VII SA/Wa 750/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - OpenLEX

VII SA/Wa 750/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2806734

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 stycznia 2016 r. VII SA/Wa 750/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Cieśla.

Sędziowie WSA: Halina Emilia Święcicka, Mirosława Kowalska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 15 stycznia 2016 r. sprawy ze skargi S P na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) lutego 2015 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia obowiązku wpłacenia zaliczki na poczet zastępczego wykonania obowiązku skargę oddala.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.