykrój.pdf

- 482.16.01.00.0 - tor elastyczny L=1508 g=2,5-wykrój.pdf

- 482.16.01.00.0 - tor elastyczny L=1508 g=2-wykrój.pdf

- 482.16.01.00.0 - tor elastyczny L= (...)-wykrój.dxf

- 482.16.01.00.0 - TOR ELASTYCZNYpoprawiony. (...).01.13.00.0 - osłona kół.pdf

- 484.01.13.00.0 - osłona kół-wykrój.dxf

- 484.01.13.00.0 - osłona kół-wykrój.pdf

- 484.02.01.11.1- korpus ustawiaka prowad płask - wykrój.dxf

- 484.02.01.11.1 - korpus ustawiaka prowad płask - wykrój.pdf

- 484.03.01.00.0. - segment prowadnicy 40x4-wykrój.dxf

- 484.03.01.00.0 - segment prowadnicy 40x4-wykrój.pdf

- 494.02.01.03.0 - Płyta belki.dxf

- 494.02.01.03.0 - Płyta belki.pdf

- 494.02.01.05.0 - Zaślepka profilu.dxf

- 494.02.01.05.0 - Zaślepka profilu.pdf

- 494.02.01.09.0 - Żebro belki - wspornik (1).dxf

- 494.02.01.09.0 - Żebro belki - wspornik.dxf

- 494.02.01.09.0 - Żebro belki - wspornik.pdf

- 494.02.01.10.0 - Płyta wspornika pulpitu.dxf

- 494.02.01.10.0 - Płyta wspornika pulpitu.pdf

- 494.02.01.11.0 - Zaślepka wspornika pulpitu.dxf

- 494.02.01.11.0 - Zaślepka wspornika pulpitiu.pdf

- 494.02.01.12.0 - Zaślepka profilu z rewizją.dxf

- 494.02.01.12.0 - Zaślepka profilu z rewizją.pdf

- 494.02.04.00.0 - Rynna drabiny Y.dxf

- 494.02.04.00.0 - Rynna drabiny Y.pdf

- 494.03.01.01.0 - Płyta dolna.dxf

- 494.03.01.01.0 - Płyta dolna.pdf

- 494.03.01.04.0 - Nakładka wózków.dxf

- 494.03.01.04.0 - Nakładka wózków.pdf

- 494.03.01.05.0 - Płyta górna.dxf

- 494.03.01.05.0 - Płyta górna.pdf

- 494.03.03.01.0 - Blacha dolna dystansu.dxf

- 494.03.03.01.0 - Blacha dolna dystansu.pdf

- 494.03.03.02.0 - Blacha boczna dystansu.dxf

- 494.03.03.02.0 - Blacha boczna dystansiu.pdf

- 494.04.01.00.0 - Zaślepka osłony górnej.dxf

- 494.04.01.00.0 - Zaślepka osłony górnej.pdf

- 494.04.02.01.0 - Płyta dolna korpusu.dxf

- 494.04.02.01.0 - Płyta dolna korpusu.pdf

- 494.04.02.06.0 - Płyta górna korpusu.dxf

- 494.04.02.06.0 - Płyta górna korpusu.pdf

- 494.04.02.12.0 - Nakładka płyty górnej.dxf

- 494.04.02.12.0 - Nakładka płyty górnej.pdf

- 494.04.02.13.0 - Nakładka dolna.dxf

- 494.04.02.13.0 - Nakładka dolna.pdf

- 494.04.02.14.0 - Płyta platformy.dxf

- 494.04.02.14.0 - Płyta platformy.pdf

- 494.04.02.15.0 - Maskownica przednia.dxf

- 494.04.02.15.0 - Maskownica przednia.pdf

- 494.04.02.17.0 - Maskownica prawa.dxf

- 494.04.02.17.0 - Maskownica prawa.pdf

- 494.04.03.00.0 - Osłona górna.dxf

- 494.04.03.00.0 - Osłona górna.pdf

- 494.04.04.00.0 - Osłona korpusu - mniejsza.dxf

- 494.04.04.00.0 - Osłona korpusu - mniejsza.pdf

- 494.04.05.01.0 - Osłona prawa.dxf

- 494.04.05.01.0 - Osłona prawa.pdf

- 494.04.06.00.0 - Pokrywa przewodów.dxf

- 494.04.06.00.0 - Pokrywa przewodów.pdf

- 494.04.07.00.0 - Osłona tylna.dxf

- 494.04.07.00.0 - Osłona tylna.pdf

- 494.05.04.01.0 - Płyta uchwytu drabiny.dxf

- 494.05.04.01.0 - Płyta uchwytu drabiny.pdf

- 494.05.04.02.0 - Płyta boczna uchwytu drabiny.dxf

- 494.05.04.02.0 - Płyta boczna uchwytu drabiny.pdf

- 494.05.04.06.0 - Uchwyt drabiny Z.dxf

- 494.05.04.06.0 - Uchwyt drabiny Z.pdf

- 494.06.06.01.0 - Uchwyt drabiny Z.dxf

- 494.06.06.01.0 - Uchwyt drabiny Z.pdf

- 494.06.07.00.0 - Zaślepka profilu Z.dxf

- 494.06.07.00.0 - Zaślepka profilu Z.pdf

- 494.06.08.02.0 - Płytka wspornika balansera.dxf

- 494.06.08.02.0 - Płytka wspornika balansera.pdf

- 494.07.01.01.0 - Płyta wspornika prowadnic.dxf

- 494.07.01.01.0 - Płyta wspornika prowadnic.pdf

- 494.07.01.02.0 - Żebro wspornika prowadnic.dxf

- 494.07.01.02.0 - Żebro wspornika prowadnic.pdf

- 494.07.01.03.0 - Płyta wspornika prowadnic - krótka. dxf

- 494.07.01.03.0 - Płyta wspornika prowadnic - krótka.pdf

- 494.07.03.00.0 - Wspornik zespołu palnika.dxf

- 494.07.03.00.0 - Wspornik zespołu palnika.pdf

- 494.08.02.00.0 - Uchwyt krańcówki Y- zderzeniowa.dxf

- 494.08.02.00.0 - Uchwyt krańcówki Y- zderzeniowa.pdf

- 494.11.01.04.0 - Płyta łącząca.dxf

- 494.11.01.04.0 - Płyta łącząca.pdf

- 494.11.01.08.0 - Platforma dolna.dxf

- 494.11.01.08.0 - Platforma dolna.pdf

- 494.11.01.09.0 - Platforma górna.dxf

- 496.01.07.04.0 - kątownik czujnika.dxf

- 496.01.07.04.0 - kątownik czujnika.pdf 5mm D.. (...)\

- 6mm D..LCC

- 6mm Mamut.lcc 8mm P..LCC

- (...).A5N

- (...).A5N

- (...).A7N

- (...).A7N

- (...).A7N

- (...).A7N

- (...).A7N

- (...).A7N

- (...).A7N

- (...).A7N

- (...).A7N

- (...).A7N

- (...).A7N

- (...).A7N

- (...).A7N

- (...).A7N

- (...).A7N

- (...).A7N

- (...).A7N

- (...).A7N

- (...).A7N

- (...).A7N

- (...) półka.dwg

- (...) półka.dwg

- (...)PółKA. (...)

- (...) półka\

- (...) ciecie_tabliczki.dwg

- (...)\

- AC- Uchwyt (...) 4. (...)\

- AC- wrzesień. (...) wrzesień.PRT

- ad zamówienie.eml ALU\

- ALU\

- (...)-04-141. (...)-04-141. (...)-09-001A.. (...)-09- (...). (...)-01-006. (...)-02-007 - 20 szt. (...)-02-007 - 20 szt. (...)-02-007 - 20 szt\

- (...)-01- (...) RZUTOWANIE. (...)-01- (...).dwg

- (...)-00-01- (...) RZUTOWANIE(zmiana poloz zadruku).dwg

- (...)-00-01- (...).dwg

- (...)-04- (...).dwg

- (...)-04- (...).dwg

- (...)-01- (...).dwg

- (...).pdf

- (...).pdf

- (...) 2 KANAŁY P. - 07.12.211. (...) 2 KANAŁY P. - 07.12.211. (...) 2 KANAŁY P. - 07.12.211\

- Baza. (...)

- Blacha optogazu - KW -0,8 - 50 szt.. (...)

- Blacha optogazu - KW -0,8 - 50 szt..dxf Blacha optogazu - KW -0,8 - 50 szt.. (...)

- Blacha optogazu KW -0,8\

- Blacha optogazu!.eml Blacha pod stateczniki. (...)

- Blacha pod stateczniki. (...)

- Blacha przepustów - (...)_004_v1\

- Blacha przepustów\

- Blachy z -2.5. (...)

- Blachy z -2.5. (...)

- Blachy z -2.5. (...)

- Blachy z -2.5. (...)

- Blachy z gr2.5. (...)\

- Blachy z gr2.5. (...)\

- Blaszka NR1 = NR -0,8 - 30 szt.dxf Blaszka NR2 = NR -0,8 - 30 szt.dxf Blaszka St-1 -130 szt.. (...)

- Blaszka St-1 -130 szt.. (...)

- Blaszka St-1 -130 szt.. (...)

- Blaszka St-1 -130 szt.. (...)

- Blaszka St-1- 130 szt\

- Blaszka St-1- 130 szt\

- Blaszki -08\

- BLASZKI. (...)

- BLASZKI. (...)

- blat1.dwg blat1.dwg blat1.dwg blat2.dwg blat2.dwg blat2.dwg blat3.dwg blat3.dwg blat3.dwg Boczki - (...). (...)

- Boczki - (...). (...)

- Boczki - (...)\

- blachy (...).dwg B. (...)\

- (...)_ (...).pdf

- (...)_ (...).pdf

- (...)_ (...).pdf

- (...)_ (...).pdf

- (...)_ (...) (l).pdf

- (...)_ (...) (l).pdf

- (...)_ (...).pdf

- (...)_ (...).pdf CIĘCIE. (...)

- (...)\

- Cokoły\

- Cokół 100 mm.pdf Cokół 480.pdf Cokół 480. (...)

- Cokół mały.pdf

- (...)-1.pdf

- (...)-1.pdf

- (...)-1.pdf

- (...)-1.pdf

- (...).pdf

- (...).pdf

- (...).pdf

- (...).pdf DASZEK -2-2 szt. (...)

- DASZEK -2 - 2 szt.. (...)

- DASZEK -2 - 515x85.. (...)

- Daszki plus podstawy\

- (...) z St -2-2 sztP.RT

- DEtal z -3. (...)

