VII SA/Wa 889/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2871040

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2013 r. VII SA/Wa 889/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Wilczewska-Rzepecka (spr.).

Sędziowie WSA: Halina Emilia Święcicka, Elżbieta Zielińska-Śpiewak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 sierpnia 2013 r. sprawy ze skargi H. S. i A. S. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia (...) lutego 2013 r. znak (...) w przedmiocie pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie robót budowlanych skargę oddala

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.