VII SAB/Wa 76/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - OpenLEX

VII SAB/Wa 76/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2824569

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2015 r. VII SAB/Wa 76/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tadeusz Nowak.

Sędziowie WSA: Mirosława Kowalska (spr.), Joanna Gierak-Podsiadły.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 stycznia 2015 r. sprawy ze skargi A. W. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m. (...) w przedmiocie budynku o powierzchni zabudowy 128,90 m2 stanowiącego pomieszczenie gospodarcze usytuowanego w zachodniej części działki o nr. ew. (...) z obrębu (...) przy ulicy (...) w (...) skargę oddala.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.