VII SA/Wa 933/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2871003

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 września 2013 r. VII SA/Wa 933/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Cieśla (spr.).

Sędziowie WSA: Jolanta Augustyniak-Pęczkowska, Ewa Machlejd.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 września 2013 r. sprawy ze skargi A. S. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) marca 2013 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia skargę oddala

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.