- DEtal z -3. (...)

- (...) z (...) -2. (...)

- (...) z NR -1 (odpady) - 80 szt.. (...)

- (...) z NR -1 (odpady) - 80 szt.. (...)

- (...) z NR -1 (odpady) - 80 szt.. (...)

- (...) z NR -1 (odpady) - 80 szt.. (...)

- (...) z NR -1 (odpady) - 80 szt\

- (...) z NR -1 (odpady) - 80 szt\

- detale butterfly.pdf detale butterfly.pdf

- (...) -1.5. (...)

- (...) -1.5. (...)

- (...) -1.5. (...)

- (...) -1.5. (...)

- (...)\

- (...)\

- do palenia\

- do palenia\

- Do wycięcia.eml D. pliki.eml Drzwi stalowe -1. (...)

- Drzwi stalowe -1. (...)

- Drzwi stalowe -1. (...)

- Drzwi stalowe -1. (...)

- Drzwi stalowe -1\

- Drzwi stalowe -1\

- Drzwi (...) 4 sztST-l. (...)

- Drzwi (...)\

- DYfuzor powietrza (...). (...)

- DYfuzor powietrza (...). (...)

- DYfuzor powietrza. (...)

- Dyfuzor powietrza\

- Dystans.dxf Dystans.pdf

- (...)1. (...)1. (...)1. (...)1. (...)1. (...)1.PRT

- Ekran RD-1 (...)\

- Ekran RD1.dxf Ekran RD1.dxf Ekran RD1.dxf Ekran RD1.dxf EKRAN RD1.pdf EKRAN RD1.pdf EKRAN.RD1.pdf EKRAN.RD1.pdf EKRAN RD1. (...)

- EKRAN RD1. (...)

- Ekran RD-1\

- Ekran (...).dxf Ekran (...).dxf Ekran (...).dxf Ekran (...).dxf EKRAN (...).pdf EKRAN (...).pdf EKRAN (...).pdf EKRAN (...).pdf EKRAN (...). (...)

- EKRAN (...). (...)

- EKRAN (...). (...)

- EKRAN (...). (...)

- (...) 3-003. (...)

- (...) 3-003\

- (...)_01_v2 (Listwa 250 złożenie).dwg

- (...)_01_v2 (Listwa 250 złoienie).pdf

- (...)_02_v2 (Listwa 250 cięcie).dwg

- (...)_02_v2 (Listwa 250 cięcie).pdf

- (...)_03_v2 - Pokrywka\

- (...)_03_v2 - Pokrywka\

- (...)_03_V2 (POKRYWKA) - cięcie OK. (...)

- (...)_03_V2 (POKRYWKA) - cięcie OK. (...)

- (...)_03_v2 (Pokrywka).dwg

- (...)_03_v2 (Pokrywka).dwg

- (...)_03_v2 (Pokrywka).pdf

- (...)_03_v2 (Pokrywka).pdf

- (...)_03_v2 (Pokrywka).pdf

- (...)_10_v1- Listwa cięcie\

- (...)_10_v1 - Listwa cięcie\

- (...)_10_V1 - Listwa cięcie OK. (...)

- (...)_10_V1 - Listwa cięcie OK. (...)

- (...)_10_v1 (Listwa 350x73 cięcie).dwg

- (...)_10_v1 (Listwa 350x73 cięcie).dwg

- (...)_10_v1 (Listwa 350x73 cięcie).dwg

- (...)_10_v1 (Listwa 350x73 cięcie).pdf

- (...)_10_v1 (Listwa 350x73 cięcie).pdf

- (...)_10_v1 (Listwa 350x73 cięcie).pdf

- (...)_11_v1 - Listwa złożenie\

- (...)_11_v1 - Listwa zlożenie\

- (...)_11_v1 (Listwa 350x73 złożenie).dwg

- (...)_11_v1 (Listwa 350x73 złożenie).dwg

- (...)_11_v1 (Listwa 350x73 złożenie).dwg

- (...)_11_v1 (Listwa 350x73 złożenie).pdf

- (...)_11_v1 (Listwa 350x73 złożenie).pdf

- (...)_11_v1 (Listwa 350x73 złożenie).pdf

- (...)_06_v1 (Pokrywka).dwg E. - Stabilizator -12.2011\

- F.\

- F.\

- F.\

- Fw_ rysunki do zamówienie.eml Fw_ rysunki do zamówienie.eml FW_ zamowienie.eml FW_ zapytanie.eml FW_.eml GG - NR -1,5\

- GG - NR -1,5\

- GG. (...)

- GG. (...)

- GG. (...)

- GG. (...)

- GG. (...)

- Głowice do palenia - 24szt.eml Gmina - Klapa autobusu -1.5.DWG

- Gmina - Klapa autobusu -1.5.PRT

- Gmina\

- (...) B. (...) - październik 2011\

- (...) B. (...) MONITOR CIĘCIE. (...)

- (...) B. (...) MONITOR CIĘCIE. (...)

- zamówienia.eml HandBOX LISTWA. (...)

- HandBOX LISTWA. (...)

- HandBOX LISTWA\

- IM 07.12\

- IM 07.12\ I. - 22.11.2011. (...) 2.PRT

- Imedia 22.11.2011\

- sierpień\

- 06.12.DWG

- Immedia 06.12.PRT

- Immedia 06.12\ I. 3D OK.PRT

- Infokiosk 3D OK.PRT

- Infokiosk 3D.PRT

- Infokiosk 3D. (...)

- (...) nowy OK poprawiony. (...)

- Wrzesień - stary pochylony\

- (...). (...)

- (...). (...)

- (...). (...)

- (...). (...)

- S. (...)\

- (...)\

- (...)\

- I.. (...)

- I.. (...)

- I.\

- KASA - Element łączący - (...) - 1,5. (...)

- KASA - Element łączący - (...) - 1,5. (...)

- KASA. (...)

- KASA. (...)

- KASA\

- Kaseton 500x700 - blacha -0,8- zawieszk.dwg Kaseton 500x700 - blacha -0,8- zawieszk.dwg Kaseton A1 - blacha -0,8- zawieszki.dwg Kaseton A1 - blacha -0,8- zawieszki.dwg Kaseton OC -1 - 13 szt.. (...)

- Kaseton OC -1 - 13 szt.. (...)

- Kaseton OC -1 - 13 szt.. (...)

- Kaseton OC -1 - 13 szt.. (...)

- Kaseton OC\

- Kaseton OC\

- Kaseton semaforowy 700x700 2-str _2.dwg Kaseton semaforowy 700x700 2-str _2.dwg KASETON SEMAFOROWY (...) - (...) _2. (...)

- Kaseton semaforowy druk.dwg Kasetony -0,8\

- 900 szt\

- kątownik obudowy modecom feel 2.pdf kątownik obudowy modecom feel 2.pdf kątownik obudowy modecom feel 2.pdf kątownik obudowy modecom feel 2.pdf kątownik obudowy modecom feel 202 do palenia. (...)

- kątownik obudowy modecom feel 202 do palenia. (...)

- kątownik obudowy modecom feel 202 do palenia. (...)

- kątownik obudowy modecom feel 202 do palenia. (...)

- kątownik obudowy modecom feel 202 do palenia. (...)

- kątownik obudowy modecom feel 202 do palenia. (...)

- Kątowniki (...). (...)

- Kątowniki (...). (...)

- Kątowniki\

- kilka detali.eml Kiosk wannowy - B.. (...)

- Kiosk wannowy - B.. (...)

- Kiosk wannowy - B.. (...)

- Kiosk wannowy - B.. (...)

- Kiosk wannowy - szczytek dolny. (...)

- Kiosk wannowy - szczytek dolny. (...)

- Kiosk wannowy - szczytek dolny. (...)

- Kiosk wannowy - szczytek dolny. (...)

- KLUCZE. (...)

- K.\

- (...).pdf

- (...).pdf

- (...).pdf KURSOR - S. -08. (...) S. -08\

- Kursor sierpień\

- LISTWA MOCUJąCA (...). (...)

- Z.\

- Z.\

- LOGO.pdf LOGO.pdf LZ_01_v3 (Listwa 800).dwg LZ_01_v3 (Listwa 800).dwg LZ_01_v3 (Listwa 800).pdf LZ_01_v3 (Listwa 800).pdf LZ_02_v3 (Wspornik).dwg LZ_02_v3 (Wspornik).dwg LZ_02_v3 (Wspornik).dwg LZ_02_v3 (Wspornik).pdf LZ_02_v3 (Wspornik).pdf LZ_02_v3 (Wspornik).pdf LZ_03_v3 (Pokrywka).dwg LZ_03_v3 (Pokrywka).dwg LZ_03_v3 (Pokrywka).dwg LZ_03_v3 (Pokrywka).pdf LZ_03_v3 (Pokrywka).pdf LZ_03_v3 (Pokrywka).pdf LZ_0S_V4 - L. Cięcie OK. (...)

- LZ_05_V4 - L. S.. (...)

- LZ_05_V4 - L. S.. (...)

- LZ_05_v4 (Listwa 800 cięcie laserowe).dwg LZ_0S_v4 (Listwa 800 cięcie laserowe).dwg LZ_0S_v4 (Listwa 800 cięcie laserowe).pdf LZ_05_v4 (Listwa 800 cięcie laserowe).pdf LZ_05_V4 (LISTWA 800 ClęCIE LASEROWE). (...)

- LZ_08_v1 (Wspornik cięcie laserowe).dwg LZ_08_v1 (Wspornik cięcie laserowe).dwg LZ_08_v1 (Wspornik cięcie laserowe).dwg LZ_08_v1 (Wspornik cięcie laserowe).pdf LZ_08_v1 (Wspornik cięcie laserowe).pdf LZ_08_v1 (Wspornik cięcie laserowe).pdf LZ_09_v1 (Pokrywka cięcie laserowe).dwg LZ_09_v1 (Pokrywka cięcie laserowe).dwg LZ_09_v1 (Pokrywka cięcie laserowe).dwg LZ_09_v1 (Pokrywka cięcie laserowe).pdf LZ_09_v1 (Pokrywka cięcie laserowe).pdf LZ_09_v1 (Pokrywka cięcie laserowe).pdf Łapa -4. (...)

- Łapa Kw-3 - 3 szt. (...)

- Łapa Kw-3 - 3 szt. (...)

- Łapa (...)\

- Łapy -4. (...)

- Łapy -4. (...)

- Łapy -4\

- Łącznik -1.PRT

- Łijpa Kw -3 - 3 szt.DWG

- Łuk standard.PRT

- łuk.DWG

- Łuki -1.5.DWG

- Łuki -1.5.PRT

- Łuki -1.5\

- (...) - NR - 50szt.. (...) - NR - 50 szt.. (...) - NR - 50 szt\

- (...)-01-007. (...). (...). (...).pdf Maskownica A1 -3\

- Maskownice\

- MAT_40_v2 (Zasilacz (...) M. - Uchwyt (...)).pdf MAT_40_v2 (Zasilacz (...) M. - Uchwyt (...)).pdf MAT_41_v5 (Zasilacz (...) Podstawa).pdf MAT_41_v5 (Zasilacz (...) Podstawa).pdf MAT_42_v3 (Zasilacz (...) Pokrywa).pdf MAT_42_v3 (Zasilacz (...) Pokrywa).pdf MAT_43K_v4 (Zasilacz (...) cięcie laserowe).pdf MAT_43K_v4 (Zasilacz (...) cięcie laserowe).pdf

- (...)_004_v1 (Blacha przepustów).pdf

- (...)_004_v1 (Blacha przepustów).pdf

- (...)_004_v1 (Blacha przepustów).pdf

- (...)_004_v1 (Blacha przepustów).zip

- (...)_004_v1 (Blacha przepustów).zip

- (...)_004_v1 (B.)_Arkusz_1.dwg

- (...)_004_v1 (B.)_Arkusz_1.dwg

- (...)_004_v1 (Blacha przepustów)_Arkusz_1.dwg

- (...)_004_V1 (BLACHA PRZEPUSTÓW)_ARKUSZ_1. (...)

- (...)_004_v1 (Blacha przepustów)_Arkusz_2.dwg

- (...)_004_v1 (Blacha przepustów)_Arkusz_2.dwg

- (...)_004_v1 (Blacha przepustów)0.bmp

- (...)_004_v1 (Blacha przepustów)0.bmp

- (...)_004_v1 (Blacha przepustów)0.bmp

- (...)_004_v1 (Blacha przepustów)0.bmp

- (...)_004_v1 (Blacha przepustów)1.bmp

- (...)_004_v1 (Blacha przepustów)1.bmp

- (...)_004_v1 (Blacha przepustów)1.bmp

- (...)_004_v1 (Blacha przepustów)1.bmp

- (...) 004 V1 BLACHA PRZEPUSTóW.D WG

- mocowanie radiatora.pdf mocowanie radiatora.pdf mocowanie radiatora.pdf mocowanie radiatora.pdf mocowanie wewnętrzne uchwytu monitora - detal C.dxf mocowanie wewnętrzne uchwytu monitora - detal C.dxf mocowanie wewnętrzne uchwytu monitora - detal C.dxf MR5_3_v2 (Blacha optogazu).pdf MR5_03_v2 (Blacha optogazu).pdf MR5_03_v2 (Blacha optogazu)\

- Naciąg sprężyny.dwg Naciąg sprężyny.dwg nakładka tylna obudowy modecom .pdf nakładka tylna obudowy modecom .pdf nakładka tylna obudowy modecom .pdf nakładka tylna obudowy modecom .pdf nakładka tylna obudowy modecom feel 202 do palenia. (...)

- nakładka tylna obudowy modecom feel 202 do palenia. (...)

- nakładka tylna obudowy modecom feel 202 do palenia. (...)

- nakładka tylna obudowy modecom feel 202 do palenia. (...)

- nakładka tylna obudowy modecom feel 202 do palenia. (...)

- nakładka tylna obudowy modecom feel 202 do palenia. (...)

- (...) podstawa i daszek\

- podstawa. (...)

- podstawa. (...)

- (...). Kiosk wannowy - front. (...)

- (...). Kiosk wannowy - front. (...)

- (...). Kiosk wannowy - front. (...)

- (...). Kiosk wannowy - front. (...)

- NN. (...)

- NN. (...)

- Noga - (...)\

- NOGA. (...)

- NOGA. (...)

- NOGA.pdf Nowe\

- Nowe\

- Nowy (...) gr3 -10 sztk.pdffolder\

- Nowy (...) gr3 -10 sztk.pdffolder\

- Nowy Dokument tekstowy.txt Nowy folder\

- Nowy folder\

- Nowy folder\

- Nowy folder\

- Obudowa (wersja stary bracket elektr).dwg Obudowa I. S. - 1,5 - 1 szt.. (...)

- obudowa solix outdoor 1.dxf obudowa solix outdoor dwg.dwg

- (...). (...)

- Obudowa(wersja stary bracket m pneum).dwg ok. eml O. I\

- I\

- O.\

- O.\

- I.\

- I.\

- O.\

- O.\

- Osłona płytek.dwg Osłona górna i Pokrywa koła\

- Osłona monitora i Wkładka na papier\

- Osłona monitora. CIĘCIE OK. (...)

- Osłona monitora. (...)

- Osłona tarczy - 09.2011\

- Osłony tarczy I i II. (...)

- Osłony tarczy I i II. (...)

- Osłony tarczy I.pdf Osłony tarczy II.pdf

- (...)\

- PANEL.dwg

- (...).pdf

- (...).pdf Pilarka\

- Pilarka\

- pitna robota.eml PIOTR LISTOPAD. (...)

- (...)_43K_v4(Zasilacz (...) cięcie laserowe).dwg

- (...)_43K_v4(Zasilacz (...) cięcie laserowe).dwg Płetwa ograniczająca.pdf Płetwa ograniczająca.pdf Płetwa ograniczająca-wykrój.dxf Płetwa ograniczająca-wykrój.dxf Podstawa -1.5. (...)

- Podstawa -10 - 1 szt. (...)

- Podstawa -5 - 2 szt. (...)

- Podstawa -5 - 2 szt. (...)

- Podstawa -5 mniejsza - 4 szt. (...)

- Podstawa I. Nowy -5. (...)

- PODSTAWA TOTEM - 14.7.2010. (...)

- PODSTAWA TOTEM - 14.7.2010. (...)

- Podstawa Totem A (...) 32. (...)

- Podstawa Totem A (...) 32. (...)

- Podstawa Totem A (...) 32. (...)

- Podstawa Totem A (...) 32. (...)

- Podstawa totem A (...) 32\

- Podstawa totem A (...) 32\

- Podstawa TOTEM B DS -5. (...)

- Podstawa TOTEM B DS -5. (...)

- Podstawa. (...)

-10 - 1 szt. (...)

- Pokrywa 914. (...)

- Pokrywa 914. (...)

- Pokrywa 914. (...)

- Pokrywa 914. (...)

- Pokrywa 914\

- Pokrywa 914\

- pokrywa przedłuzenia obudowy mo.pdf pokrywa przedłuzenia obudowy mo.pdf pokrywa przedłuzenia obudowy mo.pdf pokrywa przedłuzenia obudowy mo.pdf pokrywa przedłuzenia obudowy modecom feel 202 do palenia. (...)

- pokrywa przedłuzenia obudowy modecom feel 202 do palenia. (...)

- pokrywa przedłuzenia obudowy modecom feel 202 do palenia. (...)

- pokrywa przedłuzenia obudowy modecom feel 202 do palenia. (...)

- pokrywa przedłuzenia obudowy modecom feel 202 do palenia. (...)

- pokrywa przedłuzenia obudowy modecom feel 202 do palenia. (...)

- POKRYWKA EKRANU MAŁEGO I DUŻEGO RD-1. (...)

- POKRYWKA EKRANU MAŁEGO I DUŻEGO RD-1. (...)

- POKRYWKA EKRANU MAŁEGO I DUŻEGO RD-1. (...)

- POKRYWKA EKRANU MAŁEGO I DUŻEGO RD-1. (...)

- POKRYWKA EKRANU MAŁEGO I DUŻEGO RD-1. (...)

- POKRYWKA EKRANU MAŁEGO I DUŻEGO RD-1. (...)

- poprawka - dokumentacja (...).eml poprawka - dokumentacja (...).eml półka A. C..pdf półka (...)_1.dwg P. Październik. (...)

- przedłużenie obudowa modecom fe.pdf przedłużenie obudowa modecom fe.pdf przedłużenie obudowa modecom fe.pdf przedłużenie obudowa modecom fe.pdf przedłużenie obudowa modecom feel 202 do palenia. (...)

- przedłużenie obudowa modecom feel 202 do palenia. (...)

- przedłużenie obudowa modecom feel 202 do palenia. (...)

- przedłużenie obudowa modecom feel 202 do palenia. (...)

- przedłużenie obudowa modecom feel 202 do palenia. (...)

- przedłużenie obudowa modecom feel 202 do palenia. (...)

- przedłużenie obudowa modecom feel 202-3d.pdf przedłużenie obudowa modecom feel 202-3d.pdf przedłużenie obudowa modecom feel 202-3d.pdf przedłużenie obudowa modecom feel 202-3d.pdf

- (...).pdf

- (...).pdf

- (...).pdf

- (...).pdf RedFighterCzolo.pdf RedFighterTyl.pdf RedFightWstawka.pdf R. P..eml R. poniatowa konstrukcja.dwg R. poniatowa konstrukcja.dwg RURA.pdf RURA. (...)

- Rysunki do wykonania.dwg Rysunki do wykonania.dwg s070a00-03-008.dwg s070a00-03-008.dwg s070a00-05-008.dwg s070a00-05-008.dwg s070a00-07-008.dwg s070a00-07-008.dwg

- (...). (...)

- (...)_ (...).bmp

- (...)_ (...).bmp

- (...)_ (...).bmp

- (...)_ (...).bmp

- (...)_ (...).bmp

- (...)_ (...).bmp sierpirń 2011\

- Sita - 07.11.2011\

- Sito. (...)

- Sito. (...)

- Sito. (...)

- Sito. (...)

- Sito\

- Sito\

- (...)_ (...).pdf Skrzynka hydrantowa 550x430x300. (...)

- Skrzynka hydrantowa 550x430x300. (...)

- Skrzynka hydrantowa 550x430x300\

- (...)18 sierpnia\

- (...) Listopad 2011\

- (...).pdf

- (...).pdf Stabilizator 3- (...).dxf

- (...) 4. (...)

- (...) 4. (...)

- (...)\

- (...)\

- (...) Cięcie. (...)

- (...) S. zamykana - sierpień 2011 - anulowana\

- (...). (...). (...). (...)

- stelarz_zmieniony_solid_v1.dwg stelarz_zmieniony_solid_v1.dwg stelarz_zmieniony2_solid_v1.dwg stelarz_zmieniony2_solid_v1.dwg STEMPEL. (...). (...)\

- Stopka dla (...).DWG

- Stopka dla (...).PRT

- Stopka.pdf Stopka\

- Szablon 0.dwg Szablon 1.dwg Szablon 2.dwg Szablon 3.dwg Szablon 4.dwg Szablon 5.dwg Szablon 6.dwg Szablon 7.dwg Szablon 8.dwg Szablon 9.dwg Szablon (...) bardzo mały.dwg Szablon (...) duży.dwg Szablon (...) mały.dwg Szablon scenotechnika duży.dwg Szablon scenotechnika mały.dwg Tarcza spiętrzająca (...)3-003\

- (...) Osłona metalowa z perforacją. (...)

- (...) Osłona metalowa z perforacją. (...)

- (...) Osłona metalowa z perforacją\

- (...) Październik 2011\

- (...) 21 listopad 2011\

- (...) 21 listopada 2011. (...)

- (...) 21 listopada 2011. (...)

- (...) 3. (...)

- (...) październik. (...)

- totem B DS 42 cale v1.pdf totem B DS 42 cale v1.pdf totem B DS 42 cale v1.pdf TOTEM B DS. (...)

- TOTEM B DS. (...)

- Totem B DS\

- Totem O. 2011.pdf Totem O. 2011.pdf Totem outside\

- (...).A5N

- (...).A5N

- (...). (...)

- (...). (...)

- (...)\

- (...). (...)

- (...). (...)

- (...). (...)

- litery Z..dwg T. - litery Z..dwg T. (...)\

- Łapa. (...)

- Łapa. (...)

- Łapa\

- S..eml T..eml T..eml T.\

- (...) neon na ścianę - korytko kwasówka.dwg Tyskie neon na ścianę - korytko kwasówka.dwg Tyskie neon na ścianę - korytko kwasówka\

- uchwyt monitor IR - dxf.dxf uchwyt monitor IR - dxf.dxf

- (...). (...)

- uchwyt monitor IR.eml uchwyt monitor IR.pdf uchwyt monitor IR.pdf uchwyt monitor LG 42 cale - detal D.dxf uchwyt monitor LG 42 cale - detal D.dxf uchwyt monitor LG 42 cale - detal D.dxf Uchwyt monitora H.. (...)

- Uchwyt monitora H.. (...)

- Uchwyt monitora H.\

- Uchwyt na komputer. (...)

- Uchwyt na komputer. (...)

- Uchwyt na komputer\

- Uchwyt pod monitor IR\

- vector podstawa.pdf Widok po wycięciu.pdf Widok po wycięciu.pdf Widok po wycięciu. (...)

- Widok po wycięciu. (...)

- Wieszak\

- Wkładka na papier.PRT

- wpalenie nr 2.DWG

- Wrzesień 2011\

- wskali. (...)

- Wspornik do biurek - 13 szt + Blacha - 12 szt.dwg Wspornik do biurek - 13 szt + Blacha - 12 szt.prt Wspornik do biurek - 13 szt plus Blacha - 12 szt.dwg\

- Wspornik dop biurek 1720\

- Wspornik krańcówek.dxf Wspornik krańcówek.pdf Wspornik nogi.dxf Wspornik nogi.pdf Wspornik.dxf Wspornik.pdf Wsporniki do biurek. (...)

- Wsporniki do biurek. (...)

- Wsporniki do biurek. (...)

- Wstawka 1.dxf Wstawka l.pdf Wstawka 2.dxf Wstawka 2.pdf Wstawka.pdf Wstawki 2 szt. NR 1. (...)

- Wstawki 2 szt. NR 1. (...)

- WSTAWKI 2 sztuki NR 1. (...)

- WSTAWKI 2 sztuki NR 1. (...)

- WSTAWKI 2 sztuki NR 1\

- WSTAWKI 2 sztuki NR 1\

- Wykonawcze\

- Wykonawcze\

- Wykonawcze\

- Wysyłanie wiadomości e-mail_ (...)_ (...), (...)_ (...).eml Wysyłanie wiadomości e-mail_ (...)_ (...), (...)_ (...).eml Wzmocnienie naroża. (...)

- Wzmocnienie naroża. (...)

- (...)_01_v2 (Listwa cięcie laserowe).dwg

- (...)_01_v2 (Listwa cięcie laserowe).pdf

- (...)_02_v2 (Listwa złożenie).dwg

- (...)_v2 (Listwa złoienie).pdf zamek. (...)

- zamówienie (...). (...). (...).eml zamówienie 3x Totem (...) 42.eml zamówienie 3x Totem (...) 42.eml Zamówienie blacha -6.eml zamówienie mechanika 2\

- Zamówienie na wykonanie blach do totemu B. (...) - C..eml Zamówienie na wykonanie blach do totemu B. (...) - O..eml Zamówienie obudów do kasetonów (...) zawieszanych na ścianę_.eml Zamówienie obudów do kasetonów (...) zawieszanych na ścianę_.eml zamówienie.eml zamówienie.eml zamówienie.eml zamówienie.eml zamówienie.eml Zapytanie - półki E..eml zapytanie ofertowe.eml zapytanie ofertowe.eml zasilacz MAT_41\

- Zaślepka zbiornika - materiał. (...)

- Zaślepka zbiornika\

- ZAWIAS wer2. (...)

- Zawias.dwg Zawias.dwg Zawieszka i podtrzymka\

- Zawieszka NR -1.5\

- Zawieszka.dwg Zawieszka.dwg Zawieszka\

- zderzak_tylny.dwg zderzak_tylny. dwg

- (...)_LOGO KOPIA_(1). (...)_LOGO KOPIA_(1). (...)_LOGO KOPIA_(1).dxf ZDOBIELNIK_LOGO KOPIA_(1).dxf zdobielnik_logo_(1).cdr zdobielnik_logo_(1).cdr zdobielnik_logo_(1).cdr zdobielnik_logo_(1).dwg zdobielnik_logo_(1).dwg zdobielnik_logo_(1).dxf zdobielnik_logo_(1).dxf zdobielnik_logo_(1).dxf

- (...)_LOGO_(1). (...)

- ZpOBIELNIK_LOGO_(1). (...)

- Żebro poziome-wykrój.dxf

- (...).B5N

- (...).A7O

- (...).A7N

- (...).A5O

- (...).A5N

- (...).A5L

- (...).A5N

- (...).A7O

- (...).A7O

- (...).A7O

- (...).A7O

- (...).A7O

- (...).A7O

- (...).A7N

- (...).B5O

- (...).A7O

- (...).A7N

- (...).A5O

- (...).A7O

- (...).A7N

- (...).A5O

- (...).A5N

- (...).B5O

- (...).A7O

- (...).A5O

- (...).A5N

- (...).A5O

- (...).B5O

- (...).A7O

- (...).A5O

- (...).A5N

- (...).A7O

- (...).A5O

- (...).A5N

- (...).A7O

- (...).A5O

- (...).A5N

- (...).A7O

- (...).A7O

- (...).A7O

- (...).A5N

- (...).A5O

- (...).A5N

- (...).A5P

- (...).A5N

- (...).A5P

- (...).A5N

- Osłony tarczy II.pdf Osłony tarczy I.pdf Osłony tarczy I i II. (...)

- wpalenie nr 2. (...)

- Osłony tarczy I i II. (...)

- Baza. (...)

- 143PAL. (...)

- Osłona monitora. CIĘCIE OK. (...)

- Osłona monitora. (...)

- Wkładka na papier. (...), z dysku twardego stanowiącego własność Sp. cywilnej W.T. M. W. (1), E. T., zawierających dokumentację konstrukcyjną i technologiczną, mającą znaczenie dla procesu technologicznego prowadzonego przedsiębiorstwa, czym znacznie utrudniono M. W. (1) i E. T. zapoznanie się z nią, tj. o czyn z art. 268 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Sąd Rejonowy w B. wyrokiem z dnia 29 kwietnia 2013 r w sprawie III K 1271/12;

I. Oskarżonego D. A. uznał za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to, na mocy art. 268 § 1 kk w zw z art. 268 § 2 kk w zw. z art. 12 kk skazał go, zaś na mocy art. 268 § 2 kk w zw. z art. 12 kk wymierzył mu karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności.

II. Na mocy art. 69 § 1 i 2 k.k., art. 70 § 1 pkt 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesił oskarżonemu na okres próby wynoszący 2 (dwa) lata.

III. Na mocy art. 46 § 1 kk zasądził od oskarżonego na rzecz wspólników Spółki cywilnej (...) kwotę 2000 (dwóch tysięcy)

złotych tytułem częściowego naprawienia szkody.

IV. Na mocy art. 230§ 2 kpk orzekł zwrot na rzecz spółki cywilnej (...) dowodów rzeczowych opisanych pod poz. 1 i 2 wykazu dowodów rzeczowych nr I/13/12 (k. 57) akt sprawy

V. Zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem opłaty oraz obciążył go pozostałymi kosztami procesu Powyższy wyrok zaskarżył oskarżony D. A..

Wyrokowi zarzucił błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzekania przez wadliwe przyjęcie, że D. A.:

1. dopuścił się przestępstwa z art. 268 § 1 i 2, mimo że materiał dowodowy w sprawie jest niejednolity i musi budzić uzasadnione wątpliwości co do bezsporności winy oskarżonego, w tym, że oskarżony kasował pliki w okresie 1-3 luty 2012 r, mimo że w dniach 2-3 luty nie był w firmie;

2. przyjęcie przez Sąd w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku tez których me da się wyprowadzić z materiału dowodowego, w szczególności:

a). wadliwe przyjęcie, że właściciele firmy W.T. podejmowali próby odzyskania plików, mimo że to nie było prawdą (vide: zeznania siedmiu świadków właścicieli firm informatycznych przy ulicy rzemieślniczej w B.: M. J. (1), M. J. (2), D. K. (1), G. K. (1), D. K. (2), P. O. i M. O.);

b). wadliwe przyjęcie, że usunięte pliki były odtworzone przy pomocy nowego technologa firmy W.T. (vide: zeznania M. W. (2));

c.)wadliwe przyjęcie, że D. A. przeprosił swoich byłych pracodawców za usunięte pliki w sytuacji gdy faktycznie oskarżony przepraszał jedynie za to, że zawiadomił PIP;

3. Obrazę przepisów postępowania mające wpływ na treść orzeczenia, w szczególności:

a). bezkrytyczne danie wiary zeznaniom pokrzywdzonych, właścicieli W.T., mimo że są oni zainteresowani w sposób istotny wynikiem sprawy, a ich działania należało oceniać również pod kątem swoistego odwetu za wszczęte przez oskarżonego środki prawne wskazujące na nieprawidłowości w firmie W.T. (kontrola PIP i zawiadomienie o przestępstwie nielegalnego oprogramowania);

b.) brak dążności Sądu I instancji do należytego wyjaśnienia sprawy, oparcie się na opinii M. K., mimo że oskarżony w swoich licznych pismach procesowych skutecznie wykazał niewiedzę biegłego i udowodnił, że opinia zawiera liczne braki i przekłamania;

c) wadliwe nieustosunkowanie się Sądu I instancji do wniosków dowodowych składanych przez oskarżonego, w tym:

* zażądania sprawdzenia od kiedy firma W.T. posiada legalne programy AutoCAD;

* żądania sprawdzenia czy firma W.T. ściągała zza granicy oprogramowanie do lasera;

d). niewyjaśnienie czy jest możliwe utworzenie skrótu dostępu w programie B. na pulpit w sytuacji jednoczesnego przyjęcia, że oskarżony schował ikony umożliwiające szybki dostęp do programu i tym samym utrudnił pracę pracownikom.

Wskazując na powyższe podstawy wniósł o:

1. uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi l Instancji lub

2. uniewinnienie oskarżonego

Uzasadnienie prawne

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja wniesiona przez oskarżonego, zawierająca zarzuty odwoławcze skonstruowane z powołaniem się na art. 438 pkt 2 k.p.k. oraz art. 438 pkt 3 k.p.k. okazała się o tyle skuteczna, że doprowadziła do zmiany zaskarżonego wyroku poprzez warunkowe umorzenie postępowania w stosunku do apelującego.

Na wstępie należy podkreślić, że Sąd ad quem nie stwierdził by Sąd Rejonowy dopuścił się obrazy przepisów postępowania mającej wpływ na treść orzeczenia (art. 438 pkt 2 k.p.k.), jak też nie doszło do dokonania błędnych ustaleń faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia (art. 438 pkt 3 k.p.k.), które miałyby wpływ na jego treść.

W środku odwoławczym, w aspekcie przyczyny odwoławczej określonej w art. 438 pkt 2 k.p.k. (pkt 3 zarzutów zawartych apelacji), mogą być podnoszone zarzuty niezgodności przebiegu postępowania z wymogami prawa procesowego (tzw. errores in procedendo), które polegają na zaniechaniu wypełnienia konkretnych nakazów przepisów prawa procesowego, jak i te, które sprowadzają się do działania sprzecznego z konkretnymi przepisami procedury. Przepisy procedury karnej statuują też pewne fundamentalne metody oceny dowodów. Naruszenie tych zasad, może stanowić podstawę zarzutu środka odwoławczego korespondującego z przyczynami określonymi w art. 438 pkt 2 k.p.k., o ile mogło mieć wpływ na treść wydanego orzeczenia, (vide: B. J.., G. L., (...) Z., P. S.M., S. R.A.,

Z. S., Kodeks postępowania karnego Tom 2. Komentarz., ABC, 1998, t. 15 do art. 438 k.p.k.). Obraza przepisów postępowania wiąże się z koniecznością wykazania naruszenia norm procesowych przez :

1) zaniechanie określonych nakazów przewidzianych w procedurze czy nieprzeprowadzenie wszystkich niezbędnych, a możliwych dowodów;

2) przez działanie sprzeczne z określonymi normami statuującymi zakazy danego działania; oraz

3) naruszenie przepisów dotyczących samego orzekania, np. sprzeczności między orzeczeniem a uzasadnieniem itp.

Podkreślenia jednocześnie w tym miejscu wymaga, że zmiana lub uchylenie orzeczenia z uwagi na naruszenie przepisów postępowania może nastąpić nie przy każdej takiej obrazie, ale jedynie wówczas, gdy obraza ta mogła mieć wpływ na treść orzeczenia a to wymaga oceny indywidualnej na tle okoliczności konkretnego przypadku (vide: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 1984 r, sygn. IV KR 122/84, OSNPG 11/1984, poz. 101).

Przyczyna odwoławcza w postaci błędu w ustaleniach faktycznych (error facti) przyjętych za podstawę orzeczenia (pkt 1 i 3 zarzutów) odnosi się natomiast do błędu, który wynika bądź to z niepełności postępowania dowodowego (tzw. błąd "braku"), bądź też z przekroczenia granic swobodnej oceny dowodów (błąd "dowolności"). Może on więc być wynikiem nieznajomości określonych dowodów lub nieprzestrzegania dyrektyw obowiązujących przy ocenie dowodów (art. 7 k.p.k.), np. błąd logiczny w rozumowaniu, zlekceważenie niektórych dowodów, danie wiary dowodom nieprzekonującym, bezpodstawne pominięcie określonych twierdzeń dowodowych, oparcie się na faktach w istocie nieudowodnionych itd. W orzecznictwie sądów powszechnych dominuje pogląd, że zarzut ten jest słuszny tylko wówczas: gdy zasadność ocen i wniosków, wyprowadzonych przez sąd orzekający z okoliczności ujawnionych w toku przewodu sądowego, nie odpowiada prawidłowości logicznego rozumowania, nie może on natomiast sprowadzać się do samej polemiki z ustaleniami sądu (vide : wyrok Sądu Najwyższego z 24 marca 1975 r., II KR 355/74, OSNPG 9)1995, poz. 84)

Odnosząc się do zarzutu odwoławczego określonego w pkt 1 (błędne ustalenie przez Sąd pierwszoinstancyjny, że oskarżony dopuścił się przestępstwa określonego w art. 268 § 1i2 k.k.) należy stwierdzić, że nie jest on trafny.

Przypomnienia w tym miejscu wymaga, że art. 286 § 1 i 2 k.k. dotyczy zachowania, podjętego przez osobę nie będącą do tego uprawnioną, w stosunku do zapisu na informatycznym nośniku danych, polegającego na : niszczeniu, uszkadzaniu, usuwaniu lub zmienianiu zapisu istotnej informacji albo w inny sposób udaremnianiu lub znacznym utrudnianiu osobie uprawnionej zapoznanie się z nią.

W przekonaniu Sądu II instancji nie ulega wątpliwości ustalenie dokonane przez Sąd a quo, że skarżący jako pracownik zatrudniony w firmie W.T. M. W. (1), E. T." nie był osobą uprawnioną do niszczenia, uszkadzania, usuwania lub zmienia zapisu istotnej informacji zawartej na informatycznym nośniku danych tj na komputerze przy którym pracował w okresie zatrudnienia w ww spółce.

Sąd Rejonowy słusznie też dostrzegł, że E. T., M. W. (1) zeznawali konsekwentnie, iż do zadań oskarżonego w ich firmie należało wprowadzanie do komputera odręcznych projektów przedmiotów wykonanych przez świadka E. T. tak, by można było je następnie wprowadzić do programu do cięcia na laserze, a następnie opracowywał program cięcia lasera.

E. T. zeznał, że oskarżony został zwolniony z pracy w dniu 1.02.2012 r., a następnego dnia pracownik obsługujący laser ujawnił, że z komputera oskarżonego zostały usunięte dane dotyczące rysunków oraz detali. Także świadek M.

W. (1) zeznał, że po tym jak oskarżony otrzymał wypowiedzenie, następnego dnia dowiedział się, że z komputera oskarżonego zostały usunięte te pliki z dokumentacją, które były zapisane w programie (...). Również świadek E. P. potwierdził, że brak plików z projektami na komputerze oskarżonego zauważył następnego dnia po odejściu M. A. z pracy. Utrzymywał, że wcześniej widział wiele ikon na pulpicie komputera używanego przez oskarżonego, a następnego dnia po jego odejściu z pracy, gdy włączył komputer oskarżonego, okazało się, że pulpit był pusty, nie odnalazł rysunków w komputerze. Okoliczności powyższe zostały także potwierdzone w zeznaniach złożonych przez świadka P. D. - innego pracownika firmy.

Zatem z zeznań świadków : E. T., M. W. (1), E. P., P. D. wynika jednoznacznie, że bezpośrednio po wypowiedzeniu oskarżonemu umowy o pracę, został ujawniony fakt, że z komputera dotychczas używanego wyłącznie przez D. A., zostały usunięte pliki zawierające dokumentację konstrukcyjną i technologiczną. Okoliczność usunięcia plików z komputera została nadto potwierdzona dowodem w postaci opinii biegłego z zakresu informatyki.

Twierdzenie oskarżonego sformułowane na etapie postępowania odwoławczego, tj w uzasadnieniu pisemnej apelacji, że w dniach 2 i 3 lutego 2012 r przebywał na urlopie wypoczynkowym, co wyklucza możliwość przypisania mu sprawstwa w zakresie usunięcia plików, w przekonaniu Sądu Odwoławczego nie jest przekonujące. Okoliczności w postaci : usunięcia plików z komputera używanego wyłącznie przez skarżącego, dokonanie tego czynu bezpośrednio po wręczeniu apelującemu wypowiedzenia umowy o pracę, potwierdzenie przez oskarżonego w składanych wyjaśnieniach, że po wręczeniu wypowiedzenia umowy o pracę "usuwał pirackie programy instalacyjne, odinstalował pirackie programy znajdujące się na komputerze" (k. 83), w zestawieniu z faktem, że oskarżony miał przekonanie, iż oprogramowanie AutoCad używane przez niego w okresie pracy w firmie pokrzywdzonych zostało pozyskane przez pokrzywdzonych nielegalnie (nota bene z dołączonych przez Sąd ad quem akt 1Ds 562/12 wynika, że w dniu 2 lutego 2012 r - czyli następnego dnia po wręczeniu wypowiedzenia umowy o pracę skarżący złożył stosowne zawiadomienie o przestępstwie), fakt, że z komputera oskarżonego zostały usunięte wyłącznie pliki zawierające dokumentację zapisaną w programie AutoCad, w przekonaniu Sądu Okręgowego układają się w logiczny ciąg zdarzeń i potwierdzają prawidłowość ustaleń Sądu meriti w zakresie okoliczności popełnienia czynu i sprawstwa oskarżonego. Fakt zaś, że w dniach 2 i 3 lutego 2012 r oskarżony przebywał na urlopie wypoczynkowym (k. 486), sam w sobie nie może stanowić okoliczności go ekskulpującej, ponieważ wbrew twierdzeniom skarżącego, nie dowodzi braku faktycznej możliwości dokonania czynu przypisanego mu w zaskarżonym wyroku. Należy podkreślić w tym miejscu, że ustalenia faktyczne nie zawsze muszą bezpośrednio wynikać z konkretnych dowodów. Mogą one także wypływać z nieodpartej logiki wydarzeń stwierdzonej innymi dowodami, jeżeli owe wydarzenia są tego rodzaju, że stanowią oczywistą przesłankę, na podstawie której doświadczenie życiowe nasuwa jednoznaczny wniosek, iż dana okoliczność istotnie miała miejsce (vide : wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2002 r. o sygn. II A Ka 570/01, OSA w P. (...)).

W przekonaniu Sądu odwoławczego, Sąd pierwszoinstancyjny prawidłowo odkodował ustawowe znamiona przestępstwa określonego w art. 268 § 1 i 2 k.k., a jego ustalenia dokonane w zakresie okoliczności popełnienia czynu, sprawstwa oskarżonego zostały poprzedzone ujawnieniem w toku rozprawy głównej w sposób podyktowany obowiązkiem dochodzenia prawdy (art. 2§ 2 k.p.k.), całokształtu okoliczności sprawy (art. 410 k.p.k.), przekonanie to jest efektem rozważenia wszystkich okoliczności tj przemawiających zarówno na korzyść jak i na niekorzyść oskarżonego (art. 4 k.p.k.), zostało logicznie, z uwzględnieniem zasad wiedzy i doświadczenia życiowego przedstawione w uzasadnieniu wyroku (art. 7 k.p.k.).

Odnosząc się do zarzutów odwoławczych zawartych w pkt 2 ppkt "a" i "c" i oraz w pkt 3 ppkt "a" apelacji należy zauważyć, że skarżący podniósł, iż z pisemnych motywów zaskarżonego wyroku wynika, że sąd meriti opierając się wyłącznie na zeznaniach pokrzywdzonych przyjął za udowodnione, że : właściciele spółki W.T. M. W. (1), E. T." próbowali odzyskać usunięte pliki oraz że oskarżony przeprosił pokrzywdzonych za usunięte pliki, chociaż okoliczności te nie zostały potwierdzone dowodami przeprowadzonymi przed sądem.

Analiza pisemnego uzasadnienia sporządzonego przez Sąd Rejonowy prowadzi do wniosku, że na stronie 28 faktycznie znajdują się powyżej wskazane sformułowania, zakwestionowane przez skarżącego.

Przypomnieć należy w tym miejscu, że w nauce prawa karnego przyjmuje się powszechnie, że przez prawdziwe ustalenie faktyczne rozumie się takie ustalenie, które zostało udowodnione. Udowodnienie zachodzi wówczas, gdy w świetle przeprowadzonych dowodów fakt przeciwny dowodzonemu jest niemożliwy lub wysoce nieprawdopodobny. Wymóg udowodnienia odnosić należy do ustaleń niekorzystnych dla oskarżonego, ponieważ on sam korzysta z domniemania niewinności - art. 5 § 1 k.p.k.,- a niedające się usunąć wątpliwości - zgodnie z art. 5 § 2 k.p.k.- tłumaczy się na jego korzyść (vide : T. Grzegorczyk Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Zakamycze 2003 Wydanie III, t. 7-10 do art. 2).

Przebieg postępowania przed sądem pierwszoinstancyjnym wskazuje, że w istocie, w niniejszej sprawie, nie doszło do potwierdzenia za pomocą obiektywnych dowodów, twierdzeń zakwestionowanych przez oskarżonego a prezentowanych przez pokrzywdzonych podczas rozprawy głównej w dniu 6 grudnia 2012 oraz 7 stycznia 2013 r., co do faktu podejmowania przez nich starań w zakresie odzyskania usuniętych plików.

Z treści notatki znajdującej się na k. 218 akt sprawy, jak również z treści zeznań: M. J. (1), M. J. (2), D. K. (3), G. K. (2), D. K. (2), P. O., M. O. złożonych na rozprawie głównej w dniu 25 marca 2013 r. wynika jednoznacznie, że żadnemu z ww. świadków - nota bene wskazanych przez pokrzywdzonych jako osoby prowadzące działalność w zakresie usług informatycznych z siedzibą w obrębie ulicy (...) w B., do których zwrócili się o odzyskanie usuniętych plików - nie są znani ani pokrzywdzeni, ani prowadzona przez nich firma. Wszyscy ww. świadkowie zgodnie zaprzeczyli, aby w ogóle miało miejsce zdarzenie polegające na zgłoszeniu się do któregokolwiek z nich przez pokrzywdzonych, z prośbą o odzyskanie danych usuniętych z komputera. Warto zauważyć, że sami pokrzywdzeni poza werbalnymi, mało precyzyjnymi twierdzeniami, nie przedstawili żadnych innych, poddających się weryfikacji konkretów, potwierdzających podejmowanie deklarowanych przez nich działań w zakresie starań o odzyskanie usuniętych plików z komputera użytkowanego w ich firmie przez oskarżonego w okresie zatrudnienia.

Również przytoczone w pisemnych motywach wyroku sądu meriti twierdzenia pokrzywdzonych, dotyczące faktu dokonania przeprosin ze strony oskarżonego "za kłopoty", nie zostały udowodnione.

Skoro nie doszło do udowodnienia powyżej wskazanych twierdzeń pokrzywdzonych, zakwestionowanych przez oskarżonego, to w przekonaniu Sądu odwoławczego, rację ma skarżący, że nie było podstaw do przyjęcia przez sąd meriti za udowodnione tych konkretnych twierdzeń M. W. (1) i E. T.. Należy jednocześnie w tym miejscu stwierdzić, że nieprawidłowość ta, nie miała jednak żadnego wpływu na treść wyroku w zakresie ustalenia faktu i okoliczności popełnienia czynu przypisanego w zaskarżonym wyroku oraz sprawstwa oskarżonego.

Na marginesie jedynie należy zauważyć, że w przekonaniu Sądu Okręgowego stwierdzone powyżej uchybienie w zakresie art. 424 k.p.k., choć w swej istocie stanowi naruszenie prawa procesowego, to jednak nie mające wpływu na treść zaskarżonego orzeczenia.

Oczywistym jest bowiem, że do sporządzenia uzasadnienia dochodzi zawsze po wydaniu wyroku, zaś "ustalenia faktyczne" będące podstawą dokonywanej subsumcji pod normy prawa karnego znajdują się w wyroku, nie zaś w pisemnym jego uzasadnieniu (vide: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2013 r. sygn. II KK 70/12).

Odnosząc się do zarzutu nieustosunkowania się przez Sąd I instancji do wniosków dowodowych składanych przez oskarżonego (pkt 3 ppkt "c" apelacji), należy stwierdzić, że faktycznie w przedmiotowej sprawie doszło do nieprawidłowej sytuacji polegającej na tym, że nie zostały rozpoznane merytorycznie przez sąd I instancji wszystkie wnioski dowodowe zgłoszone przez oskarżonego na etapie rozpoznawania sprawy, jednakże zdaniem Sądu ad quem, również to uchybienie nie miało wpływu na treść zaskarżonego wyroku.

W piśmie procesowym złożonym przez oskarżonego znajdującym się na k. 152 akt sprawy, zostały złożone trzy wnioski dowodowe. Dwa z nich dotyczyły kwestii związanych z ustaleniem legalności oprogramowania AutoCad i MagaCad używanych w firmie pokrzywdzonych w okresie zatrudnienia oskarżonego, trzeci zaś wniosek dowodowy dotyczył zażądania akt postępowania przygotowawczego dotyczącego kontroli Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzonej w firmie pokrzywdzonych w dniach 13,14, i 22 lutego 2012 r.

Bezspornym jest, że Sąd Rejonowy nie przeprowadził żądanych dowodów, ani też nie ustosunkował się merytorycznie w formie przewidzianej prawem do wskazanych powyżej wniosków dowodowych.

Zaniechanie podjęcia decyzji co do wniosków dowodowych złożonych przez oskarżonego, obliguje zatem do stwierdzenia, że w tym zakresie istotnie doszło do naruszenia art. 366 k.p.k., art. 170§3 k.p.k. oraz art. 368 k.p.k., i w konsekwencji doprowadziło do sytuacji tożsamej z oddaleniem wniosków dowodowych, która to decyzja nie leży w kompetencjach przewodniczącego, lecz wymaga postanowienia sądu.

Zaistniałe uchybienie - jakkolwiek w istocie miało miejsce - to jednakże w sposób oczywisty nie miało charakteru rażącego, jak również nie mogło mieć wpływu na treść orzeczenia.

Za taką oceną rangi tego uchybienia przemawia fakt, że nierozpoznane wnioski dowodowe, dotyczyły kwestii o charakterze drugorzędnym w stosunku do istoty zarzutu zawartego w akcie oskarżenia. Legalność oprogramowania z którego korzystali pracownicy firmy W.T. M. W. (1), E. T.", jak też kontrola przeprowadzona w firmie pokrzywdzonych przez Państwową Inspekcję Pracy po wypowiedzeniu oskarżonemu umowy o pracę, nie dotyczą faktycznych podstaw oskarżenia skarżącego i w żadnym razie nie miały wpływu na trafność i prawidłowość ustaleń sądu meriti, w zakresie głównego nurtu procesu, związanego przecież z wyjaśnieniem kwestii sprawstwa i okoliczności popełnienia czynu, polegającego na usunięciu w okresie 1-3 lutego 2012 r określonych plików z komputera znajdującego się w firmie pokrzywdzonych. Pominięcie zatem przez sąd meriti kwestii związanych z legalnością oprogramowania wykorzystywanego przed datą czynu w firmie (...) oraz okoliczności związanych z warunkami pracy we wskazanej spółce, nie miały wpływu na treść wyroku.

Na marginesie jedynie wypada w tym miejscu zauważyć, że do uchybienia tego przyczyniła się niewątpliwie postawa oskarżonego i jego obrońcy, którzy na żadnym z terminów rozprawy głównej, także na zapytanie przewodniczącego składu orzekającego przed zamknięciem przewodu sądowego, nie ponowili wniosku o przeprowadzenie tych dowodów, co niewątpliwie również miało wpływ na zaistnienie podnoszonego w apelacji uchybienia.

Odnosząc się do zarzutu dotyczącego opinii biegłego z zakresu informatyki (pkt 3 ppkt "b" i "d" zarzutów) należy zauważyć, że w ocenie Sądu II instancji nie jest on trafny.

Z treści ww. zarzutu wynika, że w przekonaniu oskarżonego opinia tego biegłego jest niepełna.

Sąd ad quem stoi na stanowisku, że w razie przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego, zagadnienie zasięgania kolejnych opinii normuje w całości art. 201 k.p.k.

Normatywna treść art. 201 k.p.k. prowadzi do wniosku, że jeżeli opinia jest niepełna, można wezwać ponownie tych samych biegłych lub powołać innych. Zdaniem Sądu Odwoławczego, w kwestii uznania opinii za pełną w rozumieniu art. 201 k.p.k., decydujące znaczenie ma ocena sądu, a nie stron. Powyższy pogląd zaprezentowany przez Sąd II Instancji, jest akceptowany zarówno w doktrynie prawa karnego procesowego jak i w orzecznictwie sądów powszechnych (vide wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 20 grudnia 2011 r. sygn akt II AKa 240/11; postanowienie SN z 10 lutego 2004 r., III KK 282/03, wyrok SN z 13 czerwca 1996 r., sygn. IV KKN 38/96, OSP 1997, z. 9, poz. 152; wyrok SN z 18 czerwca 1998 r. sygn. III KKN 79/97, OSN Prok. i Pr. 1999, Nr 3, poz. 7; wyrok SA w Krakowie z 4 marca 1999 r., II AKa 29/99, KZS 1999, z. 3, poz. 20; postanowienie SN z 19 marca 2002 r., V KKN 150)00, LEX nr 53068; postanowienie SN z 22 sierpnia 2002 r., IV KKN 37/99, LEX nr 55528; postanowienie SN z 25 czerwca 2003 r., IV KK 81/03, LEX nr 81193; wyrok SA w Krakowie z 3 listopada 2004 r., II AKa 209/04, KZS 2004, z. 12, poz. 27; wyrok SA w Białymstoku z 7 grudnia 2006 r., II AKa 244/06, OSAB 2007, Nr 1, poz. 58).

Powyższe stanowisko nie oznacza jednak, że opinia biegłych podlega wyłącznie kontroli ze strony sądu, a ewentualne zastrzeżenia stron mogą być pominięte. Zdaniem Sądu Odwoławczego, Sądowi meriti nie wolno lekceważyć uzasadnionych zastrzeżeń stron formułowanych pod adresem opinii.

W doktrynie prawa karnego procesowego (vide: B. J.., G. L., (...) Z., P. S.M., S. R.A., Z. S. Kodeks postępowania karnego, tom I. Komentarz) oraz w orzecznictwie sądów powszechnych, przyjmuje się zgodnie, że opinia niepełna to opinia niekompletna, to taka, która nie udziela odpowiedzi na wszystkie postawione pytania, na które biegły - zgodnie z zakresem posiadanych wiadomości specjalnych i udostępnionym mu materiałem dowodowym - może i powinien udzielić odpowiedzi albo nie uwzględnia wszystkich istotnych dla rozstrzygnięcia konkretnej kwestii okoliczności lub też nie zawiera uzasadnienia wyrażonych w niej ocen i poglądów (vide : wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 XI 1975 r. OSNKW 1975, nr 12, poz. 172; wyrok Sądu Najwyższego z dnia z 16 VII 1997 r. sygn. II KKN 231/96, OSN PiPr 1998, nr 1, poz. 12).

W przedmiotowej sprawie biegły z zakresu informatyki złożył opinię zasadniczą (k. 62-63) a następnie, na wniosek obrońcy oskarżonego i oskarżonego kilkakrotnie składał opinie uzupełniające zarówno ustnie jak i na piśmie (k. 290-1, 311-317,349-350).

Każdorazowo biegły ustosunkowywał się do wszystkich zadawanych mu pytań, wyczerpująco udzielając na nie odpowiedzi. Fakt, że treść opinii nie jest zbieżna z oczekiwaniami skarżącego, sam w sobie nie stanowi okoliczności, za pomocą której, możliwe jest skuteczne wykazanie, że opinia biegłego jest niepełna. Sąd Rejonowy opinie składane przez tego biegłego uznał za rzetelne, logiczne, obiektywne, swoje stanowisko w tym zakresie przekonująco uzasadnił w pisemnych motywach zaskarżonego orzeczenia i Sąd II instancji je w pełni akceptuje. W ocenie Sądu odwoławczego skarżący poza treściami o charakterze czysto polemicznym, nie wskazał argumentów dowodzących, że opinie przedstawione przez biegłego M. K. są oparte na błędnych przesłankach, lub by nie odpowiadały aktualnemu stanowi wiedzy w zakresie informatyki.

Reasumując. W przekonaniu Sądu ad quem, apelujący nie wykazał, by w przedmiotowej sprawie doszło do obrazy przepisów postępowania mającej wpływ na treść wyroku ani też nie dowiódł, że sądowi pierwszoinstacyjnemu przy dokonywaniu ustaleń w zakresie czynu przypisanego oskarżonemu nie były znane określone dowody lub by nie przestrzegał on dyrektyw obowiązujących przy ocenie dowodów (art. 7 k.p.k.).

Stąd zarzuty skonstruowane w oparciu o art. 438 pkt 2 i 3 k.p.k. okazały się całkowicie niezasadne. W myśl zasady swobodnej oceny dowodów, wysnucie wniosku o wiarygodności, czy też niewiarygodności określonych dowodów, zależy od wewnętrznego przekonania sądu, który władny jest dać wiarę wyjaśnieniom oskarżonego, czy też innym dowodom, pod warunkiem, że swoje stanowisko w sposób przekonujący uzasadni w konfrontacji z całokształtem zebranego w sprawie materiału dowodowego i ten obowiązek został spełniony w przedmiotowej sprawie przez Sąd a quo (vide : wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23 maja 2013 r. sygn. II AKa 84/13).

Reasumując. Sąd Rejonowy w sposób prawidłowy ustalił stan faktyczny odnośnie czynu przypisanego oskarżonemu, właściwie odkodował ustawowe znamiona przestępstwa z art. 268 § 1 i 2 k.k. i dokonał trafnej subsumcji.

Jednocześnie, w przekonaniu Sądu Okręgowego celowym i zasadnym było dokonanie zmiany zaskarżonego wyroku poprzez warunkowe umorzenie postępowania karnego wobec D. A. na okres próby wynoszący jeden rok.

Kontrola odwoławcza zaskarżonego wyroku doprowadziła bowiem do przekonania, że wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

Analizując ocenę stopnia społecznej szkodliwości czynu przypisanego oskarżonemu, Sąd ad quem miał na uwadze rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia.

Oczywistym jest, że nie ma jednej, uniwersalnej metody ustalenia społecznej szkodliwości czynu zabronionego.

Ustawodawca w art. 115 § 2 k.k. wskazał okoliczności, które należy brać pod uwagę przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości konkretnego czynu, wymieniając wśród nich przesłanki ocenne, zarówno o charakterze przedmiotowym

(dotyczące samego czynu), jak i podmiotowym (związane z postacią zamiaru sprawcy i jego motywacją) oraz wagą naruszonych obowiązków. Zgodnie z wolą ustawodawcy, dopiero wypadkowa wszystkich okoliczności podmiotowych i przedmiotowych określa wysokość stopnia społecznej szkodliwości. Żadna z wymienionych w art. 115 § 2 k.k. okoliczności nie może samodzielnie przesądzać o ocenie stopnia społecznej szkodliwości.

W przekonaniu Sądu Odwoławczego, ocena stopnia społecznej szkodliwości czynu nie może być ustalona w oderwaniu od wysokości ustawowego zagrożenia związanego z konkretnym typem czynu zabronionego w danej sprawie. Ustawodawca za czyn przypisany oskarżonemu przewiduje sankcję w postaci kary pozbawienia wolności do lat 3.

Niewątpliwym jest, że czyn popełniony przez oskarżonego skierowany został przeciwko dobru prawnemu w postaci ochrony informacji. Nie jest to zatem zachowanie stanowiące zamach na dobro chronione prawem znajdujące się na znacznie wyższym poziomie istotności jak np. zdrowie, życie, wolność, obronność czy bezpieczeństwo powszechne.

Pliki usunięte przez oskarżonego z komputera firmy W.T. M. W. (1), E. T." godziły w dobro - nawet w warunkach lokalnych - niedużej bo kilkunastoosobowej firmy, o umiarkowanym rozmachu, prowadzącej działalność usługową w zakresie wycinania elementów stalowych. Nie relatywizując ani nie bagatelizując w żadnej mierze bezprawności działania oskarżonego, zauważyć jednak należy, że w sytuacji gdyby działanie polegające na usunięciu plików z komputera dotyczyło dużego podmiotu, prowadzącego szeroko zakrojoną działalność, o doniosłej roli społecznej i ważkim znaczeniu dla ogółu, np. w zakresie bezpieczeństwa powszechnego, obronności kraju, niewątpliwie zupełnie inaczej należałoby oceniać zarówno kwestię stopnia społecznej szkodliwości czynu jak i rodzaju oraz charakteru naruszonego dobra.

Rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody firmie pokrzywdzonych nie mogą zostać uznane za znaczne. Z zeznań świadków : E. T., M. W. (1), E. P., P. D., K. W. wynika jednoznacznie, że fakt usunięcia plików z komputera dotychczas użytkowanego wyłącznie przez D. A. został ujawniony już następnego dnia po wypowiedzeniu oskarżonemu umowy o pracę. W przekonaniu Sądu ad quem, z zasad logicznego rozumowania, doświadczenia życiowego każdej dorosłej osoby wynika, że gdyby istotnie działanie, oskarżonego uniemożliwiało dalszą działalność spółki pokrzywdzonych lub powodowałoby jej istotne utrudnienie, należałoby oczekiwać, że pokrzywdzeni zgłosiliby organom ścigania fakt przestępczego zachowania oskarżonego bezpośrednio po jego ujawnieniu, lub choćby w bliskim odstępie czasowym od dnia ujawnienia usunięcia plików. Tymczasem z akt niniejszej sprawy wynika, że zawiadomienie o przestępstwie zostało sporządzone dopiero w dniu 26.03.2012 r., zaś do prokuratury wpłynęło w dniu 28 marca 2012 r. czyli niemal dwa miesiące po ujawnieniu usunięcia plików. Zdaniem Sądu Okręgowego, okoliczność w postaci niemal dwumiesięcznego odstępu między ujawnieniem zachowania oskarżonego polegającego na usunięciu plików a zgłoszeniem tego faktu przez pokrzywdzonych organom ścigania, pozwala na przyjęcie za logiczne przekonania, że wbrew werbalnym deklaracjom pokrzywdzonych, działanie oskarżonego nie spowodowało istotnego utrudnienia w działalności ich spółki.

Warto natomiast w tym miejscu zauważyć, że oskarżony w toku niniejszego postępowania twierdził, że po tym jak otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę, z użytkowanego przez siebie komputera usunął nielegalne programy instalacyjne zainstalowane na tym komputerze.

Z analizy dołączonych przez Sąd odwoławczy akt 1 Ds. 562/12 wynika, że D. A. w dniu 02.02.2012 r. czyli już następnego dnia po otrzymaniu wypowiedzenia umowy o pracę, złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez M. W. (1) i E. T. polegającego na posługiwaniu się w okresie 2010 - do 31.01.2012 r w prowadzonej przez ww spółce nielegalnym programem AutoCad.

Na stronie 5 dołączonych akt znajduje się notatka urzędowa z dnia 23.02.2012 r., z treści której wynika, że w toku prowadzonego postępowania sprawdzającego dotyczącego posługiwania się nielegalnym oprogramowaniem do projektowania AutoCad firmy (...) przez firmę W.T. M. E. T. ustalono, od koordynatora firmy (...) sp. z o.o., że w bazie A. brak jest informacji o posiadaniu licencji i pozwoleniu na korzystaniu z oprogramowania AutoCad przez firmę W.T. M. E. T.". Ustalenie przedmiotowe skutkowało wydaniem w dniu 28 lutego 2012 r postanowienia o wszczęciu dochodzenia. W dniach : 23 i 26 marca 2012 r doszło do przesłuchań odpowiednio : M. W. (1) a następnie E. T. i K. W., którzy zeznali, że wszystkie używane w spółce programy są legalne i na tę okoliczność zostało okazane opakowanie programu AutoCad. Z załączonej do tych akt kserokopii opakowania, nie wynika jednak kiedy i przez kogo program ten został nabyty, a widniejący na okazanym opakowaniu numer licencji (...) DVD SERIA No 367- (...) nie pozwala wykluczyć, że jest to opakowanie programu w wersji z 2012 r. Nie można też wykluczyć, że owo legalne oprogramowanie zostało nabyte po złożeniu przez D. A. zawiadomienia o przestępstwie, polegającym na używaniu w okresie od 2010 r do 31.01.2012 r. nielegalnego programu AutoCad w firmie pokrzywdzonych.

W dniu 10.04.2012 r. zostało wydane postanowieniem o umorzeniu dochodzenia w sprawie nielegalnego pozyskania oprogramowania komputerowego A. i korzystania z niego przy realizacji projektów w przedsiębiorstwie W.T. M. E. T. w bliżej nieokreślonym dniu w okresie 01.08.2010 - 31.01.2012 tj o czyn z art. 278 § 2 k.k. na mocy art. 17 § 1 pkt 1 k.p.k. wobec stwierdzenia iż brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego.

Zestawienie dat przesłuchania w sprawie 1 Ds. 562/12 M. W. (1) i E. T. (tj 23 i 26 marca 2012 r) z datą sporządzenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa w niniejszej sprawie (tj 26.03.2012 r). pozwala stwierdzić, że zachodzi między nimi bardzo bliski związek czasowy. Nie można zatem wyeliminować takiej możliwości, że złożenie w niniejszej sprawie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa usunięcia plików przez D. A., było podyktowane nie tyle skalą i rozmiarem utrudnień w działalności spółki pokrzywdzonych, co chęcią odwzajemnienia się oskarżonemu za złożone uprzednio przez niego zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez pokrzywdzonych. Z ostrożnością należało podejść do twierdzeń pokrzywdzonych, również co okoliczności związanej z przestojem w pracy lasera oraz wynikłych z tego tytułu strat spółki. Z akt niniejszej sprawy wynika, że w dniu 23.05.2012 r (czyli niemal cztery miesiące po usunięciu plików z komputera przez oskarżonego) doszło do zatrzymania dysku twardego komputera na którym pracował oskarżony (k. 43) i w dniu 31.05.2012 r. komputer został zwrócony pokrzywdzonym (k. 47).

Z faktu tego wynikają dwie istotne okoliczności. Po pierwsze niewątpliwie nie doszło do sytuacji, w której usunięcie przez oskarżonego plików z komputera automatycznie spowodowało paraliż, zatrzymanie czy istotne utrudnienie działalności spółki W.T. M. W. (1), E. T.". Pozwala to na przekonanie, że usunięte przez oskarżonego pliki, jakkolwiek niewątpliwie istotne bo zawierające dane konstrukcyjne i technologiczne, to jednak miały umiarkowanie ważkie znaczenie dla procesu technologicznego i sprawnej działalności firmy. Po drugie, w okresie od 23 - go maja 2012 r do do 31 maja 2012 r tj w czasie gdy twardy dysk komputera z którego zostały usunięte pliki pozostawał w dyspozycji policji, z pewnością komputer ten nie pracował w firmie pokrzywdzonych. Okoliczność ta sama w sobie jednak nie jest równoznaczna z możliwością automatycznego przyjęcia - bez stosownego wykazania tej okoliczności przez pokrzywdzonych - że w ciągu tego tygodniowego okresu doszło do powstania określonej kwotowo szkody w oszacowanej przez pokrzywdzonego M. W. (1) wysokości 50.000 zł. Fakt, że pokrzywdzeni mieli w tym okresie zlecenia, które nie mogły być realizowane, po prostu nie został przez nich udowodniony ani nawet uprawdopodobniony w żaden sposób.

Analizując stopień społecznej szkodliwości czynu popełnionego przez oskarżonego nie sposób pominąć faktu, że usunięte przez niego pliki, nie zawierały całej dokumentacji konstrukcyjno - technologicznej powstałej w toku procesu technologicznego prowadzonego w firmie pokrzywdzonych a jedynie jej fragment tj tę część, która była zapisana w programie AutoCad. Pliki z dokumentacją które zostały zapisane w programie B. (programie służącym do tworzenia dokumentacji niezbędnej do pracy lasera) nie zostały usunięte.

Z zeznań świadka E. T., M. W. (1) wynika, że praca oskarżonego polegała na tym, że rysunki odręczne na poszczególne detale, sporządzone przez E. T., D. A. wykorzystując program AutoCad przerysowywał do komputera. Następnie wprowadzał je do programu B., służącego do przygotowywania dokumentacji oraz cięcia elementów laserem i opracowywał program cięcia lasera. Z zeznań świadka M. W. (1) wynika, że w komputerze używanym przez oskarżonego D. A. znajdowała się cała dokumentacja technologiczna i konstrukcyjna, natomiast usunięte zostały wyłącznie te pliki, w których znajdowała się dokumentacja zapisana w programie (...). (k.16, k.26, k.35v, k.183-184, k.15 dołączonych akt 1 Ds. 562/12).

Analiza postawy sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo warunkowego umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

Należy zwrócić uwagę, że oskarżony jeszcze zanim został mu ogłoszony zarzut w niniejszej sprawie, przed przesłuchaniem go w charakterze podejrzanego, zgłosił się do pokrzywdzonych i przekazał płytę DVD, na której znajdowały się dane informatyczne tożsame z danymi usuniętymi z dysku twardego komputera używanego przez niego w okresie zatrudnienia w firmie W.T. M. W. (1), E. T." (k. 63)

Analiza właściwości i warunków osobistych oskarżonego wskazuje, że jest osobą dojrzałą, która dotąd nigdy nie weszła w konflikt z prawem, ma wyższe wykształcenie.

Analizując właściwości i warunki osobiste skarżącego nie można pominąć faktu, że przeprowadzone badanie sądowo - psychiatryczne oskarżonego doprowadziło biegłych do sformułowania wniosku, iż nie cierpi on na chorobę psychiczną ani upośledzenie umysłowe, ale stwierdzono u apelującego zaburzenia adaptacyjne (nerwicę), spowodowane jego trudną sytuacją życiową (rodzinną), zwolnieniem z pracy (k.106).

Reasumując. Nie kwestionując ani okoliczności przypisanego czynu ani też zawinienia oskarżonego /co do zasady, a nie stopnia/, Sąd Okręgowy doszedł do przekonania, iż w realiach tej konkretnej sprawy, we wskazanych powyżej okolicznościach, najwłaściwszą i najbardziej sprawiedliwą formą reakcji karnej za zaistniałe zdarzenie przestępne jest warunkowe umorzenie postępowania karnego wobec oskarżonego na stosowny okres próby i zobowiązanie go do uiszczenia tytułem częściowego naprawienia szkody kwoty 500 zł na rzecz pokrzywdzonych.

Sąd II instancji stoi na stanowisku, iż wskazana instytucja probacyjna będąca jednym ze środków reakcji prawnokarnej winna znajdować zastosowanie wszędzie tam, gdzie - ze względu na cele kary - nie ma potrzeby jej wymierzania i doprowadzania do wyroku skazującego. Wymierzenie kary w wymiarze zaproponowanym przez Sąd Rejonowy, stanowiłoby zbytnią represję wobec oskarżonego, a tym samym kara nie spełniałaby celów zapobiegawczych i wychowawczych zarówno w zakresie prewencji indywidualnej, jak i generalnej.

Przedstawione powyżej okoliczności przedmiotowej sprawy pozwalają stwierdzić, iż zmaterializowane zostały przesłanki umożliwiające skorzystanie z tej instytucji. Mając na uwadze zaprezentowane wyżej rozważania, Sąd Okręgowy orzekł jak w sentencji wyroku.

O opłacie Sąd Okręgowy orzekł w oparciu o art. 7 w zw. z art. 10 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. z 1983 r., nr 49, poz. 223 z późn. zm.), o pozostałych kosztach procesu za postępowanie odwoławcze na podstawie art. 635 kpk.

Koszty procesu w kwocie 70 złotych obejmują opłatę z tytułu kosztów poniesionych za uzyskanie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (art. 618 § 1 pkt 10 kpk) oraz z tytułu kosztów doręczeń wezwań i innych pism (art. 618 § 1 pkt 1 kpk). Opłata za kartę karną została ustalona zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz. U. z dnia 29 sierpnia 2003 r. Nr 151, poz. 1468 ze zm.). Opłata za kartę karną wynosi 50 złotych. Jeśli chodzi o wskazane koszty doręczeń, zostały one naliczone w oparciu o § 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2003 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym (Dz. U. z 26.06.2003, nr 108, poz. 1026 ze zm.), stosownie do którego ryczałt za doręczenie wezwań i innych pism wynosi w każdej instancji w postępowaniu sądowym po 20 zł, niezależnie od liczby doręczonych pism.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.